Microsoft Certified Azure Developer Associate - Bare 4 dager

Hvorfor

Hva sier kundene våre?

Anbefales på det sterkeste. Gode fasiliteter, over meget gode insktruktører, som vil at du skal gjøre det bra og ingen forstyrrelser som utgjör eit veldig bra learning miljø
Tony Oeren - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager), 11/11/2012 til 18/11/2012

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Azure Developer Associate hos Firebrand Training:

Finn ut hvordan vi raskt hjelper deg med å lære nye ferdigheter

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 4 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Azure Developer Associate kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Azure Developer Associate sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Azure Developer Associate raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 70.652 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Azure Developer Associate kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Azure Developer Associate er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Hva

Årets Microsoft Learning Partner

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

On your 4-day accelerated Azure Developer Associate certification course, you'll get the skills and knowledge you need to be a successful Cloud Developer. You'll learn to design and build cloud applications and services, working with cloud DBAs, admins and solutions architects to implement the solutions.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have  24/7 lab access  at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

 • Select the appropriate Azure technology development solution
 • Develop for Azure storage
 • Develop Azure Platform as a Service solutions
 • Implement security in Azure development solutions
 • Develop for an Azure Cloud Model
 • Implement Azure development integration Solutions
 • Develop Azure Cognitive Services, Bot, and Iot Solutions

You'll benefit from the latest Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure. You'll sit this exam at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

This course is ideal for you if you're an Azure Developer looking to:

 • design and build cloud solutions such as applications and services
 • participate in all phases of development across design, development, deployment, testing and maintenance
 • partner with cloud solutions architects, DBAs and admins, to implement the solution

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

AZ-200 Core Solutions

AZ-200T01-A: Select the Appropriate Azure Technology Development Solution

Module 1: Managing Azure Subscriptions

Lessons

 • Take advantage of appropriate design and connectivity patterns

After completing this module, students will be able to:

 • Learn common Azure application design and connectivity patterns

Module 2: Design for hybrid technologies

Lessons

 • Virtual networking
 • Hybrid networking

After completing this module, students will be able to:

 • Measuring and planning throughput, and data access structure 

Module 3: Select an appropriate storage solution

Lessons

 • Address durability of data
 • Caching
 • Measure and plan throughput and structure of data access

After completing this module, students will be able to:

 • Learn about Azure networking topologies

AZ-200T02-A: Develop for Azure Storage

Module 1: Develop solutions that use Azure Storage tables

Lessons

 • Connect to Azure Storage
 • Design and Implement Storage tables
 • Query a table by using code

After completing this module, students will be able to:

 • Connect to storage in Azure
 • Design and implement policies to Tables

Module 2: Develop solutions that use Azure Cosmos DB storage Azure Cosmos DB

Lessons

 • Choose the appropriate API for Cosmos DB storage
 • Manage containers and items in Cosmos DB storage
 • Create, read, update, and delete documents in Azure Cosmos DB by using code

Module 3: Develop solutions that use file storage

Lessons

 • Implement file shares for an Azure storage account
 • Migrating content to and between file shares

Module 4: Develop solutions that use a relational database

Lessons

 • Create, read, update, and delete database tables by using code
 • Implement SQL Dynamic Data Masking

After completing this module, students will be able to:

 • Create, read, update, and delete tables by using code

Module 5: Develop solutions that use Microsoft Azure Blob storage

Lessons

 • Create a Shared Access Signature for a blob
 • Asynchronously move items in Blob storage between containers
 • Set Blob storage container properties in metadata

After completing this module, students will be able to:

 • Develop solutions that use blob storage

Module 6: Develop for caching and content delivery solutions

Lessons

 • Azure Redis Cache
 • Develop for storage on CDNs

After completing this module, students will be able to:

 • Develop for Azure Redis cache and content delivery networks

AZ-200T03-A: Develop Azure Platform as a Service Solutions

Module 1: Creating App Service Web Apps

Lessons

 • Introduction to Web Apps
 • Using shell commands to create App Service Web Apps
 • Creating background tasks using WebJobs in Azure App Service
 • Using Swagger to document an API

After completing this module, students will be able to:

