Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert

- Bare 6 dager

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

Microsoft Azure Solutions Architect Expert - Official Training for Certification

On your 6 day accelerated Azure Solutions Architect Expert course, you'll get the skills you need as an Azure Solutions Architect to implement, monitor and maintain Azure solutions, from implementation of virtual machines to designing API integration strategies. You'll also gain expert understanding of service capabilities within Microsoft Azure cloud.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have  24/7 lab access  at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

Les mer...

 • Deploy and configure infrastructure
 • Implement workloads and security
 • Architect Cloud Technology Solutions
 • Create and deploy apps
 • Implement authentication and secure data
 • Develop for the Cloud
 • Determine workload requirements
 • Design for identity and security
 • Design a Data Platform Solution
 • Design a Business Continuity Strategy
 • Design for deployment, migration, and integration

You'll benefit from the latest Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies and exam AZ-301: Microsoft Azure Architect Design. You'll sit these exams at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

If you're an Azure Administrator who manages cloud services that span across a variety of cloud capabilities, this course is ideal for you.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Azure Solutions Architect hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 6 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Azure Solutions Architect kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Azure Solutions Architect sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Azure Solutions Architect raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Azure Solutions Architect kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Azure Solutions Architect er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

AZ-300T01-A: Deploying and Configuring Infrastructure

Module 1: Managing Azure Subscriptions and Resources

In this module you will explore Azure monitoring capabilities using Azure alerts, Azure activity logs, and Log Analytics. You will learn to query, analyze, and interpret the data viewed in Log Analytics.

After completing this module, students will be able to:

 • Managing Azure Subscriptions and Resources

Module 2: Implementing and Managing Storage

In this module you will learn about Azure storage accounts, data replication, how to use Azure Storage Explorer, and monitor storage.

After completing this module, students will be able to:

 • Implementing and Managing Storage 

Module 3: Deploying and Managing Virtual Machines (VMs)

In this module you will learn how to do the following:

 • Create Virtual Machines (VM)s within the Azure Portal
 • Create Virtual Machines (VM)s using Azure PowerShell
 • Create Virtual Machines (VM)s using ARM templates
 • Deploy Linux Virtual Machines (VM)s
 • Monitor Virtual Machines (VM)s

Additionally, you will learn how to protect data using backups at regular intervals, whether by snapshot, Azure Backup, or Azure Site Recovery.

After completing this module, students will be able to:

 • Deploying and Managing VMs

Module 4: Configuring and Managing Virtual Networks

In this module you will create and implement virtual networks using the Azure Portal as well as Azure PowerShell and CLI. You will receive and overview on how to assign IP addresses to Azure resources to communicate with other Azure resources, your on-premises network, and the Internet.

Lessons

 • Network routing using routing tables and algorithms
 • Inter-site connectivity using VNet-to-VNet connections and VPNs
 • Virtual network peering for regional and global considerations
 • Gateway transit

After completing this module, students will be able to:

 • Configuring and Managing Virtual Networks

Module 5: Managing Identities

This module covers Azure Active Directory (Azure AD) for IT Admins and Developers with a focus on the Azure AD multi-tenant cloud-based directory and identity management service.

Lessons

 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • built-in roles
 • Self-Service Password Reset (SSPR)
 • authentication methods for password reset

After completing this module, students will be able to:

 • Managing Identities using Azure Active Directory

AZ-300T02-A: Implementing Workloads and Security

Module 1: Evaluating and Performing Server Migration to Azure

This module covers migrating workloads to a new environment, whether it be another datacenter, or to a public cloud, and setting clear goals for the migration. Goals include both technology-focused and business-focused goals for migrations and the benefits to an organisation’s business. Activities include components of the Azure migration process: creating a project, creating a collector, assessing readiness and estimating costs. Additionally, you will receive and overview of Azure Site Recovery (ASR) that includes and end-to-end scenarios.

