Microsoft Certified Azure Developer Associate

- Bare 4 dager

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

Microsoft Azure Developer Associate - Official Training for Certification

On your 4-day accelerated Azure Developer Associate certification course, you'll get the skills and knowledge you need to be a successful Cloud Developer. You'll learn to design and build cloud applications and services, working with cloud DBAs, admins and solutions architects to implement the solutions.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have  24/7 lab access  at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

Les mer...

 • Select the appropriate Azure technology development solution
 • Develop for Azure storage
 • Develop Azure Platform as a Service solutions
 • Implement security in Azure development solutions
 • Develop for an Azure Cloud Model
 • Implement Azure development integration Solutions
 • Develop Azure Cognitive Services, Bot, and Iot Solutions

You'll benefit from the latest Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure. You'll sit this exam at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

This course is ideal for you if you're an Azure Developer looking to:

 • design and build cloud solutions such as applications and services
 • participate in all phases of development across design, development, deployment, testing and maintenance
 • partner with cloud solutions architects, DBAs and admins, to implement the solution

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Azure Developer Associate hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 4 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Azure Developer Associate kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Azure Developer Associate sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Azure Developer Associate raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Azure Developer Associate kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Azure Developer Associate er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Course AZ-203T01-A: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions

Module 1: Implement solutions that use virtual machines

Lessons

 • Provision VMs
 • Create ARM templates
 • Configure Azure Disk Encryption for VMs

After completing this module, students will be able to:

 • Learn how to create and deploy virtual machines by using the Azure Portal, PowerShell, and through code
 • Learn how to create and deploy Azure Resource Manager templates by using the Azure Portal and Visual Studio
 • Understand the different encryption options and learn how to encrypt existing and new deployments

Module 2: Implement batch jobs by using Azure Batch Services

Lessons

 • Azure Batch overview
 • Run a batch job by using the Azure CLI and Azure Portal
 • Run batch jobs by using code
 • Manage batch jobs by using the Batch Service API

After completing this module, students will be able to:

 • Understand how the Azure Batch service works
 • Learn how to create and run batch jobs by using the Azure CLI
 • Learn how to create and run batch jobs by using code
 • Learn how to use the Azure Batch Service API to manage jobs

Module 3: Create containerised solutions

Lessons

 • Create an Azure Managed Kubernetes Service (AKS) cluster
 • Create container images for solutions
 • Publish an image to the Azure Container Registry
 • Run containers by using Azure Container Instance or AKS

After completing this module, students will be able to:

 • Learn core concepts for Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Learn how to deploy AKS clusters
 • Publish an image to the Azure Container Registry
 • Learn about Azure Container Instances and how to deploy to them

Course AZ-203T02-A: Develop Azure Platform as a Service compute solutions

Module 1: Create App Service web apps

Lessons

 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service web app
 • Creating background tasks by using WebJobs in Azure App Service

After completing this module, students will be able to: 

 • Understand App Service core concepts and capabilities
 • Know how to create App Service web apps by using Azure CLI, Azure Portal, and PowerShell.
 • Be able to create continuous and triggered WebJobs

Module 2: Creating Azure App Service mobile apps

Lessons

 • Getting started with mobile apps in App Service
 • Enable push notifications for your app
 • Enable offline sync for your app

After completing this module, students will be able to:

 • Push their app on to the Mobile App service
 • How to register apps for push notifications

Module 3: Create Azure App Service API

Lessons

 • Creating APIs
 • Using Swagger to document an API

After completing this module, students will be able to: 

 • Know how to create an APIM instance and create a new API
 • Know how to use Swashbuckle to create Swagger objects in ASP.NET Core

Module 4: Implement Azure Functions

 Lessons

 • Azure Functions overview
 • Develop Azure Functions using Visual Studio
 • Implement durable functions

After completing this module, students will be able to: 

 • Understand the core features and functionality of Azure Functions
 • Be able to create functions, bindings, and triggers
 • Know common patters for Durable Functions and be able to create them 

