Microsoft Certified Azure Data Engineer Associate

- Bare 4 dager

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

Gain the skills you need to become a Microsoft Certified Azure Data Engineer Associate on this accelerated course. In just 4 days, you'll be certified to manage data security and troubleshoot Azure data solutions.

On this all-inclusive course, you'll learn how to design software that will protect your business and ensure speedy disaster recovery. Gain the knowledge needed to implement Azure technology across your business and become an Azure Data Engineer.

With Firebrand's unique Lecture | Lab | Review methodology, you'll learn 40% faster than traditional training and return to the office certified.

Les mer...

You'll also learn how to:

 • Manage and develop data processing
 • Manage data security
 • Monitor data solutions
 • Design Azure data storage solutions
 • Design data processing solutions

You will be prepared for and sit exams DP-200 and DP-201 at the Firebrand Training Centre during the course. This is covered by your Certification Guarantee - pass first time or train again for free.

If you're interested in developing and certifying your skills as a Azure Data Engineer, then this course is ideal for you.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Azure Data Engineer Associate hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 4 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Azure Data Engineer Associate kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Azure Data Engineer Associate sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Azure Data Engineer Associate raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Azure Data Engineer Associate kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Azure Data Engineer Associate er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Course DP-201T01-A: Designing an Azure Data Solution

Module 1: Data Platform Architecture Considerations

Lessons:

 • Core principles of creating architectures
 • Design with security in mind
 • Performance and scalability
 • Design for availability and recoverability
 • Design for efficiency and operations
 • Case Study

Lab: Case Study

 • Core principles for creating architectures
 • Design with security in mind
 • Consider performance and scalability
 • Design for availability and recoverability
 • Design for efficiency and operations

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the core principles for creating architectures
 • Design with security in mind
 • Consider performance and scalability
 • Design for availability and recoverability
 • Design for efficiency and operations
 • Understand the course Case Study

Module 2: Azure Batch Processing Reference Architectures

Lessons:

 • Lambda architectures from a batch mode perspective
 • Design an enterprise BI solution in Azure
 • Automate enterprise BI solutions in Azure
 • Architect an enterprise-grade conversational Bot in Azure

Lab: Architect an Enterprise-grade Conversational Bot in Azure

 • Lambda architectures from a Batch Mode Perspective
 • Designing an enterprise BI solution in Azure
 • Automate an enterprise BI solution in Azure
 • Automate an enterprise BI solution in Azure

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe lambda architectures from a Batch Mode Perspective
 • Design an Enterprise BI solution in Azure
 • Automate enterprise BI solutions in Azure
 • Architect an enterprise-grade conversational bot in Azure

Module 3: Azure Real-Time Reference Architectures

Lessons:

 • Lambda architectures for a Real-Time Perspective
 • Lambda architectures for a Real-Time Perspective
 • Design a stream processing pipeline with Azure Databricks
 • Create an Azure IoT reference architecture

Lab: Azure Real-Time Reference Architectures

 • Describe Lambda architectures for a Real-Time Mode Perspective
 • Architect a stream processing pipeline with Azure Stream Analytics
 • Design a stream processing pipeline with Azure Databricks
 • Create an Azure IoT reference architecture

After completing this module, you'll be able to:

 • Lambda architectures for a Real-Time Mode Perspective
 • Architect a stream processing pipeline with Azure Stream Analytics
 • Design a stream processing pipeline with Azure Databricks
 • Create an Azure IoT reference architecture

Module 4: Data Platform Security Design Considerations

Lessons:

 • Defence in depth security approach
 • Network level Pprotection
 • Identity protection
 • Encryption usage
 • Advanced threat protection

Lab: Data Platform Security Design Considerations

 • Defence in depth security approach
 • Network level protection
 • Identity protection
 • Encryption usage
 • Advanced threat protection

After completing this module, you'll be able to:

 • Defence in Depth Security Approach
 • Network Level Protection
 • Identity Protection
 • Encryption Usage
 • Advanced Threat Protection

Module 5: Designing for Resiliency and Scale

Lessons:

 • Design backup and restore strategies
 • Optimise network performance
 • Design for optimised storage and database performance
 • Design for optimised storage and database performance
 • Incorporate disaster recovery into architectures
 • Design backup and restore strategies

