Lean Six Sigma certifications

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Combined Course Lean Six Sigma Green Belt™ ICGB™ & Lean Six Sigma Black Belt™ ICBB™

10 Dager

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Lean Six Sigma Black Belt™ ICBB™

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Lean Six Sigma Green Belt™ ICGB™

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Lean Six Sigma Yellow Belt™ ICYB™

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Master Black Belt™ certification

5 Dager

Kurspriser

Six Sigma Process

Six Sigma er en strategi for forretningsledelse som opprinnelig ble utviklet i 1986 av Motorola i USA. Six Sigma tar sikte på å forbedre prosessresultatenes kvalitet ved å identifisere og fjerne årsaker til mangler (feil) og redusere variabiliteten i produksjon og forretningsprosesser til et minimum.

Six Sigma benytter et sett med kvalitetsstyringsmetoder, bl. a. statistiske metoder, og oppretter en egen infrastruktur for personer i organisasjonen (f. eks. "Black Belts" og "Green Belts") som er eksperter på disse metodene. Hvert Six Sigma-prosjekt utført innenfor en organisasjon følger en definert sekvens av trinn og har kvantifiserte finansielle mål (kostnadsreduksjon eller økning i fortjeneste).