Microsoft Certified Azure Administrator Associate - Bare 4 dager

Hvorfor

Hva sier kundene våre?

Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !
Petter Gundersen - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager), 12/1/2014 til 19/1/2014

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Azure Administrator hos Firebrand Training:

Finn ut hvordan vi raskt hjelper deg med å lære nye ferdigheter

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 4 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Azure Administrator kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Azure Administrator sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Azure Administrator raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 70.652 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Azure Administrator kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Azure Administrator er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Hva

Årets Microsoft Learning Partner

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

On your 4-day accelerated Azure Administrator course, you'll get the skills you need as an Azure Administrator to implement, monitor and maintain Azure solutions, from storage to security and networking. You'll gain expert understanding of service capabilities within Microsoft Azure cloud.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with our unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have lab access 24/7 at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

 • Manage Azure subscriptions and resources
 • Implement and manage storage
 • Deploy and manage virtual machines (VMs)
 • Configure and manage virtual networks
 • Manage identities
 • Evaluate and perform server migration to Azure
 • Implement and manage application services
 • Implement advanced virtual networking
 • Secure identities

You'll benefit from the latest, up-to-date Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment and exam AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security. You'll sit these exams at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

If you're an Azure Administrator who manages cloud services that span across a variety of cloud capabilities, this course is ideal for you.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

AZ-100T01-A: Manage Subscriptions and Resources

Module 1: Managing Azure Subscriptions

In this module, you'll learn about the components that make up an Azure subscription and how management groups are used to organise subscriptions into containers to allow you to control organisational governance and policy management across subscriptions. As well as learning about the different available types of subscription, you'll see how to apply tags to your Azure resources to logically organise them by categories.

Lessons

 • Overview of Azure Subscriptions
 • Billing
 • Azure Policy

After completing this module, you’ll will be able:

 • Manage Azure subscriptions and billing, and implement Azure policies.

Module 2: Access Management for Cloud Resources

In this module you will learn the basics of role-based access control as it applies to users and groups. Focus on the administrator role and how it used in Azure.

Lessons

 • Azure Users and Groups
 • Role-based Access Control

After completing this module, you’ll will be able:

 • Implement access management with Azure users, groups, and role-based access control.

Module 3: Monitoring and Diagnostics

In this module, you learn about the Azure Monitor and the many capabilities to ensure your Azure architecture is working correctly. Monitoring skills are explained in this first course and then demonstrated in the following courses. The two main elements explained in this module are Azure Alerts and Azure Activity Log.

Lessons

 • Exploring Monitoring Capabilities in Azure
 • Azure Alerts
 • Azure Activity Log

After completing this module, you’ll will be able:

 • Use Azure Monitor to configure Azure alerts and review the Azure Activity Log.

Module 4: Log Analytics

In this module, you will focus on Log Analytics. Log Analytics provides a way for you to collect, analyse, and query all types of connected data. It is a very powerful tool.

Lessons

 • Introduction to Log Analytics
 • Querying and Analysing Log Analytics Data

After completing this module, you’ll will be able:

 • Query and analyse Log Analytics data.

Module 5: Azure Resource Manager

In this module, you will learn about how resources are organised into resource groups and how ARM templates are used to deploy those resources. This module introduces the concepts and then they are applied in the other courses.

Lessons

 • ARM templates
 • Resource Groups

After completing this module, you’ll will be able:

 • Deploy resources with ARM templates and organise Azure resources.

Module 6: Azure Tips, Tricks, and Tools

This last module is provided to help you get the most from your administrative tools. This include the Azure Portal, Cloud Shell, Azure CLI, Azure PowerShell, and Resource Explorer.

Lessons

 • Azure Portal
 • Azure Tools and Environment

After completing this module, you’ll will be able:

 • Optimise your use of Azure tools like the Azure portal, Azure PowerShell, Cloud Shell and the Azure CLI.

AZ-100T02-A: Implementing and Managing Storage

Module 1: Overview of Azure Storage

In this module, you'll learn about storage accounts - Standard and Premium - as well as storage endpoints and how to configure custom domain accounts. You'll have an opportunity to practice creating and managing storage accounts. The module also covers data replication and provides a comparison of the different available replication schemes. You'll be introduced to Azure Storage Explorer, a utility that lets you easily work with and manipulate Azure Storage data.

