Microsoft Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration - Bare 5 dager

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

On your 5-day accelerated course, learn the skills to administer System Center 2016 Configuration Manager and integrate it with Mobile Device Management (MDM) and Cloud Services such as Office 365. You'll use these new skills to deploy PCs, devices and applications in a hybrid or on-premises scenario using SCCM and Microsoft Intune. You'll also learn to optimise System Center Endpoint Protection, manage compliance, and create management queries and reports.

This course is 45% faster than traditional training.

Your Microsoft Certified Trainer will immerse you in the curriculum with our unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have lab access 24/7 at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

Les mer...

You'll cover key topics including:

 • Preparing a management infrastructure and integrating mobile-device management with Microsoft Exchange Server.
 • Deploying and managing System Center 2016 Configuration Manager client.
 • Configure an operating-system deployment strategy by using Configuration Manager.
 • Implement Endpoint Protection for managed PCs.
 • Deploy and manage Office 365 apps by using SCCM.
 • Manage and maintain a Configuration Manager site.
 • Configure on-premises mobile device management using Configuration Manager.
 • Configure a hybrid MDM scenario and enroll iOS, Android, and Windows-based devices using Configuration Manager and Intune.

You'll benefit from the latest, up-to-date Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam 70-703:Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration. You'll sit this exam at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

If you're an IT professional or Enterprise Desktop Administrator (EDA) responsible for deploying, managing and maintaining PCs and applications across a business, this course is ideal for you.

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt System Center Configuration Manager hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 5 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt System Center Configuration Manager kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din System Center Configuration Manager sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg System Center Configuration Manager raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet System Center Configuration Manager kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på System Center Configuration Manager er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Course 20703-1A: Administering System Center Configuration Manager

Module 1: Managing computers and mobile devices in the enterprise

This module describes the features of Configuration Manager that you can use to perform complex management tasks, including the following tasks:

 • Hardware and software inventory
 • Application management
 • Operating system deployment
 • Settings management
 • Software update management
 • Remote client troubleshooting
 • Protection from malware

Lessons

 • Overview of systems management by using enterprise management solutions
 • Overview of the Configuration Manager architecture
 • Overview of the Configuration Manager administrative tools
 • Tools for monitoring and troubleshooting a Configuration Manager site

Lab: Exploring the Configuration Manager tools

 • Searching in the Configuration Manager console
 • Using Windows PowerShell with Configuration Manager
 • Using Configuration Manager Service Manager to manage components
 • Monitoring site and component status
 • Reviewing log files by using the Configuration Manager Trace tool
 • Explain how to use Configuration Manager to address the challenges of managing systems and users in today‚s enterprise.
 • Describe the Configuration Manager architecture.
 • Describe the management tools that you use to perform administrative functions for Configuration Manager.
 • Describe the tools that you use to monitor and troubleshoot a Configuration Manager site.

Module 2: Analysing data using queries and reports

The Microsoft System Center Configuration Manager database stores a large amount of data about the resources in your environment. You might not always want to perform all management tasks on all resources simultaneously. Therefore, to help you locate devices or user objects in your environment that meet specific criteria, you can create queries. You then can use these queries to create collections or to find additional information about specific resources. This module describes queries and methods of creating and running them. In addition to queries, you can run reports to view various types of information related to your Configuration Manager environment. To run Configuration Manager reports, you must install and configure a reporting services point, which this module details.Lessons

 • Introduction to queries
 • Configuring Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)

Lab: Creating and running queries Configuring boundaries and resource discovery

 • Creating data queries
 • Creating subselect queries
 • Creating status message queries

Lab: Configuring SSRS

 • Configuring a reporting services point
 • Creating a report by using Report Builder
 • Create and configure data and status message queries.
 • Configure and manage SSRS and the reporting services point.

Module 3: Preparing the management infrastructure to support PCs and mobile devices

This module explains how to prepare the management infrastructure, including configuring boundaries, boundary groups, and resource discovery. Additionally, it describes how Configuration Manager interacts with the Microsoft Exchange Server environment to discover and manage mobile devices.

Lessons

 • Configuring site boundaries and boundary groups
 • Configuring resource discovery
 • Configuring the Exchange Server Connector for mobile device management
 • Configuring user and device collections

Lab: Configuring boundaries and resource discovery

 • Configuring boundaries, boundary groups, and fallback relationships
 • Configuring Active Directory discovery methods

Lab: Configuring user and device collections

 • Creating a device collection
 • Creating a user collection
 • Configuring a maintenance window
 • Configure boundaries and boundary groups.
 • Configure resource discovery.
 • Configure the Exchange Server connector mobile device management.
 • Organise resources using device and user collections.

