Looking for Global training? Go to https://firebrand.training/en or stay on the current site (Norge)

X

Get unlimited Microsoft training for just £6,000*
All courses now available online. Save 50% on any second course if you attend in April.

Lean Six Sigma

Hot Course

Lean Six Sigma Black Belt

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Lean Six Sigma Green Belt

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Lean Six Sigma Green Belt & Black Belt

10 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Lean Six Sigma Master Black Belt

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Lean Six Sigma Yellow Belt

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Six Sigma Process

Six Sigma er en strategi for forretningsledelse som opprinnelig ble utviklet i 1986 av Motorola i USA. Six Sigma tar sikte på å forbedre prosessresultatenes kvalitet ved å identifisere og fjerne årsaker til mangler (feil) og redusere variabiliteten i produksjon og forretningsprosesser til et minimum.

Six Sigma benytter et sett med kvalitetsstyringsmetoder, bl. a. statistiske metoder, og oppretter en egen infrastruktur for personer i organisasjonen (f. eks. "Black Belts" og "Green Belts") som er eksperter på disse metodene. Hvert Six Sigma-prosjekt utført innenfor en organisasjon følger en definert sekvens av trinn og har kvantifiserte finansielle mål (kostnadsreduksjon eller økning i fortjeneste).