Oracle - Certified Administrator Professional & Associate 12c (OCP & OCA 12c)

Varighet

Varighet:

Bare 11 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

6/2/2023 (Mandag)

Overview

Your accelerated OCA & OCP bootcamp course will teach you the expert knowledge needed to implement advanced administration features on Oracle Database 12c.

Using Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, you'll combine theory with practical labs allowing you to get hands-on with the technology. You'll learn faster and leave with advanced practical skills to manage administration tasks and advanced features in Oracle Database 12c in a real-world work environment, covering topics including:

 • SQL Fundamentals
 • Oracle Database Architecture
 • Data migration
 • Database backups and recovery
 • Creating Multitenant Container and Pluggable Databases
 • Moving Data, Performing Security Operations and Interacting with Other Oracle Products

Re-engineered for the cloud

On Firebrand's combined OCA & OCP bootcamp, you'll master the Oracle Database 12c re-engineered for the cloud. Learning to utilise its multitenant architecture, new software efficiencies, manageability benefits and efficient cloud provisioning.

You'll also sit exams 1Z0-071: Oracle Database 12c SQL, 1Z0-072: Oracle Database 12c Administration and 1Z0-063: Oracle Database 12c Advanced Administration on-site during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

97% of Global Fortune 500 companies use Oracle software. Become an Oracle Certified Associate and you’ll prove you can manage this critical technology.

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt OCP & OCA 12c hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 11 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt OCP & OCA 12c kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din OCP & OCA 12c sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg OCP & OCA 12c raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 134.561 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet OCP & OCA 12c kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på OCP & OCA 12c er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Curriculum

1Z0-071: Oracle Database 12c SQL

Oracle and Structured Query Language (SQL)

 • Identify the connection between an ERD and a Relational Database
 • Explain the relationship between a database and SQL
 • Describe the purpose of DDL
 • Describe the purpose of DML
 • Build a SELECT statement to retrieve data from an Oracle Database table

Restricting and Sorting Data

 • Use the ORDER BY clause to sort SQL query results
 • Limit the rows that are retrieved by a query
 • Use ampersand substitution to restrict and sort output at runtime
 • Use SQL row limiting clause

Using Single-Row Functions to Customise Output

 • Use various types of functions available in SQL
 • Use character, number, and date and analytical (PERCENTILE_CONT, STDDEV, LAG, LEAD) functions in SELECT statements

Using Conversion Functions and Conditional Expressions

 • Describe various types of conversion functions that are available in SQL
 • Use the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
 • Apply general functions and conditional expressions in a SELECT statement

Reporting Aggregated Data Using the Group Functions

 • Describe the use of group functions
 • Group data by using the GROUP BY clause
 • Include or exclude grouped rows by using the HAVING clause

Displaying Data from Multiple Tables

 • Describe the different types of joins and their features
 • Use SELECT statements to access data from more than one table using equijoins and nonequijoins
 • Join a table to itself by using a self-join
 • View data that generally does not meet a join condition by using outer joins

Using Subqueries to Solve Queries

 • Define subqueries
 • Describe the types of problems subqueries can solve
 • Describe the types of subqueries
 • Query data using correlated subqueries
 • Update and delete rows using correlated subqueries
 • Use the EXISTS and NOT EXISTS operators
 • Use the WITH clause
 • Use single-row and multiple-row subqueries

Using the Set Operators

 • Describe set operators
 • Use a set operator to combine multiple queries into a single query
 • Control the order of rows returned

Manipulating Data

 • Truncate data
 • Insert rows into a table
 • Update rows in a table
 • Delete rows from a table
 • Control transactions

Using DDL Statements to Create and Manage Tables

 • Describe data types that are available for columns
 • Create a simple table
 • Create constraints for tables
 • Drop columns and set column UNUSED
 • Create and use external tables

Managing Objects with Data Dictionary Views

 • Query various data dictionary views

Controlling User Access

 • Differentiate system privileges from object privileges
 • Grant privileges on tables and on a user
 • Distinguish between privileges and roles

Managing Schema Objects

 • Describe how schema objects work
 • Create simple and complex views with visible/invisible columns
 • Create, maintain and use sequences
 • Create and maintain indexes including invisible indexes and multiple indexes on the same columns
 • Perform flashback operations