After completing this module, students will be able to:

 • Evaluating and Performing Server Migration to Azure

Module 2: Implementing and Managing Application Services

This module includes the following topics:

 • Deploying Web Apps
 • Managing Web Apps
 • App Service Security
 • Serverless Computing Concepts
 • Managing Event Grid
 • Managing Service Bus
 • Managing Logic App

After completing this module, students will be able to:

 • Implementing and Managing Application Services

Module 3: Implementing Advanced Virtual Networking

This module includes the following topics:

 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Site-to-Site VPN Connections

As well as an overview of ExpressRoute, which allows companies to extend on-premises networks into the Microsoft cloud over a dedicated private connection facilitated by a connectivity provider.

After completing this module, students will be able to:

 • Implementing Advanced Virtual Networking

Module 4: Securing Identities

This module includes the following topics with an emphasis on identity and roles:

 • Azure AD Identity Protection
 • Azure Domains and Tenants
 • Azure Users and Groups
 • Azure Roles

As well as an overview of Azure AD integration options that focuses on Azure AD Connect to integrate on-premises directories with Azure Active Directory.

After completing this module, students will be able to:

 • Securing Identities using Azure AD

AZ-300T03-A: Understanding Cloud Architect Technology Solutions

Module 1: Selecting Compute and Storage Solutions

This module includes the following topics:

 • Azure Architecture Center
 • Cloud design patterns
 • Competing consumers pattern
 • Cache-aside pattern

As well as sharding patterns to divide a data store into horizontal partitions or shards. Each shard has the same schema but holds its own distinct subset of the data.

After completing this module, students will be able to:

 • Design and Connectivity Patterns 

Module 2: Hybrid Networking

This module includes the following topics:

 • Site-to-site connectivity
 • Point-to-site connectivity
 • Combining site-to-site and point-to-site connectivity
 • Virtual network–to–virtual network connectivity

As well as connecting across cloud providers for failover, backup, or even migration between providers such as AWS.

After completing this module, students will be able to:

 • Hybrid Networking 

Module 3: Measuring Throughput and Structure of Data Access

This module includes the following topics:

 • DTUs – Azure SQL Database
 • RUs – Azure Cosmos DB
 • Structured and unstructured data
 • Using structured data stores

After completing this module, students will be able to:

 • Address Durability of Data and Caching 
 • Measure Throughput and Structure of Data Access

AZ-300T04-A: Creating and Deploying Apps

Module 1: Creating Web Applications using PaaS

This module provides an overview of Azure App Service Web Apps for hosting web applications, REST APIs, and a mobile back end. Topics include the following:

 • Using shell commands to create an App Service Web App
 • Creating Background Tasks
 • Using Swagger to document an API

As well as an explanation of how Logic Apps help to build solutions that integrate apps, data, systems, and services across enterprises or organisations by automating tasks and business processes as workflows.

After completing this module, students will be able to:

 • Use shell commands to create an App Service Web App
 • Create Background Tasks
 • Use Swagger to document an API

Module 2: Creating Apps and Services Running on Service Fabric

This module provides an overview of Azure Service Fabric as a distributed systems platform that makes it easy to package, deploy and manage scalable and reliable microservices and containers. This module also addresses the challenges in developing and managing cloud native applications. Additional topics include:

 • Creating a reliable service
 • Creating a Reliable Actors app
 • Working with Reliable collections

After completing this module, students will be able to:

 • Create a reliable service
 • Create a Reliable Actors app
 • Hands-on with Reliable collections

Module 3: Using Azure Kubernetes Service This module focuses on the Azure

Kubernetes Service (AKS) for deploying and managing a Kubernetes cluster in Azure. Topics include how to reduce operational overhead of managing Kubernetes by offloading much of that responsibility to Azure, such as health monitoring and maintenance. Additional topics include:

 • Azure Container Registry
 • Azure Container Instances

After completing this module, students will be able to:

 • Understand the Azure Container Registry
 • Use Azure Container instances

AZ-300T06-A: Developing for the Cloud

Module 1: Developing Long-Running Tasks and Distributed Transactions

Topics for this module include:

 • Implementing large-scale, parallel, and high-performance apps using batches
 • HPC using Microsoft Azure Virtual Machines
 • Implementing resilient apps by using queues

As well as, implementing code to address application events by using webhooks. Implementing a webhook gives an external resource a URL for an application. The external resource then issues an HTTP request to that URL whenever a change is made that requires the application to take an action.

