Microsoft - Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Varighet

Varighet:

Bare 3 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

26/9/2022 (Mandag)

Overview

On this 3-day accelerated course, you'll learn how to plan, configure and manage advanced solutions in a Microsoft SharePoint Server 2013 environment.

You'll be guided through the Microsoft Official Curriculum (MOC) by our experienced Microsoft Certified Trainer (MCT).

Special areas this course will focus on include implementing high availability, disaster recovery, service application architecture, Business Connectivity Services, social computing features, productivity and collaboration platforms and features, business intelligence solutions, enterprise content management, web content management infrastructure, solutions, and apps.

Some of the key skills you can expect to walk away with include:

 • Planning and designing a SharePoint 2013 environment to meet requirements for high availability and disaster recovery
 • Configuring and managing Business Connectivity Services features in a SharePoint 2013 deployment
 • Optimising the search experience for an enterprise environment
 • Planning and configuring a web content management infrastructure to meet business requirements
 • Developing and implementing a governance plan for SharePoint Server 2013
 • Performing an upgrade or migration to SharePoint Server 2013

You'll learn all of this through our unique Lecture | Lab | Review technique, which combines theoretical learning with practical tasks. This will accelerate your learning and ensure you have the skills needed to apply your new skills when you return to the office.

Firebrand are Microsoft Learning Partners, which means you'll have access to the latest MOCs and you'll gain invaluable insight from our MCTs.

On this course, you will be prepared for and sit the 70-332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 exam.

This course is aimed at experienced IT professionals interested in learning how to install, configure, deploy and manage SharePoint Server 2013 installations in either the data center or cloud. Additionally, Business Application Adminstrators (BAAs) administering line-of-business projects in conjunction with internal customers would benefit from understanding of managing SharePoint Server 2013.

This course is an elective for the MCSE: SharePoint 2013 certification

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt SharePoint Server 2013 Advanced Solutions hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 3 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt SharePoint Server 2013 Advanced Solutions kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din SharePoint Server 2013 Advanced Solutions sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg SharePoint Server 2013 Advanced Solutions raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 125.505 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet SharePoint Server 2013 Advanced Solutions kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på SharePoint Server 2013 Advanced Solutions er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Benefits

Microsoft Certified Trainer (MCT): You'll be trained by our experienced Microsoft Certified Trainers. This means you'll benefit from their wealth of knowledge and real life examples throughout the course.

Microsoft Official Curriculum (MOC): Firebrand are Microsoft Learning Partners, meaning we can ensure that you'll have access to the latest curriculums with the most up-to-date content.

Curriculum

MOC 20332B: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Module 1: Understanding the SharePoint Server 2013 Architecture

This module is an introduction to the architectural features that underpin Microsoft SharePoint Server 2013, both for on-premises and online deployments. This includes an exam of the features that are new in this version, as well as those that have been removed. This module reviews the basic structural elements of a farm deployment, and the different deployment options that are available in SharePoint 2013.

 • SharePoint 2013 Architecture Core Components
 • New Features
 • SharePoint Server 2013 and SharePoint Online Editions

Core SharePoint Concepts Review

 • Configure SharePoint Server 2013 Farms
 • Create and Configure Site Collections and Sites

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the architectural features of SharePoint Server 2013.
 • Identify new and deprecated features in SharePoint 2013.
 • Describe the editions for SharePoint Server 2013 on-premise and SharePoint Online.

Module 2: Designing Business Continuity Management Strategies

This module examines high availability and disaster recovery in SharePoint 2013. When designing high availability and disaster recovery strategies for a SharePoint farm, it's important to understand the different approaches required by each logical tier in the farm. High availability for the database tier requires understanding of how SQL Server provides high availability and the associated requirements. High availability for the application tier can be straightforward for some service applications, while other applications, such as Search, require additional planning and configuration for high availability. The web front end tier will also require additional planning and configuration for high availability, and architects should consider the new SharePoint 2013 request management feature. SharePoint farm disaster recovery has always required considerable planning and understanding of the necessary components and backup tools available. In this regard SharePoint 2013 is no different, and farm administrators should create a disaster recovery plan that states how content and configurations are backed up, how data can be restored, and what backup schedules are required.