 • Create an Azure app service web app by using Azure CLI, Powershell, and other tools
 • Create documentation for the API by using open source and other tools

Module 2: Creating mobile apps

Lessons

 • Getting started with mobile apps in App Service
 • Enabling push notifications for your app
 • Enabling offline sync for your app

After completing this module, students will be able to:

 • Add push notifications and enable offline sync for mobile apps

Module 3: Creating an app service Logic App

Lessons

 • Overview of Azure Logic Apps
 • Creating a Logic App
 • Creating custom connectors for Logic Apps
 • Creating a custom template for a Logic App

Module 4: Creating an app or service that runs on Service Fabric

Lessons

 • Understanding Azure Service Fabric
 • Creating a Reliable Service
 • Creating a Reliable Actors app
 • Working with Reliable Collections

After completing this module, students will be able to:

 • Develop stateful and stateless apps on Service Fabric

Module 5: Creating Azure Functions

Lessons

 • Azure Functions overview
 • Develop Azure Functions using Visual Studio
 • Triggers and bindings

After completing this module, students will be able to:

 • Create Azure functions including bindings and triggers

Module 6: Scheduling bulk operations

Lessons

 • Azure Batch overview
 • Running Batch jobs
 • Using the .NET Batch Management client library

After completing this module, students will be able to:

 • Define and run scheduled bulk operations

Module 7: Create solutions that use Azure Kubernetes Service

Lessons

 • Creating an Azure Kubernetes Service cluster
 • Azure Container Registry
 • Azure Contaner Instances

After completing this module, students will be able to:

 • Create an Azure Container Service (ACS/AKS) cluster using Azure CLI and Azure Portal

Module 8: Developing apps for Azure Media Services

Lessons

 • Introduction to Azure Media Services
 • Azure Media Services v3 concepts
 • Upload, encode, and stream with .NET
 • Analyze your video with .NET

After completing this module, students will be able to:

 • Develop media solutions that use AI services

AZ-200T04-A: Implement Security in Azure Development Solutions

Module 1: Implementing authentication

Lessons

 • Implement authentication in applications
 • Implement multi-factor authentication

After completing this module, students will be able to:

 • Learn about the different authentication options, including multi-factor, available in Azure and how they operate

Module 2: Implementing access control

Lessons

 • Claims-based authorization
 • Role-based access control (RBAC) authorization

After completing this module, students will be able to:

 • Learn about implementing access control in your solution including claims- and role-based authorization

Module 3: Implementing secure data solutions

Lessons

 • Encryption options
 • End-to-end encryption
 • Implement Azure confidential computing
 • Manage cryptographic keys in Azure Key Vault

After completing this module, students will be able to:

 • Implement secure data solutions by using encryption, Azure confidential computing, and SSL/TLS communications

AZ-201 Advanced Solutions

AZ-201T01-A: Develop for an Azure Cloud Model

Module 1: Develop for asynchronous processing

Lessons

 • Implement parallelism multithreading and processing
 • Implement Azure Functions and Azure Logic Apps
 • Implement interfaces for storage or data access
 • Implement appropriate asynchronous computing models

After completing this module, students will be able to:

 • Learn to develop for asynchronous processing and how to implement the appropriate asynchronous compute model. 

Module 2: Develop for auto scaling

Lessons

 • Implement auto scaling rules and patterns
 • Implement code that addresses singleton application instances
 • Implement code that addresses a transient state

After completing this module, students will be able to:

 • Implement auto scaling in your solution and implement code that addresses transient state.

Module 3: Develop long-running tasks

Lessons

 • Implement large scale parallel and high-performance apps by using batches
 • Implement resilient apps by using queues
 • Implement code to address application events by using webhooks
 • Address continuous processing tasks by using Azure WebJobs

After completing this module, students will be able to:

 • Discover how to implement large-scale, parallel and high-performance apps by using batches.

Module 4: Implement distributed transactions

Lessons

 • Identify tools to implement distributed transactions
 • Manage the transaction scope
 • Manage transactions across multiple databases and servers

After completing this module, students will be able to:

 • Learn to implement, and manage, distributed transactions.