Lessons

 • Azure storage accounts
 • Data replication
 • Azure Storage Explorer

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Create Azure storage accounts for different data replication, pricing, and content scenarios.

Module 2: Storage Services

In this module, you'll learn about the disks component of Azure Storage as it relates to virtual machines. Disks are how virtual machines store their VHD files. You will learn about the types of disks and storage and how Azure simplifies IaaS disk management by creating and managing the storage accounts associated with the virtual machine disks. You will also learn about how Azure blob storage stores unstructured data in the cloud as objects, or blobs (BLOB = binary large object). And you"ll explore Azure Files, which offers fully managed file shares in the cloud that are accessible via the Server Message Block (SMB) protocol. The other file storage options covered in the module are Tables and Queues for structured storage.

Lessons

 • Virtual machine storage
 • Blob storage
 • Azure files
 • Structured storage

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement virtual machine storage, blob storage, Azure files, and structured storage.

Module 3: Securing and Managing Storage

In this module, discover how a shared access signature (SAS) can be used to provide delegated access to resources in storage accounts, allowing clients access to those resources with sharing the storage account keys. You'll also learn how to use Azure backup as a cloud-based solution for an existing on-premises or off-site backup and data protection solution. This module also covers Azure File Sync as a way to centralise an organisation's file shares in Azure Files, and using Windows Server to cache the Azure file share locally, thus enabling scenarios such as "lift and shift", backup and disaster recovery, and file archiving.

Lessons

 • Shared access keys
 • Azure backup
 • Azure File Sync

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Secure and manage storage with shared access keys, Azure backup, and Azure File Sync.

Module 4: Storing and Accessing Data

In this module, you'll learn about using a content delivery network (CDN) to deliver cached content that is stored on a distributed network of edge servers closer to end-users. You'll also learn how to transfer large amount of data to and from the cloud using the Azure Import/Export service.

Lessons

 • Azure Content Delivery Network
 • Import and Export service

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Store and access data using Azure Content Delivery Network, and the Import and Export service.

Module 5: Monitoring Storage

In this module, you will learn techniques for monitoring the health of Azure storage. With metrics and alerts you can check a variety of performance metrics and send notifications to your system administrator team. With the Activity Log you can search and query for specific events, even across subscriptions.

Lessons

 • Metrics and Alerts
 • Activity Log

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Monitor Azure storage with metrics and alerts, and the Activity Log.

AZ-100T03-A: Deploying and Managing Virtual Machines

Module 1: Overview of Azure Machines

In this module, you'll will be introduced to Azure virtual machines. What are virtual machines and what operating systems are supported? How can you determine if your existing virtual machines can be supported in Azure? What pricing and sizing options are available?

Lessons

 • Azure Virtual Machines Overview
 • Planning Considerations

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Explain virtual machine usage cases, storage options, pricing, operating systems, networking capabilities, and general planning considerations.

Module 2: Creating Virtual Machines

In this module, you will learn how to create and configure Windows virtual machines. You will practice in the Azure portal, in Azure PowerShell, and with ARM templates.

Lessons

 • Overview of the Virtual Machine Creation Overview
 • Creating Virtual Machines in the Azure Portal
 • Creating Virtual Machines (PowerShell)
 • Creating Virtual Machines using ARM Templates

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Create Windows virtual machines in the Azure Portal, with Azure PowerShell, or using ARM Templates.

Module 3: Deploying Virtual Machine Images

In this module, you will learn how to create custom virtual machines in Azure. For example, deploying a server image that is in your on-premises datacenter. You will also learn how to create and connect to Linux virtual machines.

Lessons

 • Deploying Custom Images
 • Deploying Linux Virtual Machines

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Deploy custom server images and Linux virtual machines.

Module 4: Configuring Virtual Machines

In this module, you will learn about the two main configuration areas for virtual machines: networking and storage. In the networking lesson, we will cover IP addressing, network interfaces, and network security groups. In the storage lesson, we will cover virtual machine disks, managed disks, attaching/detaching disks, and uploading disks.

Lessons

 • Overview of Virtual Machine Configuration
 • Virtual Machine Networking
 • Virtual Machine Storage

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Configure virtual machine networking and storage options.

