Microsoft - MCSE: Productivity (Skype for Business - Core Solutions)

Varighet

Varighet:

Bare 3 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

23/12/2022 (Fredag)

Overview

On this 3-day accelerated training course you will learn the skills required to plan, deploy, configure and administer a Skype for Business 2015 solution.

You'll complete this course 50% faster than with other traditional providers and with the knowledge to develop a multi-site and highly available Skype for Business infrastructure that supports instant messaging, conferencing, Persistent Chat, archiving and monitoring.

Some of the specific skills you'll develop include:

 • Describing and implementing Skype for Business Server 2015
 • Administering Skype for Business Server 2015
 • Configuring and implementing conferencing in Skype for Business 2015
 • Deploy Skype for Business 2015 external access
 • Implement Persistent Chat, high availability and disaster recovery in Skype for Business 2015
 • Design and deploy a hybrid Skype for Business environment
 • Plan and implement an upgrade from Lync Server to Skype for Business Server 2015

Because we're Microsoft Learning Partners, you'll benefit from the latest Microsoft Official Curriculum (MOC) and a Microsoft Certified Trainer (MCT) with a range of experience to guide you through it. Our unique Lecture | Lab | Review technique, which combines both theoretical and practical knowledge, will accelerate your learning and equip you with the hands-on experience you'll need to apply your skills when you return to the office.

On this course, you'll be prepared for and sit the 70-334 Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015 exam. This is covered by your Certification Guarantee. Exam 70-334 is an elective for the MCSE Productivity certification.

This course is designed for information technology (IT) professional who are responsible for the Skype for Business 2015 deployment in the organisations.

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Skype for Business Core Solutions hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 3 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Skype for Business Core Solutions kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Skype for Business Core Solutions sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Skype for Business Core Solutions raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 125.505 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Skype for Business Core Solutions kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Skype for Business Core Solutions er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Benefits

Microsoft Certified Trainers (MCTs): You'll be trained by our experienced Microsoft Certified Trainers. This means you'll benefit from their years of industry experience and knowledge throughout the course.

Microsoft Official Curriculum (MOC): Firebrand is a Microsoft Learning Partner, which means you'll have access to the latest curriculums and the most up-to-date content.

Curriculum

MOC 20334C: Core Solutions of Skype for Business 2015/2019

Module 1: Design and architecture of Skype for Business ServerThis module describes the high-level components and features of Skype for Business. It describes how to work with the Skype for Business administrative tools.Lessons

 • Overview of Skype for Business components and features
 • Introduction to the Skype for Business administrative tools

Lab : Designing and publishing a Skype for Business server topology

 • Designing and creating the topology
 • Updating the topology for the New York site

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the high-level components and features of Skype for Business.
 • Work with Skype for Business administrative tools.

 

Module 2: Installing and Implementing Skype for Business ServerThis module explains the external dependencies for Skype for Business Server. It describes the Session Initiation Protocol (SIP) domain requirements to ensure a successful implementation. It also explains how to install Skype for Business Server and describes how Skype for Business Server integrates with Exchange Server and Microsoft SharePoint Server.Lessons

 • Server and Service Dependencies
 • Planning SIP Domains
 • Installing Skype for Business Server
 • Integrating Skype for Business Server with Exchange Server and SharePoint Server

Lab : Configuring DNS and Simple URLs for Skype for Business Server

 • Configuring the Required DNS Records and Simple URLs for Skype for Business Server

Lab : Deploying Skype for Business Server

 • Installing and Configuring Skype for Business Server
 • Installing Skype for Business Server Certificates
 • Updating Skype for Business Server

After completing this module, students will be able to:

 • Identify the external dependencies for Skype for Business Server.
 • Identify the Session Initiation Protocol (SIP) domain requirements to ensure a successful implementation.
 • Install Skype for Business Server.
 • Describe how Skype for Business Server integrates with Microsoft Exchange Server and Microsoft SharePoint Server.