Module 2: Configuring a Message-Based Integration Architecture

Lessons

 • Configure an app or service to send emails
 • Configure an event publish and subscribe model
 • Configure the Azure Relay service
 • Configure apps and services with Microsoft Graph

After completing this module, students will be able to:

 • How to configure a message-based integration architecture

Module 3: Developing for Asynchronous Processing

Lessons

 • Implement parallelism, multithreading, and processing
 • Implement Azure Functions and Azure Logic Apps
 • Implement interfaces for storage or data access
 • Implement appropriate asynchronous computing models
 • Implement autoscaling rules and patterns

After completing this module, students will be able to:

 • Understand how to Develop for Asynchronous Processing

Module 4: Developing for Autoscaling

Lessons

 • Implementing autoscaling rules and patterns
 • Implementing code that addresses singleton application instances
 • Implementing code that addresses a transient state

After completing this module, students will be able to:

 • Begin creating apps for Autoscaling

Module 5: Developing Azure Cognitive Services Solutions

Lessons

 • Developing Solutions using Computer Vision
 • Developing solutions using Bing Web Search
 • Developing solutions using Custom Speech Service
 • Developing solutions using QnA Maker

After completing this module, students will be able to:

 • Understand Azure Cognitive Services Solutions

AZ-301T01-A: Designing for Indentity and Security

Module 1: Managing Security & Identity for Azure Solutions

This module discusses both security and identity within the context of Azure. For security, this module reviews the various options for monitoring security, the options available for securing data and the options for securing application secrets. For identity, this module focuses specifically on Azure Active Directory (Azure AD) and the various features available such as Multi-Factor Authentication (MFA), Managed Service Identity, Azure AD Connect, ADFS and Azure AD B2B/B2C.

Lab: Securing Secrets in Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Integrate their existing solutions with external identity providers using Azure AD B2B or B2C
 • Design a hybrid identity solution
 • Determine when to use advanced features of Azure AD such as Managed Service Identity, MFA and Privileged Identity Management
 • Secure application secrets using Key Vault.
 • Secure application data using SQL Database and Azure Storage features

Module 2: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

This module introduces multiple SaaS services available in Azure that are available for integration into existing Azure solutions. These services include Cognitive Services, Bot Service, Machine Learning and Media Services.

Lab: Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions

After completing this module, students will be able to:

 • Detail the various APIs available in Cognitive Services
 • Identify when to use the Face API, Speech API or Language Understanding (LUIS) service

AZ-301T02-A: Designing a Data Platform Solution

Module 1: Backing Azure Solutions with Azure Storage

This module describes how many Azure services use the Azure Storage service as a backing store for other application solution in Azure. The module dives into critical considerations when using Azure Storage as a supplemental service for an all-up Azure solution.

After completing this module, students will be able to:

 • Determine the ideal pricing option for Azure Storage based on a solution’s requirements.
 • Identify performance thresholds for the Azure Storage service.
 • Determine the type of Storage blobs to use for specific solution components.
 • Use the Azure Files service for SMB operations.
 • Identify solutions that could benefit from the use of StorSimple physical or virtual devices.

Module 2: Comparing Database Options in Azure

This module compares the various relational and non-relational data storage options available in Azure. Options are explored as groups such as relational databases (Azure SQL Database, MySQL, and PostgreSQL on Azure), non-relational (Azure Cosmos DB, Storage Tables), streaming (Stream Analytics) and storage (Data Factory, Data Warehouse, Data Lake).

Lab: Deploying Database Instances in Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform and networking
 • Identify data streaming options for large-scale data ingest
 • Identify longer-term data storage options

Module 3: Monitoring & Automating Azure Solutions

This module covers the monitoring and automation solutions available after an Azure solution has been architected, designed and possibly deployed. The module reviews services that are used to monitor individual applications, the Azure platform and networked components. This module also covers automation and backup options to enable business-continuity scenarios for solutions hosted in Azure.

