(ISC)2 CISSP CBK Review

- Bare 5 dager

Du vil lære det følgende på CISSP-opplæringskurset:

Domene 1 – Sikkerhet og risikobehandling (sikkerhet, risiko, samsvar, lov, reguleringer, forretningskontinuitet)

 • Forstå og anvende konsepter rundt konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
 • Bruke sikkerhetsstyringsprinsipper
 • Samsvar
 • Forstå juridiske og regulatoriske saker som vedrører informasjonssikkerhet i en global kontekst
 • Forstå profesjonell etikk
 • Forstå og implementere dokumentsikkerhetspolicy, standarder, prosedyrer og retningslinjer
 • Forstå krav til forretningskontinuitet
 • Bidra til personalsikkerhetspolicyer
 • Forstå og anvende risikohåndteringskonsepter
 • Forstå og anvende trusselmodellering
 • Integrere sikkerhetsrisikohensyn i akvisisjonsstrategi og -praksis
 • Etablere og håndtere utdannelse, opplæring og bevissthet rundt informasjonssikkerhet

Domene 2 – Sikkerhet rundt aktiva (beskytte sikkerheten til aktiva)

 • Klassifisere informasjon og støtte aktiva
 • Avgjøre og vedlikeholde eierskap (eiere av data, eiere av systemer, eiere av forretninger/misjoner)
 • Beskytte personvern
 • Sikre passende retensjon (media, maskinvare, personale)
 • Fastsette datasikkerhetskontroller (data at rest, data in transit)
 • Etablere krav ( fabrikasjoner, etiketter, lagring, destruksjon av sensitiv informasjon)

Domene 3 – Sikkerhetsteknikker (Utvikling og håndtering av sikkerhet)

 • Implementere og håndtere utviklingsprosesser ved hjelp av sikre utformingsprinsipper
 • Forstå de fundamentale konseptene til sikkerhetsmodeller (konfidensialitet, integritet og flernivåmodeller)
 • Velge kontroller og mottiltak basert på evalueringsmoduler for systemsikkerhet
 • Forstå informasjonssystemers sikkerhetskapabilitet (beskyttelse av minne, virtualisering, klarert plattformmodul, grensesnitt, feiltoleranse)
 • Vurdere og redusere sårbarheter i nettbaserte systemer (XML, OWASP)
 • Bruke kryptografi
 • Anvende sikre prinsipper i utforming av område og fasilitet
 • Utforme og implementere fysisk sikkerhet

Domene 4 – Kommunikasjons- og nettverkssikkerhet (utforme og beskytte nettverkssikkerhet)

 • Anvende sikre utformingsprinsipper på nettverksarkitektur (IP- og ikke-IP-protokoller, segmentering)
 • Sikre nettverkskomponenter
 • Utforme og etablere sikre kommunikasjonskanaler
 • Forhindre og redusere angrep på nettverk

Domene 5 – Identitets- og tilgangsadministrering (kontrollere tilgang og håndtere identitet)

 • Kontrollere fysisk og logisk tilgang til aktiva
 • Administrere identifisering og autentifisering av personer og enheter
 • Integrere identitet som en tjeneste (skyidentitet)
 • Integrere identitetstjenester fra tredjeparter (på stedet)
 • Implementere og administrere autorisasjonsmekanismer
 • Forhindre og redusere angrep på tilgangangskontroll
 • Administrere klargjøringssyklusen for identitet og tilgang (klargjøring, gjennomgang)

Domene 6 – Vurdering og testing av sikkerhet (utforme, utføre og analysere sikkerhetstesting)

 • Utforme og validere vurderinger og teststrategier
 • Utføre sikkerhetskontrolltesting
 • Samle inn sikkerhetsprosessdato (administrasjon og driftskontroller)
 • Analysere og rapportere testresultater (automatisert, manuelt)
 • Utføre og tilrettelegge for revisjoner internt og fra tredjeparter

Domene 7 – Sikkerhetsoperasjoner (grunnkonsepter, etterforskninger, hendelseshåndtering, katastrofegjenoppretting)