Module 4: Deploying and managing clients

This module explains the supported operating systems and devices, the software requirements, and the different methods for installing the Configuration Manager client. This module also describes some of the default and custom client settings that you can configure. After installing the client software, you can configure the client settings to perform routine management tasks.

Lessons

 • Overview of the Configuration Manager client
 • Deploying the Configuration Manager client
 • Configuring and monitoring client status
 • Managing client settings in Configuration Manager

Lab: Deploying the Microsoft System Center Configuration Manager client software

 • Preparing the site for client installation
 • Deploying the Configuration Manager client software by using client push installation

Lab: Configuring and monitoring client status

 • Configuring and monitoring client health status

Lab: Managing client settings

 • Configuring client settings
 • Describe the requirements and considerations for installing the Configuration Manager client software.
 • Deploy the Configuration Manager client software.
 • Configure and monitor client status.
 • Manage Configuration Manager client settings.

Module 5: Managing inventory for PCs and applications

This module provides an overview of inventory collection, and explains how you can manage the information collected. You also will learn about the process of collecting hardware and software inventory, initiating inventory cycles, and initiating and securing inventory collection. This module also covers the use of software metering to monitor program usage, and the configuration and management of Asset Intelligence.

Lessons

 • Overview of inventory collection
 • Configuring hardware and software inventory
 • Managing inventory collection
 • Configuring software metering
 • Configuring and managing Asset Intelligence

Lab: Configuring and managing inventory collection

 • Configuring and managing hardware inventory

Lab: Configuring software metering

 • Configuring software metering

Lab: Configuring and managing Asset Intelligence

 • Preparing the site for Asset Intelligence
 • Configuring Asset Intelligence
 • Monitoring license agreements by using Asset Intelligence
 • Viewing Asset Intelligence reports
 • Describe inventory collection.
 • Configure and collect hardware and software inventory.
 • Manage inventory collection.
 • Configure software metering.
 • Configure Asset Intelligence.

Module 6: Distributing and managing content used for deployments

Configuration Manager clients obtain content, such as packages, applications, software updates, and even operating system images, from distribution points. Configuration Manager relies on the distribution point infrastructure to provide content management functionality. In this module, you will review the content management features, configure distribution points, and learn how to distribute and monitor content. You also will perform content validation and content prestaging.

Lessons

 • Preparing the infrastructure for content management
 • Distributing and managing content on distribution points

Lab: Distributing and managing content for deployments

 • Installing a new distribution point
 • Managing content distribution
 • Prepare the infrastructure for content management.
 • Distribute and manage content on distribution points.

Module 7: Deploying and managing applications

In this module, you will learn about the methods for creating, deploying, and managing applications with Configuration Manager. You also will learn to use the Software Center and the Application Catalog to install available applications. You will learn about managing deployments on unconventional applications. In addition, you will learn to install Windows 10 apps and virtualised applications.

Lessons

 • Overview of application management
 • Creating applications
 • Deploying applications
 • Managing applications
 • Deploying virtual applications by using System Center Configuration Manager (Optional)
 • Deploying and managing Windows Store apps

Lab: Creating and deploying applications

 • Installing and configuring the Application Catalog roles
 • Creating applications with requirements
 • Deploying applications

Lab: Managing application supersedence and removal

 • Managing application supersedence
 • Uninstalling the Excel Viewer application

Lab: Deploying virtual applications by using Configuration Manager (Optional)

 • Configuring support for App-V
 • Deploying virtual applications

Lab: Using Configuration Manager to deploy Windows Store apps

 • Configuring support for sideloading Windows Store apps
 • Configuring a Windows Store app
 • Deploying Windows 10 apps to users
 • Describe the application management features of Configuration Manager.
 • Create applications.
 • Deploy applications.
 • Manage applications.
 • Configure and deploy virtual applications.
 • Configure and deploy Windows Store apps.

Module 8: Maintaining software updates for managed PCs

This module explains how to use the software updates feature in Configuration Manager to implement an end-to-end management process for the complex task of identifying, deploying, and monitoring software updates to your Configuration Manager clients.

