Microsoft - Hybrid Cloud and Data Center Monitoring with Operations Management Suite

Varighet

Varighet:

Bare 3 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

27/9/2021 (Mandag)

Overview

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

On this 3-day accelerated Hybrid Cloud and Datacentre Monitoring with Operations Management Suite course, you'll gain the skills and knowledge you need to deploy and configure Operations Management Suite - 40% faster than traditional courses.

You'll be immersed in the Microsoft Official Curriculum (MOC) with our unique Lecture | Lab| Review technique, which allows you to retain information better, faster.

Your Microsoft Certified Trainer (MCT) will give you an overview of the how to configure and operate various aspects of Operations Management Suite including:

 • Automation and Control
 • Insight and Analytics
 • Protection and Recovery
 • Security and Compliance

You'll also learn how to upgrade from System Centre 2012 R2 to System Centre 2016 and how to then integrate System Centre 2016 to Operations Management Suite.

As we are Microsoft Learning Partners, you'll have access to the latest up-to-date courseware.

You'll also benefit from 24/7 lab access, so you can test your skills whenever you want.

This course is ideal for you if you're a service administrator, DevOps or cloud architect interested in using Operations Management Suite to provide hybrid cloud and data center monitoring for your business.

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Operations Management Suite hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 3 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Operations Management Suite kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Operations Management Suite sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Operations Management Suite raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 106.967 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Operations Management Suite kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Operations Management Suite er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Benefits

Curriculum

MOC 10996A: Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Management Suite

Module 1: Overview of System Center 2016

In this module, you’ll learn about the components that make up the System Center 2016 product including how they sit within it.

Lessons

 • Overview of Configuration Manager
 • Overview of Operations Manager
 • Overview of Orchestrator
 • Overview of Data Protection Manager
 • Overview of Virtual Machine Manager
 • Overview of Service Manager

Lab: Overview of System Center 2016

 • Configuration Manager Console
 • Operations Manager Console
 • Orchestrator Console
 • Data Protection Manager Console
 • Virtual Machine Manager Console
 • Service Manager Console

After completing this module, you'll be able to describe the key features and functionality of:

 • Configuration Manager
 • Operations Manager
 • Orchestrator
 • Data Protection Manager
 • Virtual Machine Manager
 • Service Manager

Module 2: Upgrading to System Center 2016

In this module, you’ll learn how the various System Center 2012 R2 components are upgraded to System Center 2016.

Lessons

 • Upgrading Configuration Manager
 • Upgrading Operations Manager
 • Upgrading Orchestrator
 • Upgrading Data Protection Manager
 • Upgrading Virtual Machine Manager
 • Upgrading Service Manager

Lab : Upgrading to System Center 2016

 • Upgrading configuration Manager to the latest branch
 • Upgrading Orchestrator to System Center 2016
 • Upgrading Service Manager to System Center 2016
 • Upgrading Data Protection Manager to System Center 2016
 • Upgrading Operations Manager to System Center 2016
 • Upgrading Virtual Machine Manager to System Center 2016

After completing this module, you'll be able to upgrade:

 • Configuration Manager
 • Orchestrator to System Center 2016
 • Service Manager to System Center 2016
 • Data Protection Manager to System Center 2016
 • Operations Manager to System Center 2016
 • Virtual Machine Manager to System Center 2016

Module 3: Integrating System Center 2016 with Operations Management Suite

In this module, you’ll learn how integration between System Center 2016 Operations Manager and Operations Management Suite is configured.

Lessons

 • Integrating OMS with Operations Manager

Lab : Integrating Operations Manager with Operations Management Suite

 • Integrating Operations Manager with OMS
 • Viewing Operations Manager data in OMS

After completing this module, you'll be able to:

 • Configure integration between Operations Manager and Operations Management Suite.

Module 4: Introducing Operations Management Suite

In this module, you’ll learn the key features and capabilities of Operations Management Suite. This information will prove invaluable throughout the rest of this course and will provide a foundation on which the rest of the course is built upon.