Module 5: Enable the search of textual content

Lessons

 • Create an Azure Search index
 • Import searchable data
 • Query the Azure Search index by using code

Module 6: Instrument an app or service and implement logging

Lessons

 • Configure instrumentation in an app or service
 • Configure the logging service

AZ-201T02-A: Implement Azure Development Integration Solutions

Module 1: Manage APIs by using API Management

Lessons

 • Analyze recommendations in Security Center
 • Create an API Management instance
 • Configure authentication for APIs
 • Create an API gateway
 • Define policies for APIs

After completing this course, students will be able to:

 • Manage APIs by using API Management (APIM)
 • Create an APIM instance, configure authentication for APIs, create an API gateway, and define policies for APIs
 • Configure a message-based integration architecture by using the services included in Azure.

Module 2: Configure a message-based integration architecture

Lessons

 • Configure an app or service to send emails
 • Configure an event publish and subscribe model
 • Configure the Azure Relay service
 • Create and configure a notification hub
 • Create and configure an evnt hub
 • Create and configure a service bus
 • Configure an app or service with Microsoft Graph

After completing this course, students will be able to:

 • Configure an app or service to send email
 • Create an event model, topics, and subscriptions

Module 3: Develop an application message model

Lessons

 • Create an event model
 • Create topics and subscriptions

After completing this course, students will be able to:

 • Develop an application message model including message schema and message exchange.

AZ-201T03-A: Implement Azure Development Integration Solutions

Module 1: Develop Azure Cognitive Services solutions

Lessons

 • Cognitive Services overview
 • Develop solutions using Computer Vision
 • Develop solutins using Bing Web Search
 • Develop solutions using Custom Speech Service
 • Develop solutions using QnA Maker

After completing this module, students will be able to:

 • Learn to develop solutions using Computer Vision.
 • Use speech services and natural language processing in your app.
 • Create and manage dictionaries for FAQ generation by using QnA maker

Module 2: Create and intergrate bots

Lessons

 • Azure Bot Service overview
 • Create a bot using the Bot Builder SDK for .NET
 • Using Language Understanding in your bot
 • Register a bot with Bot Service
 • Managing a bot using the Azure Portal

After completing this module, students will be able to:

 • Leverage Bing Search in your application.
 • Create and register simple bot using the Bot Framework, and manage a bot using the Azure Portal.

Module 3: Create and implement IoT solutions

Lessons

 • Working with the Azure IoT Hub
 • Working with Azure Time Series Insights
 • Working with Azure Stream Analytics

After completing this module, students will be able to:

 • Configure Azure Time Series Insights for your IoT solution.
 • Configure the Stream Analytics Service for inputs and outputs for your IoT device
 • Register your device with the IoT Hub Device Provisioning Service

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

You'll take the following exam at the Firebrand Training Centre during your course, covered by your Certification Guarantee:

Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

 • Develop Azure Infrastructure as a Service Compute Solutions (10-15%)
 • Develop Azure Platform as a Service Compute Solutions (20-25%)
 • Develop for Azure storage (15-20%)
 • Implement Azure security (10-15%)
 • Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions (15-20%)
 • Connect to and Consume Azure Services and Third-party Services (20-25%)

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Microsoft Official Curriculum:

 • AZ-200T01: Select the appropriate Azure technology development solution
 • AZ-200T02: Develop for Azure storage
 • AZ-200T03: Develop Azure Platform as a Service solutions
 • AZ-200T04: Implement security in Azure development solutions
 • AZ-201T01: Develop for an Azure Cloud Model
 • AZ-201T02: Implement Azure development integration Solutions
 • AZ-201T03: Develop Azure Cognitive Services, Bot, and Iot Solutions

Microsoft Exams:

 • Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

You should be proficient in developing apps and services by using Azure tools and technologies, including storage, security, compute, and communications.

You must have at least one year of experience developing scalable solutions through all phases of software development and be skilled in at least one cloud-supported programming language.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Når

Når ønsker du å ta det akselererte kurset?