Lab: Designing for Resiliency and Scale

 • Adjust workload capacity by scaling
 • OptimisenNetwork performance
 • Design for optimised storage and database performance
 • Design a highly available solution
 • Incorporate disaster recovery into architectures
 • Design backup and restore strategies

After completing this module, you'll be able to:

 • Adjust workload capacity by scaling
 • Optimise network performance
 • Design for optimised storage and database performance
 • Design a highly available solution
 • Incorporate disaster recovery into architectures
 • Design backup and restore strategies

Module 6: Design for Efficiency and Operations

Lessons:

 • Maximising the efficiency of your cloud environment
 • Use monitoring and analytics to gain operational insights
 • Use automation to reduce effort and error

Lab: Design for Efficiency and Operations

 • Maximise the efficiency of your cloud environment
 • Use monitoring and analytics to gain operational insights
 • Use automation to reduce effort and error

After completing this module, you'll be able to:

 • Maximise the efficiency of your cloud environment
 • Use monitoring and analytics to gain operational insights
 • Use automation to reduce effort and error

Course DP-200T01-A: Implementing an Azure Data Solution

Module 1: Azure for the Data Engineer

Lessons:

 • Explain the evolving world of data
 • Survey the services in the Azure Data Platform
 • Identify the tasks that are performed by a data engineer
 • Describe the use cases for the cloud in a Case Study

Lab: Azure for the Data Engineer

 • Identify the evolving world of data
 • Determine the Azure Data Platform Services
 • Identify tasks to be performed by a data engineer
 • Finalise the data engineering deliverables

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the evolving world of data
 • Survey the services in the Azure Data Platform
 • Identify the tasks that are performed by a data engineer
 • Describe the use cases for the cloud in a Case Study

Module 2: Working with Data Storage

Lessons:

 • Choose a data storage approach in Azure
 • Create an Azure Storage Account
 • Explain Azure data lake storage
 • Upload data into Azure data lake

Lab: Working with Data Storage

 • Choose a data storage approach in Azure
 • Create a storage account
 • Explain data lake storage
 • Upload data into data lake store

After completing this module, you'll be able to:

 • Choose a data storage approach in Azure
 • Create an Azure Storage Account
 • Explain Azure data lake storage
 • Upload data into Azure data lake

Module 3: Enabling Team Based Data Science with Azure Databricks

Lessons:

 • Explain Azure Databricks and Machine Learning Platforms
 • Describe the Team Data Science process
 • Provision Azure Databricks and workspaces
 • Perform data preparation tasks

Lab: Enabling Team Based Data Science with Azure Databricks

 • Explain Azure Databricks and Machine Learning Platforms
 • Describe the Team Data Science process
 • Provision Azure Databricks and workspaces
 • Perform data preparation tasks

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain Azure Databricks
 • Describe the Team Data Science Process
 • Provision Azure Databricks and workspaces
 • Perform data preparation tasks

Module 4: Building Globally Distributed Databases with Cosmos DB

Lessons:

 • Create an Azure Cosmos DB database built to scale
 • Insert and query data in your Azure Cosmos DB database
 • Provision a .NET Core app for Cosmos DB in Visual Studio Code
 • Distribute your data globally with Azure Cosmos DB

Lab: Building Globally Distributed Databases with Cosmos DB

 • Create an Azure Cosmos DB
 • Insert and query data in Azure Cosmos DB
 • Build a .Net Core App for Azure Cosmos DB using VS Code
 • Distribute data globally with Azure Cosmos DB

After completing this module, you'll be able to:

 • Create an Azure Cosmos DB database built to scale
 • Insert and query data in your Azure Cosmos DB database
 • Build a .NET Core app for Azure Cosmos DB in Visual Studio Code
 • Distribute your data globally with Azure Cosmos DB

Module 5: Working with Relational Data Stores in the Cloud

Lessons:

 • SQL Database and SQL data warehouse
 • Provision an Azure SQL database to store data
 • Provision and load data into Azure SQL data warehouse

Lab: Working with Relational Data Stores in the Cloud

 • Explain SQL Database and SQL data warehouse
 • Create an Azure SQL Database to store data
 • Provision and load data into Azure SQL Data Warehouse

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain SQL Database and SQL Data Warehouse
 • Provision an Azure SQL database to store application data
 • Provision and load data in Azure SQL data warehouse
 • Import data into Azure SQL data warehouse using PolyBase