Lessons

 • Core Concepts of Managing a Hybrid Cloud
 • Overview of Operations Management Suite
 • Overview of Log Analytics
 • Overview of Solution Packs
 • Overview of OMS Licencing
 • Overview of Azure Tenants
 • Overview of Azure Subscriptions

Lab: Reviewing the OMS Portal

 • Review the OMS Portal

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the core concepts relating to managing a hybrid cloud
 • Describe the key features and functionalities of the Operations Management Suite
 • Describe the key features and functionality of Log Analytics
 • Describe the key features and functionality of Solution Packs
 • Describe the key features and functionality of the OMS Licencing
 • Describe the key features and functionality of Azure Tenants in the context of OMS
 • Describe the key features and functionality of Azure Subscriptions in the context of OMS

Module 5: Configuring Operations Management Suite

In this module, you’ll learn some of the key base configurations that take place in Operations Management Suite including data sources, computer groups and accounts.

Lessons

 • Configuring the OMS Workspace using the OMS Portal
 • Configuring an OMS Workspace through an existing Azure subscription
 • Configure Connected Sources
 • Configure Data Sources
 • Configure Computer Groups
 • Configure Accounts
 • Configure Other Features
 • Configuring OMS PowerShell

Lab : Configuring the OMS Workspace

 • Azure Identity Portal
 • Azure Trial Portal
 • OMS Portal
 • Azure Portal
 • OMS Log Analytics Queries
 • System Center 2016 Operations Manager Console
 • System Center 2016 Configuration Manager Console

After completing this module, you'll be able to configure:

 • An OMS Workspace using the OMS Portal
 • Configure an OMS Workspace using an existing Azure subscription
 • Configure Connected Sources
 • Configure Data Sources
 • Configure Computer Groups
 • Configure Accounts
 • Configure Other Features
 • Configure OMS with PowerShell

Module 6: Operating Operations Management Suite

In this module, you’ll learn about some of the key operations that are performed in Operations Manager Suite including log searches and using OMS Templates.

Lessons

 • Operating OMS Log Search
 • Analyzing OMS Search Data
 • Integrating with OMS

Lab: Operating OMS

 • Configure an Azure Identity
 • Configure an Azure subscription
 • Configure an Azure workspace
 • Configure a connection to Azure
 • Configure a connection System Center Operations Manager 2016
 • Configure a connection System Center Configuration Manager 2016
 • Deploy and configure an OMS agent
 • Configure OMS user security
 • Configure OMS data retention
 • Connect to OMS using PowerShell
 • Connect to OMS using REST APIs
 • Review OMS data usage

After completing this module, you‚ll be able to:

 • Operate Log Search
 • Operate View Designer
 • Operate PowerShell Module for OMS

Module 7: Overview of Automation and Control

In this module, you’ll how the key features of Automation and Control in Operations Management Suite. This includes features such as change tracking and update management.

Lessons

 • Overview of OMS Change Tracking
 • Overview of OMS Update Management

Lab : Reviewing Change Tracking and Update Management

 • Change Tracking
 • Update Management

After completing this module, you'll be able to describe the purpose and functionality of:

 • Change Tracking Solution Pack
 • Update Management Solution Pack

Module 8: Configuring Automation and Control

In this module, you’ll learn how to configure Automation and Control in Operations Management Suite. This includes configuring the Change Tracking and Update Management Solution Packs.

Lessons

 • Configuring the Change Tracking Solution Pack
 • Configuring the Update Management Solution Pack

Lab: Configuring Automation and Control

 • Configure the Change Tracking Solution Pack
 • Configure the Update Management Solution Pack

After completing this module, you'll be able to:

 • Configure the Change Tracking Solution Pack
 • Configure the Update Management Solution Pack

Module 9: Operating Automation and Control

In this module, you’ll learn how to operate Automation and Control in Operations Management Suite.

