EC-Council certifications

Accredited Training Centre of the Year

Firebrand Training er utnevnt til årets EC-Council-akkrediterte opplæringssenter, blant et nettverk av opplæringspartnere med mer enn 450 opplæringssentre i 70 land.

Jay Bavisi, president i EC-Council, sier: "Den årlige EC-Council-prisen understreker engasjementet og innsatsen til våre globale partnere og instruktører som har bidratt til informasjonssikkerhetssamfunnet."

Hot Course

EC-Council Associate C|CISO Certification

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Chief Information Security Officer (CCISO)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Incident Handler (ECIH) v3

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Network Defender (CND)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Penetration Testing Professional (CPENT)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified SOC Analyst (CSA)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI V11)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council ICS/SCADA Cyber Security

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council EC Council Certified Application Security Engineer C|ASE.NET

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Blockchain Fintech Certification B|FC

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST - Advanced Application Security

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST - Advanced Network Defense

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST - Advanced Penetration Testing

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST - Cryptography Deep Dive

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST - Exploit Development Overdrive

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST 612 Advanced Hacking & Forensics

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Application Security Engineer (C|ASE)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Blockchain Developer B|DC

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Blockchain Professional (C|BP)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Cloud Security Engineer | CCSE

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Cybersecurity Technician

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified DevSecOps Engineer E|CDE

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Ethical Hacker (Practical) | CEH Practical

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Secure Computer User

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Secure Programmer (ECSP)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Security Analyst (ECSA)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Security Specialist (ECSS)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Threat Intelligence Analyst (C|TIA)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Digital Forensics Essentials

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Disaster Recovery Professional Certification

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council EC Council Certified Application Security Engineer C|ASE Java

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council EC Council Certified Secure Computer User C|CSU

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Ethical Hacking Essentials

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Information Security Manager (EISM)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Licensed Penetration Tester LPT Master (Advanced Penetration Testing APT)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Network Defense Essentials

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Security5

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Web Application Hacking and Security

2 Dager

Kurspriser