Microsoft Programming in C#

- Bare 4 dager

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

Learn the programming skills that are required to create applications using the C# programming language. In just four days you'll learn the key concepts of programming in C#, including:

 • Reviewing the basics of C# program structure, language syntax, and implementation details
 • Developing the Code for a Graphical Application
 • Improving Application Performance and Responsiveness
 • Encrypting and Decrypting Data
 • XAML and WPF (Windows Presentation Foundation) for creating Windows desktop applications

On this course, you'll also build an app that combines key features of the .NET Framework 4.5. You'll be prepared for and sit exam 70-483: Programming in C# at the Firebrand training centre, during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

Passing the 70-483 exam fulfils one of the elective requirements for MCSA: Web Applications or MCSA: Universal Windows Platform.

Les mer...

Note:Exam 70-483 previously resulted in achieving the Microsoft Specialist: Programming in C# certification.

Microsoft retired the Specialist credential as of 31 March, 2017. The exams remain available and where applicable will count towards the relevant existing MCSA, MCSE or MCSD certification.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Programming in C# hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 4 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Programming in C# kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Programming in C# sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Programming in C# raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Programming in C# kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Programming in C# er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Course 20483C: Programming in C#

Module 1: Review of Visual C# Syntax

In this module, you will learn about some of the core features provided by the .NET Framework and Microsoft Visual Studio. You will also learn about some of the core Visual C# constructs that enable you to start developing .NET Framework applications.

Lessons

 • Overview of Writing Application by Using Visual C#
 • Data Types, Operators, and Expressions
 • Visual C# Programming Language Constructs

Lab: Implementing Edit Functionality for the Students List

 • Implementing Insert Functionality for the Students List
 • Implementing Delete Functionality for the Students List
 • Displaying a Student’s Age

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of .NET Framework applications and the features that Visual Studio 2017 and Visual C# provide
 • Use basic Visual C# data types, operators, and expressions
 • Use standard Visual C# constructs

Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications

In this module, you will learn how to create and use methods and how to handle exceptions. You will also learn how to use logging and tracing to record the details of any exceptions that occur.

Lessons

 • Creating and Invoking Methods
 • Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
 • Handling Exceptions
 • Monitoring Applications

Lab: Extending the Class Enrolment Application Functionality

 • Refactoring the Enrolment Code
 • Validating Student Information
 • Saving Changes to the Class List

After completing this module, students will be able to:

 • Create and invoke methods
 • Create overloaded methods and use optional parameters
 • Handle exceptions
 • Monitor applications by using logging, tracing, and profiling

Module 3: Basic types and constructs of Visual C#

In this module, you will learn how to create and use structs and enums, organise data into collections, and create and subscribe to events.

Lessons

 • Implementing structs and enums
 • Organising Data into Collections
 • Handling Events

Lab: Writing the Code for the Grades Prototype Application

 • Adding Navigation Logic to the Grades Prototype Application
 • Creating Data Types to Store User and Grade Information
 • Displaying User and Grade Information

After completing this module, students will be able to:

 • Create and use structs and enums
 • Use collection classes to organise data
 • Create and subscribe to events

Module 4: Creating Classes and Implementing Type-Safe Collections

In this module, you will learn how to use interfaces and classes to define and create your own custom, reusable types. You will also learn how to create and use enumerable, type-safe collections of any type.

Lessons

 • Creating Classes
 • Defining and Implementing Interfaces
 • Implementing Type-Safe Collections

Lab: Adding Data Validation and Type-Safety to the Application

 • Implementing the Teacher, Student, and Grade Structs as Classes
 • Adding Data Validation to the Grade Class
 • Displaying Students in Name Order
 • Enabling Teachers to Modify Class and Grade Data

After completing this module, you will be able to:

 • Create and instantiate classes
 • Create and instantiate interfaces
 • Use generics to create type-safe collections

Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance

In this module, you will learn how to use inheritance to create class hierarchies and to extend .NET Framework types.

Lessons

 • Creating Class Hierarchies
 • Extending .NET Framework Classes

Lab: Refactoring Common Functionality into the User Class

 • Refactoring Common Functionality into the User Class
 • Implementing Password Complexity by Using an Abstract Method
 • Creating the ClassFullException Custom Exception

After completing this module, you will be able to:

 • Create base classes and derived classes by using inheritance
 • Create classes that inherit from .NET Framework classes

Module 6: Reading and Writing Local Data

In this module, you will learn how to read and write data by using transactional file system I/O operations, how to serialise and deserialise data to the file system, and how to read and write data to the file system by using streams.