Lessons

 • The software updates process
 • Preparing a Configuration Manager site for software updates
 • Managing software updates
 • Configuring automatic deployment rules
 • Monitoring and troubleshooting software updates

Lab: Configuring the site for software updates

 • Configuring and synchronising the software update point

Lab: Deploying and managing software updates

 • Determining software update compliance
 • Deploying software updates to clients
 • Configuring automatic deployment rules
 • Describe how the software updates feature integrates with Configuration Manager.
 • Prepare the Configuration Manager site for software updates.
 • Manage the evaluation and deployment of software updates.
 • Configure automatic deployment rules.
 • Monitor and troubleshoot software updates.

Module 9: Implementing Endpoint Protection for managed PCs

Configuration Manager provides a number of security-related features that you can use to help protect client computers from malware threats, and to configure specific Windows Firewall settings for clients. Based on System Center Endpoint Protection (Endpoint Protection) functionality, Endpoint Protection in Configuration Manager supports the deployment, management, and monitoring of antimalware policies and Windows Firewall settings on client computers. This module explains how to use configure Endpoint Protection Configuration Manager to implement Endpoint Protectionand deploy and monitor Endpoint Protection policies.

Lessons

 • Overview of Endpoint Protection in Configuration Manager
 • Configuring, deploying, and monitoring Endpoint Protection policies

Lab: Implementing Microsoft System Center Endpoint Protection

 • Configuring the System Center Endpoint Protection point and client settings
 • Configuring and deploying Endpoint Protection policies
 • Monitoring Endpoint Protection
 • Configure Endpoint Protection to detect and remediate malware and security vulnerabilities.
 • Configure, deploy, and manage Endpoint Protection policies.

Module 10: Managing compliance and secure data access

Many enterprise organisations require systems, such as servers, laptops, desktop computers, and mobile devices, to meet specific configuration and compliance requirements. Compliance settings in Configuration Manager can play a key role in identifying existing configurations, discovering systems that have adverse configuration changes, and remediating these settings automatically when necessary. Compliance settings also can help control how users manage and access data in the enterprise network environment. For computers that run Windows 8 and newer operating systems, you can manage data using folder redirection, offline files, and roaming profiles. You also can control access to data using remote connection profiles, virtual private network (VPN) profiles, Wi-Fi profiles, and certificate profiles. This module describes the compliance settings that you can manage using Configuration Manager. You will learn to use these settings to maintain configuration requirements and to provide secure data access to enterprise resources.

Lessons

 • Overview of Compliance Settings
 • Configuring compliance settings
 • Viewing compliance results
 • Managing resource and data access

Lab: Managing compliance settings

 • Managing configuration items and baselines
 • Viewing compliance settings and reports
 • Configuring remediation in compliance settings
 • Using compliance information to create collections
 • Describe compliance settings features.
 • Configure compliance settings.
 • View compliance results.
 • Manage resource and data access.

Module 11: Managing operating system deployment

You can use the operating system deployment feature in Configuration Manager to create operating system images that you can deploy to unmanaged computers and those managed by Configuration Manager. There are several scenarios in which you can deploy operating systems by using Configuration Manager, including when you are working with new systems or when you are upgrading existing ones. Operating system deployment uses both Configuration Manager and Windows components to manage and deliver operating system images. You can configure settings on a reference computer prior to capturing an image of its operating system or by using task sequences that Configuration Manager creates after you deploy the image to a target system. This module explains how to use Configuration Manager to create a strategy for operating-system deployments. And also, it explains how to manage Windows as a service.

Lessons

 • An overview of operating system deployment
 • Preparing a site for operating system deployment
 • Deploying an operating system
 • Managing Windows as a service

Lab: Preparing the site for operating -system deployment

 • Managing the site system roles used to support operating system deployment
 • Managing packages to support operating system deployment

Lab: Deploying operating -system images for bare-metal installations

 • Preparing the operating system image
 • Creating a task sequence to deploy an image
 • Deploying an image
 • Describe the terminology, components, and scenarios used to deploy operating systems by using Configuration Manager.
 • Describe how to prepare a site for operating system deployment.
 • Describe the process used to deploy an operating system image.

Module 12: Managing and maintaining a Configuration Manager site

This module explains how to use manage and maintain a Configuration Manager site. It describes role-based administration, Remote Tools, and the site maintenance tasks that you can manage by using Configuration Manager. Additionally, it explains how to back up and recover a Configuration Manager site system.

