Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® - Bare 4 dager

Hvorfor

Hva sier kundene våre?

Fokusert, høyt tempo, og gode instruktører.
Anon. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager), 11/8/2013 til 18/8/2013

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt PMP hos Firebrand Training:

Finn ut hvordan vi raskt hjelper deg med å lære nye ferdigheter

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 4 dager.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt PMP kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din PMP sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg PMP raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.074 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012 og 2013” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet PMP kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du får prisvinnende utdanning. Våre instruktører på PMP er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Hva

PMI Pulse of the Profession undersøkelse fant ut at virksomheter med minst 35% PMP sertifiserte prosjektledere hadde bedre prosjektresultater. Og en PricewaterhouseCoopers undersøkelse viser at 80% av sterkt gjennomførte prosjekter benytter en sertifisert prosjektleder. Bli denne prosjektleder.

Vi har designet vårt kursmateriell slik at det forbereder deg til din eksamen.

Du vil lære deg:

Sette i gang et prosjekt

 • Bruke prosjektstyringsprosesser
 • Opprette en prosjektkonsesjon
 • Utvikle et utkast til en prosjektomfangserklæring

Planlegge prosjektarbeid

 • Utvikle en prosjektstyringsplan
 • Opprette en omfangsstyringsplan
 • Opprette en omfangserklæring
 • Utvikle en arbeidsanalysestruktur (WBS)

Utvikle kjøreplaner for prosjekter, kostnadsoverslag og budsjetter

 • Opprette en aktivitetsliste
 • Opprette et prosjektnettverksskjema
 • Anslå aktivitetsressurser
 • Anslå aktiviteters varighet
 • Identifisere den kritiske veien
 • Utvikle en prosjektplan
 • Anslå prosjektkostnader
 • Etablere en kostnadsbasis

Planlegge prosjektkvalitet, bemanning og kommunikasjoner

 • Opprette en kvalitetsstyringsplan
 • Dokumentere roller og ansvarsområder samt rapportere relasjoner
 • Bygge opp en prosjektgruppe
 • Opprette en kommunikasjonsstyringsplan

Analysere risikomomenter og planlegge reaksjoner på risiko

 • Opprette en risikostyringsplan
 • Identifisere prosjektets risikofaktorer og utløsere
 • Utføre kvalitativ risikoanalyse
 • Utføre kvantitativ risikoanalyse
 • Utvikle en risikoreaksjonsplan

Planlegge prosjektinnkjøp

 • Utarbeide en kontrakterklæring for arbeid
 • Utarbeide et innkjøpsdokument

Utføre prosjektarbeid

 • Utførelse av prosjektplanen
 • Utføre kvalitetssikring
 • Utvikle prosjektgruppen
 • Distribuere prosjektinformasjonen
 • Be om reaksjoner fra selgere
 • Velge selgere

Overvåke og kontrollere prosjektarbeid

 • Kontrollere og overvåke prosjektarbeid
 • Administrere endringer i basis for ytelsesmåling
 • Gjennomgå leveringsklare produkter og arbeidsresultater
 • Kontrollere prosjektdefinisjonen

Overvåke og kontrollere kjøreplaner for prosjekter og kostnader

 • Kontrollere prosjektets kjøreplan
 • Kontrollere prosjektets kostnader

Overvåke og kontrollere prosjektkvalitet, bemanning og kommunikasjoner

 • Utføre kvalitetskontroll
 • Administrere prosjektgrupper
 • Rapportere prosjektets ytelse
 • Administrere deltakere

Overvåke og kontrollere prosjektrisiko og kontrakter

 • Overvåke og kontrollere prosjektrisiko
 • Administrere en kontrakt

Avslutte prosjektet

 • Avslutte et prosjekt
 • Slutte en kontrakt

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Under kurset forbereder vi deg til følgende eksamen som du bestiller og betaler seperat direkte til PMI og gjenomfører eksternt :

 • Project Management Institute: Project Management Professional (PMP)

PMP-eksamenen består av 200 spørsmål med flere svaralternativer, og av disse betraktes 25 som forprøvespørsmål. Forprøvespørsmålene er plassert tilfelding på forskjellige steder i eksamenen og påvirker ikke kandidatens poengsum. De brukes i eksaminasjoner som en effektiv og legitim måte å øke antallet fremtidige eksamenspørsmål på. Kandidatene får fire timer til å fullføre eksamen. De fire timene med eksamen innledes med en 15-minutters datainnføring som ikke inngår i de fire eksamenstimene.