 • Design Database Topologies for High Availability and Disaster Recovery
 • Design SharePoint Infrastructure for High Availability
 • Plan for Disaster Recovery

Planning and Performing Backups and Restores

 • Creating a Backup and Restore Plan
 • Testing the Backup and Restore Process

After completing this module, you'll be able to:

 • Select an appropriate database server configuration to meet availability requirements.
 • Design a physical architecture and infrastructure to meet availability requirements.
 • Develop and implement a backup and restore strategy.

Module 3: Planning and Implementing a Service Application Architecture

Service applications were introduced in SharePoint 2010, replacing the Shared Service Provider architecture of Microsoft Office SharePoint Server 2007. Service applications provide a flexible design for delivering services, such as managed metadata or PerformancePoint, to users who need them. There are several deployment topologies available to you when you plan your service application implementation. These range from a simple, single-farm, single-instance service application model to more complex, cross-farm, multiple-instance designs. What remains most important is that you create a design that matches the needs of your organisation‚s users in terms of performance, functionality, and security.

This module reviews the service application architecture, how to map business requirements to design, and the options for enterprise scale, federated service application architectures.

 • Plan Service Applications
 • Design and Configuring a Service Application Topology
 • Configure Service Application Federation

Planning a Service Application Architecture

 • Plan a Service Application Topology

Federating Service Applications between SharePoint Server Farms

 • Create a Service Application Instance
 • Establish Trust Relationships between SharePoint Farms
 • Publish and Consuming Service Applications

After completing this module, you‚ll be able to:

 • Explain the service application architecture.
 • Describe the fundamental options of service application design.
 • Describe how to configure a federated service application deployment.

Module 4: Configuring and Managing Business Connectivity Services

Most organisations store information in a variety of disparate systems. In many cases, these organisations want to be able to view and interact with information from these disparate systems from a single interface. This reduces the need for information workers to constantly switch between systems and creates opportunities for power users or analysts to aggregate data from multiple sources.

In SharePoint 2013, Business Connectivity Services (BCS) is a collection of technologies that enable you to query, view, and interact with data from external systems. In this module, you‚ll learn how to plan and configure various components of BCS.

 • Plan and Configure Business Connectivity Services
 • Configure the Secure Store Service
 • Manag Business Data Connectivity Models

Configuring BCS and the Secure Store Service

 • Configure the Business Data Connectivity Service Application
 • Configure the Secure Store Service

Managing Business Data Connectivity Models

 • Configure a Secure Store Service Target Application
 • Import and Configure BDC Models

After completing this module, you'll be able to:

 • Plan and configure the Business Data Connectivity Service application.
 • Plan and configure the Secure Store Service application.
 • Manage Business Data Connectivity models.

Module 5: Connecting People

Talking about connecting people in Microsoft SharePoint Server 2013 really means talking about taking people out of their isolated workspaces and giving them the ability and tools to collaborate with other people in the organisation such as their work colleagues, peers, and executives. It is about finding people with expertise, and identifying shared interests and about creating networks of people that share common goals.

In this module, you'll learn about the concepts and ways of connecting people in SharePoint 2013. you'll examine user profiles and user profile synchronisation, social interaction features and capabilities, and communities and community sites in SharePoint 2013.

 • Manage User Profiles
 • EnableSocial Interaction
 • Build Communities

Configuring Profile synchronisation and My Sites

 • Configure Profile synchronisation
 • Configure My Sites

Configuring Community Sites

 • Create a Community Site Infrastructure
 • Configure Community Site Participation

After completing this module, you'll be able to:

 • Understand and manage user profiles and user profile synchronisation in SharePoint 2013.
 • Enable social interaction in SharePoint 2013.
 • Understand and build communities and community sites in SharePoint 2013.

Module 6: Enabling Productivity and Collaboration

This module examines how SharePoint 2013 extends the ability of users to work collaboratively and increase productivity through seamless integration with external software platforms, additional SharePoint collaboration features, and the provision of flexible tools, with which users can develop their own solutions to business problems.