 

 

Module 3: Administering Skype for Business ServerThis module explains how to administer and manage Skype for Business Server by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell. It also explains how to implement role-based access control (RBAC) in Skype for Business Server and how to use important Test cmdlets and tools to troubleshoot Skype for Business.Lessons

 • Skype for Business Server Control Panel
 • Skype for Business Server Management Shell
 • Implementing Role-Based Access Control
 • Using Test Cmdlets
 • Tools for Troubleshooting Skype for Business

Lab : Using the Administrative Tools to Manage Skype for Business Server

 • Installing the Skype for Business Control Panel on a Windows 10 Client
 • Using Skype for Business Server Control Panel
 • Using the Skype for Business Server Management Shell

Lab : Using the Skype for Business Troubleshooting Tools

 • Using Skype for Business Server Management Shell Cmdlets to Create an RBAC Structure
 • Using the Centralized Logging Service
 • Performing a Network Capture by Using Message Analyzer

After completing this module, students will be able to:

 • Administer Skype for Business Server by using the Skype for Business Server Control Panel.
 • Manage Skype for Business Server by using the Skype for Business Server Management Shell.
 • Implement RBAC in Skype for Business Server.
 • Explain how to use important Test cmdlets.
 • Use the various tools to troubleshoot Skype for Business.

 

 

Module 4: Configuring Users and Clients in Skype for BusinessThis module explains how to configure users by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell. It then describes how to deploy Skype for Business clients and explains the sign-in, registration, and authentication process for Skype for Business clients. It also explains how to configure client policies in Skype for Business Server. Finally, it explains how to manage the Skype for Business Address Book.Lessons

 • Configuring Users
 • Deploying the Skype for Business Client
 • The Registration, Sign-In, and Authentication Processes
 • Configuring Skype for Business Client Policies
 • Managing the Skype for Business Address Book

Lab : Configuring Users and Clients in Skype for Business

 • Enabling Users for Skype for Business by Using the Management Shell
 • Troubleshooting a User Sign-In Issue

Lab : Configuring Policies and the Address Book in Skype for Business Server

 • Configuring Client Policies
 • Configuring the Address Book

After completing this module, students will be able to:

 • Configure users for Skype for Business.
 • Deploy Skype for Business clients.
 • Explain the registration, authentication, and sign-in processes for Skype for Business clients.
 • Configure client policies in Skype for Business Server.
 • Manage the Skype for Business Address Book.

Module 5: Configuring and Implementing Conferencing in Skype for BusinessThis module describes Skype for Business conferencing features and modalities. It explains how to integrate Skype for Business Server 2015 with Office Online Server. It also explains how to plan for conferencing bandwidth utilization. Finally, it explains how to configure conferencing settings and policies.Lessons

 • Introduction to Conferencing in Skype for Business
 • Integrating Skype for Business Server and Office Online Server
 • Bandwidth Planning
 • Configuring Conferencing Settings

Lab : Installing and Configuring Office Online Server

 • Installing Office Online Server

Lab : Configuring Conferencing in Skype for Business Server

 • Configuring, Assigning, and Validating Conferencing Policies

After completing this module, students will be able to:

 • Describe Skype for Business conferencing features and modalities.
 • Integrate Skype for Business Server with Microsoft Office Online Server.
 • Plan for conferencing bandwidth utilization.
 • Configure conferencing settings and policies.

Module 6: Implementing Additional Conferencing Options in Skype for Business ServerThis module explains the conferencing lifecycle. It also explains how to implement audio/video and Web conferencing policies and configure dial-in conferencing. Finally, it explains how to configure Microsoft Teams Rooms and configure large meetings and Skype meeting broadcasts.Lessons

 • Overview of the Conferencing Life Cycle
 • Designing and Configuring Audio/Video and Web Conferencing Policies
 • Deploying Dial-in Conferencing
 • Configuring Miccrosoft Teams Rooms
 • Configuring Large Meetings and Skype Meeting Broadcasts

Lab : Implementing and Troubleshooting Conferencing Policies

 • Creating and Editing Conferencing Policies
 • Troubleshooting Conferencing Policies

Lab : Configuring Additional Conferencing Modalities

 • Deploying Dial-In Conferencing
 • Deploying Microsoft Teams Rooms with Skpe for Buisness Server

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the conferencing lifecycle.
 • Implement audio/video and Web conferencing policies.
 • Configure dial-in conferencing.
 • Configure Microsoft Teams Rooms.
 • Explain how to configure large meetings and Skype meeting broadcasts.