Microsoft - Certified Azure Developer Associate

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

1/4/2019 (Mandag)

4/4/2019 (Torsdag)

Ferdig

 

3/6/2019 (Mandag)

6/6/2019 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

4/6/2019 (Tirsdag)

7/6/2019 (Fredag)

Ledige plasser

Registrer deg

16/6/2019 (Søndag)

19/6/2019 (Onsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Anmeldelser

Vi har lært opp 70.652 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,75% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Bra gjennomføring, alt tilrettelagt og god foredragsholder med nyttig faklig innhold."
K.W:, Acando AS. - Microsoft Dynamics AX 7 What’s New – Azure and Lifecycle Services (2 dager) (20/6/2016 til 21/6/2016)

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dager) (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2015 Developer (6 dager) (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dager) (28/9/2015 til 1/10/2015)

"Intensivt og informativt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (14/9/2015 til 18/9/2015)

"full fart!"
Jan Koppenol , SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (23/8/2015 til 26/8/2015)

"Kurset er intensivt og det er mye lesing. Et bra kurs!"
R.V.. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fantastiske instruktører! Veldig bra å kun tenke på å lære, alt annet fikses av Firebrand."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (5/5/2014 til 9/5/2014)

"Kurset var en intens og hard prossess, men jeg har aldri før lært så mye på så kort tid og likevel oppnådd så gode resultater. Takk Firebrand"
Daniel Holth. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dager) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !"
Petter Gundersen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Kurset var veldig intenst og veldig effektivt med lange dager. Stort pluss for at det er ett sted man reiser til, så man kan bruke all tiden man har (orker) på studiene (og det er en xbox 360 tilgjenglig hvis man trenger pause)."
Torgeir Hansen, Gabler AS. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dager) (14/12/2013 til 22/12/2013)

"Enkelt, smidigt, flexibelt, tillmotesgaende, kompakt och intensiv kurs, god mat!"
Maria Tegrell , Fredrik Angin. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (29/8/2013 til 30/8/2013)

"Fokusert, høyt tempo, og gode instruktører."
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Fantastisk instruktør! Flott beliggenhet på kursplassen, god mat og fint miljø. Anbefales på det sterkeste, anbefales også at man har jobbet en god del med windows servere før."
Steinar Kristiansen , Narvik VAR. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Godt konsept. Gode faciliteter. Intens uke med bratt laerekurve. Anbefaldes!"
Kolbjorn Engeseth , Jupiter. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (1/7/2013 til 5/7/2013)

"God instruktor, godt kurs utstyr"
Pal Linde , Columbus. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (8/4/2013 til 12/4/2013)

"Veldig bra miljø rundt kurs sentret, bra instruktør, vet hva han holder på med. Sitter igjen med mye informasjon. "
E.B.E., FFI. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (10/3/2013 til 17/3/2013)

"Som ny med AX og AX2012 er kurset virkelig en grundig og god innføring i systemet. Kurset er profesjonelt lagt opp, og med intens gjennomføring får man mye læring på kort tid."
Trond Atle Grøthe , Advania AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (10/12/2012 til 14/12/2012)

"Anbefales på det sterkeste. Gode fasiliteter, over meget gode insktruktører, som vil at du skal gjøre det bra og ingen forstyrrelser som utgjör eit veldig bra learning miljø"
Tony Oeren. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe , Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe, Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Effektiv gjennomføring i et miljø uten forstyrrelser."
Arne Nicolai Aas , EVRY Consulting AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (29/10/2012 til 2/11/2012)

"Godt gjennomfort kurs, med gode labber, baade for erfarne utviklere og nybegynnere"
Joachim Bjerke, Communicate Norge ASm. - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dager) (15/10/2012 til 18/10/2012)

"Glimrende instruktor med god engelsk, god mat og greie rom. Veldig greit aa kunne trekke seg tilbake paa rommet i pauser og slikt. Veldig intenst og lange dager, men det gikk helt fint. Midt i blinken for mitt behov."
Richard Bruvik , Columbus Norway. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/8/2012 til 31/8/2012)

"Fantakstisk kurs! Du lærer ekstremt mye på en uke. "
Kristian Furuholmen , Itum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (16/4/2012 til 22/4/2012)

"Flott opphold. God mat, fine omgivelser og hyggelige mennesker.:)"
Anonym, Marel Norge AS - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (30/1/2012 til 9/2/2012)