Lessons

 • Configuring role-based administration
 • Configuring Remote Tools
 • Overview of Configuration Manager site maintenance
 • Backing up and recovering a Configuration Manager site

Lab: Configuring role-based administration

 • Configuring a new scope for Toronto administrators
 • Configuring a new administrative user

Lab: Configuring Remote Tools

 • Configuring the Remote Tools client settings and permissions
 • Managing desktops by using Remote Control

Lab: Maintaining a Configuration Manager site

 • Configuring maintenance tasks in Configuration Manager
 • Configuring the Backup Site Server task
 • Recovering a site from a backup
 • Configure role-based administration.
 • Configure Remote Tools to support client activity.
 • Identify Configuration Manager site Maintenance tasks.
 • Back up and recover a Configuration Manager site.

Course 20703-2A: Integrating MDM and Cloud Services with System Center Configuration Manager

Module 1: Extending the Configuration Manager infrastructure to support Internet-based and mobile devices

This module describes the challenges in managing a mobile and Internet-based workforce and how Configuration Manager integrated with MDM and cloud services solutions can address these challenges.

Lessons

 • Managing a mobile and distributed workforce
 • Integrating Configuration Manager with cloud services and Internet-based management solutions
 • PKI requirements to support the Internet and MDM
 • Expanding content availability by using cloud-based distribution points

Lab: Preparing for cloud integration

 • Activating an Azure trial subscription
 • Configuring and enabling directory syncing

Lab: Implementing PKI for Configuration Manager site systems and clients

 • Creating certificate templates for Configuration Manager services
 • Deploying certificates to Configuration Manager

Lab: Configuring cloud-based distribution points

 • Creating and exporting an Azure management certificate for cloud-based distribution points
 • Setting up Azure and creating a cloud-based distribution point

After completing this module, students will be able to:

 • Understand the challenges in managing a mobile and distributed workforce.
 • Understand the considerations for integrating Configuration Manager with cloud services and Internet-based management solutions.
 • Describe the public key infrastructure (PKI) requirements to support the Internet and MDM.
 • Explain how to expand content availability by using cloud-based distribution points.

Module 2: Managing clients on the Internet

This module explains how to manage client devices that are located outside of the corporate network and connected to the Internet.

Lessons

 • Methods for managing Internet-based clients
 • Planning and implementing Internet-based client management
 • Planning and implementing Cloud Management Gateway

Lab: Configuring IBCM

 • Configuring the Configuration Manager site systems to support IBCM
 • Verify the client settings for IBCM

Lab: Configuring Cloud Management Gateway for managing clients on the Internet

 • Enabling the Cloud Management Gateway feature
 • Creating and exporting the Azure management certificate for cloud-based distribution points
 • Setting up the Cloud Management Gateway

After completing this module, students will be able to:

 • Identify the methods for managing client devices that are connected to the Internet but located outside the corporate network.
 • Describe the considerations and tasks for enabling Configuration Manager to support Internet-based client management (IBCM).
 • Describe the considerations and procedures for implementing the Cloud Management Gateway to support Internet-based clients.

Module 3: Managing Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager

This module explains how to deploy and manage Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager.

Lessons

 • Overview of Microsoft Store for Business
 • Managing Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager

Lab: Microsoft Store for Business

 • Signing up for Microsoft Store for Business
 • Microsoft Store for Business

Lab: Deploying Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager

 • Setting up syncing with Microsoft Store for Business
 • Microsoft Store for Business apps

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to manage Microsoft Store for Business and describe its features.
 • Deploy apps from Microsoft Store for Business by using Configuration Manager.

Module 4: Managing Office 365 apps by using Configuration Manager

This module explains how to deploy and manage Office 365 apps by using Configuration Manager.

Lessons

 • Overview of Office 365 ProPlus
 • Deploying Office 365 client applications by using Configuration Manager
 • Managing and updating an Office 365 client deploymentProPlus

Lab: Office 365 for to support application deployment by using Configuration Manager

 • Signing up for an Office 365 trial subscription
 • Assigning Office 365 ProPlus licenses to users
 • Modifying Office 365 ProPlus options for manual downloads

Lab: Deploying and managing Office 365 client applications by using Configuration Manager

 • Configuring infrastructure requirements to support
 • Deploying the Office 365 ProPlus to client devices application
 • Configuring software updates to support Office 365

After completing this module, students will be able to:

 • Describe Microsoft Office 365 ProPlus features.
 • Use Configuration Manager to deploy Office 365 applications.
 • Manage and update an Office 365 client deployment.