Course AZ-203T03-A: Develop for Azure storage

Module 1: Develop solutions that use Azure Table storage

Lessons

 • Azure Table storage overview
 • Authorisation in Table storage
 • Table service REST API

After completing this module, students will be able to: 

 • Understand the features and uses of Azure Table storage
 • Know how to utilise Shared Key authorisation
 • Know how to use the Azure Table storage REST service to manage data

Module 2: Develop solutions that use Azure Cosmos DB storage

Lessons

 • Azure Cosmos DB overview
 • Managing containers and items
 • Create and update documents by using code

After completing this module, students will be able to:

 • Understand core features and functionality of Azure Cosmos DB
 • Be able to manage containers and items
 • Be able to create and update documents 

Module 3: Develop solutions that use a relational database

Lessons

 • Azure SQL overview
 • Create, read, update, and delete database tables by using code

After completing this module, students will be able to:

 • Know how the Azure SQL Database service works
 • Be able to perform database operations by using code

Module 4: Develop solutions that use Microsoft Azure Blob storage

Lessons

 • Azure Blob storage overview
 • Working with Azure Blob storage

After completing this module, students will be able to:

 • Understand when and why to use Azure Blob storage
 • Know how to set and retrieve Blob storage properties and metadata
 • Know how to replicate and copy Blobs

Course AZ-203T04-A: Implement Azure security

Module 1: Implement authentication

Lessons

 • Microsoft identity platform
 • Implement OAuth2 authentication
 • Implement managed identities for Azure resources
 • Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, or tokens
 • Implement multi-factor authentication

After completing this module, students will be able to:

 • Understand the architecture of the Microsoft identity platform
 • Be able to implement OAuth2 authentication in their solutions
 • Be able to use Azure Key Vault to store and retrieve authentication information

Module 2: Implement access control

Lessons

 • Claims-based authorisation
 • Role-based access control (RBAC) authorisation

After completing this module, students will be able to:

 • Learn how to use claims-based authorisation in their development solutions
 • How to manage access to resources using RBAC through the REST API

Module 3: Implement secure data solutions

Lessons

 • Encryption options
 • End-to-end encryption
 • Implement Azure confidential computing
 • Manage cryptographic keys in Azure Key Vault

After completing this module, students will be able to:

 • Understand encryption options
 • Learn how to encrypt data with Transparent Data Encryption
 • Manage and utilise encryption keys by using the Azure key Vault

Course AZ-203T05-A: Monitor, troubleshoot, and optimise Azure solutions

Module 1: Introduction to Azure Monitor

Lessons

 • Overview of Azure Monitor

After completing this module, students will be able to:

 • Understand how Azure Monitor works
 • Know where and how Azure Monitor collects data

Module 2: Develop code to support scalability of apps and services

Lessons

 • Implement autoscale
 • Implement code that addresses singleton application instances
 • Implement code that handles transient faults

After completing this module, students will be able to:

 • Understand autoscale patterns and best practices for scaling their solutions
 • How to use the Azure CLI to communicate with a specific copy of a resource
 • How to handle transient faults in your solution

Module 3: Instrument solutions to support monitoring and logging

Lessons

 • Configure instrumentation in an app or server by using Application Insights
 • Analyze and troubleshoot solutions by using Azure Monitor

After completing this module, students will be able to:

 • Know how to add default code to web pages, console apps, and Windows desktop apps to support telemetry
 • Know how to use dashboards and other tools to monitor and troubleshoot their app

Module 4: Integrate caching and content delivery within solutions

Lessons

 • Azure Cache for Redis
 • Develop for storage on CDNs

After completing this module, students will be able to:

 • Understand how Azure Cache for Redis operates and how to configure and interact with it
 • Know how to manage Azure CDN

Course AZ-203T06-A: Connect to and consume Azure, and third-party, services

Module 1: Develop an App Service Logic App

Lessons

 • Azure Logic Apps overview
 • Create Logic Apps by using Visual Studio
 • Create custom connectors for Logic Apps
 • Create custom templates for Logic Apps

Students will understand how to create and manage Azure Logic Apps. 