"Meget intenst og meget nyttig."
A. H. G., Norsk Scania AS. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 dager) (16/1/2012 til 22/1/2012)

"En grei måte å få en rask innføring av pensum nødvendig for å gå igjennom en sertifisering."
M.A:, Gabler Wassum AS. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (3/10/2011 til 12/10/2011)

"Profesjonelle kursholdere. Intensiv undervisning."
Kjell Rognlien , Hands AS. - Microsoft Dynamics AX 2009 Advanced Developer (4 dager) (13/10/2011 til 16/10/2011)

"Perfekt pakke: Effektiv læring, bra service, god mat, enkelt å fokusere uten forstyrrelser og ikke minst god instruktør."
Jarleif Lødøen , Gabler Wassum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (12/9/2011 til 18/9/2011)

"Firebrand er et spennende konsept. En slags leirskole med fokus på utarbeidelse av videre kunnskap."
Rudi Nilsrud , TENERA. - Microsoft MCTS Windows Server Virtualization (Hyper-V) and SCVMM (4 dager) (5/9/2011 til 8/9/2011)

"Effective training."
Anonym, Everest Business Solutions AB - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (23/2/2011 til 24/2/2011)

"Have learned so much on this course, looking forward to putting it all into practice!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"We had a perfect trainer who answered every question we had, and explained more we ever expected. He was available for us at all times for any questions we had outside of regular classes. I got deep insight into the product which is what I came to the course for. We got hands-on experience in the labs and excellent explanations of the technical background. The instructor is highly motivated and speaks with the experience of a senior consultant with many years of experience. The course was never boring despite the long hours and the difficult subject matters. We got the real thing and no "death by Powerpoint" "
Marco Marzorati, ISS World Services A/S. - Microsoft MCSE: Communication (Skype for Business) (6 dager) (30/5/2016 til 4/6/2016)

"You know you are in the right place, when your instructor on the first evening of training, during the intro to the course says, "PowerShell is not for wimps! It is a mans tool!". 10/10 - would Firebrand again :D"
Kasper Kaas Hansen, ALSO A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"I learned a lot, this course helped me understand all the fundamentals of web development"
Anonym - Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (3 dager) (16/5/2016 til 18/5/2016)

"Enjoyed the environment - Firebrand provide correct atmosphere and tools to allow candidate to disconnect from everything and just focus on their studies."
F.A.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Advanced (4 dager) (26/5/2016 til 29/5/2016)

"Very intensive training and you will have to come with an open and clear mind, to be able to handle a 7 days course with Firebrand. If you are able to do that, you will get much more from this course, that any other course possible can give you!"
Martin G Rasmussen, EG A/S. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"The facility is perfectly adequate for this type of course, in that everything one needs is provided. The course instructor was very knowledgeable and was able to spend quite a lot of time explaining each subject."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Very intense course. Definitely more than I expected from Introduction course. "
Lucas Bertek, TempurSealy. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Overall good, knowledgeable tutor, broad coverage."
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Learned a lot of new information regarding Dynamics NAV in a fantastic environment. The tutor is very knowledgeable and made learning interesting and fun. The location of the course at Sundsgårdens is great and the food and drink provided was first rate!"
Simon Thompson, R. H. Smith & Sons. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Very intense course, but being away from distractions allows you to get the most from it. "
Anonym, Bluerock Systems Ltd - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Instructor was very good. Explained the course well and went at a good pace for a course lasted 3.5 days."
Anonym - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Feels like I have jacked into the Matrix and downloaded a new skillset. Was hard work, but I have learnt so much!"
Jimmie Eriksson, FordonsData Nordic AB. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Firebrand has given you a skipping board to learn and start using the skills. Lots to learn and qould say a good start."
Vinod Nagdev. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"Intensive! But you learn a lot!"
Alfez Mannan, Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"I would fully recommend Firebrand, to accelerate your IT skills. The training, provided by an expert in the field, offers practical advice for real world scenarios throughout. The course material is thorough, and the labs fully tested and easy to follow."
A.F., Freelance. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (9/4/2016 til 17/4/2016)

Se priser