Lessons

 • Operate the Change Tracking Solution
 • Operate the Update Management Solution

Lab: Operating OMS

 • Operate the Change Tracking Solution Pack
 • Operate the Update Management Solution Pack

After completing this module, you'll be able to:

 • Operate the Change Tracking Solution Pack
 • Operate the Update Management Solution Pack

Module 10: Overview of Insight and Analytics

In this module, you’ll how the key features of Insight and Analytics in Operations Management Suite. This includes features such as network performance monitor and service maps.

Lessons

 • Overview of Network Performance Monitor
 • Overview of Service Maps

Lab: Reviewing Insight and Analytics

 • Reviewing Network Performance Monitor
 • Reviewing Service Maps

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the key features of the Network Performance Monitor Solution Pack
 • Describe the key features of the Service Maps Solution Pack

Module 11: Configuring Insight and Analytics

In this module, you’ll learn how to configure Insight and Analytics in Operations Management Suite. This includes configuring synthetic transactions and service maps for Windows and Linux.

Lessons

 • Configuring the Network Performance Monitor Solution Pack
 • Configuring the Service Map Solution Pack

Lab: Configuring the Insight and Analytics Solution Packs

 • Configure OMS Network Performance Monitor Solution Pack
 • Configure Synthetic Transactions using ICMP
 • Configure Synthetic Transactions using TCP
 • Configure the Insight and Analytics Solution Pack
 • Install Service Map agent for Windows
 • Install Service Map agent for Linux

After completing this module, you'll be able to:

 • Configure the Network Performance Solution Pack
 • Configure the Service Map Solution Pack

Module 12: Operating Insight and Analytics

In this module, you’ll learn how to perform operations in Operations Management Suite relating to Insight and Analytics. This includes the Network Performance Monitoring Solution Pack and the Service Map Solution Pack.

Lessons

 • Operating the Network Performance Monitoring Solution Pack
 • Operating the Service Map Solution Pack

Lab: Operating the Insight and Analytics Solution Packs

 • Operate the Network Performance Monitoring Solution
 • Operate the Service Map Solution

After completing this module, you‚ll be able to:

 • Operate the Network Performance Monitoring Solution Pack
 • Operate the Service Map Solution Pack

Module 13: Overview of Protection and Recovery

In this module, you’ll learn the key features in Operation Management Suite Protection and Recovery. This includes OMS Backup and OMS Azure Site Recovery.

Lessons

 • OMS Backup
 • OMS Azure Site Recovery

Lab: Reviewing Protection and Recovery in OMS

 • Review OMS Backups
 • Review OMS Azure Site Recovery

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the purpose and functionality of Operations Management Suite Protection and Recovery
 • Describe the key features of Operations Management Suite Protection and Recovery

Module 14: Configuring Protection and Recovery

In this module, you’ll learn how to configure the key features in Operation Management Suite Protection and Recovery. This includes the OMS Backup Vault and OMS Backup Agent.

Lessons

 • Configuring OMS Backup
 • Configuring OMS Azure Site Recovery

Lab: Configuring Protection and Recovery in OMS

 • Configure OMS Backup Solution Pack
 • Configure Backup Vault
 • Install the OMS Backup Agent
 • Configure Azure Site Recovery Solution Pack
 • Configure Azure Site Recovery Agent

After completing this module, you'll be able to:

 • Configure OMS Backup
 • Configure OMS Azure Site Recovery

Module 15: Operating Protection and Recovery

In this module, you’ll learn how to operate the key features in Operation Management Suite Protection and Recovery. This includes OMS Backup and OMS Azure Site Recovery.

Lessons

 • Operate OMS Backup
 • Operate OMS Azure Site Recovery

Lab: Configuring and Operating Protection and Recovery in OMS

 • Configure OMS Backups for protected servers
 • View OMS Backup status for protected servers
 • Configure Azure Site Recovery Backups for protected servers
 • View Azure Site Recovery Backup status for protected servers

After completing this module, you'll be able to:

 • Operate OMS Backup
 • Operate OMS Azure Site Recovery

Module 16: Overview of Security and Compliance

In this module, you’ll learn the key features in Operations Management Suite Security and Compliance. This includes Antimalware and the Security and Compliance Solution Pack.