Module 5: Mobile device management by using Configuration Manager

This module describes the methods and technologies used to manage mobile devices by using Configuration Manager.

Lessons

 • Overview of mobile device management
 • Configuring the Exchange Server connector for mobile device management

Lab: Managing mobile devices by using the Exchange Server connector

 • Configuringeing security permissions for Exchange integration
 • Configuring the Exchange Server connector
 • Managing mobile devices by using Configuration Manager

After completing this module, students will be able to:

 • Provide an overview of Microsoft mobile device management technologies and how they integrate with Configuration Manager.
 • Explain how to deploy the Microsoft Exchange Server connector for Configuration Manager.

Module 6: Hybrid MDM with Configuration Manager and Intune

This module describes how to integrate Configuration Manager with Intune and provide the foundation for device enrolment and management capabilities.

Lessons

 • Planning and preparing for hybrid MDM
 • Configuring hybrid MDM with Configuration Manager and Intune

Lab: Configuring hybrid MDM

 • Validating and configuring prerequisites for Configuration Manager and Intune integration
 • Adding the Intune subscription to Configuration Manager
 • Adding terms and conditions for MDM users

After completing this module, students will be able to:

 • Plan and prepare for hybrid MDM.
 • Configure hybrid MDM by using Configuration Manager and Intune

Module 7: Device platform enrolment by using Configuration Manager MDM

This module explains how to enrol iOS, Android, and Windows-based devices in a hybrid Configuration Manager and Intune MDM solution.

Lessons

 • Enrolling Windows devices into MDM
 • Enrolling Android devices into MDM
 • Enrolling iOS devices into MDM
 • Managing mobile devices in Configuration Manager

Lab: Enrolling Windows devices into hybrid mobile device management (MDM) environment

 • Enrolling Windows devices into a hybrid MDM environment
 • Configuring automatic MDM enrolment for Windows 10 devices
 • Enrolling Windows 10 and Windows 10 Mobile devices into MDM

Lab: Enrolling Android devices into a hybrid MDM environment

 • Enabling Android enrolment for MDM by using Configuration Manager and Microsoft Intune
 • Enrolling an Android device into MDM

Lab: Managing mobile devices in hybrid MDM

 • Configuring compliance settings for devices enrolled into MDM
 • Deploying and managing applications to devices enrolled into MDM
 • Performing on-demand management on devices enrolled into MDM

After completing this module, students will be able to:

 • Enable Windows device management and implement Windows device enrolment.
 • Enable Android device management and implement Android device enrolment.
 • Enable iOS device management and implement iOS device enrolment.
 • Manage mobile devices in Configuration Manager hybrid MDM.

Module 8: On-premises mobile device management using Configuration Manager

This module explains On-premises MDM, its requirements, and the types of devices it can manage how to configure on-premises mobile device management by using Configuration Manager. It also explains how to implement On-premises MDM in an existing Configuration Manager environment and the different ways to enrol Windows 10 devices.

Lessons

 • Overview of On-premises mobile device management
 • Configuring On-premises MDM by using Configuration Manager

Lab: Managing mobile devices with an On-premises infrastructure

 • Configuring PKI for On-premises MDM
 • Preparing Configuration Manager prerequisites for On-premises MDM mobile device management
 • Enrolling a standalone Windows 10 devices for On-premises MDM as a mobile client

After completing this module, students will be able to:

 • Explain what On-premises MDM is and compare it with other management options.
 • Plan for and implement the requirements for On-Premises MDM.
 • Enroll a modern Windows 10 device in On-Premises MDM.

On this course, you'll take the following exam, covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-703: Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration

You will be tested on the following knowledge areas:

 • Configure and Maintain a Configuration Manager Management Infrastructure (35-40%)
 • Manage Inventory by Using Configuration Manager (10-15%)
 • Manage Applications by Using Configuration Manager (15-20%)
 • Deploy and Maintain Operating Systems by using Configuration Manager (20-25%)
 • Extend the Management Scope of Configuration Manager (10-15%)

Included on this course:

 • MOC 20703-1A: Administering System Center Configuration Manager
 • MOC 20703-2A: Integrating MDM and Cloud Services with System Center Configuration Manager

Before attending this course, you need system administrator-level working knowledge of:

 • Networking fundamentals, including common networking protocols, topologies, hardware, media, routing, switching, and addressing.
 • Active Directory Domain Services (AD DS) principles and fundamentals of AD DS management.
 • Installation, configuration, and troubleshooting for Windows-based personal computers.