 • Forstå og støtte etterforskninger
 • Forstå kravene for etterforskningstyper
 • Loggføre og overvåke aktiviteter
 • Sikre ressursforsyningen
 • Forstå og anvende grunnkonsepter for sikkerhetsoperasjoner
 • Anvende ressursbeskyttelsesteknikker
 • Utføre hendelseshåndtering
 • Drifte og vedlikeholde preventive tiltak
 • Implementer og støtt administrasjon av oppdateringer og sårbarheter
 • Delta i og forstå endringshåndteringsprosesser (versjonskontrollering, sikkerhetspåvirkningsanalyse)
 • Implementere gjenopprettingsstrategier
 • Implementere katastrofegjenopprettingsprosesser
 • Teste katastrofegjenopprettingsplaner
 • Delta i å ta opp bekymringer angående personalsikkerhet (stress, reise, overvåkning)

Domene 8 – Sikkerhet ved programvareutvikling (forstå, anvende og håndheve programvaresikkerhet)

Hvordan ivareta forretninger i møte med store utfordringer:

 • Forstå og anvende sikkerhet i programvareutviklingssyklusen
 • Håndheve sikkerhetskontroller i utviklingsmiljøer
 • Vurdere effektiviteten av programvaresikkerhet
 • Vurdere sikkerhetsvirkningen av ervervet programvare

Les mer...

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 6 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt CISSP CBK hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet på bare 5 dager. Hos oss får du din utdanning på rekordtid.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial och tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt CISSP CBK kurs på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 4. Du lærer deg CISSP CBK raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 5. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012 og 2013” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 6. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet CISSP CBK kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 7. Du lærer av de beste. Våre instruktører på CISSP CBK er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Firebrand Training tilbyr kvalifiserte kurs- og sertifiseringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og er utviklet med fokus på de spesifikke behov som våre deltagere har. Vi sikrer at alle detaljer vil bli tatt hånd om slik at du helt kan fokusere på dine kunnskaps- og sertifiseringsmål.

Våre kurs- og sertifiseringsprogram inkluderer alt med:

 • Praktisk orientert utdanning som bruker vår unike metodikk (Presentasjon |Øving |Diskusjon)
 • Omfattende kurs- og labmateriell
 • Et helt instruktørsstyrt kursprogram med 24 timers tilgang til klasserom, labutstyr og instruktør
 • Lunsj samt tilgang til kaffe, te, frukt og snacks under hele kurset
 • Transport til og fra nærmeste flyplass/ togstasjon før kurset og review session

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Deltagere som med fremgang gjennomfører vårt CISSP CBK Review kurs har følgende forkunnskaper:

 • Fem års praktisk erfaring med informasjonssikkerhet

Er du klar til å bli ferdig utdannet og sertifisert på rekordtid?

Vi intervjuer alle aktuelle deltagere om bakgrunn, utdannelse, sertifisering og deres personlige innstilling. Hvis du kommer igjennom intervjurunden har du svært gode muligheter til å klare sertifiseringen.

Firebrand Training tilbyr et ambisiøst utdanningsmiljø som forutsetter at du virkelig gjør en innsats for å klare kurset. Forkunnskapene som er nevnt ovenfor er kun veiledende, mange deltakere med mindre erfaring, men med annen bakgrunn eller kunnskap, har gjennomført utdannelsen med suksess hos Firebrand Training.

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

(ISC)2 CISSP CBK Kursdatoer

(ISC)2 - CISSP CBK Review

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

9/9/2019 (Mandag)

13/9/2019 (Fredag)

Ferdig

 

30/9/2019 (Mandag)

4/10/2019 (Fredag)

Ferdig

 

7/10/2019 (Mandag)

11/10/2019 (Fredag)

Ferdig

 

28/10/2019 (Mandag)

1/11/2019 (Fredag)

Begrenset kapasitet

Registrer deg

25/11/2019 (Mandag)

29/11/2019 (Fredag)

Venteliste

 

9/12/2019 (Mandag)

13/12/2019 (Fredag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,76% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Very intense course, but very useful. I was probably as all of us afraid, if it is possible to pass CISSP exam. During the course I was more and more sure, that it is possible, and it was because of the perfect lecturer and the information we received. Thanks for that."
J.S.. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (17/6/2019 til 21/6/2019)

