Microsoft Certified Azure Administrator Associate - Slechts 4 dagen

Waarom

Zeven redenen waarom jij voor jouw Azure Administrator cursus voor Firebrand kiest:

Bekijk deze video en zie waarom je met Firebrand geld en tijd bespaart

 1. Jij zal in slechts 4 dagen Azure Administrator getrained zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Azure Administrator cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, examen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Azure Administrator of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over Azure Administrator leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal Azure Administrator sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Azure Administrator studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 70,652 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Azure Administrator bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Wat

On your 4-day accelerated Azure Administrator course, you'll get the skills you need as an Azure Administrator to implement, monitor and maintain Azure solutions, from storage to security and networking. You'll gain expert understanding of service capabilities within Microsoft Azure cloud.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with our unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have lab access 24/7 at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

 • Manage Azure subscriptions and resources
 • Implement and manage storage
 • Deploy and manage virtual machines (VMs)
 • Configure and manage virtual networks
 • Manage identities
 • Evaluate and perform server migration to Azure
 • Implement and manage application services
 • Implement advanced virtual networking
 • Secure identities

You'll benefit from the latest, up-to-date Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment and exam AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security. You'll sit these exams at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

If you're an Azure Administrator who manages cloud services that span across a variety of cloud capabilities, this course is ideal for you.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Gebruik de Microsoft vouchers voor gratis opleidingen

De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

AZ-100T01-A: Manage Subscriptions and Resources

Module 1: Managing Azure Subscriptions

In this module, you'll learn about the components that make up an Azure subscription and how management groups are used to organise subscriptions into containers to allow you to control organisational governance and policy management across subscriptions. As well as learning about the different available types of subscription, you'll see how to apply tags to your Azure resources to logically organise them by categories.

Lessons

 • Overview of Azure Subscriptions
 • Billing
 • Azure Policy

After completing this module, you’ll will be able:

 • Manage Azure subscriptions and billing, and implement Azure policies.

Module 2: Access Management for Cloud Resources

In this module you will learn the basics of role-based access control as it applies to users and groups. Focus on the administrator role and how it used in Azure.

Lessons

 • Azure Users and Groups
 • Role-based Access Control

After completing this module, you’ll will be able:

 • Implement access management with Azure users, groups, and role-based access control.

Module 3: Monitoring and Diagnostics

In this module, you learn about the Azure Monitor and the many capabilities to ensure your Azure architecture is working correctly. Monitoring skills are explained in this first course and then demonstrated in the following courses. The two main elements explained in this module are Azure Alerts and Azure Activity Log.

Lessons

 • Exploring Monitoring Capabilities in Azure
 • Azure Alerts
 • Azure Activity Log

After completing this module, you’ll will be able:

 • Use Azure Monitor to configure Azure alerts and review the Azure Activity Log.

Module 4: Log Analytics

In this module, you will focus on Log Analytics. Log Analytics provides a way for you to collect, analyse, and query all types of connected data. It is a very powerful tool.

Lessons

 • Introduction to Log Analytics
 • Querying and Analysing Log Analytics Data

After completing this module, you’ll will be able:

 • Query and analyse Log Analytics data.

Module 5: Azure Resource Manager

In this module, you will learn about how resources are organised into resource groups and how ARM templates are used to deploy those resources. This module introduces the concepts and then they are applied in the other courses.

Lessons

 • ARM templates
 • Resource Groups

After completing this module, you’ll will be able:

 • Deploy resources with ARM templates and organise Azure resources.

Module 6: Azure Tips, Tricks, and Tools

This last module is provided to help you get the most from your administrative tools. This include the Azure Portal, Cloud Shell, Azure CLI, Azure PowerShell, and Resource Explorer.

Lessons

 • Azure Portal
 • Azure Tools and Environment

After completing this module, you’ll will be able:

 • Optimise your use of Azure tools like the Azure portal, Azure PowerShell, Cloud Shell and the Azure CLI.

AZ-100T02-A: Implementing and Managing Storage

Module 1: Overview of Azure Storage

In this module, you'll learn about storage accounts - Standard and Premium - as well as storage endpoints and how to configure custom domain accounts. You'll have an opportunity to practice creating and managing storage accounts. The module also covers data replication and provides a comparison of the different available replication schemes. You'll be introduced to Azure Storage Explorer, a utility that lets you easily work with and manipulate Azure Storage data.

Lessons

 • Azure storage accounts
 • Data replication
 • Azure Storage Explorer

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Create Azure storage accounts for different data replication, pricing, and content scenarios.

Module 2: Storage Services

In this module, you'll learn about the disks component of Azure Storage as it relates to virtual machines. Disks are how virtual machines store their VHD files. You will learn about the types of disks and storage and how Azure simplifies IaaS disk management by creating and managing the storage accounts associated with the virtual machine disks. You will also learn about how Azure blob storage stores unstructured data in the cloud as objects, or blobs (BLOB = binary large object). And you"ll explore Azure Files, which offers fully managed file shares in the cloud that are accessible via the Server Message Block (SMB) protocol. The other file storage options covered in the module are Tables and Queues for structured storage.

Lessons

 • Virtual machine storage
 • Blob storage
 • Azure files
 • Structured storage

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement virtual machine storage, blob storage, Azure files, and structured storage.

Module 3: Securing and Managing Storage

In this module, discover how a shared access signature (SAS) can be used to provide delegated access to resources in storage accounts, allowing clients access to those resources with sharing the storage account keys. You'll also learn how to use Azure backup as a cloud-based solution for an existing on-premises or off-site backup and data protection solution. This module also covers Azure File Sync as a way to centralise an organisation's file shares in Azure Files, and using Windows Server to cache the Azure file share locally, thus enabling scenarios such as "lift and shift", backup and disaster recovery, and file archiving.