You should also have a basic understanding of:

 • Public key infrastructure (PKI) security.
 • Scripting and Windows PowerShell syntax.
 • Windows Server roles and services.
 • Configuration options for iOS, Android, and Windows Mobile device platforms.
 • https://cms.firebrandtraining.com/dbo_tblContent_edit.asp?editid1=25165#
 • Management tasks using Configuration Manager.

You can meet these prerequisites by attending the following courses or by gaining equivalent knowledge and skills through hands-on activities:

Microsoft System Center Configuration Manager Kursdatoer

Microsoft - Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

11/11/2019 (Mandag)

15/11/2019 (Fredag)

Ledige plasser

Registrer deg

16/3/2020 (Mandag)

20/3/2020 (Fredag)

Ledige plasser

Registrer deg

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,75% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dager) (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2015 Developer (6 dager) (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dager) (28/9/2015 til 1/10/2015)

"Intensivt og informativt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (14/9/2015 til 18/9/2015)

"full fart!"
Jan Koppenol , SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (23/8/2015 til 26/8/2015)

"Kurset er intensivt og det er mye lesing. Et bra kurs!"
R.V.. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fantastiske instruktører! Veldig bra å kun tenke på å lære, alt annet fikses av Firebrand."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (5/5/2014 til 9/5/2014)

"Kurset var en intens og hard prossess, men jeg har aldri før lært så mye på så kort tid og likevel oppnådd så gode resultater. Takk Firebrand"
Daniel Holth. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dager) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !"
Petter Gundersen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Kurset var veldig intenst og veldig effektivt med lange dager. Stort pluss for at det er ett sted man reiser til, så man kan bruke all tiden man har (orker) på studiene (og det er en xbox 360 tilgjenglig hvis man trenger pause)."
Torgeir Hansen, Gabler AS. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dager) (14/12/2013 til 22/12/2013)

"Enkelt, smidigt, flexibelt, tillmotesgaende, kompakt och intensiv kurs, god mat!"
Maria Tegrell , Fredrik Angin. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (29/8/2013 til 30/8/2013)

"Fokusert, høyt tempo, og gode instruktører."
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Fantastisk instruktør! Flott beliggenhet på kursplassen, god mat og fint miljø. Anbefales på det sterkeste, anbefales også at man har jobbet en god del med windows servere før."
Steinar Kristiansen , Narvik VAR. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Godt konsept. Gode faciliteter. Intens uke med bratt laerekurve. Anbefaldes!"
Kolbjorn Engeseth , Jupiter. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (1/7/2013 til 5/7/2013)

"God instruktor, godt kurs utstyr"
Pal Linde , Columbus. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (8/4/2013 til 12/4/2013)

"Veldig bra miljø rundt kurs sentret, bra instruktør, vet hva han holder på med. Sitter igjen med mye informasjon. "
E.B.E., FFI. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (10/3/2013 til 17/3/2013)

"Som ny med AX og AX2012 er kurset virkelig en grundig og god innføring i systemet. Kurset er profesjonelt lagt opp, og med intens gjennomføring får man mye læring på kort tid."
Trond Atle Grøthe , Advania AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (10/12/2012 til 14/12/2012)

"Anbefales på det sterkeste. Gode fasiliteter, over meget gode insktruktører, som vil at du skal gjøre det bra og ingen forstyrrelser som utgjör eit veldig bra learning miljø"
Tony Oeren. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe , Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe, Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Effektiv gjennomføring i et miljø uten forstyrrelser."
Arne Nicolai Aas , EVRY Consulting AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (29/10/2012 til 2/11/2012)

"Godt gjennomfort kurs, med gode labber, baade for erfarne utviklere og nybegynnere"
Joachim Bjerke, Communicate Norge ASm. - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dager) (15/10/2012 til 18/10/2012)

"Glimrende instruktor med god engelsk, god mat og greie rom. Veldig greit aa kunne trekke seg tilbake paa rommet i pauser og slikt. Veldig intenst og lange dager, men det gikk helt fint. Midt i blinken for mitt behov."
Richard Bruvik , Columbus Norway. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/8/2012 til 31/8/2012)

"Fantakstisk kurs! Du lærer ekstremt mye på en uke. "
Kristian Furuholmen , Itum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (16/4/2012 til 22/4/2012)