Module 5: Configuring Availability and Extensibility

In this module, you will learn how to keep your virtual machines highly available with update and fault domains, and availability sets. You will also learn how to use scale sets to increase and decrease the number of the virtual machines as the workload changes. Lastly, virtual machines can be extended through custom scripts and Desired State Configuration.

Lessons

 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Scalability
 • Applying Virtual Machine Extensions

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement virtual machine high availability, scalability, and custom scripts extensions.

Module 6: Managing and Monitoring Virtual Machines

In this module, you will learn the very important tasks of backing up your virtual machines and monitoring their overall health. You will practice backing up and restoring virtual machines. You will learn about monitoring, diagnostics, and Azure Advisor.

Lessons

 • Backup and Restore
 • Monitoring Virtual Machines

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Backup, restore, and monitor virtual machines.

AZ-100T04-A: Configuring and Managing Virtual Networks

Module 1: Azure Virtual Networks

In this module, you'll will be introduced to Azure virtual networks. What are virtual networks and how are they organised? How do you create and configure virtual networks with templates, PowerShell, CLI, or the Azure portal? What is the difference between public, private, static, and dynamic IP addressing? How are system routes, routing tables, and routing algorithms used?

Lessons

 • Introducing Virtual Networks
 • Creating Azure Virtual Networks
 • Review of IP Addressing
 • Network Routing

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Understand virtual networking components, IP addressing, and network routing options.

Module 2: Azure DNS

In this module, you will learn about DNS basics and specifically implementing Azure DNS. In the DNS Basics lesson you will review DNS domains, zones, record types, and resolution methods. In the Azure DNS lesson, we will cover delegation, metrics, alerts, and DNS hosting schemes.

Lessons

 • Azure DNS Basics
 • Implementing Azure DNS

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement Azure DNS domains, zones, record types, and resolution methods.

Module 3: Securing Virtual Network Resources

In this module, you will learn primarily about Network Security Groups (NSGs) including NSG rules and NSG scenarios. You will also learn how to implement NSGs considering service endpoints, logging, troubleshooting, and other network traffic.

Lessons

 • Introduction to Network Security Groups
 • Implementing Network Security Groups and Service Endpoints

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Configure network security groups, service endpoints, logging, and network troubleshooting.

Module 4: Connecting Virtual Networks

In this module, you will learn about two specific types of intersite connectivity: VNet-to-VNet connections and VNet Peering. In both cases, you will learn when to choose which connectivity method, and how to implement and configure the method.

Lessons

 • Intersite Connectivity (VNet-to-VNet Connections)
 • Virtual Network Peering

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement site connectivity schemas including VNet-to-VNet connections and virtual network peering.

AZ-100T05-A: Manage Identities

Module 1: Managing Azure Active Directory

In this module, you'll will be introduced to Azure Active Directory. What is Azure Active Directory and how is it different from Active Directory Domain Services? What is Self-Service Password Reset and how is it configured? How can Azure AD Identity protection improve your security posture. How do you integrate SaaS applications with Azure AD?

Lessons

 • Azure Active Directory Overview
 • Self-Service Password Reset
 • Azure AD Identity Protection
 • Integrating SaaS Applications with Azure AD

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement Azure Active Directory, Self-Service Password Reset, Azure AD Identity Protection, and integrated SaaS applications.

Module 2: Managing Azure Active Directory Objects

In this module, you will learn the basics of implementing Azure AD objects. These objects include domains and tenants, users and groups, roles, and devices. In each lesson you will practice how to configure these objects through the portal and with Azure PowerShell. The Azure roles lesson will be your introduction to role-based access control.

Lessons

 • Azure Domains and Tenants
 • Azure Users and Groups
 • Azure Roles
 • Managing Devices

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Configure domains and tenants, users and groups, roles, and devices.

Module 3: Implementing and Managing Hybrid Identities

In this module, you will learn how to integrate Active Directory with your existing infrastructure. You will learn about different authentication options like AD Connect, Single Sign On, and Pass-through authentication. You will also learn how to configure Azure AD Application Proxy and how it is used.