Manipulating Large Data Sets

 • Describe the features of multitable INSERTs
 • Merge rows in a table

1Z0-072: Oracle Database 12c Administration

Exploring the Oracle Database Architecture

 • List the architectural components of Oracle Database
 • Explain the memory structures
 • Describe the background processes

Oracle Database Management Tools

 • Use database management tools

Oracle Database Instance

 • Understand initialization parameter files
 • Start up and shut down an Oracle database instance
 • View the alert log and access dynamic performance views

Configuring the Oracle Network Environment

 • Configure Oracle Net Services
 • Use tools for configuring and managing the Oracle network
 • Configure client-side network
 • Configure communication between databases

Administering User Security

 • Create and manage database user accounts
 • Grant and revoke privileges
 • Create and manage roles
 • Create and manage profiles

Managing Database Storage Structures

 • Describe the storage of table row data in blocks
 • Create and manage tablespaces

Create and manage tablespaces

 • Explain how Oracle database server automatically manages space
 • Save space by using compression
 • Use the Segment Advisor
 • Reclaim wasted space from tables and indexes by using the segment shrink functionality

Managing Undo Data

 • Explain DML and undo data generation
 • Monitor and administer undo data
 • Describe the difference between undo data and redo data
 • Configure undo retention

Managing Data Concurrency

 • Describe the locking mechanism and how Oracle manages data concurrency
 • Monitor and resolve locking conflicts

Implementing Oracle Database Auditing

 • Enable standard database auditing and unified auditing

Backup and Recovery Concepts

 • Identify the importance of checkpoints, redo log files, and archive log files

Backup and Recovery Configuration

 • Configure the fast recovery area
 • Configure ARCHIVELOG mode

Performing Database Backups

 • Create consistent database backups
 • Back up your database without shutting it down
 • Create incremental backups
 • Automate database backups
 • Manage backups

Performing Database Recovery

 • Determine the need for performing recovery
 • Use Recovery Manager (RMAN) and the Data Recovery Advisor to perform recovery of the control file, redo log file and data file

Moving Data

 • Describe ways to move data
 • Use SQL*Loader to load data from a non-Oracle database
 • Use external tables to move data via platform-independent files
 • Explain the general architecture of Oracle Data Pump
 • Use Data Pump Export and Import to move data between Oracle databases

Performing Database Maintenance

 • Use server-generated alerts

Managing Performance: SQL Tuning

 • Use the SQL Tuning advisor

Automating Tasks by Using Oracle Scheduler

 • Use Oracle Scheduler to simplify management tasks
 • Use job chains to perform a series of related tasks
 • Use Scheduler jobs on remote systems
 • Use advanced Scheduler features to prioritize jobs

Creating an Oracle Database Using DBCA

 • Generate database creation scripts by using DBCA
 • Manage database design templates by using DBCA

Upgrading Oracle Database Software  

 • Describe data migration methods
 • Describe the upgrade process

Introduction to DBAAS

 • Recognize the difference between a DBaaS Instance and a Database Instance
 • Navigate with My Services Dashboard
 • User authentication and roles
 • Generate a Secure Shell (SSH) Public/Private Key Pair

1Z0-063: Oracle Database 12c Advanced Administration

Backup and Recovery

Oracle Data Protection Solutions

 • Explain Oracle backup and recovery solutions
  • Describe types of database failures
  • Describe the tools available for backup and recovery tasks
  • Describe RMAN and maximum availability architecture
  • Use the SYSBACK privilege
  • Use RMAN stand-alone and job commands

Performing Basic Backup and Recovery

 • Back up and recover a NOARCHIVELOG database
  • Perform backup and recovery in NOARCHIVELOG mode
  • Use SQL in RMAN

Configuring for Recoverability

 • Configure and manage RMAN settings
  • Configure persistent settings for RMAN
  • View persistent settings
  • Specify a retention policy
 • Configure the Fast Recovery Area
  • Explain the Fast Recovery Area
  • Configure the Fast Recovery Area
 • Configure control files and redo log files for recoverability
  • Multiplex control files
  • Multiplex redo log files