"Great package all around, from the accommodation to the support after completing the exam."
Neil Howlett, MOD - RAF Police. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (13/4/2015 til 17/4/2015)

"You are located far off the cities. You serve excellent food, refreshment and facilities. The only thing you can do is study and pass the exam! Very well organised course!"
Anonym - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (5/11/2012 til 9/11/2012)

"High professionalism, good organization of training, perfect environment for efficient and successful learning!"
Anonym - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (5/11/2012 til 9/11/2012)

"Good organisation, lot of knowledge, interesting lectures."
Anonym - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (5/11/2012 til 9/11/2012)

"The value of this course was the experience of our teacher Dennis Griffin who explained very well. Firebrand Training assured good facilities for study and living."
Anonym - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (5/11/2012 til 9/11/2012)

"Great class, lots of knowledge to be gained. Ive been taken out of the dark, shown how much I didnt know and now Im looking for a shadow."
Roy Shirley, RAF croughton. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (10/9/2012 til 14/9/2012)

"Great facilities, well organised course, very engaging course delivery with real world relevance."
Anon.. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (26/3/2012 til 30/3/2012)

"Good well planned course with all domains areas covered "
M.G. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (13/6/2011 til 17/6/2011)

"I would recommend any course taught by our insturctor. The instructor was unbelievably efficient, professional, and caring."
Edward Gibson, Microsoft Ltd UK. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (2/2/2009 til 6/2/2009)

"Firebrand were able to deliver an intensive review of the knowledge, skills required for successfully passing the CISSP Exam "What it says on the Package". Excellent Presentation, facility with good instruction by brilliantly qualified professional instructors! Presentation faultless."
Steve Martin. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (12/5/2008 til 16/5/2008)

"Despite the intensity of the CISSP course, the training centre was very well organised to allow me to focus on the important matter of studying without unnecsssary distractions. Thanks to all for a very pleasant. I hope not to be back for the same course! but look forward to the next stay."
Roderick Cheung, The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (12/11/2007 til 16/11/2007)

"An excellent course, possibly the best Ive been on so far."
Tim Davie-Baguley, Barclays. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (12/11/2007 til 16/11/2007)

"The review was exactly what I was looking for to prepare for the exam. The instructor was very good and had good grasp of all areas. Had a good interaction with the people attending the review. The atmosphere was really nice as well."
Asad Omar, NHS Connecting for Health. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (22/1/2007 til 26/1/2007)

"This is my second visit to the Traning Camp. The days are long, you get no sleep but new certificates are sweet! "
CK, Citac. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (22/1/2007 til 26/1/2007)

"The week I spent doing the ISC2 book review prepared me extremely well for the exam. The instructor had a wealth of knowledge across all 10 Domains and drilled right down as and when required to illustrate important points. The facilities were also great and I would recommend the course to anyone looking to escape their hectic IT jobs to focus on the CISSP certification. The best way to learn - by far."
Michael Carroll, ActivIdentity. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (13/11/2006 til 17/11/2006)

"Firebrand* is an excellent place to learn about CISSP and other courses. The staff are very helpful. I had an excellent instructor. I would recommend him to anyone thinking about attending a CISSP course. "
Jody Bhoot, Nottinghamshire County Council. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (31/10/2005 til 4/11/2005)

"Pretty isolated from the rest of the world, in a quite location where a student can concentrate without being distracted."
A.M.. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (3/10/2005 til 7/10/2005)

"Firebrand* is a great place to come and get away from your usual life to be able to relax and concentrate on the qualifications that you need to be able to progress your career"
Lea Rockley, McAfee inc. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (13/6/2005 til 17/6/2005)

"The instructor was very knowledgable and informative and friendly"
JJ, NHSIA. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (21/3/2005 til 25/3/2005)

"Firebrand*s CISSP course is a must for not only those who wish to gain certifcation but also for anyone whose business takes IS security seriously."
Ian Johnson, Prodrive Ltd. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (23/8/2004 til 27/8/2004)