Lessons

 • Reading and Writing Files
 • Serialising and Deserialising Data
 • Performing I/O by Using Streams

Lab: Generating the Grades Report

 • Serialising Data for the Grades Report as XML
 • Previewing the Grades Report
 • Persisting the Serialised Grade Data to a File

After completing this module, you will be able to:

 • Read and write data to and from the file system by using file I/O
 • Convert data into a format that can be written to or read from a file or other data source
 • Use streams to send and receive data to or from a file or data source

Module 7: Accessing a Database

In this module, you will learn how to create and use entity data models (EDMs) and how to query many types of data by using Language-Integrated Query (LINQ).

Lessons

 • Creating and Using Entity Data Models
 • Querying Data by Using LINQ

Lab: Retrieving and Modifying Grade Data

 • Creating an Entity Data Model from The School of Fine Arts Database
 • Updating Student and Grade Data by Using the Entity Framework
 • Extending the Entity Data Model to Validate Data

After completing this module, you will be able to:

 • Create, use, and customise an EDM
 • Query data by using LINQ

Module 8: Accessing Remote Data

In this module, you will learn how to use the request and response classes in the System.Net namespace to directly manipulate remote data sources. You will also learn how to use Windows Communication Foundation (WCF) Data Services to expose and consume an entity data model (EDM) over the web.

Lessons

 • Accessing Data Across the Web
 • Accessing Data by Using OData Connected Services

Lab: Retrieving and Modifying Grade Data Remotely

 • Creating a WCF Data Service for the SchoolGrades Database
 • Integrating the Data Service into the Application
 • Retrieving Student Photographs Over the Web (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Send data to and receive data from web services and other remote data sources
 • Access data by using WCF Data Services

Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application

In this module, you will learn how to use Extensible Application Markup Language (XAML) and Windows Presentation Foundation (WPF) to create engaging UIs.

Lessons

 • Using XAML to Design a User Interface
 • Binding Controls to Data

Lab: Customising Student Photographs and Styling the Application

 • Customising the Appearance of Student Photographs
 • Styling the Logon View
 • Animating the StudentPhoto Control (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Use XAML to design a UI
 • Bind a XAML control to data
 • Apply styles to a XAML UI

Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness

In this module, you will learn how to improve the performance of your applications by distributing your operations across multiple threads.

Lessons

 • Implementing Multitasking
 • Performing Operations Asynchronously
 • Synchronising Concurrent Access to Data

Lab: Improving the Responsiveness and Performance of the Application

 • Ensuring That the UI Remains Responsive When Retrieving Teacher Data
 • Providing Visual Feedback During Long-Running Operations

After completing this module, you will be able to:

 • Use the Task Parallel Library to implement multitasking
 • Perform long-running operations without blocking threads
 • Control how multiple threads can access resources concurrently

Module 11: Integrating with Unmanaged Code

In this module, you will learn how to interoperate unmanaged code in your applications and how to ensure that your code releases any unmanaged resources.

Lessons

 • Creating and Using Dynamic Objects
 • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources

Lab: Upgrading the Grades Report

 • Generating the Grades Report by Using Word
 • Controlling the Lifetime of Word Objects by Implementing the Dispose Pattern

After completing this module, you will be able to:

 • Integrate unmanaged code into a Microsoft Visual C# application by using the Dynamic Language Runtime (DLR)
 • Control the lifetime of unmanaged resources and ensure that your application releases resources

Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies

In this module, you will learn how to consume existing assemblies by using reflection and how to add additional metadata to types and type members by using attributes. You will also learn how to generate code at run time by using the Code Document Object Model (CodeDOM) and how to ensure that your assemblies are signed and versioned, and available to other applications, by using the global assembly cache (GAC).

Lessons

 • Examining Object Metadata
 • Creating and Using Custom Attributes
 • Generating Managed Code
 • Versioning, Signing, and Deploying Assemblies

Lab: Specifying the Data to Include in the Grades Report

 • Creating and Applying the IncludeInReport attribute
 • Updating the Report
 • Storing the Grades
 • Utilities Assembly Centrally (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Use reflection to inspect and execute assemblies
 • Create and consume custom attributes
 • Generate managed code at run time by using CodeDOM
 • Version, sign, and deploy your assemblies to the GAC

Module 13: Encrypting and Decrypting Data

In this module, you will learn how to implement symmetric and asymmetric encryption and how to use hashes to generate mathematical representations of your data. You will also learn how to create and manage X509 certificates and how to use them in the asymmetric encryption process.

Lessons

 • Implementing Symmetric Encryption
 • Implementing Asymmetric Encryption

Lab: Encrypting and Decrypting the Grades Report

 • Encrypting the Grades Report
 • Encrypting the Grades Report

After completing this module, you will be able to:

 • Encrypt data by using symmetric encryption
 • Encrypt data by using asymmetric encryption

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

You'll sit the following exam at the Firebrand training centre, during the course. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-483: Programming in C#

Skills measured

You will be measured on your ability to accomplish the following tasks in this exam:

 • Manage program flow (25-30%)
 • Create and use types (25-30%)
 • Debug applications and implement security (25-30%)
 • Implement data access (25-30%)

Passing exam 70-483 previously resulted in achieving Microsoft Specialist: Programming in C# certification.

Microsoft retired the Specialist credential as of 31 March, 2017. The exams remain available and where applicable will count towards the relevant existing MCSA, MCSE or MCSD certification.

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20483: Programming in C#
 • C# 6.0 in a Nutshell: The Definitive Reference - ISBN - 978-1491927069

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Before attending this course, you must have at least three months of professional development experience. ​More specifically, you should have hands-on experience using C# that demonstrates their understanding of the following:

 • How to create the code syntax for simple programming statements using C# language keywords and recognise syntax errors using the Visual Studio IDE
 • How to create a simple branching structure using an IF statement
 • How to create a simple looping structure using a For statement to iterate through a data array
 • How to use the Visual Studio IDE to locate simple logic errors
 • How to create a Function that accepts arguments (parameters and returns a value of a specified type
 • How to design and build a simple user interface using standard controls from the Visual Studio toolbox
 • How to connect to a SQL Server database and the basics of how to retrieve and store data
 • How to sort data in a loop
 • How to recognise the classes and methods used in a program
 • How to name, declare, initialise and assign values to variables within an application

You should also know how to use:

 • arithmetic operators to perform arithmetic calculations involving one or more variables
 • relational operators to test the relationship between two variables or expressions
 • logical operators to combine expressions that contain relational operators

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Microsoft Programming in C# Kursdatoer

Microsoft - Programming in C#

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

7/10/2019 (Mandag)

10/10/2019 (Torsdag)

Ferdig

 

14/10/2019 (Mandag)

17/10/2019 (Torsdag)

Ferdig

 

21/1/2020 (Tirsdag)

24/1/2020 (Fredag)

Ledige plasser

Registrer deg

25/5/2020 (Mandag)

28/5/2020 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,76% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Although intensive, there was still time to explore topics that were interesting and particularly useful. I learnt more than I thought I would."
Robert Baxter. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (29/7/2019 til 1/8/2019)

"Would recommend to anyone wanting an intense training session with great staff."
Anonymous. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (29/7/2019 til 1/8/2019)

"Firebrand training really is accelerated learning at its finest.From the experienced instructors, to the course content and guidance to help you prepare for the exam/takeaways to your given career.I loved my stay here and if I was planning to do another course which firebrand offers, I would not look else where."
Abdulkarim Youssof, KDS UK Ltd. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (29/7/2019 til 1/8/2019)

"Great quality of teaching along with the enthusiasm of the trainer to break every step down into real world examples helped my understanding. Would recommend to anyone wanting an intense training session with great staff."
Matthew Kemp. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (29/7/2019 til 1/8/2019)

"The course was very helpful to me as I do C# at my job. They cover all basic fundamentals. The food here is great as well. The stay was comfortable and flexible. You can stay here easily and learn quickly."
S.Y.. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (7/1/2019 til 10/1/2019)

"A nice, informative atmosphere to study the course you have elected to take, complete with experienced instructors."
Richard Swann, Yesss Electrical Ltd. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (25/9/2018 til 28/9/2018)

"A great, informative atmosphere to study the course you have elected to take, complete with experienced mentors."
Connor Hyde, Yesss Electrical Ltd. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (25/9/2018 til 28/9/2018)

"My experience at the Firebrand Training Centre has been comfortable. The environment is peaceful which aids concentration and thinking. Food is good with a variety and range that also meets my dietary requirements. "
P.A., Firebrand. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (3/4/2018 til 6/4/2018)

"I think the instructor has done really well to deliver a course which is technically demanding. He has a good way of breaking complex theory down to simple terms. "
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dager) (3/4/2018 til 6/4/2018)

"I started programming in C# 6 months ago. My time at firebrand has definitely as least doubled my prior knowledge."
Natalie Flower. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (3/1/2018 til 6/1/2018)

"Excellent tutor, all explained clearly and in detail."
Arkadiusz Rycyk, Environ Audio Ltd. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (2/10/2017 til 5/10/2017)

"The teaching was dynamic, engaging, immersive and knowledgeable. The instructor made complex concepts simple. I enjoyed the course very much. "
Richard Barnes, Whale Tankers. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (2/10/2017 til 5/10/2017)

"Intense but very rewarding course, learned a lot in a few days."
S.S.. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (2/10/2017 til 5/10/2017)