Using the RMAN Recovery Catalog

 • Create and use an RMAN recovery catalog
  • Configure a recovery catalog
  • Register target databases in a recovery catalog
  • Catalog additional backup files
  • Resynchronise a recovery catalog
  • Use and maintain RMAN stored scripts
  • Upgrade and drop a recovery catalog
 • Protect the RMAN recovery catalog
  • Back up the recovery catalog
  • Re-create an unrecoverable recovery catalog
  • Export and import the recovery catalog

Implementing Backup Strategies

 • Use various RMAN backup types and strategies
  • Enable ARCHIVELOG mode
  • Create tape and disk based backups
  • Create whole database backups
  • Create consistent and inconsistent backups
  • Create backup sets and image copies
  • Create backups of read-only tablespaces
  • Employ best practices for data warehouse backups

Performing Backups

 • Perform full and incremental backups
  • Create full and incremental backups
  • Use the Oracle-suggested backup strategy
 • Manage backups
  • Configure and monitor block change tracking
  • Report on backups using LIST, REPORT commands
  • Manage backups using CROSSCHECK, DELETE commands

Configuring RMAN Backup Options and Creating Backup of Non-Database Files

 • Use techniques to improve backups
  • Create compressed backups
  • Create multi-section backups of very large files
  • Create proxy copies
  • Create duplexed backup sets
  • Create backups of backup sets
  • Create archival backups
 • Perform backup of non-database files
  • Back up a control file to trace
  • Back up archived redo log files
  • Back up ASM diskgroup metadata

Using RMAN-Encrypted Backups

 • Create RMAN-encrypted backups
  • Use transparent-mode encryption
  • Use password-mode encryption
  • Use dual-mode encryption
  • Restore encrypted backups

Diagnosing Failures

 • Describe the Automatic Diagnostic Workflow
  • Use the Automatic Diagnostic Repository
  • Use ADRCI
  • Find and interpret message output and error stacks
  • Use the Data Recovery Advisor
 • Handle block corruption
  • Detect block corruption using RMAN
  • Perform block recovery using RMAN

Performing Restore and Recovery Operations

 • Describe and tune instance recovery
 • Perform complete and incomplete recovery
  • Use RMAN RESTORE and RECOVER commands
  • Restore ASM disk groups
  • Recover from media failures
  • Perform complete and incomplete or “point-in-time” recoveries using RMAN

Recovering Files Using RMAN

 • Perform recovery for spfile, control file, redo log files
 • Perform table recovery from backups
 • Perform recovery of index and read-only tablespaces, temp file
 • Restore a database to a new host

Using Oracle Secure Backup

 • Configure and use Oracle Secure Backup

Using Flashback Technologies

 • Describe the Flashback technologies
  • Configure a database to use Flashback technologies
  • Guarantee undo retention
 • Use Flashback to query data
  • Use Flashback Query
  • Use Flashback Version Query
  • Use Flashback Transaction Query
  • Flash back a transaction
 • Perform Flashback Table operations
  • Perform Flashback Table
  • Restore tables from the recycle bin
 • Describe and use Flashback Data Archive
  • Use Flashback Data Archive
  • Use DBMS_FLASHBACK_ARCHIVE package

Using Flashback Database

 • Perform Flashback Database
  • Configure Flashback Database
  • Perform Flashback Database

Transporting Data

 • Describe and use transportable tablespaces and databases
  • Transport tablespaces between databases using image copies or backup sets
  • Transport databases using data files or backup sets
  • Transport data across platforms

Duplicating a Database

 • Choose a technique for duplicating a database
  • From an active database, connected to the target and auxiliary instances
  • From backup, connected to the target and auxiliary instances
  • From backup, connected to the auxiliary instance, not connected to the target, but with recovery catalog connection
  • From backup, connected to the auxiliary instance, not connected to the target and the recovery catalog
  • Duplicate a database with RMAN
 • Create a backup-up based duplicate database
 • Duplicate a database based on a running instance

Monitoring and Tuning of RMAN Operations

 • Tune RMAN performance
  • Interpret RMAN error stacks
  • Diagnose performance bottlenecks
  • Tune RMAN backup performance

Managing Pluggable and Container Databases

Introduction

Multitenant Container and Pluggable Database Architecture

 • Describe the multitenant container database architecture
 • Explain pluggable database provisioning