 • Aggregating Tasks
 • Plan and Configure Collaboration Features
 • Plan and Configure Composites

Configuring Project Sites

 • Create Project Sites
 • Configure Project Sites
 • Engage Project Teams

Configuring Workflow

 • Configure Windows Azure Workflow and SharePoint Workflow Services
 • Creating and Testing a Workflow

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain how the integration options for Exchange 2013 and Project Server 2013 improve task aggregation.
 • Describe how to plan and configure SharePoint collaborative and co-authoring options.
 • Describe how to plan and use workflows in SharePoint 2013.

Module 7: Planning and Configuring Business intelligence

Business Intelligence (BI) continues to be an important area for large enterprise organisations. The key to successful BI is the ability to integrate the components that deliver the right information, to the right people, at the right time. Microsoft SharePoint Server 2013 Enterprise Edition provides a range of integrated solutions that enable both users and administrators across an organisation to develop BI solutions to fit their business requirements. These BI tools extend beyond SharePoint to provide consistent information management from personal data analysis environments, which use Microsoft Excel, through to departmental or organisational data repositories, which use SQL Server Reporting Services (SSRS) and SQL Server Analysis Services (SSAS).

In this module you'll see how SharePoint 2013 can deliver BI solutions for your business.

 • Plan for Business Intelligence
 • Plan, Deploy, and Manage Business Intelligence Services
 • Plan and Configure Advanced Analysis Tools

Configuring Excel Services

 • Provision Excel Services
 • Configure External Data Access
 • Configure Data Connections

Configuring PowerPivot and Power View for SharePoint

 • Configure PowerPivot for SharePoint
 • Configure Power View for SharePoint

After completing this module, you‚ll be able to:

 • Explain the SharePoint BI architecture, its components, and how to identify BI opportunities in your organisation.
 • Describe how to plan, deploy, and manage the core SharePoint 2013 BI services.
 • Describe the advanced BI options available with SharePoint 2013 and Microsoft SQL Server 2012.

Module 8: Planning and Configuring Enterprise Search

The Search service remains a cornerstone of the SharePoint platform's success. In Microsoft SharePoint Server 2013 there have been major changes to the components that make up the service, to increase performance and configurability.

In this module, you'll examine the configuration options in SharePoint Search that enable you to provide greater search result effectiveness by fine-tuning the service in various ways. The introduction of new functionality, such as result types and the increased move towards search-driven navigation mean that the role of the Search administrator has become even more important for business success. Search now enables you to delegate more of this management to site collection administrator and site owner levels, improving Search flexibility without increasing the administrative burden on a few Search service application administrators.

This module also examines Search analytics and reporting. To help you in your management of a Search environment, SharePoint 2013 now incorporates Search analytics and reporting into the Search service, rather than in a separate service application, as was the case in SharePoint Server 2010. The reports available will help you to monitor the service and optimise its configuration.

 • Configure Search for an Enterprise Environment
 • Configure the Search Experience
 • optimise Search

Planning an Enterprise Search Deployment

 • Plan a Search Solution

Managing Search Relevance in SharePoint Server 2013

 • Configure a Thesaurus
 • Configure Entity Extractors and Refiners
 • Configure Query Spelling Correction
 • Configure Company Name Extraction

After completing this module, you‚ll be able to:

 • Describe the Search service architecture and key areas of configuration.
 • Explain how to configure the Search service to improve the end-user experience.
 • Describe how to use analytics reports to optimise your Search environment.

Module 9: Planning and Configuring Enterprise Content Management

This module examines Enterprise Content Management (ECM), which is a set of technologies and features that administrators use to provide some control over sites and content. This could include control over how information is stored, how long information is kept, how information is visible to users while in use, and how information growth is kept under control.

Planning support for your ECM requirements requires a clear understanding of content requirements and how that content supports the organisation. This means that, as a best practice, many different organisational roles should have input into the ECM strategy and supporting features.

 • Plan Content Management
 • Plan and Configuring eDiscovery
 • Plan Records Management

Configuring eDiscovery in SharePoint Server 2013

 • Create and Configuring an eDiscovery Center
 • Discover and Preserving Content
 • Query and Export Content

Configuring Records Management in SharePoint Server 2013

 • Configure In-Place Records Management

After completing this module, you‚ll be able to:

 • Plan how to manage content and documents.
 • Plan and configure eDiscovery.
 • Plan records management and compliance.