"Flott opphold. God mat, fine omgivelser og hyggelige mennesker.:)"
Anonym, Marel Norge AS - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (30/1/2012 til 9/2/2012)

"Meget intenst og meget nyttig."
A. H. G., Norsk Scania AS. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 dager) (16/1/2012 til 22/1/2012)

"En grei måte å få en rask innføring av pensum nødvendig for å gå igjennom en sertifisering."
M.A:, Gabler Wassum AS. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (3/10/2011 til 12/10/2011)

"Profesjonelle kursholdere. Intensiv undervisning."
Kjell Rognlien , Hands AS. - Microsoft Dynamics AX 2009 Advanced Developer (4 dager) (13/10/2011 til 16/10/2011)

"Perfekt pakke: Effektiv læring, bra service, god mat, enkelt å fokusere uten forstyrrelser og ikke minst god instruktør."
Jarleif Lødøen , Gabler Wassum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (12/9/2011 til 18/9/2011)

"Firebrand er et spennende konsept. En slags leirskole med fokus på utarbeidelse av videre kunnskap."
Rudi Nilsrud , TENERA. - Microsoft MCTS Windows Server Virtualization (Hyper-V) and SCVMM (4 dager) (5/9/2011 til 8/9/2011)

"Effective training."
Anonym, Everest Business Solutions AB - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (23/2/2011 til 24/2/2011)

"Have learned so much on this course, looking forward to putting it all into practice!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"We had a perfect trainer who answered every question we had, and explained more we ever expected. He was available for us at all times for any questions we had outside of regular classes. I got deep insight into the product which is what I came to the course for. We got hands-on experience in the labs and excellent explanations of the technical background. The instructor is highly motivated and speaks with the experience of a senior consultant with many years of experience. The course was never boring despite the long hours and the difficult subject matters. We got the real thing and no "death by Powerpoint" "
Marco Marzorati, ISS World Services A/S. - Microsoft MCSE: Communication (Skype for Business) (6 dager) (30/5/2016 til 4/6/2016)

"You know you are in the right place, when your instructor on the first evening of training, during the intro to the course says, "PowerShell is not for wimps! It is a mans tool!". 10/10 - would Firebrand again :D"
Kasper Kaas Hansen, ALSO A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"I learned a lot, this course helped me understand all the fundamentals of web development"
Anonym - Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (3 dager) (16/5/2016 til 18/5/2016)

"Enjoyed the environment - Firebrand provide correct atmosphere and tools to allow candidate to disconnect from everything and just focus on their studies."
F.A.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Advanced (4 dager) (26/5/2016 til 29/5/2016)

"Very intensive training and you will have to come with an open and clear mind, to be able to handle a 7 days course with Firebrand. If you are able to do that, you will get much more from this course, that any other course possible can give you!"
Martin G Rasmussen, EG A/S. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"The facility is perfectly adequate for this type of course, in that everything one needs is provided. The course instructor was very knowledgeable and was able to spend quite a lot of time explaining each subject."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Very intense course. Definitely more than I expected from Introduction course. "
Lucas Bertek, TempurSealy. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Overall good, knowledgeable tutor, broad coverage."
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Learned a lot of new information regarding Dynamics NAV in a fantastic environment. The tutor is very knowledgeable and made learning interesting and fun. The location of the course at Sundsgårdens is great and the food and drink provided was first rate!"
Simon Thompson, R. H. Smith & Sons. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Very intense course, but being away from distractions allows you to get the most from it. "
Anonym, Bluerock Systems Ltd - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Instructor was very good. Explained the course well and went at a good pace for a course lasted 3.5 days."
Anonym - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Feels like I have jacked into the Matrix and downloaded a new skillset. Was hard work, but I have learnt so much!"
Jimmie Eriksson, FordonsData Nordic AB. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Firebrand has given you a skipping board to learn and start using the skills. Lots to learn and qould say a good start."
Vinod Nagdev. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"Intensive! But you learn a lot!"
Alfez Mannan, Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"I would fully recommend Firebrand, to accelerate your IT skills. The training, provided by an expert in the field, offers practical advice for real world scenarios throughout. The course material is thorough, and the labs fully tested and easy to follow."
A.F., Freelance. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (9/4/2016 til 17/4/2016)

"A brilliant accelerated course which taught all the main aspects of the certification. A very good comfortable venue as well."
Sagar Hussain, IPU Limited. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/3/2016 til 1/4/2016)