Lessons

 • Azure Active Directory Integration Options
 • Azure AD Application Proxy

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and manage Azure Active Directory integration options and Azure AD Application Proxy.

AZ-101T01-A: Migrate Servers to Azure

Module 1: Managing Azure Active Directory

In this module, you will be introduced to Azure migration projects and specifically Azure Migrate. Azure Migrate will be your tool of choice for automated server discovery and workload sizing. You will step through the process of using Azure Migrate to create a project, create a collector, assess machine readiness, and estimate cost.

Lessons

 • Overview of Cloud Migration
 • Azure Migrate: The Process

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure Migrate to discover and assess on-premises virtual machine migration to Azure.

Module 2: Azure Site Recovery

In this module, you will be introduced to Azure Site Recovery (ASR). ASR will be your primary tool for migrating workloads to Azure. You will learn which scenarios are most appropriate for ASR and the features that the product provides. You will also learn how to use the ASR deployment planner to ensure your infrastructure is ready for migration. Lastly, you will walk through the process of implementing ASR on a Hyper-V infrastructure.

Lessons

 • Overview of ASR
 • Preparing the Infrastructure
 • Completing the Migration Process

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure Site Recovery to migrate Hyper-V infrastructures to Azure.

Module 3: Additional Migration Scenarios

In this module, you will complete your study of Azure migration by looking at two different migration scenarios. In the first scenario you will see how to migrate VMware vSphere Hypervisor virtual machines to Azure using ASR. In the second video series we will migrate System Center VMM Hyper-V machines.

Lessons

 • VMWare Migration
 • System Center VMM Migration: Video Walkthrough

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Review migration strategies for VMWare and System Center VMM virtual machines.

AZ-101T02-A: Implementing and Managing Application Services

Module 1: Introducing the Azure App Service Platform

In this module, you will be introduced to the Azure App Services Platform. You will learn about app service plans, web app hosting options, app service scenarios and how to monitor apps. You will also learn about how to isolate apps with App Service Environments.

Lessons

 • Introducing Azure App Service
 • App Service Environments

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement use cases and configuration options for Azure App Services and App Service Environments.

Module 2: Managing and Securing Web Apps

In this module, you will learn how to deploy your app with minimal downtime. You will also learn how to backup, restore, snapshot, and clone your app. Lastly, you will implement security features like authentication options and authentication providers.

Lessons

 • Deploying Web Apps
 • Managing Web Apps
 • App Service Security

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Manage and secure web apps with backup, restore, snapshot, and cloning.

Module 3: Scaling and Performance

In this module, you will learn how to ensure your app performs under various workloads. You will learn how to scale up and scale out your app. You will learn how to automatically scale your app and to grow out the app through geo-distribution. Lastly you will learn how CDN provides a way to optimise bandwidth and web traffic.

Lessons

 • Scale Up and Scale Out
 • Autoscale and Grow out
 • Optimising Bandwidth and Web Traffic

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Optimise your web app performance with Scale Up, Scale Out, Autoscale, and Grow out strategies.

Module 4: Deploying Serverless Computing Solutions

In the module, you will learn what serverless computing is and what it provides. You will implement three serverless computing solutions: Azure Functions, Event Grid, and Service Bus. Azure Functions provide small pieces of code, or "functions," that run in the cloud. Event Grid is a service for managing routing of all events from any source to any destination. Service Bus multi-tenant cloud messaging service that sends information between applications and services.

Lessons

 • Serverless Computing Concepts
 • Managing Azure Functions
 • Managing Event Grid
 • Managing Service Bus
 • Managing Logic App

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Deploy serverless computing features like Azure Functions, Event Grid, and Service Bus.

AZ-101T03-A: Implement Advanced Virtual Networking

Module 1: Distributing Network Traffic

In this module, you will learn about three ways to distribute network traffic: Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager, and Azure Application Gateway. The Azure Load Balancer delivers high availability and network performance to your applications. The Azure Traffic Manager allows you to control the distribution of user traffic to your service endpoints. The Azure Application Gateway is a web traffic load balancer that enables you to manage traffic to your web applications.

Lessons

 • Overview of Network Traffic Distribution Options
 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager
 • Azure Application Gateway

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and configure Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager, and Azure Application Gateway.