Module 10: Planning and Configuring Web Content Management

The web content management capabilities in Microsoft SharePoint Server 2013 can help an organisation to communicate and integrate more effectively with employees, partners, and customers. SharePoint Server 2013 provides easy-to-use functionality to create, approve, and publish web content. This enables you to get information out quickly to intranet, extranet, and Internet sites and give your content a consistent look and feel. You can use these web content management capabilities to create, publish, manage, and control a large and dynamic collection of content. As part of Enterprise Content Management (ECM) in SharePoint Server 2013, web content management can help to streamline your process for creating and publishing web sites.

 • Plan and Implementing a Web Content Management Infrastructure
 • Configure Managed Navigation and Catalog Sites
 • SupportMultiple Languages and Locales
 • Enable Design and Customisation
 • Support Mobile Users

Configuring Managed Navigation and Catalog Sites

 • Configure Product Catalog Sites
 • Configure Cross-Site Publishing
 • Configure Publishing Sites

Configuring Device Channels

 • Configure Device Channels

After completing this module, you'll be able to:

 • Plan and configure a Web Content Management infrastructure to meet business requirements.
 • Configure managed navigation and product catalog sites.
 • Plan and configure support for multilingual sites.
 • Manage design and Customisation for publishing sites.
 • Plan and configure support for mobile users

Module 11: Managing Solutions in SharePoint Server 2013

As a SharePoint administrator, it is important to understand the features that are available in Microsoft SharePoint Server 2013. However, there are often specific functional requirements that may be part of SharePoint's feature set but are not included in certain site templates. There may also be sites that require repeatable Customisation of lists or libraries, or custom code deployments that are necessary to add capabilities that are not available out-of-the-box. Developers use features and solutions to add and control these functionality requirements. Administrators, on the other hand, must understand how features and solutions are deployed and managed in order to meet user needs in a SharePoint farm.

 • Understand the SharePoint Solution Architecture
 • Manage Sandbox Solutions

Managing Solutions

 • Configure Sandboxed Solution Management at the Farm Level
 • Configure Sandboxed Solution Management at the Site Collection Level
 • Deploy Farm Solutions

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe and manage SharePoint features and solutions
 • Manage sandboxed solutions in a SharePoint 2013 deployment

Module 12: Managing Apps for SharePoint Server 2013

SharePoint apps are new to Microsoft SharePoint Server 2013 and provide an additional capability to provide application functionality within the context of SharePoint. SharePoint apps supplement the capabilities of farm solutions and sandbox solutions, while providing a user experience that offers a measure of self-service Customisation capabilities without putting the stability or security of the farm at risk.

 • Understand the SharePoint App Architecture
 • Provision and Manage Apps and App Catalogs

Configuring and Managing SharePoint Apps

 • Configure a SharePoint Farm to Support Apps
 • Create and Configure a Corporate App Catalog
 • Deploy and Monitore Apps

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe SharePoint apps and the supporting SharePoint infrastructure
 • Provision and configure SharePoint apps and app catalogs
 • Manage how apps are used within a SharePoint 2013 deployment

Module 13: Developing a Governance Plan

Governance as it relates to SharePoint can be described as a way of controlling a SharePoint environment through the application of people, policies, and processes. Governance is necessary for all IT systems as a whole, and in particular for SharePoint deployments, which often introduce significant change in business processes, available functionality, and day-to-day working practices.

It is important to understand that governance must reflect the needs of the organisation and how it should best use SharePoint. Therefore, the IT department cannot be the only body governing SharePoint; input must come from corporate sponsorship across the organisation. The IT department must still act as the technical authority for SharePoint; however, this is just a single part of how SharePoint governance must be brought together from different parts of the organisation.

