Fastpass is terug. Onze Microsoft FastPass-bundel biedt onbeperkte deelname aan Microsoft Online Instructor LED-cursussen voor 30 september 2021. Nu bekijken.

Win Free Training for Life

Hoe zou jouw leven veranderen wanneer jij gratis trainingen kan volgen… voor de rest van je leven? Hoe zou dit jouw carrière beïnvloeden? Denk daar maar eens over na, want met onze Free Training for Life competitie kan dit zo maar eens werkelijkheid worden

Microsoft? Cisco? PRINCE2? Als winnaar van deze wedstrijd kan je deelnemen aan alle trainingen die je maar wenst.

Vul rechts je gegevens in om kans te maken op deze prijzen, doe dit vandaag nog!

Wanneer je je gegevens invult ontvang je een unieke link om te delen, met elke aanmelding via deze link wordt jouw kans om te winnen groter. Deel deze link dus met zoveel mogelijk vrienden, kennissen en collega's om jouw kans om de prijs te winnen te vergroten!Algemene voorwaarden

 1. Als u zich aanmeldt voor de “Free Training For Life” wedstrijd accepteert u automatisch de hierbij genoemde algemene voorwaarden. Indien u meer informatie wenst over deze voorwaarden bel ons op 024-8457770.
 2. De prijs “Free Training For Life” is uitsluitend voor de winnaar. De winnaar kan gratis opleidingen volgen bij Firebrand Training, gedurende zijn hele leven tot een maximale waarde van maar liefst € 100.000. De winnaar kan de prijs niet overdragen aan iemand anders of iemand anders in zijn of haar plaats laten deelnemen aan een opleiding.
 3. Er is geen alternatief voor deze prijs.
 4. De competitie is begonnen op donderdag 01 oktober 2020 om 00.01 GMT uur en eindigt op vrijdag 30 juli 2021 om 23.59 GMT uur.
 5. Er wordt één willekeurige winnaar gekozen, door een computer, uit alle geldige aanmeldingen.
 6. Om de winnaar te bereiken, gebruiken we het e-mailadres en het telefoonnummer dat u heeft opgegeven. Als de winnaar niet vóór donderdag 5 augustus 2021 17.30 GMT uur reageert, kiezen we een nieuwe winnaar.
 7. De winnaar wordt op maandag 05 augustus 2021 om 12.00 GMT uur bekend gemaakt.
 8. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om er zeker van te zijn dat er een werkend e-mailadres en telefoonnummer bekend is en dat e-mails van Firebrand niet naar de junk folder worden gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om ervoor te zorgen dat ze Firebrand kunnen bereiken per mail of telefoon om de prijs in ontvangst te nemen. Firebrand is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen van succesvolle communicatie met de winnaar. We zullen alles doen wat redelijkerwijs in onze macht ligt om contact te maken en berichten te ontvangen.
 9. Bij deelname aan de competitie ontvangt u een link om uw inschrijving via e-mail te bevestigen. Om kans te kunnen maken op de prijs, dient uw de inschrijving voor 23.59 uur (GMT) op vrijdag 30 juli 2021, te bevestigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u een geldig e-mail adres invult en dat de mails vanuit Firebrand niet in uw prullenbak belanden.
 10. De winnaar mag op vrijdag 30 juli 2021 niet jonger zijn dan 16 jaar.
 11. De winnaar is verantwoordelijk voor het afdragen van de kansspelbelasting over de gewonnen prijs.
 12. Heeft de winnaar tussen vrijdag 18 maart 2019 en vrijdag 30 juli 2021 deelgenomen aan een opleiding, dan krijgt de winnaar het bedrag van de opleiding terug, nadat de winnaar bekend is gemaakt.
 13. Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot één entry per persoon. Meervoudige aanmeldingen worden geweigerd.
 14. Automatische aanmeldingen, bulk aanmeldingen of aanmeldingen van derden worden geweigerd. Deelnemers kunnen hun kansen om te winnen vergroten door hun unieke URL te delen. Met elke extra aanmelding die wordt gedaan op die URL krijgt de oorspronkelijke deelnemer een extra ticket in de database waaruit de winnaar willekeurig wordt gekozen.
 15. De winnaar kan waar dan ook ter wereld deelnemen aan elke geplande opleiding van Firebrand.
 16. Denk eraan dat de opleidingen die we nu aanbieden in de toekomst kunnen veranderen. Dit geldt ook voor de locaties waar de opleidingen worden aangeboden. Ook kan het aantal opleidingen en de locaties waar Firebrand opleidingen aanbiedt veranderen. We garanderen niet dat we in de toekomst dezelfde opleidingen op dezelfde plaatsen aanbieden. Ook garanderen we niet dat Firebrand in zijn huidige vorm blijft bestaan. We kunnen niet in de toekomst kijken en daarom kunnen we ook niet garanderen of we er voor de rest van zijn leven voor de winnaar zijn. Onder geen enkele omstandigheden wordt er een vergoeding of compensatie betaald of aansprakelijkheid aanvaard.