Lessons

 • Overview of OMS Antimalware Assessment
 • Overview of OMS Security and Auditing

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the purpose and functionality of Operations Management Antimalware Assessment
 • Describe the key features of Operations Management Suite Security and Auditing

Module 17: Configuring Security and Compliance

In this module, you’ll learn how to configure Security and Compliance in Operations Management Suite. This includes Antimalware assessments and the Security and Compliance Solution Pack.

Lessons

 • Configuring the Security and Compliance Solution Pack
 • Configuring Antimalware Assessments

After completing this module, you'll be able to:

 • Configure the Security and Compliance solution pack
 • Configure Antimalware Assessment

Module 18: Operating Security and Compliance

In this module, you’ll learn how to operate Security and Compliance in Operations Management Suite. This includes Operating the Security and Compliance and Antimalware Assessment Solutions in OMS.

Lessons

 • Operating the Antimalware Assessment Solution
 • Operating the Security and Audit Solution

Lab: Operating the Security and Compliance Solution Pack

 • Add the Security and Compliance Solution Pack to Operations Management Suite
 • Review the insights available through the Antimalware Assessment solution pack
 • Review the insights available through the Security and Audit solution pack
 • Review data collection from Operations Manager Agents in Operations Management Suite

After completing this module, you'll be able to operate:

 • Antimalware Assessment Solution
 • Security and Audit Solution

What's Included

MOC 10996A: Hybrid Cloud and Datacenter Monitoring with Operations Management Suite

Prerequisites

Before attending this course, you should have:

 • At least one years experience of System Center 2012 R2 or System Center 2016.
 • Working knowledge of SQL Server 2012, 2014, or 2016.
 • Working knowledge of Windows Server 2012 R2 and Windows Server 2016.

Anmeldelser

Vi har lært opp 106.967 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,66% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Great training given by the tutor. Clear in his explanations and assisting the attendees where needed. Big thumbs up!"
Anonymous. (6/9/2021 (Mandag) til 8/9/2021 (Onsdag))

"The instructor was excellent. Many thanks!"
Anonymous. (3/9/2021 (Fredag) til 3/9/2021 (Fredag))

"The course was extremely enjoyable!"
Anonymous, ALD Automotive. (10/8/2021 (Tirsdag) til 13/8/2021 (Fredag))

"The instructor has been absolutely fantastic and I have got a lot out of this course. It has helped reinforce my knowledge, covered everything from basics to advanced topics. Having an in-person tutor has been immensely helpful as the students have been able to ask questions during discussions and have had explanations in a straightforward way that empathises with beginners from a non-technical background."
Suzanne Clark, ALD. (10/8/2021 (Tirsdag) til 13/8/2021 (Fredag))

"Over the last few days, I have had the pleasure of a attending this course at Firebrand Learning. I have had the opportunity to be trained by an extremely knowledgeable, well experienced instructor."
Anonymous. (10/8/2021 (Tirsdag) til 13/8/2021 (Fredag))

Kursdatoer

Start

Slutt

Kapasitet

Plass

Registrer deg

24/5/2021 (Mandag)

26/5/2021 (Onsdag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

-

 

27/9/2021 (Mandag)

29/9/2021 (Onsdag)

Venteliste

Landsdekkende

 

8/11/2021 (Mandag)

10/11/2021 (Onsdag)

Begrenset kapasitet

Landsdekkende

 

20/12/2021 (Mandag)

22/12/2021 (Onsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

31/1/2022 (Mandag)

2/2/2022 (Onsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

14/3/2022 (Mandag)

16/3/2022 (Onsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

Siste anmeldelser fra studenten vår