Module 7: Designing and Implementing Monitoring and Archiving in Skype for BusinessThis module describes the components of the monitoring service in Skype for Business Server, and how to implement archiving in Skype for Business Server. It then describes how to design and implement an archiving policy.Lessons

 • Components of the Monitoring Service
 • Implementing Archiving
 • Designing an Archiving Policy
 • Implementing an Archiving Policy

Lab : Implementing Monitoring

 • Enabling Monitoring Reports

Lab : Implementing Archiving

 • Experiencing Archiving of an IM Session to Exchange

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the components of the monitoring service in Skype for Business Server.
 • Implement archiving in Skype for Business Server.
 • Explain how to design an archiving policy.
 • Explain how to implement an archiving policy.

Module 8: Deploying Skype for Business External AccessThis module describes the modalities for external access and capabilities for remote users. It also explains how to implement External Access Policies and security to meet the needs of an organization. Additionally, it explains how to manage external network configurations and create and manage reverse proxy configurations. Finally, it explains how to design and manage the mobility service and how to design and configure federation.Lessons

 • External Access Overview
 • Configuring External Access Policies and Security
 • Configuring External Access Network and Certificates
 • Configuring Reverse Proxy
 • Designing Mobility in Skype for Business Server
 • Designing Federation in Skype for Business Server

Lab : Designing and Implementing External User Access

 • Defining the Edge Server in the Topology
 • Installing and Configuring the Edge Server

Lab : Installing the Components for External Users

 • Installing and Configuring Reverse Proxy
 • Validate External Messaging

After completing this module, students will be able to:

 

 • Describe the modalities for external access and capabilities for remote users.
 • Implement External Access Policies and security to meet the needs of an organization.
 • Manage external network configurations.
 • Create and manage reverse proxy configurations.
 • Explain how to design and manage the mobility service.
 • Explain how to design and configure federation.

Module 9: Implementing Enterprise Voice in Skype for Business ServerThis module explains how to connect to a PSTN. It then explains how to configure and manage Enterprise Voice. It also describes voice routing. Finally, it explains how to assign phone numbers, configure voicemail, and configure voice applications.Lessons

 • Connecting to the PSTN
 • Configuring Enterprise Voice
 • Configuring Voice Routing
 • Assigning Phone Numbers
 • Configuring Voicemail
 • Voice Applications

Lab : Deploying and Configuring Enterprise Voice

 • Deploying Enterprise Voice
 • Configuring Dial Plans
 • Configuring a Voice Route, Voice Policy, PSTN Usage, and Trunk Configuration
 • Assigning User Dial Plans and Policies

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to connect to a PSTN.
 • Configure and manage Enterprise Voice.
 • Describe voice routing.
 • Explain how to assign phone numbers.
 • Describe how to configure voicemail.
 • Describe how to configure voice applications.

Module 10: Implementing High Availability in Skype for BusinessThis module describes how to plan for Front End pool high availability and high availability for Back End Servers. It also describes high-availability solutions for the other components of Skype for Business.Lessons

 • Planning for Front End Pool High Availability
 • Planning for Back End Server High Availability
 • High Availability for Other Component Servers

Lab : Pre-Lab Configuration

 • Preparing for the Lab

Lab : Implementing High Availability

 • Managing Front End Pools
 • Configuring Hardware Load Balancing

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for Front End pool high availability.
 • Plan the high availability for Back End Servers.
 • Describe high-availability solutions for the other components of Skype for Business.

Module 11: Implementing Disaster Recovery in Skype for BusinessThis module describes the concepts of disaster recovery in Skype for Business Server. It then explains how to implement disaster recovery in Skype for Business Server. Finally, it describes how to plan additional disaster recovery scenarios.Lessons

 • Disaster Recovery Options in Skype for Business Server
 • Implementing Disaster Recovery in Skype for Business Server
 • Additional Disaster Recovery Options in Skype for Business Server

Lab : Implementing and Performing Disaster Recovery

 • Configuring Pool Pairing
 • Perform Pool Failover and Failback

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the concepts of disaster recovery in Skype for Business Server.
 • Implement disaster recovery in Skype for Business Server.
 • Explain how to plan additional disaster recovery scenarios.