 17. De eerste keer dat de winnaar aan een opleiding deelneemt worden alleen de kosten in rekening gebracht voor de voorbereiding of de reiskosten om naar de locatie te komen waar hij of zij de opleiding wil volgen. Deze kosten zijn voor rekening van de winnaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reiskosten en visums.
 18. De winnaar mag aan elke opleiding één keer volledig kosteloos deelnemen. Als de winnaar de opleiding nog een keer wil of moet volgen vraagt Firebrand alleen de incidentele kosten te betalen zoals meestal de accommodatiekosten en het examengeld. We zullen deze kosten specificeren voordat u een opleiding opnieuw volgt.
 19. We kijken samen met de winnaar of de opleiding die hij of zij wil volgen passend is. Mochten we tot de conclusie komen dat de winnaar nog onvoldoende kennis heeft om aan een opleiding deel te nemen, bevelen we een passend introductieprogramma aan zodat de winnaar zich in de toekomst verder in de gewenste materie kan verdiepen.
 20. Alle gebruikelijke voorwaarden van Firebrand zijn van toepassing. http://firebrand.training/nl/voorwaarden
 21. Werknemers en familieleden van werknemers van Firebrand mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. Dit geldt ook voor bedrijven die op een of andere manier geassocieerd zijn met Firebrand.
 22. Om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijd moet u een permanente inwoner zijn van Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Isle of Man, Jersey, Guernsey, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland of Liechtenstein.
 23. De uitslag van de jury is definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 24. Firebrand houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons beleid is dat we geen gegevens doorgeven aan derden zonder daarvoor vooraf toestemming te hebben ontvangen van de deelnemer.
 25. Firebrand Training behoudt zich het recht voor om zonder melding vooraf wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De wijze van uitleg en toepassing van deze voorwaarden en spelregels alsmede in alle situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Firebrand. Deze beslissingen zijn bindend en kunnen niet teruggedraaid dan wel betwist worden
 26. Als u deze algemene voorwaarden accepteert, gaat u automatisch akkoord met rivisies, ook al zijn deze niet vooraf aangekondigd. De promotor van deze wedstrijd is Firebrand Training BeNeLux BV, Kerkenbos 12-36B, 6546 BE, Nijmegen, Nederland - geregistreerd in Nederland. Fouten of nalatigheden uitgezonderd.
 27. Als u deze algemene voorwaarden accepteert geeft u Firebrand Training toestemming om de naam of foto van de winnaar en alles wat daarbij hoort te gebruiken, zoals interviews (live en opgenomen) in alle soorten promotionele activiteiten en reclames met betrekking tot de ‘Free Training For Life’ wedstrijd. Door aan deze wedstrijd deel te nemen gaat de winnaar akkoord om deel te nemen aan case studies, interviews, briefings aan de pers en media en aan elke andere promotionele activiteit waaraan Firebrand deelneemt.
 28. Force Majeure (overmacht): er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor omstandigheden waarop Firebrand Training (of een andere partner die betrokken is bij de promotie) niet direct invloed kan uitoefenen en die kunnen leiden tot afzegging of uitstel van de wedstrijd of waardoor de wedstrijd ongeldig wordt verklaard en de prijs moet worden geconfisquerd. Tegelijkertijd behoudt Firebrand Training en haar promotiepartners of agenten het recht om de wedstrijd ongeldig te verklaren in elk stadium van de wedstrijd. Hier hoeft geen verdere aankondiging of verklaring voor te worden gegeven. Alle claims van de deelnemers zullen worden verbeurd.
 29. Eventuele klachten in verband met deze actie kunnen worden gemeld aan info@firebrandtraining.nl onder vermelding van klacht 'Free Training For Life'.
 30. Bij de organisatie van deze actie handelt Firebrand volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

VERVALSING VAN GEGEVENS TIJDENS DIT OF ELK ANDER ELEMENT VAN DE PROMOTIE OF WEIGERING OM AKKOORD TE GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN LEIDT TOT ONMIDDELIJKE DISKWALIFICATIE. DIT IS VAN TOEPASSING OP DE PERIODE NA DE PROMOTIE. ALLE PRIJZEN ZIJN TERUG TE NEMEN ALS MEN ZICH NIET AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN HOUDT.