Module 6: Performing Real-Time Analytics with Stream Analytics

Lessons:

 • Explain data streams and event processing
 • Querying streaming data using Stream Analytics
 • How to process data with Azure Blob and Stream Analytics
 • How to process data with Event Hubs and Stream Analytics

Lab: Performing Real-Time Analytics with Stream Analytics

 • Explain data streams and event processing
 • Querying streaming data using Stream Analytics
 • Process data with Azure Blob and Stream Analytics
 • Process data with Event Hubs and Stream Analytics

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain data streams and event processing
 • Querying streaming data using Stream Analytics
 • How to process data with Event Hubs and Stream Analytics
 • How to process data with Azure Blob and Stream Analytics

Module 7: Orchestrating Data Movement with Azure Data Factory

Lessons:

 • Explain how Azure Data Factory works
 • Create linked services and datasets
 • Create pipelines and activities
 • Azure Data Factory pipeline execution and triggers

Lab: Orchestrating Data Movement with Azure Data Factory

 • Explain how Data Factory works
 • Create Linked Services and datasets
 • Create pipelines and activities
 • Azure Data Factory pipeline execution and triggers

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain how Azure Data Factory works
 • Create Linked Services and datasets
 • Create pipelines and activities
 • Azure Data Factory pipeline execution and triggers

Module 8: Securing Azure Data Platforms

Lessons:

 • Configuring network security
 • Configuring authentication
 • Configuring authorisation
 • Auditing security

Lab: Securing Azure Data Platforms

 • Configure network security
 • Configure authentication
 • Configure authorisation
 • Explore SQL server books online

After completing this module, you'll be able to:

 • Configure authentication
 • Use storage account keys
 • Use shared access signatures
 • Configure authorisation
 • Control network access
 • Understand transport-level encryption with HTTPS
 • Understand Advanced Threat Detection

Module 9: Monitoring and Troubleshooting Data Storage and Processing

Lessons:

 • Data engineering troubleshooting approach
 • Azure monitoring capabilities
 • Troubleshoot common data issues
 • Troubleshoot common data processing issues

Lab: Monitoring and Troubleshooting Data Storage and Processing

 • Explain the data engineering troubleshooting approach
 • Explain the monitoring capabilities that are available
 • Troubleshoot common data storage issues
 • Troubleshoot common data processing issues

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the monitoring capabilities that are available
 • Explain the data engineering troubleshooting approach
 • Troubleshoot common data storage issues
 • Troubleshoot common data processing issues

Module 10: Integrating and Optimising Data Platforms

Lessons:

 • Integrating data platforms
 • Optimising data stores
 • Optimise streaming data
 • Manage disaster recovery

Lab: Integrating and Optimising Data Platforms

 • Integrate data platforms
 • Optimise data stores
 • Optimise streaming data
 • Manage disaster recovery

After completing this module, you'll be able to:

 • Integrate data platforms
 • Optimise relational data stores
 • Optimise NoSQL data stores
 • Optimise streaming data stores
 • Manage disaster recovery

As part of your accelerated course, you'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre. This is covered by your Certification Guarantee:

 • Exam DP-200: Implementing an Azure Data Solution
 • The following outlines what is in the exam:
  • Implement data storage solutions (25-30%)
  • Manage and develop data processing (30-35%)
  • Manage data security (15-20%)
  • Monitor data solutions (10-15%)
  • Manage and troubleshoot Azure data solutions

 • Exam DP-201: Designing an Azure Data Solution
 • The following outlines what is in the exam:
  • Design Azure data storage solutions (30-35%)
  • Design data processing solutions (25-30%)
  • Design for data security and compliance (15-20%)
  • Design for high availability and disaster recovery (20-25%)

On this course, you'll have access to:

 • Microsoft Official Curriculum (MOC)
 • Microsoft Certified Trainers
 • Official Microsoft Exams

Before attending this course, you should have technical knowledge equivalent to:

Microsoft Azure Data Engineer Associate Kursdatoer

Microsoft - Certified Azure Data Engineer Associate

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

17/2/2020 (Mandag)

20/2/2020 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

1/6/2020 (Mandag)

4/6/2020 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,77% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . (28/9/2015 til 1/10/2015)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.