Module 12: Implementing a Skype for Business Server and Office 365 Hybrid DeploymentThis module describes how to implement and manage Teams. It then explains how to prepare for a Skype for Business hybrid deployment. It also explains how to configure a Skype for Business hybrid environment.Lessons

 • Overview of Office 365
 • Preparing for a Hybrid Deployment
 • Configuring a Hybrid Skype for Business Environment

Lab : Designing a Hybrid Skype for Business Server Environment

 • Designing the Hybrid Skype for Business Deployment

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to implement and manage Teams.
 • Explain how to prepare for a Skype for Business hybrid deployment.
 • Explain how to configure a Skype for Business hybrid environment.

Module 13: Planning and Implementing a Migration to Skype for Business Server or Microsoft TeamsThis module describes supported migration and upgrade paths for Skype for Business Server 2015 and Skype for Business Server 2019. It also describes how to perform a migration from Lync Server 2013 to Skype for Business Server. Finally, it explains how to manage the user experience during an upgrade or migration.Lessons

 • Overview of Upgrade and Migration Paths
 • Migrating to Skype for Business Server 2019
 • Migrating to Microsoft Teams
 • In-Place Upgrade to Skype for Business Server 2015

Lab : Performing a Side-by-Side Migration of Lync Server 2013 to Skype for Business Server 2019

 • Prepare Migration and Deploy Pilot Pool
 • Move Pilot Users

Lab : Performing an In-Place Upgrade of Lync Server 2013 to Skype for Business Server 2015

 • Installing Skype for Business Administrative Tools
 • Performing In-Place Upgrade from Lync Server 2013 to Skype for Business Server 2015

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the migration paths from Lync Server 2013 and Skype for Business Server 2015.
 • Migrate to Skype for Business Server 2019.
 • Describe the migration path to Microsoft Teams.
 • Describe the process for an in-place upgrade to Skype for Business Server 2015.

Exam Track

You'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre during your accelerated course. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-334: Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

This exam will measure you on the following skills:

 • Plan and design Skype for Business (35-40%)
 • Deploy and configure Skype for Business (30-35%)
 • Manage and troubleshoot Skype for Business (30-35%)

To achieve the MCSE: Productivity certification, you are required to pass exam 70-334 as well as the exams aligned to one of the following MCSA:

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20334C: Core Solutions of Skype for Business 2015/2019

Prerequisites

Before attending this course you are required to have a minimum of two years experience in:

 • Administering Windows Server 2012 or Windows Server 2008 R2
 • Working with AD DS
 • Working with name resolution, including Domain Name System (DNS)

You are also required to have experience working with and an understanding of the following:

 • Certificates, including public key infrastructure (PKI) certificates
 • Windows PowerShell command-line interface
 • Data networks and telecommunications standards and components

Anmeldelser

Vi har lært opp 125.505 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,57% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"An intensive course but still managed to go through all material."
Anonym (6/11/2017 (Mandag) til 8/11/2017 (Onsdag))

"An intensive course but still managed to go through all material."
Anonym (6/11/2017 (Mandag) til 8/11/2017 (Onsdag))

"Learned important things about D365 F&O applications."
JO. (6/9/2022 (Tirsdag) til 9/9/2022 (Fredag))

"Fully satisfied with everything"
Iryna Nazarova, Avanade. (6/9/2022 (Tirsdag) til 9/9/2022 (Fredag))

"The course was extensive and the instructor great."
Anonymous. (23/8/2022 (Tirsdag) til 26/8/2022 (Fredag))

Kursdatoer

Microsoft - MCSE: Productivity (Skype for Business - Core Solutions)

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

25/9/2022 (Søndag)

27/9/2022 (Tirsdag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

 

23/12/2022 (Fredag)

25/12/2022 (Søndag)

Ledige plasser

Registrer deg

5/3/2023 (Søndag)

7/3/2023 (Tirsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår