Microsoft Certified Azure DevOps Engineer Expert

- Bare 4 dager

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

On your 4-day accelerated Azure DevOps Engineer Expert certification course, you'll get the skills you need to be successful as an Azure DevOps Engineer. You'll learn to combine people, process and technology to deliver products and services that meet business and end user needs.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have 24/7 lab access at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

During your 4 day accelerated DevOps Engineer course you'll learn how to:

Les mer...

 • Design a DevOps Strategy
 • Implement DevOps Development Processes
 • Implement Continuous Integration, Testing and Delivery
 • Implement Dependency Management
 • Implement Application Infrastructure
 • Implement Continuous Feedback

You'll benefit from the latest Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions. You'll sit this exam at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

Before attending this course you must hold one of the following certifications:

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Azure DevOps Engineer hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 4 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Azure DevOps Engineer kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Azure DevOps Engineer sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Azure DevOps Engineer raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 74.645 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Azure DevOps Engineer kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Azure DevOps Engineer er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Course AZ-400T01-A: Implementing DevOps Development Processes

Module 1: Getting started with Source Control

Lessons

 • What is Source Control?
 • Benefits of Source Control
 • Types of source control systems
 • Introduction to Azure Repos
 • Migrating from TFVC to Git
 • Authenticating to your Git Repos

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the benefits of using source control
 • Migrate from TFVC to Git

Module 2: Scaling git for enterprise DevOps

Lessons

 • How to structure your git repo? Mono Repo or Multi-Repo?
 • Git Branching workflows
 • Collaborating with Pull Requests
 • Why care about GitHooks?
 • Fostering Internal Open Source
 • Git Version
 • public projects
 • Storing Large files in Git

After completing this module, you will be able to:

 • Scale Git for Enterprise DevOps

Module 3: Implement & Manage Build Infrastructure

Lessons

 • The concept of pipelines in DevOps
 • Azure Pipelines
 • Evaluate use of Hosted vs Private Agents
 • Agent pools
 • Pipelines & Concurrency
 • Azure DevOps loves Open Source projects
 • Azure Pipelines YAML vs Visual Designer
 • Setup private agents
 • Integrate Jenkins with Azure Pipelines
 • Integration external source control with Azure Pipelines
 • Analyse & Integrate Docker multi stage builds

After completing this module, you will be able to:

 • Implement and manage build infrastructure

Module 4: Managing application config & secrets

Lessons

 • Demo: SQL Injection attack
 • Implement secure & compliant development process
 • Rethinking application config data
 • Manage secrets, tokens & certificates
 • Implement tools for managing security and compliance in a pipeline

After completing this module, you will be able to:

 • Manage application config & secrets

Module 5: Implement a mobile DevOps strategy

Lessons

 • Introduction to Visual Studio App Center
 • Manage mobile target device sets and distribution groups
 • Manage target UI test device sets
 • Provision tester devices for deployment
 • Provision tester devices for deployment

Course AZ-400T02-A: Implementing Continuous Integration

Module 1: Implementing Continuous Integration in an Azure DevOps Pipeline

In this module, you'll be introduced to continuous integration principles including: benefits, challenges, build best practices, and implementation steps. You will also learn about implementing a build strategy with workflows, triggers, agents, and tools.

Lessons

 • Continuous Integration Overview
 • Implementing a Build Strategy

Lab : Enabling Continuous Integration with Azure Pipelines

Lab : Creating a Jenkins Build Job and Triggering CI

After completing this module, you will:

 • Explain why continuous integration matters
 • Implement continuous integration using Azure DevOps

Module 2: Managing Code Quality and Security Policies

In this module, you will be learn how to manage code quality including: technical debt, SonarCloud, and other tooling solutions. You will also learn how to manage security policies with open source, OWASP, and WhiteSource Bolt.

Lessons

 • Managing Code Quality
 • Managing Security Policies

Lab : Managing Technical Debt with Azure DevOps and SonarCloud

Lab : Checking Vulnerabilities using WhiteSource Bolt and Azure DevOps

After completing this module, you will be able to:

 • Manage code quality including technical debt SonarCloud, and other tooling solutions.
 • Manage security policies with open source, OWASP, and WhiteSource Bolt.
 • Manage code quality including technical debt, SonarCloud, and other tooling solutions.

Module 3: Implementing a Container Build Strategy

In this module, you will learn how to implement a container strategy including how containers are different from virtual machines and how microservices use containers. You will also learn how to implement containers using Docker.

Lessons

 • Implementing a Container Build Strategy

Lab : Existing .NET Applications with Azure and Docker Images

After completing this module, you will be able to:

 • Implement a container strategy including how containers are different from virtual machines and how microservices use containers.
 • Implement containers using Docker.

Course AZ-400T03-A: Implementing Continuous Delivery

Module 1: Design a Release Strategy

Lessons

 • Introduction to Continuous Delivery
 • Introduction to Continuous Delivery
 • Release strategy recommendations
 • Building a High Quality Release pipeline
 • Choosing a deployment pattern
 • Choosing the right release management tool
 • Building a release strategy
 • Differentiate between a release and a deployment
 • Define the components of a release pipeline
 • Explain things to consider when designing your release strategy
 • Classify a release versus a release process, and outline how to control the quality of both
 • Describe the principle of release gates and how to deal with release notes and documentation
 • Explain deployment patterns, both in the traditional sense and in the modern sense
 • Choose a release management tool

Module 2: Set up a Release Management Workflow

Lessons

 • Introduction
 • Create a Release Pipeline
 • Provision and Configure Environments
 • Manage And Modularise Tasks and Templates 
 • Integrate Secrets with the release pipeline
 • Configure Automated Integration and Functional Test Automation
 • Automate Inspection of Health
 • Building a release management workflow
 • Explain the terminology used in Azure DevOps and other Release Management Tooling
 • Describe what a Build and Release task is, what it can do, and some available deployment tasks
 • Classify an Agent, Agent Queue and Agent Pool
 • Explain why you sometimes need multiple release jobs in one release pipeline
 • Differentiate between multi-agent and multi-configuration release job
 • Use release variables and stage variables in your release pipeline
 • Deploy to an environment securely, using a service connection
 • Embed testing in the pipeline
 • List the different ways to inspect the health of your pipeline and release by using, alerts, service hooks and reports
 • Create a release gate

Module 3: Implement an appropriate deployment pattern

Lessons

 • Introduction into Deployment Patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Implement Canary Release
 • Implement Progressive Exposure Deployment
 • Describe deployment patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Implement Canary Release
 • Implement Progressive Exposure Deployment

Module 4: Hands-On Lab

Lab : Microsoft 365 Tenant and Service Management

 • Exercise 1: Set up a Microsoft 365 trial tenant
 • Exercise 2: Managing Microsoft 365 users, groups, and administration
 • Exercise 3: Configuring Rights Management and compliance
 • Exercise 4: Monitor and troubleshoot Microsoft 365

Course AZ-400T04-A: Implementing Dependency Management

Module 1: Designing a Dependency Management Strategy

Lessons

 • Introduction
 • Packaging dependencies
 • Package management
 • Implement versioning strategy
 • Recommend artifact management tools and practices
 • Abstract common packages to enable sharing and reuse
 • Inspect codebase to identify code dependencies that can be converted to packages
 • Identify and recommend standardised package types and versions across the solution
 • Refactor existing build pipelines to implement version strategy that publishes packages
 • Manage security and compliance

Module 2: Manage security and compliance

Lessons

 • Introduction
 • Package security
 • Open source software
 • Integrating license and vulnerability scans
 • Inspect open source software packages for security and license compliance to align with corporate standards
 • Configure build pipeline to access package security and license rating
 • Configure secure access to package feeds

Course AZ-400T05-A: Implementing Application Infrastructure

Module 1: Infrastructure and Configuration Azure Tools

Lessons

 • Learning Objectives
 • Infrastructure as Code and Configuration Management
 • Create Azure Resources using ARM Templates
 • Create Azure Resources using Azure CLI
 • Create Azure Resources by using Azure PowerShell
 • Additional Automation Tools
 • Version Control
 • Lab Deploy to Azure using ARM templates
 • Module Review Questions

After completing this module, you will be able to:

 • Apply infrastructure and configuration as code principles
 • Deploy and manage infrastructure using Microsoft automation technologies such as ARM templates, PowerShell, and Azure CLI

Module 2: Azure Deployment Models and Services

Lessons

 • Learning Objectives
 • Deployment Models and Options
 • Azure Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Services
 • Azure Automation with DevOps
 • Desired State Configuration (DSC)
 • Azure Platform-as-a-Service (PaaS) services
 • Azure Service Fabric
 • Lab Azure Automation - IaaS or PaaS deployment
 • Module Review Questions

After completing this module, you will be able to:

 • Describe deployment models and services that are available with Azure

Module 3: Create and Manage Kubernetes Service Infrastructure

Lessons

 • Learning Objectives
 • Azure Kubernetes Service
 • Lab Deploy and Scale AKS Cluster
 • Module Review Questions

After completing this module, you will be able to:

 • Deploy and configure a Managed Kubernetes cluster

Module 4: Third Party and Open Source Tools available with Azure

Lessons

 • Learning Objectives
 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Cloud-Init
 • Terraform
 • Lab Provision and configure an App in Azure Using X
 • Module Review Questions

After completing this module, you will be able to:

 • Deploy and configure infrastructure using 3rd party tools and services with Azure, such as Chef, Puppet, Ansible, SaltStack, and Terraform

Module 5: Implement Compliance and Security in your Infrastructure

Lessons

 • Security and Compliance Principles with DevOps
 • Azure Security Center
 • Lab Integrate a scanning extension or tool in an AZ DevOps pipeline/security center
 • Module Review Questions

After completing this module, you will be able to:

 • Define an infrastructure and configuration strategy and appropriate toolset for a release pipeline and application infrastructure
 • Implement compliance and security in your application infrastructure

Course AZ-400T06-A: Implementing Continuous Feedback

Module 1: Recommend and design system feedback mechanisms

Lessons

 • The inner loop
 • Continuous Experimentation midset
 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyse user feedback from external sources
 • Design process to automate application analytics

After completing this module, you will be able to:

 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyse user feedback from external sources
 • Design routing for client application crash report data
 • Recommend monitoring tools and technologies
 • Recommend system and feature usage tracking tools

Module 2: Implement process for routing system feedback to development teams

Lessons

 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Implement routing for mobile application crash report data
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Integrate and configure ticketing systems with development team's work management system

After completing this module, you will be able to:

 • Configure crash report integration for client applications
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Implement routing for client application crash report data
 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Integrate and configure ticketing systems with development team's work management

Module 3: Optimise feedback mechanisms

Lessons

 • Site Reliability Engineering
 • Analyse telemetry to establish a baseline
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts
 • Analyse alerts to establish a baseline
 • Blameless PostMortems and a Just Culture

After completing this module, you will be able to:

 • Analyse alerts to establish a baseline
 • Analyse telemetry to establish a baseline
 • Perform live site reviews and capture feedback for system outages
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts

Course AZ-400T07-A: Designing a DevOps Strategy

Module 1: Planning for DevOps

In this module, you will learn about transformation planning, project selection, and team structures.

Lessons

 • Transformation Planning
 • Project Selection
 • Team Structures

Lab : Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards

After completing this module you will be able to:

 • Plan for the transformation with shared goals and timelines
 • Select a project and identify project metrics and KPIs
 • Create a team and agile organisational structure

Module 2: Planning for Quality and Security

In this module, you will learn about developing a quality strategy and planning for secure development.

Lessons

 • Planning a Quality Strategy
 • Planning Secure Development

Lab : Feature Flag Management with LaunchDarkly and AzureDevOps

After completing the module, you will be able to:

 • Develop a project quality strategy
 • Plan for secure development practices and compliance rules.

Module 3: Migrating and Consolidating Artifacts and Tools

In this module, you will learn about migrating and consolidating artifacts, and migrating and integrating source control measures.

Lessons

 • Migrating and Consolidating Artifacts
 • Migrating and Integrating Source Control

Lab : Integrating Azure Repos and Azure Pipelines with Eclipse

After completing this module, you will be able to:

 • Migrate and consolidate artifacts
 • Migrate and integrate source control measures

On this course, you'll take the following exams, covered by your Certification Guarantee:

Exam AZ-400: Microsoft Azure Architect Technologies - currenty in beta

You will be tested on the following skills and knowledge areas:

 • Design a DevOps Strategy (20-25%)
 • Implement DevOps Development Processes (20-25%)
 • Implement Continuous Integration (10-15%)
 • Implement Continuous Delivery (10-15%)
 • Implement Dependency Management (5-10%)
 • Implement Application Infrastructure (15-20%)
 • Implement Continuous Feedback (10-15%)

Microsoft Official Curriculum:

 • AZ-400T01: Designing a DevOps Strategy
 • AZ-400T02: Implementing DevOps Development Processes
 • AZ-400T03: Implementing Continuous Integration
 • AZ-400T04: Implementing Continuous Delivery
 • AZ-400T05: Implementing Dependency Management
 • AZ-400T06: Implementing Application Infrastructure
 • AZ-400T07: Implementing Continuous Feedback

Microsoft Exam:

 • AZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions (beta)

Before attending this course you must hold one of the following certifications:

You should also have the following skills, knowledge and experience:

 • Be proficient with Agile practices
 • Have experience in both Azure administration and Azure development - with expertise in at lease one of these areas
 • Have the ability to design and implement DevOps practices for:
  • version control
  • compliance
  • infrastructure as code
  • configuration management
  • build, release and testing using Azure technologies

Microsoft Azure DevOps Engineer Kursdatoer

Microsoft - Certified Azure DevOps Engineer Expert

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

27/4/2020 (Mandag)

30/4/2020 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Vi har lært opp 74.645 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,78% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . (28/9/2015 til 1/10/2015)

Siste anmeldelser fra studenten vår