Lab: Deploying Configuration Management Solutions to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform and networking
 • Design an alert scheme for a solution hosted in Azure
 • Select the appropriate backup option for infrastructure and data hosted in Azure.
  Automate the deployment of future resources for backup recovery or scaling purposes

AZ-301T03-A: Designing for Deployment, Migration and Integration

Module 1: Deploying Resources with Azure Resource Manager

This module establishes a basic understanding of Azure Resource Manager and the core concepts of deployments, resources, templates, resource groups and tags. The module will dive deeply into the automated deployment of resources using ARM templates.

Lab: Deploying Resources with Azure Resource Manager

After completing this module, students will be able to:

 • Create a resource group
 • Add resources to a resource group
 • Deploy an ARM template to a resource group
 • Filter resources using tags
 • Author a complex deployment using the Azure Building Blocks tools

Module 2: Creating Managed Server Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps and Functions.

Lab: Deploying Managed Containerised Workloads to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance
 • Describe the differences between API, Mobile and Web Apps
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale

Module 3: Authoring Serverless Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps and Functions.

Lab: Deploying Serverless Workloads to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance
 • Describe the differences between API, Mobile and Web Apps
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale

AZ-301T04-A: Designing an Infrastructure Strategy

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure

This module introduces, and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.

After completing this module, students will be able to:

 • Locate and reference the Cloud Design Patterns documentation
 • Locate and reference the Azure Architecture Center
 • Describe various patterns pulled from the Cloud Design Patterns

Module 2: Building Azure IaaS-Based Server Applications (ADSK)

This module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features such as Availability Sets.

Lab: Building Azure IaaS-Based Server Applications.

After completing this module, students will be able to:

 • Design an availability set for one or more virtual machines
 • Describe the differences between fault and update domains
 • Author a VM Scale Set ARM template
 • Join a virtualised machine to a domain either in Azure or on a hybrid network

Module 3: Networking Azure Application Components

This module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. The module explores connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. The module also discusses some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.

Lab: Deploying Network Infrastructure for Use in Azure Solutions

After completing this module, students will be able to:

 • Describe DNS and IP strategies for VNETs in Azure
 • Compare connectivity options for ad-hoc and hybrid connectivity
 • Distribute network traffic across multiple loads using load balancers
 • Design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise

Module 4: Integrating Azure Solution Components Using Messaging Services

This module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.

Lab: Integrating Azure Solution Components using Messaging Services

After completing this module, students will be able to:

 • Compare Storage Queues to Service Bus Queues
 • Identify when to use Azure Functions or Logic Apps for integration components in a solution
 • Describe the differences between IoT Hubs, Event Hubs and Time Series Insights

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

On this course, you'll take the following exams, covered by your Certification Guarantee:

 • Exam AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies
  • Domains:
   • Deploy and Configure Infrastructure (25-30%)
   • Implement Workloads and Security (20-25%)
   • Architect Cloud Technology Solutions (5-10%)
   • Create and Deploy Apps (5-10%)
   • Implement Authentication and Secure Data (5-10%)
   • Develop for the Cloud (20-25%)
 • Exam AZ-301: Microsoft Azure Architect Design
  • Domains:
   • Determine Workload Requirements (15-20%)
   • Design for Identity and Security (20-25%)
   • Design a Data Platform Solution (15-20%)
   • Design a Business Continuity Strategy (15-20%)
   • Design for Deployment, Migration, and Integration (10-15%)
   • Design an Infrastructure Strategy (15-20%)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Microsoft Official Curriculum:

 • AZ-300T01: Deploying and Configuring Infrastructure
 • AZ-300T02: Implementing Workloads and Security
 • AZ-300T03: Understanding Cloud Architect Technology Solutions
 • AZ-300T04: Creating and Deploying Apps
 • AZ-300T06: Developing for the Cloud
 • AZ-301T01: Designing for Identity and Security
 • AZ-301T02: Designing a Data Platform Solution
 • AZ-301T03: Design for Deployment, Migration, and Integration
 • AZ-301T04: Designing an Infrastructure Strategy

Microsoft Exams:

 • AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies
 • AZ-301: Microsoft Azure Architect Design

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

You should have advanced experience and knowledge across various aspects of IT operations, including networking, virtualisation, identity, security, business continuity, disaster recovery, data management, budgeting, and governance. This role requires managing how decisions in each area affects an overall solution.