"The course was very intense and very informative, real examples were given to concepts hard to understand."
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dager) (2/10/2017 til 5/10/2017)

"Great course with a brilliant course teacher. The instructor managed to dumb down complex concepts and made an interactive educative environment."
Mohammad B, CRMCS Consultancy. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (3/7/2017 til 6/7/2017)

"This is my second time at Firebrand. Again, it has been really great. The accommodation is nice and cosy, the food is amazing, the staff are professional and polite and the instructor was magnificent."
Jorge Vasques, Triad Group. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (4/7/2016 til 7/7/2016)

"It is a great advantage to be isolated to focus 100% on the training at hand. No lost time travelling back and forth. Great knowledge skills offered by trainer."
Raf Frederickx, Adafi Software. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (4/7/2016 til 7/7/2016)

"An inspiring instructor who provided us with lots of material and examples. Course material was excellent. A lot of material to cover and was fun but hard work."
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dager) (30/3/2016 til 2/4/2016)

"Training and facilities were excellent and the instructor was very informative and knowledgeable."
Jake Thorpe, The Wrekin Housing Trust. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (30/3/2016 til 2/4/2016)

"A very knowledgeable instructor and a good variety of topics covered. Just make sure to read up on topics before your course and don''t be afraid to ask questions. Also, bring painkillers."
Dean Delicata, Abcam plc. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"I was skeptical before coming but have enjoyed being around people with the same career. I learned a bunch of stuff!"
Murray Hart, Atos. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Firebrand is the best training center I have come across. Great facilities and great instructor! If one wants a no nonsense course then Firebrand is the one to go for."
Dimpi Jain, HomeAway UKLtd. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"It is intense however I did receive all the information and help I needed. It is worth taking the course, I have gained a lot of knowledge."
Lisa Sawyer, QFC. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"High pressure, high yield training that will allow you to master a computing subject in the shortest possible time."
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Very tough and intense course, enjoyed it and hopefully I will pass the exam."
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"As a novice in this technology, I have achieved my objective of learning a considerable amount. The resources provided to me will enable me to consolidate and develop my knowledge."
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"I had a great time on the course and met some really interesting people in my field. Would definitely recommend."
John Clifford. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Great experience. Tough, but worth it."
Mark Oxley, Atos. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Enjoyable quick learning experience"
Jack Sheppard. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Fantastic course, intense and in depth."
Danial McGreevy, fatface. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"I have previously attended an apprenticeship with Firebrand Training 2 years ago and am very excited to be back here to start another apprenticeship. The instructor was very helpful and the training provided helped me learn a lot about the topic, within a short space of time."
Divinia Cousins, Sysdoc. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"The courses are very dynamic and are adapted to the conversations within the classroom at the time, rather than following a fixed set in stone template. Its good to go off on tangents to help with particular issues people were facing."
D.D.. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"Intensive training and good quality in subjects. Need to prepare for this course."
Gustaf Holmefjord, Ministry of Environment, Denmark. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"The instructor talked for most of the 12 hour each days at Firebrand and provided us with lots of material and examples that did work. Course material was excellent. A lot of material to cover and was fun but hard work."
David Wheeler, Amazing IT Ltd. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"Friendly knowledgeable staff and efficiently organised. "
C.K. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"Fast and furious!"
Anthony Watts. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (6/10/2014 til 8/10/2014)

"The training is intense, but has high coverage."
A.L, Kutana Limited. - Microsoft Programming in C# (4 dager) (6/10/2014 til 8/10/2014)

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dager) (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2015 Developer (6 dager) (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dager) (28/9/2015 til 1/10/2015)

"Intensivt og informativt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (14/9/2015 til 18/9/2015)

"full fart!"
Jan Koppenol , SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (23/8/2015 til 26/8/2015)

"Kurset er intensivt og det er mye lesing. Et bra kurs!"
R.V.. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fantastiske instruktører! Veldig bra å kun tenke på å lære, alt annet fikses av Firebrand."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (5/5/2014 til 9/5/2014)

"Kurset var en intens og hard prossess, men jeg har aldri før lært så mye på så kort tid og likevel oppnådd så gode resultater. Takk Firebrand"
Daniel Holth. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dager) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !"
Petter Gundersen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Kurset var veldig intenst og veldig effektivt med lange dager. Stort pluss for at det er ett sted man reiser til, så man kan bruke all tiden man har (orker) på studiene (og det er en xbox 360 tilgjenglig hvis man trenger pause)."
Torgeir Hansen, Gabler AS. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dager) (14/12/2013 til 22/12/2013)

"Enkelt, smidigt, flexibelt, tillmotesgaende, kompakt och intensiv kurs, god mat!"
Maria Tegrell , Fredrik Angin. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (29/8/2013 til 30/8/2013)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.