Microsoft 365 Certified Security Administrator Associate

- Bare 3 dager

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

Get the skills and knowledge to become a Microsoft 365 Security Administrator faster on this accelerated and official 3-day course.

Becoming a Microsoft 365 Certified Security Administrator Associate, you’ll learn to implement, manage, and monitor security and compliance solutions for Microsoft 365 and hybrid environments. You’ll develop the skills to implement proactive solutions in order to secure M365 enterprise environments. This includes responding to threats, implementing identity and information protection, performing investigations and enforcing data governance.

Your expert Microsoft Certified Trainer will immerse you in official curriculum and hands-on practical labs. You will learn and retain information faster through our Lecture | Lab | Review technique.

Les mer...

Accelerating your path to becoming a certified Security Administrator Associate, you’ll cover the following topics:

 • Implementing and managing identity and access - using Azure AD Identity Protection and Privileged Identity Management
 • Implementing and managing threat protection - using Office 365 messaging and threat protection
 • Implementing and managing information protection - using Azure information Protection and Microsoft Cloud Security App
 • Managing governance and compliance features in Microsoft 365

You will be prepared for and sit exam MS-500 at the Firebrand Training Centre during the course. This is covered by your Certification Guarantee. Passing this exam will qualify you as a Microsoft 365 Certified Security Administrator Associate. This is the prerequisite to attempting the Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert certification course.

If you’re looking to develop and certify your skills as a Microsoft 365 Security Administrator - supporting Office 365, SharePoint 2019 and Azure Workloads - this course is ideal for you.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Security Administrator Associate hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 3 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Security Administrator Associate kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Security Administrator Associate sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Security Administrator Associate raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Security Administrator Associate kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Security Administrator Associate er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Course MS-500T01-A: Managing Microsoft 365 Identity and Access

Module 1: User and Group Security

This module explains how to manage user accounts and groups in Microsoft 365. It introduces you to Privileged Identity Management in Azure AD as well as Identity Protection. The module sets the foundation for the remainder of the course.

Lessons

 • User Accounts in Microsoft 365
 • Administrator Roles and Security Groups in Microsoft 365
 • Password Management in Microsoft 365
 • Azure AD Identity Protection

Lab : Managing your Microsoft 365 Identity environment

 • Setting up your lab environment
 • Managing your Microsoft 365 identity environment using the Microsoft 365 admin center
 • Assign service administrators

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the user identities in Microsoft 365.
 • Create user accounts from both the Microsoft 365 admin center and in Windows PowerShell.
 • Describe and use Microsoft 365 admin roles.
 • Describe the various types of group available in Microsoft 365.
 • Plan for password policies and authentication.
 • Implement Multi-factor authentication in Office 365.
 • Describe Azure Identity Protection and what kind of identities can be protected.
 • Describe how to enable Azure Identity Protection.
 • Identify vulnerabilities and risk events.

Module 2: Identity Synchronisation

This module explains concepts related to synchronising identities. Specifically, it focuses on Azure AD Connect and managing directory synchronisation to ensure the right people are connecting to your Microsoft 365 system.

Lessons

 • Introduction to Identity Synchronisation
 • Planning for Azure AD Connect
 • Implementing Azure AD Connect
 • Managing Synchronised Identities

Lab : Implementing Identity Synchronisation

 • Setting up your organisation for identity synchronisation

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the Microsoft 365 authentication options.
 • Explain directory synchronisation.
 • Plan directory synchronisation.
 • Describe and plan Azure AD Connect.
 • Configure Azure AD Connect Prerequisites.
 • Set up Azure AD Connect.
 • Manage users with directory synchronisation.
 • Manage groups with directory synchronisation.
 • Use Azure AD Connect Sync Security Groups.

Module 3: Federated Identities

This module is all about Active Directory Federation Services (AD FS). Specifically, you will learn how to plan and manage AD FS to achieve the level of access you want to provide users from other directories.