Module 2: Site Connectivity

In this module, you will learn and implement two ways to connect your virtual networks: Site-to-Site VPN Connections and ExpressRoute. Site-to-Site VPN connections provide secure tunneling for cross-premises and hybrid configurations. ExpressRoute extends your on-premises networks into the Microsoft cloud over a dedicated private connection facilitated by a connectivity provider.

Lessons

 • Site-to-Site VPN Connections
 • ExpressRoute

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and configure Site-to-Site VPN connections and ExpressRoute.

Module 3: Monitoring and Troubleshooting Network Connectivity

In this module, you will learn important skills around troubleshooting virtual network connectivity. The primary tool discussed is Azure Network Watcher. Azure Network Watcher provides IP flow verification, VPN diagnostics, NSG views and flows, and next hop analysis.

Lessons

 • Introducing Network Watcher
 • Implementing Network Watcher
 • Network Troubleshooting Examples

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and configure Network Watcher and troubleshooting common network issues.

AZ-101T04-A: Secure Identities

Module 1: Introduction to Identity Protection in Azure

In this module, you'll learn about Role-Based Access Control as the foundation to organising and managing an organisation's administrative access based on the principle of least privilege. You will also review Azure Active Directory concepts, as well as gaining insight into the threat landscape and security risks that are exposed to IT organizations through breach of privileged access.

Lessons

 • Role-Based Access Control
 • Azure Active Directory (Refresher)
 • Protecting Privileged Access in the Environment

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure RBAC to grant a granular level of access based on an administrator's assigned tasks.

Module 2: Using Multi-Factor Authentication for Secure Access

In this module, you'll learn about securing the sign-in process through Multi-Factor Authentication (MFA). You'll learn how MFA works and the differences in implementation between on-premises and cloud scenarios. You'll also learn about using conditional access policies to provide more fine-grained control over apps and resources in your environment.

Lessons

 • Introducing Multi-Factor Authentication
 • Implementing MFA

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure Multi-Factor Authentication to configure a strong authentication for users at sign-in.

Module 3: Azure AD Privileged Identity Management

In this module, you'll learn how to use Azure Privileged Identity Management (PIM) to enable just-in-time administration and control the number of users who can perform privileged operations. You'll also learn about the different directory roles available as well as newer functionality that includes PIM being expanded to role assignments at the resource level.

Lessons

 • Getting Started with PIM
 • PIM Security Wizard
 • PIM for Directory Roles
 • PIM for Role Resources

After completing this module, you’ll will be able to:

 • User Azure AD Privileged Identity Management to configure access rights based on just-in-time administration.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

On this course, you'll take the following exams, covered by your Certification Guarantee:

 • Exam AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment
  • Domains:
   • Manage Azure subscriptions and resources (15-20%)
   • Implement and manage storage (20-25%)
   • Deploy and manage virtual machines (VMs) (20-25%)
   • Configure and manage virtual networks (20-25%)
   • Manage identities (15-20%)
 • Exam AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security
  • Domains:
   • Evaluate and perform server migration to Azure (15-20%)
   • Implement and manage application services (20-25%)
   • Implement advanced virtual networking (30-35%)
   • Secure identities (25-30%)

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Microsoft Official Courseware:

 • AZ-100T01: Managing Azure Subscriptions and Resources
 • AZ-100T02: Implementing and Managing Storage
 • AZ-100T03: Deploying and Managing Virtual Machines
 • AZ-100T04: Configure and Manage Virtual Networks
 • AZ-100T05: Manage Identities
 • AZ-101T01: Migrate Servers to Azure
 • AZ-101T02: Implement and Manage Application Services
 • AZ-101T03: Implement Advanced Virtual Networking
 • AZ-101T04: Secure Identities

Microsoft Practice Exams

Microsoft Official Exams:

 • AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment
 • AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Before attending this course, you should have working knowledge of PowerShell and the Command Line Interface.

You should also be familiar with:

 • The Azure Portal
 • ARM templates
 • Operating systems
 • Virtualisation
 • Cloud infrastructure
 • Storage structures
 • Networking

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Når

Når ønsker du å ta det akselererte kurset?