 • Introduction to Governance Planning
 • Key Elements of a Governance Plan
 • Planning for Governance in SharePoint 2013
 • Implementing Governance in SharePoint 2013

Developing a Plan for Governance

 • Create a Governance Plan

Managing Site Creation and Deletion

 • Create and Publish Site Policies
 • Enable and Manage Self-Service Site Creation

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the concepts of governance
 • Describe the key elements of a governance plan
 • Plan for governance in SharePoint Server 2013

Module 14: Upgrading and Migrating to SharePoint Server 2013

Upgrading your Microsoft SharePoint Server 2010 farm(s) to SharePoint 2013 is a major undertaking, so it is important that you carefully plan the upgrade activities. You need to ensure that your upgrade path-moving from version to version is supported, that you have reviewed the business impact of your upgrade, and that you test your upgrade strategy to ensure business continuity. As with all such activities, preparation is crucial.

In contrast with earlier version of SharePoint, SharePoint 2013 supports only database-attach upgrades for content, but it now supports upgrades for some of the databases associated with service applications. You need to plan for these and ensure that you are prepared for any troubleshooting that may be required.

Another change in SharePoint 2013 is the approach to upgrading site collections. These are upgraded separately from the data and service applications. You can also delegate the upgrade tasks to site collection administrators.

 • Prepare the Upgrade or Migration Environment
 • Perform the Upgrade Process
 • Manage a Site Collection Upgrade

Performing a Database-Attach Upgrade

 • Import the SharePoint 2010 Databases
 • Migrate and Upgrade a Service Application
 • Migrate and Upgrade a Content Database

Managing Site Collection Upgrades

 • Prepare Site Collections for Upgrade
 • Upgrade Site Collections

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe how to plan and prepare for your upgrade.
 • Explain the steps involved in data and service application upgrades.
 • Describe the process for upgrading site collections.

Exam Track

You'll sit the following exam on-site, during your accelerated course. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

You'll be measured on the following skills:

 • Plan business continuity management (21%)
 • Plan a SharePoint environment (20%)
 • Upgrade and migrate a SharePoint environment (20%)
 • Create and configure service applications (21%)
 • Manage SharePoint solutions, BI, and systems integration (18%)

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20332B: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Included:

 • Exam Ref 70-332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 - ISBN - 978-0735678101

Prerequisites

Before attending this course, you must have:

 • Completed course 20331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 or have equivalent knowledge and skills
 • At least one year's experience of mapping business requirements to logical and physical technical design
 • Working knowledge of network design, including network security
 • Experience managing software in a Windows 2008 R2 enterprise server or Windows Server 2012 environment
 • Deployed and managed applications natively, virtually, and in the cloud
 • Administered Internet Information Services (IIS)
 • Configured Active Directory for use in authentication, authorisation and as a user store
 • Managed an application remotely using Windows PowerShell 2.0
 • Connected applications to Microsoft SQL Server
 • Implemented Claims-based security

Anmeldelser

Vi har lært opp 125.505 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,60% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Great training! Really intensive and covered the course really well."
Syed Pasha Adam Shah. (18/10/2021 (Mandag) til 21/10/2021 (Torsdag))

"Firebrand is the only training provider I trust to part with my own money for!"
PS. (18/10/2021 (Mandag) til 21/10/2021 (Torsdag))

"I found the course very informative and the instructor explained things very clearly which made a lot of sense."
Chris Holtz. (18/10/2021 (Mandag) til 21/10/2021 (Torsdag))

"Great training given by the tutor. Clear in his explanations and assisting the attendees where needed. Big thumbs up!"
Anonymous. (6/9/2021 (Mandag) til 8/9/2021 (Onsdag))

"The instructor was excellent. Many thanks!"
Anonymous. (3/9/2021 (Fredag) til 3/9/2021 (Fredag))

Kursdatoer

Start

Slutt

Kapasitet

Plass

Registrer deg

23/5/2022 (Mandag)

25/5/2022 (Onsdag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

-

 

26/9/2022 (Mandag)

28/9/2022 (Onsdag)

Venteliste

Landsdekkende

 

7/11/2022 (Mandag)

9/11/2022 (Onsdag)

Begrenset kapasitet

Landsdekkende

 

19/12/2022 (Mandag)

21/12/2022 (Onsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

30/1/2023 (Mandag)

1/2/2023 (Onsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

13/3/2023 (Mandag)

15/3/2023 (Onsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

Siste anmeldelser fra studenten vår