Hvis du er kvalifisert, får du en bekreftelse (via e-post) på at du er kvalifisert direkte fra prosjektledelsesinstituttet når søknaden din er ferdig behandlet. Testkandidatene har et (1) år på seg til å avlegge eksamen fra datoen da søknaden ble godkjent og behandlet. Denne datoen er trykt øverst på første side i brevet som bekrefter at kandidaten er kvalifisert. Kandidater kan avlegge eksamen maksimalt tre ganger innenfor kvalifikasjonsperioden.

PMP-kandidater som består eksamen, kan bruke referansene så lenge de retter seg etter programmet Continuing Certification Requirements (CCR). CCR-programmet støtter PMP-er i utviklingen av deres faglige kunnskaper og i vedlikeholdet av deres referanser ved å kreve deltakelse i aktiviteter i CCR-syklusen som tilordnes en PDU-verdi.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Firebrand Training tilbyr kvalifiserte kursprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og er utviklet med fokus på de spesifikke behov som våre deltagere har. Vi sikrer at alle detaljer vil bli tatt hånd om slik at du helt kan fokusere på dine kunnskaps- og sertifiseringsmål.

Våre kursprogram inkluderer alt* med:

 • Praktisk orientert utdanning som bruker vår unike metodikk (Presentasjon |Øving |Diskusjon).
 • Omfattande kursmaterial – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Et helt instruktørsstyrt kursprogram med 24 timers tilgang til klasserom og instruktør.
 • Vår sertifiseringsgaranti som betyr at vi tilbyr en uvilkårlig garanti om at du mottar din sertifisering. Du har rett til å gjenta ditt kurs så mange ganger du trenger innen en 12 måneders periode til sertifiseringen er oppnådd. Alt du tenger å betale er eventuelle nye test- og losjigebyrer.
 • Kost og losji, samt tilgang til kaffe, te, frukt og snacks under hele kurset.
 • Transport til og fra nærmeste flyplass/ togstasjon før og etter gjennomført kurs.

* Eksamen bestilles og betales separat direkte til PMI

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Deltagere som med fremgang gjennomfører vårt Project Management Professional (PMP) kurs har følgende forkunnskaper:

 • Om du har et utdanningsnivå som tilsvarer et Bachelor nivå trenger du å dokumentere 35 timers utdanning i prosjektledning samt 4.500 timers praktisk prosjektledererfaring (tilsvarende 3 år).
 • Hvis du ikke har et utdanningsnivå som tilsvarer et Bachelor nivå trenger du dokumentere 35 timers utdanning i prosjektledning samt 7.500 timers praktisk prosjektledererfaring (tilsvarende 5 år).

Kandidater må kunne dokumentere 35 kontakttimer med opplæring/trening i prosjektstyring. En kontakttime svarer til en time med deltakelse i en opplæringsaktivitet. Disse timene må være knyttet til prosjektstyring og kan omfatte innhold som omfatter styring av prosjektets kvalitet, omfang, tid, kostnader, personalressurser, kommunikasjon, risiko, innkjøp eller integrasjon. Kurs, verksteder og øvingsøkter i en eller flere av følgende kategorier tilfredsstiller opplæringskravene:

 • Kurs eller programmer tilbudt av PMI Registered Education Providers (R.E.P.-er).
 • Akademiske programmer og voksenopplæringsprogrammer knyttet til universiteter/høyskoler.
 • Kurs eller programmer tilbudt av PMIs Component-organisasjoner*.
 • Kurs eller programmer tilbudt av arbeidsgivere/bedriftsstøttede programmer.
 • Kurs eller programmer tilbudt av fjernundervisningsselskaper og bevis på at kurskravene ble gjennomført på tilfredsstillende måte, med blant annet en sluttbedømmelse fra kurset.
 • Kurs eller programmer tilbudt av opplæringsbedrifter eller konsulenter.