Microsoft - Certified Azure Administrator Associate

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

12/5/2019 (Søndag)

15/5/2019 (Onsdag)

Begrenset kapasitet

Registrer deg

17/5/2019 (Fredag)

20/5/2019 (Mandag)

Begrenset kapasitet

Registrer deg

20/5/2019 (Mandag)

23/5/2019 (Torsdag)

Begrenset kapasitet

Registrer deg

Anmeldelser

Vi har lært opp 70.652 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,75% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Bra gjennomføring, alt tilrettelagt og god foredragsholder med nyttig faklig innhold."
K.W:, Acando AS. - Microsoft Dynamics AX 7 What’s New – Azure and Lifecycle Services (2 dager) (20/6/2016 til 21/6/2016)

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dager) (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2015 Developer (6 dager) (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dager) (28/9/2015 til 1/10/2015)

"Intensivt og informativt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (14/9/2015 til 18/9/2015)

"full fart!"
Jan Koppenol , SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (23/8/2015 til 26/8/2015)

"Kurset er intensivt og det er mye lesing. Et bra kurs!"
R.V.. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fantastiske instruktører! Veldig bra å kun tenke på å lære, alt annet fikses av Firebrand."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (5/5/2014 til 9/5/2014)

"Kurset var en intens og hard prossess, men jeg har aldri før lært så mye på så kort tid og likevel oppnådd så gode resultater. Takk Firebrand"
Daniel Holth. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dager) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !"
Petter Gundersen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Kurset var veldig intenst og veldig effektivt med lange dager. Stort pluss for at det er ett sted man reiser til, så man kan bruke all tiden man har (orker) på studiene (og det er en xbox 360 tilgjenglig hvis man trenger pause)."
Torgeir Hansen, Gabler AS. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dager) (14/12/2013 til 22/12/2013)

"Enkelt, smidigt, flexibelt, tillmotesgaende, kompakt och intensiv kurs, god mat!"
Maria Tegrell , Fredrik Angin. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (29/8/2013 til 30/8/2013)

"Fokusert, høyt tempo, og gode instruktører."
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Fantastisk instruktør! Flott beliggenhet på kursplassen, god mat og fint miljø. Anbefales på det sterkeste, anbefales også at man har jobbet en god del med windows servere før."
Steinar Kristiansen , Narvik VAR. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Godt konsept. Gode faciliteter. Intens uke med bratt laerekurve. Anbefaldes!"
Kolbjorn Engeseth , Jupiter. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (1/7/2013 til 5/7/2013)

"God instruktor, godt kurs utstyr"
Pal Linde , Columbus. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (8/4/2013 til 12/4/2013)

"Veldig bra miljø rundt kurs sentret, bra instruktør, vet hva han holder på med. Sitter igjen med mye informasjon. "
E.B.E., FFI. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (10/3/2013 til 17/3/2013)

"Som ny med AX og AX2012 er kurset virkelig en grundig og god innføring i systemet. Kurset er profesjonelt lagt opp, og med intens gjennomføring får man mye læring på kort tid."
Trond Atle Grøthe , Advania AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (10/12/2012 til 14/12/2012)

"Anbefales på det sterkeste. Gode fasiliteter, over meget gode insktruktører, som vil at du skal gjøre det bra og ingen forstyrrelser som utgjör eit veldig bra learning miljø"
Tony Oeren. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe , Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe, Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Effektiv gjennomføring i et miljø uten forstyrrelser."
Arne Nicolai Aas , EVRY Consulting AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (29/10/2012 til 2/11/2012)

"Godt gjennomfort kurs, med gode labber, baade for erfarne utviklere og nybegynnere"
Joachim Bjerke, Communicate Norge ASm. - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dager) (15/10/2012 til 18/10/2012)

"Glimrende instruktor med god engelsk, god mat og greie rom. Veldig greit aa kunne trekke seg tilbake paa rommet i pauser og slikt. Veldig intenst og lange dager, men det gikk helt fint. Midt i blinken for mitt behov."
Richard Bruvik , Columbus Norway. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/8/2012 til 31/8/2012)

"Fantakstisk kurs! Du lærer ekstremt mye på en uke. "
Kristian Furuholmen , Itum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (16/4/2012 til 22/4/2012)