You must also be proficient in Azure administration, Azure development, and DevOps, and have expert-level skills in at least one of those domains.

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Microsoft Azure Solutions Architect Kursdatoer

Microsoft - Certified Azure Solutions Architect Expert

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

9/9/2019 (Mandag)

14/9/2019 (Lørdag)

Ferdig

 

2/12/2019 (Mandag)

7/12/2019 (Lørdag)

Venteliste

 

10/2/2020 (Mandag)

15/2/2020 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

22/3/2020 (Søndag)

27/3/2020 (Fredag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,76% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Great learning atmosphere but exhausting."
Anonym - Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (6 dager) (23/9/2019 til 28/9/2019)

"Intense but good training."
Anonym, IBM - Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (6 dager) (10/6/2019 til 15/6/2019)

"The training was great."
Anonym - Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (6 dager) (10/6/2019 til 15/6/2019)

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dager) (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2015 Developer (6 dager) (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dager) (28/9/2015 til 1/10/2015)

"Intensivt og informativt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (14/9/2015 til 18/9/2015)

"full fart!"
Jan Koppenol , SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (23/8/2015 til 26/8/2015)

"Kurset er intensivt og det er mye lesing. Et bra kurs!"
R.V.. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fantastiske instruktører! Veldig bra å kun tenke på å lære, alt annet fikses av Firebrand."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (5/5/2014 til 9/5/2014)

"Kurset var en intens og hard prossess, men jeg har aldri før lært så mye på så kort tid og likevel oppnådd så gode resultater. Takk Firebrand"
Daniel Holth. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dager) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !"
Petter Gundersen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Kurset var veldig intenst og veldig effektivt med lange dager. Stort pluss for at det er ett sted man reiser til, så man kan bruke all tiden man har (orker) på studiene (og det er en xbox 360 tilgjenglig hvis man trenger pause)."
Torgeir Hansen, Gabler AS. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dager) (14/12/2013 til 22/12/2013)

"Enkelt, smidigt, flexibelt, tillmotesgaende, kompakt och intensiv kurs, god mat!"
Maria Tegrell , Fredrik Angin. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (29/8/2013 til 30/8/2013)

"Fokusert, høyt tempo, og gode instruktører."
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Fantastisk instruktør! Flott beliggenhet på kursplassen, god mat og fint miljø. Anbefales på det sterkeste, anbefales også at man har jobbet en god del med windows servere før."
Steinar Kristiansen , Narvik VAR. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Godt konsept. Gode faciliteter. Intens uke med bratt laerekurve. Anbefaldes!"
Kolbjorn Engeseth , Jupiter. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (1/7/2013 til 5/7/2013)

"God instruktor, godt kurs utstyr"
Pal Linde , Columbus. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (8/4/2013 til 12/4/2013)

"Veldig bra miljø rundt kurs sentret, bra instruktør, vet hva han holder på med. Sitter igjen med mye informasjon. "
E.B.E., FFI. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (10/3/2013 til 17/3/2013)

"Som ny med AX og AX2012 er kurset virkelig en grundig og god innføring i systemet. Kurset er profesjonelt lagt opp, og med intens gjennomføring får man mye læring på kort tid."
Trond Atle Grøthe , Advania AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (10/12/2012 til 14/12/2012)

"Anbefales på det sterkeste. Gode fasiliteter, over meget gode insktruktører, som vil at du skal gjøre det bra og ingen forstyrrelser som utgjör eit veldig bra learning miljø"
Tony Oeren. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe , Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe, Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Effektiv gjennomføring i et miljø uten forstyrrelser."
Arne Nicolai Aas , EVRY Consulting AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (29/10/2012 til 2/11/2012)

"Godt gjennomfort kurs, med gode labber, baade for erfarne utviklere og nybegynnere"
Joachim Bjerke, Communicate Norge ASm. - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dager) (15/10/2012 til 18/10/2012)

"Glimrende instruktor med god engelsk, god mat og greie rom. Veldig greit aa kunne trekke seg tilbake paa rommet i pauser og slikt. Veldig intenst og lange dager, men det gikk helt fint. Midt i blinken for mitt behov."
Richard Bruvik , Columbus Norway. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/8/2012 til 31/8/2012)