Dette Firebrand PMP kurset vil fullt ut oppfyller de nødvendige 35 timer prosjektledelse utdanning (vi faktisk leverer 38 timer) for å kvalifisere til å ta PMP eksamen.

Følgende opplæring tilfredsstiller ikke kravene til opplæring:

 • Møter i PMIs lokalforeninger
 • Selvstudium (f. eks. lese bøker)

Kandidatene må ha de 35 kontakttimene før de registrerer seg for å få bekreftelse på at de er kvalifisert til å gå opp til eksamen. For at de skal kunne gå opp til eksamen i løpet av kurset, må de registrere seg og få kvalifikasjonsbekreftelse fra PMI før de deltar

Er du klar til å bli ferdig utdannet og sertifisert på rekordtid?

Vi intervjuer alle aktuelle deltagere om bakgrunn, utdannelse, sertifisering og deres personlige innstilling. Hvis du kommer igjennom intervjurunden har du svært gode muligheter til å klare sertifiseringen.

Firebrand Training tilbyr et ambisiøst utdanningsmiljø som forutsetter at du virkelig gjør en innsats for å klare kurset. Forkunnskapene som er nevnt ovenfor er kun veiledende, mange deltakere med mindre erfaring, men med annen bakgrunn eller kunnskap, har gjennomført utdannelsen med suksess hos Firebrand Training.

Har ikke denne erfaring?

Hvis du mangler erfaring, kan det være best to delta på det PMI CAPM kurset.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Når

Når ønsker du å ta det akselererte kurset?

Project Management Institute (PMI)® - Project Management Professional (PMP)®

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

29/4/2019 (Mandag)

2/5/2019 (Torsdag)

Ferdig

 

1/7/2019 (Mandag)

4/7/2019 (Torsdag)

Venteliste

 

21/10/2019 (Mandag)

24/10/2019 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Anmeldelser

Vi har lært opp 72.074 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,74% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Well planned and executed :)"
Mads Jacobsen, NNIT. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (29/3/2016 til 1/4/2016)

"Intense course with a very experienced instructor."
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (29/3/2016 til 1/4/2016)

"Intense"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (29/3/2016 til 1/4/2016)

"I went for their PMP training and I am very pleased with it. Very intensive days, but with great content and great trainer!"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (29/3/2016 til 1/4/2016)

"Good course, nice facilities."
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (29/3/2016 til 1/4/2016)

"Effective learning. "
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (29/3/2016 til 1/4/2016)

"Intensive course that prepared for the exam with room for questions and discussion."
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (25/1/2016 til 28/1/2016)

"My experience with firebrand second time (Prince 2 and PMP), shortcut to learning effectively."
Kevser Vagner , Novo Nordisk. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (25/1/2016 til 28/1/2016)

"Much more better than expected. Clear instructions/advices for the exam preparation."
Eva Bellido Tirado , EnergyNest AS. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (25/1/2016 til 28/1/2016)

"Intensive"
Claus Sørensen , CA Technologies. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (14/12/2015 til 17/12/2015)

"Really intense but very well spent days. Good spirit and a skilled teacher."
Mats Fredrikson , Mats Fredrikson Management AB. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (16/11/2015 til 19/11/2015)

"Fairly intense & tailored for the exam. A pleasant and very knowledgeable instructor made the difference - understand it vs. try to learn it!"
Aditya Nagarajan. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (16/11/2015 til 19/11/2015)

"Firebrand Training is dedicated to meeting its students needs and I can warmly recommend the PMP training."
Maria Lidlgruber . - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (16/11/2015 til 19/11/2015)