"Flott opphold. God mat, fine omgivelser og hyggelige mennesker.:)"
Anonym, Marel Norge AS - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (30/1/2012 til 9/2/2012)

"Meget intenst og meget nyttig."
A. H. G., Norsk Scania AS. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 dager) (16/1/2012 til 22/1/2012)

"En grei måte å få en rask innføring av pensum nødvendig for å gå igjennom en sertifisering."
M.A:, Gabler Wassum AS. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (3/10/2011 til 12/10/2011)

"Profesjonelle kursholdere. Intensiv undervisning."
Kjell Rognlien , Hands AS. - Microsoft Dynamics AX 2009 Advanced Developer (4 dager) (13/10/2011 til 16/10/2011)

"Perfekt pakke: Effektiv læring, bra service, god mat, enkelt å fokusere uten forstyrrelser og ikke minst god instruktør."
Jarleif Lødøen , Gabler Wassum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (12/9/2011 til 18/9/2011)

"Firebrand er et spennende konsept. En slags leirskole med fokus på utarbeidelse av videre kunnskap."
Rudi Nilsrud , TENERA. - Microsoft MCTS Windows Server Virtualization (Hyper-V) and SCVMM (4 dager) (5/9/2011 til 8/9/2011)

"Effective training."
Anonym, Everest Business Solutions AB - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (23/2/2011 til 24/2/2011)

"Have learned so much on this course, looking forward to putting it all into practice!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"We had a perfect trainer who answered every question we had, and explained more we ever expected. He was available for us at all times for any questions we had outside of regular classes. I got deep insight into the product which is what I came to the course for. We got hands-on experience in the labs and excellent explanations of the technical background. The instructor is highly motivated and speaks with the experience of a senior consultant with many years of experience. The course was never boring despite the long hours and the difficult subject matters. We got the real thing and no "death by Powerpoint" "
Marco Marzorati, ISS World Services A/S. - Microsoft MCSE: Communication (Skype for Business) (6 dager) (30/5/2016 til 4/6/2016)

"You know you are in the right place, when your instructor on the first evening of training, during the intro to the course says, "PowerShell is not for wimps! It is a mans tool!". 10/10 - would Firebrand again :D"
Kasper Kaas Hansen, ALSO A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"I learned a lot, this course helped me understand all the fundamentals of web development"
Anonym - Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (3 dager) (16/5/2016 til 18/5/2016)

"Enjoyed the environment - Firebrand provide correct atmosphere and tools to allow candidate to disconnect from everything and just focus on their studies."
F.A.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Advanced (4 dager) (26/5/2016 til 29/5/2016)

"Very intensive training and you will have to come with an open and clear mind, to be able to handle a 7 days course with Firebrand. If you are able to do that, you will get much more from this course, that any other course possible can give you!"
Martin G Rasmussen, EG A/S. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"The facility is perfectly adequate for this type of course, in that everything one needs is provided. The course instructor was very knowledgeable and was able to spend quite a lot of time explaining each subject."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Very intense course. Definitely more than I expected from Introduction course. "
Lucas Bertek, TempurSealy. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Overall good, knowledgeable tutor, broad coverage."
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Learned a lot of new information regarding Dynamics NAV in a fantastic environment. The tutor is very knowledgeable and made learning interesting and fun. The location of the course at Sundsgårdens is great and the food and drink provided was first rate!"
Simon Thompson, R. H. Smith & Sons. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Very intense course, but being away from distractions allows you to get the most from it. "
Anonym, Bluerock Systems Ltd - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Instructor was very good. Explained the course well and went at a good pace for a course lasted 3.5 days."
Anonym - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Feels like I have jacked into the Matrix and downloaded a new skillset. Was hard work, but I have learnt so much!"
Jimmie Eriksson, FordonsData Nordic AB. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Firebrand has given you a skipping board to learn and start using the skills. Lots to learn and qould say a good start."
Vinod Nagdev. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"Intensive! But you learn a lot!"
Alfez Mannan, Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"I would fully recommend Firebrand, to accelerate your IT skills. The training, provided by an expert in the field, offers practical advice for real world scenarios throughout. The course material is thorough, and the labs fully tested and easy to follow."
A.F., Freelance. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (9/4/2016 til 17/4/2016)

Se priser