"Fantakstisk kurs! Du lærer ekstremt mye på en uke. "
Kristian Furuholmen , Itum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (16/4/2012 til 22/4/2012)

"Flott opphold. God mat, fine omgivelser og hyggelige mennesker.:)"
Anonym, Marel Norge AS - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (30/1/2012 til 9/2/2012)

"Meget intenst og meget nyttig."
A. H. G., Norsk Scania AS. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 dager) (16/1/2012 til 22/1/2012)

"En grei måte å få en rask innføring av pensum nødvendig for å gå igjennom en sertifisering."
M.A:, Gabler Wassum AS. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (3/10/2011 til 12/10/2011)

"Profesjonelle kursholdere. Intensiv undervisning."
Kjell Rognlien , Hands AS. - Microsoft Dynamics AX 2009 Advanced Developer (4 dager) (13/10/2011 til 16/10/2011)

"Perfekt pakke: Effektiv læring, bra service, god mat, enkelt å fokusere uten forstyrrelser og ikke minst god instruktør."
Jarleif Lødøen , Gabler Wassum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (12/9/2011 til 18/9/2011)

"Firebrand er et spennende konsept. En slags leirskole med fokus på utarbeidelse av videre kunnskap."
Rudi Nilsrud , TENERA. - Microsoft MCTS Windows Server Virtualization (Hyper-V) and SCVMM (4 dager) (5/9/2011 til 8/9/2011)

"Effective training."
Anonym, Everest Business Solutions AB - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (23/2/2011 til 24/2/2011)

"Have learned so much on this course, looking forward to putting it all into practice!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"We had a perfect trainer who answered every question we had, and explained more we ever expected. He was available for us at all times for any questions we had outside of regular classes. I got deep insight into the product which is what I came to the course for. We got hands-on experience in the labs and excellent explanations of the technical background. The instructor is highly motivated and speaks with the experience of a senior consultant with many years of experience. The course was never boring despite the long hours and the difficult subject matters. We got the real thing and no "death by Powerpoint" "
Marco Marzorati, ISS World Services A/S. - Microsoft MCSE: Communication (Skype for Business) (6 dager) (30/5/2016 til 4/6/2016)

"You know you are in the right place, when your instructor on the first evening of training, during the intro to the course says, "PowerShell is not for wimps! It is a mans tool!". 10/10 - would Firebrand again :D"
Kasper Kaas Hansen, ALSO A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"I learned a lot, this course helped me understand all the fundamentals of web development"
Anonym - Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (3 dager) (16/5/2016 til 18/5/2016)

"Enjoyed the environment - Firebrand provide correct atmosphere and tools to allow candidate to disconnect from everything and just focus on their studies."
F.A.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Advanced (4 dager) (26/5/2016 til 29/5/2016)

"Very intensive training and you will have to come with an open and clear mind, to be able to handle a 7 days course with Firebrand. If you are able to do that, you will get much more from this course, that any other course possible can give you!"
Martin G Rasmussen, EG A/S. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"The facility is perfectly adequate for this type of course, in that everything one needs is provided. The course instructor was very knowledgeable and was able to spend quite a lot of time explaining each subject."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Very intense course. Definitely more than I expected from Introduction course. "
Lucas Bertek, TempurSealy. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Overall good, knowledgeable tutor, broad coverage."
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Learned a lot of new information regarding Dynamics NAV in a fantastic environment. The tutor is very knowledgeable and made learning interesting and fun. The location of the course at Sundsgårdens is great and the food and drink provided was first rate!"
Simon Thompson, R. H. Smith & Sons. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Very intense course, but being away from distractions allows you to get the most from it. "
Anonym, Bluerock Systems Ltd - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Instructor was very good. Explained the course well and went at a good pace for a course lasted 3.5 days."
Anonym - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Feels like I have jacked into the Matrix and downloaded a new skillset. Was hard work, but I have learnt so much!"
Jimmie Eriksson, FordonsData Nordic AB. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Firebrand has given you a skipping board to learn and start using the skills. Lots to learn and qould say a good start."
Vinod Nagdev. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.