"Every day i learned many things It was really a good experience"
NMV, informatic services co.. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (28/6/2004 til 2/7/2004)

"The best training experience I have ever had. The enthusiasm, knowledge and focus of the instructor kept the class going brilliantly throughout the intensive 5 days of knowledge transfer. Roll on the next training course."
Rupert Fuller. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (3/11/2003 til 7/11/2003)

"a good environment for training"
Anon.. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (29/9/2003 til 3/10/2003)

"The perfect working environment. Non-intrusive and you''ll appreciate the amount of study you''ll get done. Forget studying at home or where distractions are - this is your key to success!"
Charles Hunter. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (29/9/2003 til 3/10/2003)

"Firebrand* site at Tadley court provided the optimal environment for preparing and passing the CISSP"
Anon. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (4/8/2003 til 8/8/2003)

"Firebrand* gave me the opportunity to go into solitude for a few day while I prepare for my CISSP exams. The facility is great for getting away from the usual hustle and bustle to concentrate strictly on studying."
Suid Adeyanju, Reuters. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (4/8/2003 til 8/8/2003)

"The perfect learning environment where information flows seamlessly from tutor to student. "
JM. - (ISC)2 CISSP CBK Review (5 dager) (30/6/2003 til 4/7/2003)

"Good structure and very focused training both from instructor side and student side. Intresting discussions and everyone was focused to the goal of the class.."
J.H.. - (ISC)2 CISSP (6 dager)

"The on-site support by Firebrand was great, proactive and timely, and I did not miss anything. The training could proceed undisturbed. The course faciliator was great!"
Raits Misins. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (27/6/2016 til 3/7/2016)

"Really good training concept. The instructor was very skilled and the facilities were perfect for the purpose."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (27/6/2016 til 3/7/2016)

"The CISSP course did give a good overview of the different domains. "
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Fast paced, demanding"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Great experience. Everything was taken care of which it possible for us to focus on studying without worrying about anything else."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Firebrand always focus to get you through the training/course in your best way"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Important to be 100% focused on training"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"This is a highpaced with LOTS of information and you will benefit from reading through the domains before attending"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Well-structured training with focused learning"
Anders Rosdahl, Volvo Cars. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Good facility, no distruptions"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (2/11/2015 til 8/11/2015)

"Simply put, Firebrand combines professionalism, extraordinary good instructor and a relaxed environment, to put you in a state to perform your very best."
Per Gustavsson , Combitech. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (14/9/2015 til 20/9/2015)

"A good way to get through an extensive course with an excellent instructor. The format of living at the training facilities is a huge + when studying long hours."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (14/9/2015 til 20/9/2015)

"It´s a hard course but its worth it."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (14/9/2015 til 20/9/2015)

"Fastest way of getting information on what you need to pass the CISSP examination."
Urban Molander, Länsförsäkringar Bank AB. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (14/9/2015 til 20/9/2015)

"Good way to learn - Less distractions"
Hasan Rahman . - (ISC)2 CISSP (6 dager) (6/7/2015 til 12/7/2015)

"A really challenging but effective way of learning. Everything has been taken care of, you focus on your studies."
Jimmy Larsson, ATEA Sweden. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (6/7/2015 til 12/7/2015)

"This is my second time attending a course provided by Firebrand training and I whitness consistency in quality of instructors, facilities and everything around the training is provided so I can focus on what is important. "
Jimmy Johansson . - (ISC)2 CISSP (6 dager) (6/7/2015 til 12/7/2015)

"Helpful and nice personal. Good food. The instructor had very good experience and knowledge. The site manager has been very professional and kind!"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (6/7/2015 til 12/7/2015)

"Very competent course instructor."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (6/7/2015 til 12/7/2015)

"A very thorogh imnersive Learning experiense. The facility provided a distraction-free enviroment. And the instructor was excellent - knowledgeble and personable"
Richard Brice, Cyber Consulting. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/5/2015 til 10/5/2015)

"Firebrand facilities and accommondations Keep you focused on your goal. Failure is not a option!"
Daniel Gustafsson , ATEA Sverige AB. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/5/2015 til 10/5/2015)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.