Lessons

 • Introduction to Federated Identities
 • Planning an AD FS Deployment
 • Implementing AD FS

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe claims-based authentication and federation trusts.
 • Describe how AD FS works.
 • Plan an AD FS environment including best practices, high availability, and capacity planning.
 • Plan Active Directory Federation Services in Microsoft Azure.
 • Install and configure a Web Application Proxy for AD FS.
 • Configure AD FS by using Azure AD Connect.

Module 4: Access Management

This module describes Conditional Access for Microsoft 365 and how it can be used to control access to resources in your organisation. The module also explains Role Based Access Control (RBAC) and solutions for external access.

Lessons

 • Conditional Access
 • Managing Device Access
 • Role Based Access Control (RBAC)
 • Solutions for External Access

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the concept of conditional access.
 • Describe conditional access policies.
 • Plan for device compliance.
 • Configure conditional users and groups.
 • Configure RBAC.
 • Distinguish between Azure RBAC and Azure AD administrative roles.
 • Manage External Access.
 • Explain Licensing Guidance for Azure AD B2B Collaboration.

Course MS-500T02-A: Implementing Microsoft 365 Threat Protection

Module 1: Security in Microsoft 365This module starts by explaining the various cyber-attack threats that exist. It then introduces you to the Microsoft solutions to thwart those threats. The module finishes with an explanation of Microsoft Secure Score and how it can be used to evaluate and report your organisations security posture.

Lessons

 • Threat Vectors and Data Breaches
 • Security Solutions for Microsoft 365
 • Microsoft Secure Score

After completing this module, you will be able to:

 • Describe several techniques hackers use to compromise user accounts through email.
 • Describe techniques hackers use to gain control over resources.
 • List the types of threats that can be avoided by using Exhange Online Protection and Office 365 ATP.
 • Describe how Microsoft 365 Threat Intelligence can be beneficial to your organisation’s security officers and administrators.
 • Describe the benefits of Secure Score and what kind of services can be analysed.
 • Describe how to use the tool to identify gaps between your current state and where you would like to be with regards to security.

Module 2: Advanced Threat Protection

This module explains the various threat protection technologies and services available in Microsoft 365. Specifically, the module covers message protection through Exchange Online Protection, Azure Advanced Threat Protection and Windows Defender Advanced Threat Protection.

Lessons

 • Exchange Online Protection
 • Office 365 Advanced Threat Protection
 • Managing Safe Attachments
 • Managing Safe Links
 • Azure Advanced Threat Protection
 • Windows Defender Advanced Threat Protection

Lab : Advanced Threat Protection

 • Setting up your lab environment
 • Editing an ATP Safe Links policy and creating a Safe Attachment policy

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the anti-malware pipeline as email is analysed by Exchange Online Protection.
 • Describe how Safe Attachments is used to block zero-day malware in email attachments and documents.
 • Describe how Safe Links protect users from malicious URLs embedded in email and documents that point to malicious websites.
 • Configure Azure Advanced Threat Protection.
 • Configure Windows Defender ATP.
 • Integrate Windows Defender ATP with Azure ATP.

Module 3: Threat IntelligenceThis module explains Microsoft Threat Intelligence which provides you with the tools to evaluate and address cyber threats. You will learn how to use the Security Dashboard in the Microsoft 365 Security and Compliance Center. It also explains and configures Microsoft Advanced Threat Analytics.

Lessons

 • Microsoft 365 Threat Intelligence
 • Using the Security Dashboard
 • Configuring Advanced Threat Analytics

Lab : Advanced Threat Analytics

 • Enabling and installing the ATA Center

After completing this module, you will be able to:

 • Describe how threat intelligence in Microsoft 365 is powered by the Microsoft Intelligent Security Graph.
 • Describe how Threat Explorer can be used to investigate threats and help to protect your tenant.
 • Describe how the Security Dashboard gives C-level executives insight into top risks, global trends, protection quality, and the organisation’s exposure to threats.
 • Describe how the Security dashboard can be used as a launching point to enable security analysts to drill down for more details by using Threat Explorer.
 • Describe what Advanced Thread Analytics (ATA) is and what requirements are needed to deploy it.
 • Configure Advanced Threat Analytics.

Module 4: Mobility

This module is all about securing mobile devices and applications. You will learn about Mobile Device Management and how it works with Intune. You will also learn about how Intune and Azure AD can be used to secure mobile applications.

Lessons

 • Plan for Mobile Application Management
 • Plan for Mobile Device Management
 • Deploy Mobile Device Management
 • Enrol Devices to Mobile Device Management

After completing this module, you will be able to:

 • Describe mobile application considerations.
 • Use Intune to manage mobile applications.
 • Manage devices with MDM.
 • Compare MDM for Office 365 and Intune.
 • Configure Domains for MDM.
 • Manage Device Security Policies.
 • Define Corporate Device Enrolment Policy.
 • Enrol devices to MDM.
 • Configure a Device Enrolment Manager Role.

Course MS-500T03-A: Implementing Microsoft 365 Information Protection

Module 1: Information Protection

This module explains information rights management in Exchange and SharePoint. It also describes encryption technologies used to secure messages. The module introduces how to implement Azure Information Protection and Windows Information Protection.

Lessons

 • Information Rights Management
 • Secure Multipurpose Internet Mail Extension
 • Office 365 Message Encryption
 • Azure Information Protection
 • Advanced Information Protection
 • Windows Information Protection

Lab : Data Loss Prevention

 • Create and license users in your organisation
 • Configure MDM auto-enrollment
 • Configure AIP and WIP

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the different Microsoft 365 Encryption Options.
 • Describe the use of S/MIME.
 • Describe how Office 365 Message Encryption works.
 • Configure labels and policies for Azure Information Protection.
 • Configure the advance AIP service settings for Rights Management Services (RMS) templates.
 • Plan a deployment of Windows Information Protection policies.

Module 2: Data Loss Prevention

This module is all about data loss prevention in Microsoft 365. You will learn about how to create policies, edit rules, and customise user notifications.

Lessons

 • Data Loss Prevention Explained
 • Data Loss Prevention Policies
 • Custom DLP Policies
 • Creating a DLP Policy to Protect Documents
 • Policy Tips

Lab : Data Loss Prevention

 • Create and license users in your organisation
 • Create a DLP policy
 • Testing DLP Policies

After completing this module, you will be able to:

 • Describe Data Loss Prevention (DLP).
 • Recognise how actions and conditions work together for DLP.
 • Use policy templates to implement DLP policies for commonly used information.
 • Describe the different built-in templates for a DLP policies.
 • Configure the correct rules for protecting content.
 • Describe how to modify existing rules of DLP policies.
 • Configure the user override option to a DLP rule.
 • Describe how to work with managed properties for DLP policies.
 • Explain how SharePoint Online creates crawled properties from documents.
 • Describe the user experience when a user creates an email that contains sensitive information.

Module 3: Cloud Application Security

This module is all about cloud app security for Microsoft 365. The module will explain cloud discovery, app connectors, policies, and alerts.

Lessons

 • Cloud Application Security Explained
 • Using Cloud Application Security Information
 • Office 365 Cloud App Security

After completing this module, you will be able to:

 • Describe Cloud App Security.
 • Explain how to deploy Cloud App Security.
 • Control your Cloud Apps with Policies.
 • Troubleshoot Cloud App Security.
 • Use the Cloud App Catalog.
 • Use the Cloud Discovery Dashboard.
 • Prepare for Office 365 Cloud App Security.
 • Manage cloud app permissions.

Course MS-500T04-A: Administering Microsoft 365 Built-in Compliance

Module 1: Archiving and Retention

This module explains concepts related to retention and archiving of data for Microsoft 365 including Exchange and SharePoint.

Lessons

 • Archiving in Microsoft 365
 • Retention in Microsoft 365
 • Retention Policies in the Security and Compliance Center
 • Archiving and Retention in Exchange
 • In-place Records Management in SharePoint

Lab : Archiving and Retention

 • Create and license users in your organisation
 • Configure Retention Tags and Policies
 • MRM Retention Policies

After completing this module, you will be able to:

 • Describe Data Governance in Microsoft 365.
 • Describe the difference between In-Place Archive and Records Management.
 • Explain how data is archived in Exchange.
 • Recognise the benefits of In Place Records Management in SharePoint.
 • Explain the difference between Message Records Management (MRM) in Exchange and Retention in Security and Compliance center.
 • Explain how a retention policy works.
 • Create a retention policy.
 • Enable and disable In-Place Archiving.
 • Create useful retention tags.

Module 2: Data Governance in Microsoft 365

This module focuses on data governance in Microsoft 365. The module will introduce you to Compliance Manager and discuss GDPR.

Lessons

 • Planning Security and Compliance Needs
 • Building Ethical Walls in Exchange Online
 • Manage Retention in Email
 • Troubleshooting Data Governance
 • Analytics and Telemetry

After completing this module, you will be able to:

 • Plan security and compliance roles.
 • Describe what you need to consider for GDPR.
 • Describe what an ethical wall in Exchange is and how it works.
 • Work with retention tags in mailboxes
 • Describe retention policies with email messages and email folders
 • Explain how the retention age of elements is calculated.
 • Repair retention policies that do not run as expected.

Module 3: Managing Search and Investigations

This module is focused on content searching and investigations. Specifically, it covers how to use eDiscovery to conduct advanced investigations of Microsoft 365 data. It also covers audit logs and discusses GDPR data subject requests.

Lessons

 • Searching for Content in the Security and Compliance Center
 • Audit Log Investigations
 • Advanced eDiscovery

Lab : eDiscovery

 • Create and license users in your organisation
 • Investigate your Microsoft 365 Data

After completing this module, you will be able to:

 • Describe how to use content search.
 • Designing your content search.
 • Configuring search permission filtering.
 • Describe what the audit log is and the permissions that are necessary to search the Office 365 audit log.
 • Configure Audit Policies.
 • Enter criteria for searching the audit log.
 • Export search results to a CSV file.
 • Describe what Advanced eDiscovery is and what requirements are needed.
 • Analyse data in Advanced eDiscovery.
 • Viewing the Advanced eDiscovery event log.
 • Use Express Analytics.

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

As part of your accelerated course, you'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam MS-500: Microsoft 365 Security Administration

Technology: Microsoft 365

You will be measured on the following skills and knowledge areas:

 • Implement and manage identity and access (30-25%)
 • Implement and manage threat protection (20-25%)
 • Implement and manage information protection (15-20%)
 • Manage governance and compliance features in Microsoft 365 (25-30%)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

The following official courseware, practice papers and exams are all included:

Microsoft Official Courseware:

 • MS-500T01: Managing Microsoft 365 Identity and Access
 • MS-500T02: Implementing Microsoft 365 Threat Protection
 • MS-500T03: Implementing Microsoft 365 Information Protection
 • MS-500T04: Administering Microsoft 365 Built-in Compliance

Microsoft Practice Exam

 • Microsoft Official Practice Tests are coming soon

Microsoft Official Exams:

 • MS- 500: Microsoft 365 Security Administration - No longer in Beta

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Before attending this course, you should have the following skills and knowledge:

 • Basic conceptual understanding of Microsoft Azure
 • Experience with Windows 10 devices
 • Experience with Office 365
 • Basic understanding of authorisation and authentication
 • Basic understanding of computer networks
 • Working knowledge of managing mobile devices

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Microsoft Security Administrator Associate Kursdatoer

Microsoft - 365 Certified Security Administrator Associate

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

18/12/2019 (Onsdag)

20/12/2019 (Fredag)

Ledige plasser

Registrer deg

6/4/2020 (Mandag)

8/4/2020 (Onsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,76% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dager) (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2015 Developer (6 dager) (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dager) (28/9/2015 til 1/10/2015)

"Intensivt og informativt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (14/9/2015 til 18/9/2015)

"full fart!"
Jan Koppenol , SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (23/8/2015 til 26/8/2015)

"Kurset er intensivt og det er mye lesing. Et bra kurs!"
R.V.. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fantastiske instruktører! Veldig bra å kun tenke på å lære, alt annet fikses av Firebrand."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (5/5/2014 til 9/5/2014)

"Kurset var en intens og hard prossess, men jeg har aldri før lært så mye på så kort tid og likevel oppnådd så gode resultater. Takk Firebrand"
Daniel Holth. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dager) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !"
Petter Gundersen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Kurset var veldig intenst og veldig effektivt med lange dager. Stort pluss for at det er ett sted man reiser til, så man kan bruke all tiden man har (orker) på studiene (og det er en xbox 360 tilgjenglig hvis man trenger pause)."
Torgeir Hansen, Gabler AS. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dager) (14/12/2013 til 22/12/2013)

"Enkelt, smidigt, flexibelt, tillmotesgaende, kompakt och intensiv kurs, god mat!"
Maria Tegrell , Fredrik Angin. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (29/8/2013 til 30/8/2013)

"Fokusert, høyt tempo, og gode instruktører."
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Fantastisk instruktør! Flott beliggenhet på kursplassen, god mat og fint miljø. Anbefales på det sterkeste, anbefales også at man har jobbet en god del med windows servere før."
Steinar Kristiansen , Narvik VAR. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Godt konsept. Gode faciliteter. Intens uke med bratt laerekurve. Anbefaldes!"
Kolbjorn Engeseth , Jupiter. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (1/7/2013 til 5/7/2013)

"God instruktor, godt kurs utstyr"
Pal Linde , Columbus. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (8/4/2013 til 12/4/2013)

"Veldig bra miljø rundt kurs sentret, bra instruktør, vet hva han holder på med. Sitter igjen med mye informasjon. "
E.B.E., FFI. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (10/3/2013 til 17/3/2013)

"Som ny med AX og AX2012 er kurset virkelig en grundig og god innføring i systemet. Kurset er profesjonelt lagt opp, og med intens gjennomføring får man mye læring på kort tid."
Trond Atle Grøthe , Advania AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (10/12/2012 til 14/12/2012)

"Anbefales på det sterkeste. Gode fasiliteter, over meget gode insktruktører, som vil at du skal gjøre det bra og ingen forstyrrelser som utgjör eit veldig bra learning miljø"
Tony Oeren. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe , Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe, Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Effektiv gjennomføring i et miljø uten forstyrrelser."
Arne Nicolai Aas , EVRY Consulting AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (29/10/2012 til 2/11/2012)

"Godt gjennomfort kurs, med gode labber, baade for erfarne utviklere og nybegynnere"
Joachim Bjerke, Communicate Norge ASm. - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dager) (15/10/2012 til 18/10/2012)

"Glimrende instruktor med god engelsk, god mat og greie rom. Veldig greit aa kunne trekke seg tilbake paa rommet i pauser og slikt. Veldig intenst og lange dager, men det gikk helt fint. Midt i blinken for mitt behov."
Richard Bruvik , Columbus Norway. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/8/2012 til 31/8/2012)

"Fantakstisk kurs! Du lærer ekstremt mye på en uke. "
Kristian Furuholmen , Itum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (16/4/2012 til 22/4/2012)

"Flott opphold. God mat, fine omgivelser og hyggelige mennesker.:)"
Anonym, Marel Norge AS - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (30/1/2012 til 9/2/2012)

"Meget intenst og meget nyttig."
A. H. G., Norsk Scania AS. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 dager) (16/1/2012 til 22/1/2012)

"En grei måte å få en rask innføring av pensum nødvendig for å gå igjennom en sertifisering."
M.A:, Gabler Wassum AS. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (3/10/2011 til 12/10/2011)

"Profesjonelle kursholdere. Intensiv undervisning."
Kjell Rognlien , Hands AS. - Microsoft Dynamics AX 2009 Advanced Developer (4 dager) (13/10/2011 til 16/10/2011)

"Perfekt pakke: Effektiv læring, bra service, god mat, enkelt å fokusere uten forstyrrelser og ikke minst god instruktør."
Jarleif Lødøen , Gabler Wassum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (12/9/2011 til 18/9/2011)

"Firebrand er et spennende konsept. En slags leirskole med fokus på utarbeidelse av videre kunnskap."
Rudi Nilsrud , TENERA. - Microsoft MCTS Windows Server Virtualization (Hyper-V) and SCVMM (4 dager) (5/9/2011 til 8/9/2011)

"Effective training."
Anonym, Everest Business Solutions AB - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (23/2/2011 til 24/2/2011)

"Have learned so much on this course, looking forward to putting it all into practice!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"We had a perfect trainer who answered every question we had, and explained more we ever expected. He was available for us at all times for any questions we had outside of regular classes. I got deep insight into the product which is what I came to the course for. We got hands-on experience in the labs and excellent explanations of the technical background. The instructor is highly motivated and speaks with the experience of a senior consultant with many years of experience. The course was never boring despite the long hours and the difficult subject matters. We got the real thing and no "death by Powerpoint" "
Marco Marzorati, ISS World Services A/S. - Microsoft MCSE: Communication (Skype for Business) (6 dager) (30/5/2016 til 4/6/2016)

"You know you are in the right place, when your instructor on the first evening of training, during the intro to the course says, "PowerShell is not for wimps! It is a mans tool!". 10/10 - would Firebrand again :D"
Kasper Kaas Hansen, ALSO A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"I learned a lot, this course helped me understand all the fundamentals of web development"
Anonym - Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (3 dager) (16/5/2016 til 18/5/2016)

"Enjoyed the environment - Firebrand provide correct atmosphere and tools to allow candidate to disconnect from everything and just focus on their studies."
F.A.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Advanced (4 dager) (26/5/2016 til 29/5/2016)

"Very intensive training and you will have to come with an open and clear mind, to be able to handle a 7 days course with Firebrand. If you are able to do that, you will get much more from this course, that any other course possible can give you!"
Martin G Rasmussen, EG A/S. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"The facility is perfectly adequate for this type of course, in that everything one needs is provided. The course instructor was very knowledgeable and was able to spend quite a lot of time explaining each subject."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Very intense course. Definitely more than I expected from Introduction course. "
Lucas Bertek, TempurSealy. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Overall good, knowledgeable tutor, broad coverage."
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Learned a lot of new information regarding Dynamics NAV in a fantastic environment. The tutor is very knowledgeable and made learning interesting and fun. The location of the course at Sundsgårdens is great and the food and drink provided was first rate!"
Simon Thompson, R. H. Smith & Sons. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Very intense course, but being away from distractions allows you to get the most from it. "
Anonym, Bluerock Systems Ltd - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Instructor was very good. Explained the course well and went at a good pace for a course lasted 3.5 days."
Anonym - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Feels like I have jacked into the Matrix and downloaded a new skillset. Was hard work, but I have learnt so much!"
Jimmie Eriksson, FordonsData Nordic AB. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Firebrand has given you a skipping board to learn and start using the skills. Lots to learn and qould say a good start."
Vinod Nagdev. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"Intensive! But you learn a lot!"
Alfez Mannan, Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"I would fully recommend Firebrand, to accelerate your IT skills. The training, provided by an expert in the field, offers practical advice for real world scenarios throughout. The course material is thorough, and the labs fully tested and easy to follow."
A.F., Freelance. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (9/4/2016 til 17/4/2016)

"A brilliant accelerated course which taught all the main aspects of the certification. A very good comfortable venue as well."
Sagar Hussain, IPU Limited. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/3/2016 til 1/4/2016)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.