"Great inspiring instructor who had knowledge for above the material which gave me more than expected."
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Excellent facilities, very helpful + polite staff. I would highly recommend this training centre."
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"High quality & well organised training provider"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"An excellent course with a lot of energy, wisdom and knowledge"
Britta Jørgsholm , GN. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (17/8/2015 til 20/8/2015)

"Tough but beneficial"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (17/8/2015 til 20/8/2015)

"Intensive, informativ training"
Signe Dons , Seacon. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (17/8/2015 til 20/8/2015)

"It is good that the training is located in the middle of nowhere. This gave me the chance to focus 100% on the training."
Lilian Juma , Nordea. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"The training was intense and efficient with little sleep and lots of homework."
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"Firebrand is a model provider. A really good way of getting to immerse yourself too."
Lasse Dalby Jensen , University College Sjælland. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"Very intense and very educational - good learning in short time. "
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/4/2015 til 16/4/2015)

"Helps me fast to understand difficult subject"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/4/2015 til 16/4/2015)

"Value for money"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/4/2015 til 16/4/2015)

"Very good course with excellent trainer"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/4/2015 til 16/4/2015)

"Very good, intensive but effective, accommodation nice clean"
Lars Evers . - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/4/2015 til 16/4/2015)

"Intense training, good training material"
Jing Li . - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/4/2015 til 16/4/2015)

"Intense, but very effective!"
David Ramskov . - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (2/2/2015 til 5/2/2015)

"Just attending will take you several levels further in your state."
Thomas Strand . - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (2/2/2015 til 5/2/2015)

"Learning is a way to live."
Name Henry Pobel , Myself. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (2/2/2015 til 5/2/2015)

"A fast and explainatory course in the thinking of PMP."
Jonas Freijd Månsson. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (2/2/2015 til 5/2/2015)

"The PMP course is very good for preparing for the exam and has really helped me with my studies."
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (2/2/2015 til 5/2/2015)

"The training was very professional with a very knowledgable instructor."
Bagsen Aktas . - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (2/2/2015 til 5/2/2015)

"Everything was thought of and planned for in a very good manner making this an awesome experience."
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (2/2/2015 til 5/2/2015)

"I am pleased with the course and hope to come back for another course!"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (1/12/2014 til 4/12/2014)

"Teacher is amazing. Very well organised"
Jodie Montgomery . - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (1/12/2014 til 4/12/2014)

"Well organised, well delivered, value for money and time"
Birger Dudek , Ferring. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (1/12/2014 til 4/12/2014)

"Good organised. Good instructor. I like the facility"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (1/12/2014 til 4/12/2014)

"Everything was thought of, which allowed us to focus on the training."
Martin Dremo. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (1/12/2014 til 4/12/2014)

"The short absence from work by attending the Firebrand course means you actually get it done."
Mikkel Predstrup , Systematic. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/10/2014 til 16/10/2014)

"The PMP course captured the PMI framework in a short time period by applying high level and extreme learning"
Per Edström , Sweco. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/10/2014 til 16/10/2014)

" Would do another course in the future"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/10/2014 til 16/10/2014)

"Very good course which will be of great help in my daily work"
Magnus Nilson , OMT AB. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/10/2014 til 16/10/2014)

"Hard work but supreme results"
Mikael Lindgren, Nordea. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/10/2014 til 16/10/2014)

"A lot of relevant in puts and good discussion - high speed and good balance between focus and small rest sessions. "
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/10/2014 til 16/10/2014)

"Intense, lots of work but they truly prepare you with tools for your certification"
Carla De Angelis , Ecolab. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/10/2014 til 16/10/2014)

"Long days but the instructor kept the course momentum going and was constantly entertaining and informative"
Anonym, Constant Innovation - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/10/2014 til 16/10/2014)

"Long days filled with content at high tempo but also stories and jokes. Impressed with how much I have learned in a few days."
Johan Ekelund , Affecto. - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (13/10/2014 til 16/10/2014)

"Effective and focused PMP training"
Anonym - Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)® (4 dager) (18/8/2014 til 21/8/2014)

Se priser