Module 2: Integrate Azure Search within solutions

Lessons

 • Create and query an Azure Search Index
 • Full text search in Azure Search

Students will know how to provision the service, create an index, load data, and execute searches.

Module 3: API Management

Lessons

 • Introduction to the API Management service
 • Securing your APIs
 • Defining API policies

Students will know how to provision the APIM service using the Azure Portal, secure APIs with subscriptions and client certificates, and use API policies to modify the behavior of an API.

Module 4: Develop event-based solutions

Lessons

 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs

Students will know how the services work and how to integrate them in to their solutions.

Module 5: Develop message-based solutions

Lessons

 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Students will understand how to leverage Azure message-based services in their solutions.

You'll take the following exam at the Firebrand Training Centre during your course, covered by your Certification Guarantee:

Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

 • Develop Azure Infrastructure as a Service Compute Solutions (10-15%)
 • Develop Azure Platform as a Service Compute Solutions (20-25%)
 • Develop for Azure storage (15-20%)
 • Implement Azure security (10-15%)
 • Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions (15-20%)
 • Connect to and Consume Azure Services and Third-party Services (20-25%)

Microsoft Official Curriculum:

 • AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions
 • AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions
 • AZ-203T03: Develop for Azure storage
 • AZ-203T04: Implement Azure security
 • AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions
 • AZ-203T06: Connect to and consume Azure, and third-party, services

Microsoft Exams:

 • Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

You should be proficient in developing apps and services by using Azure tools and technologies, including storage, security, compute, and communications.

You must have at least one year of experience developing scalable solutions through all phases of software development and be skilled in at least one cloud-supported programming language.

Microsoft Azure Developer Associate Kursdatoer

Microsoft - Certified Azure Developer Associate

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

6/1/2020 (Mandag)

9/1/2020 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

16/3/2020 (Mandag)

19/3/2020 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

1/6/2020 (Mandag)

4/6/2020 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,77% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"I attended the az-203 course at Firebrand, not very sure what to expect as this was my first training with the company. The environment is simply amazing. My instructor was a legend. He gave real life examples with every single concept made difficult task look extremely easy and I'm keen to attend other classes taught by him. He made the time fly so easily as he captured us throughout the lecture.If you need a place from home that feels like home to study, Firebrand is the place to go. Thank you guys, Ill definitely be back again."
Emmanuel Fabelurin, Rufus Leonard. (1/10/2019 til 4/10/2019)

"Highly recommend Firebrand to anyone wanting to up-skill. My trainer is one of the most knowledgeable I met in the subject. Good to know that Firebrand looks after the best to spread the knowledge! Accommodation conditions are great for the purpose, the food is good and the staff very friendly."
Luis Coelho. (1/10/2019 til 4/10/2019)

"Fantastic teaching but very intensive. Perhaps not for everyone but very effective with enough hard work.. Preparation recommended!"
Matt Arnold, New Signature UK. (1/10/2019 til 4/10/2019)

"Instructor was very technical and we managed to go through all the materials. It is a good training overall. "
Sofi ul Alam, ANACAPFP. (1/10/2019 til 4/10/2019)

"The instructor was excellent, he delivered essentially very dry material with clarity and wit. He clearly has great experience in Azure, and was able to support the course with real-life war-stories which brought the course to life. My only criticism is that I would have liked to see more time devoted to the labs, but that was probably hard given the material that was covered. I am looking forward to using the knowledge I gained in the course soon. I really like the immersive nature of the training, with the hotel and restaurant only being two minutes away. 24 hour access was a good idea. The accommodation and food were very good. "
Hugh Mullally, Self-Employed. (1/7/2019 til 4/7/2019)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.