Creating Multitenant Container and Pluggable Databases

 • Configure and create a CDB
 • Create a PDB using different methods
 • Unplug and drop a PDB
 • Migrate a non-CDB database to PDB

Managing a CDB and PDBs

 • Establish connections to CDB/PDB
 • Start up and shut down a CDB and open and close PDBs
 • Evaluate the impact of parameter value changes

Managing Storage in a CDB and PDBs

 • Manage permanent and temporary tablespaces in CDB and PDBs

Managing Security in a CDB and PDBs

 • Manage common and local users
 • Manage common and local privileges
 • Manage common and local roles
 • Enable common users to access data in specific PDBs

Managing Availability

 • Perform backups of a CDB and PDBs
 • Recover PDB from PDB datafiles loss
 • Use Data Recovery Advisor
 • Duplicate PDBs using RMAN

Managing Performance

 • Monitor operations and performance in a CDB and PDBs
 • Manage allocation of resources between PDBs and within a PDB
 • Perform Database Replay

Moving Data, Performing Security Operations and Interacting with Other Oracle Products

 • Use Data Pump
 • Use SQL*Loader
 • Audit operations
 • Use Other Products with CDB and PDBs - Database Vault, Data Guard, LogMiner

Exam Track

You'll sit the following exams at the Firebrand Training Centre, covered by your Certification Guarantee:

1Z0-071: Oracle Database 12c SQL

 • Duration: 100 minutes
 • Questions: 73
 • Passing Score: 63%
 • Format: Multiple Choice

1Z0-072: Oracle Database 12cR2 Administration

 • Duration: 90 minutes
 • Questions: 70
 • Passing Score: 60%
 • Format: Multiple Choice

1Z0-063: Oracle Database 12c Advanced Administration

 • Duration: 120 minutes
 • Questions: 80
 • Passing Score: 60%
 • Format: Multiple Choice

What's Included

Included on the course:

 • Firebrand course materials

Prerequisites

It is recommended that you have at least 9 months of practical experience working in a database administration role. This includes a good working knowledge of Oracle SQL and be familiar with Oracle PL/SQL supplied packages.

Additionally, you should have a basic understanding - and preferably some practical experience - of using the following technologies:

 • Using RMAN to back up, restore and recover databases
 • Using RMAN to duplicate databases
 • Using Flashback technologies
 • Multi-Tenant Architecture
 • Oracle Database architecture and OFA
 • SQL statements that query the Oracle Data Dictionary views
 • Oracle Net configuration
 • Database security
 • Diagnostics and troubleshooting
 • Database performance tuning
 • Database space management
 • Datapump and sqlldr
 • Oracle Resource Manager
 • Oracle Scheduler
 • Database maintenance
 • Database backup and in particular RMAN

Anmeldelser

Vi har lært opp 134.561 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,54% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Training overall is great and useful, instructor was very knowledgeable and professional."
Alex Edwards, CoreFiling Limited. (18/10/2021 (Mandag) til 20/10/2021 (Onsdag))

""
Anonym (18/11/2019 (Mandag) til 20/11/2019 (Onsdag))

"Really enjoyed the experience and learned a lot of new skills. So thank you Firebrand."
M.A.. (18/11/2019 (Mandag) til 20/11/2019 (Onsdag))

"Good food, good training, could improve by using less disposable cups and offer mugs instead."
Liam Coleman, IBM. (4/11/2019 (Mandag) til 6/11/2019 (Onsdag))

"I found the course interesting and the content was delivered well."
R.B.. (4/11/2019 (Mandag) til 6/11/2019 (Onsdag))

Kursdatoer

Start

Slutt

Kapasitet

Plass

Registrer deg

22/8/2022 (Mandag)

1/9/2022 (Torsdag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

-

 

 

6/2/2023 (Mandag)

16/2/2023 (Torsdag)

Begrenset kapasitet

Landsdekkende

 

20/3/2023 (Mandag)

30/3/2023 (Torsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

1/5/2023 (Mandag)

11/5/2023 (Torsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

12/6/2023 (Mandag)

22/6/2023 (Torsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

Siste anmeldelser fra studenten vår