Lessons

 • Shared access keys
 • Azure backup
 • Azure File Sync

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Secure and manage storage with shared access keys, Azure backup, and Azure File Sync.

Module 4: Storing and Accessing Data

In this module, you'll learn about using a content delivery network (CDN) to deliver cached content that is stored on a distributed network of edge servers closer to end-users. You'll also learn how to transfer large amount of data to and from the cloud using the Azure Import/Export service.

Lessons

 • Azure Content Delivery Network
 • Import and Export service

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Store and access data using Azure Content Delivery Network, and the Import and Export service.

Module 5: Monitoring Storage

In this module, you will learn techniques for monitoring the health of Azure storage. With metrics and alerts you can check a variety of performance metrics and send notifications to your system administrator team. With the Activity Log you can search and query for specific events, even across subscriptions.

Lessons

 • Metrics and Alerts
 • Activity Log

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Monitor Azure storage with metrics and alerts, and the Activity Log.

AZ-100T03-A: Deploying and Managing Virtual Machines

Module 1: Overview of Azure Machines

In this module, you'll will be introduced to Azure virtual machines. What are virtual machines and what operating systems are supported? How can you determine if your existing virtual machines can be supported in Azure? What pricing and sizing options are available?

Lessons

 • Azure Virtual Machines Overview
 • Planning Considerations

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Explain virtual machine usage cases, storage options, pricing, operating systems, networking capabilities, and general planning considerations.

Module 2: Creating Virtual Machines

In this module, you will learn how to create and configure Windows virtual machines. You will practice in the Azure portal, in Azure PowerShell, and with ARM templates.

Lessons

 • Overview of the Virtual Machine Creation Overview
 • Creating Virtual Machines in the Azure Portal
 • Creating Virtual Machines (PowerShell)
 • Creating Virtual Machines using ARM Templates

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Create Windows virtual machines in the Azure Portal, with Azure PowerShell, or using ARM Templates.

Module 3: Deploying Virtual Machine Images

In this module, you will learn how to create custom virtual machines in Azure. For example, deploying a server image that is in your on-premises datacenter. You will also learn how to create and connect to Linux virtual machines.

Lessons

 • Deploying Custom Images
 • Deploying Linux Virtual Machines

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Deploy custom server images and Linux virtual machines.

Module 4: Configuring Virtual Machines

In this module, you will learn about the two main configuration areas for virtual machines: networking and storage. In the networking lesson, we will cover IP addressing, network interfaces, and network security groups. In the storage lesson, we will cover virtual machine disks, managed disks, attaching/detaching disks, and uploading disks.

Lessons

 • Overview of Virtual Machine Configuration
 • Virtual Machine Networking
 • Virtual Machine Storage

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Configure virtual machine networking and storage options.

Module 5: Configuring Availability and Extensibility

In this module, you will learn how to keep your virtual machines highly available with update and fault domains, and availability sets. You will also learn how to use scale sets to increase and decrease the number of the virtual machines as the workload changes. Lastly, virtual machines can be extended through custom scripts and Desired State Configuration.

Lessons

 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Scalability
 • Applying Virtual Machine Extensions

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement virtual machine high availability, scalability, and custom scripts extensions.

Module 6: Managing and Monitoring Virtual Machines

In this module, you will learn the very important tasks of backing up your virtual machines and monitoring their overall health. You will practice backing up and restoring virtual machines. You will learn about monitoring, diagnostics, and Azure Advisor.

Lessons

 • Backup and Restore
 • Monitoring Virtual Machines

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Backup, restore, and monitor virtual machines.

AZ-100T04-A: Configuring and Managing Virtual Networks

Module 1: Azure Virtual Networks

In this module, you'll will be introduced to Azure virtual networks. What are virtual networks and how are they organised? How do you create and configure virtual networks with templates, PowerShell, CLI, or the Azure portal? What is the difference between public, private, static, and dynamic IP addressing? How are system routes, routing tables, and routing algorithms used?

Lessons

 • Introducing Virtual Networks
 • Creating Azure Virtual Networks
 • Review of IP Addressing
 • Network Routing

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Understand virtual networking components, IP addressing, and network routing options.

Module 2: Azure DNS

In this module, you will learn about DNS basics and specifically implementing Azure DNS. In the DNS Basics lesson you will review DNS domains, zones, record types, and resolution methods. In the Azure DNS lesson, we will cover delegation, metrics, alerts, and DNS hosting schemes.

Lessons

 • Azure DNS Basics
 • Implementing Azure DNS

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement Azure DNS domains, zones, record types, and resolution methods.

Module 3: Securing Virtual Network Resources

In this module, you will learn primarily about Network Security Groups (NSGs) including NSG rules and NSG scenarios. You will also learn how to implement NSGs considering service endpoints, logging, troubleshooting, and other network traffic.

Lessons

 • Introduction to Network Security Groups
 • Implementing Network Security Groups and Service Endpoints

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Configure network security groups, service endpoints, logging, and network troubleshooting.

Module 4: Connecting Virtual Networks

In this module, you will learn about two specific types of intersite connectivity: VNet-to-VNet connections and VNet Peering. In both cases, you will learn when to choose which connectivity method, and how to implement and configure the method.

Lessons

 • Intersite Connectivity (VNet-to-VNet Connections)
 • Virtual Network Peering

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement site connectivity schemas including VNet-to-VNet connections and virtual network peering.

AZ-100T05-A: Manage Identities

Module 1: Managing Azure Active Directory

In this module, you'll will be introduced to Azure Active Directory. What is Azure Active Directory and how is it different from Active Directory Domain Services? What is Self-Service Password Reset and how is it configured? How can Azure AD Identity protection improve your security posture. How do you integrate SaaS applications with Azure AD?

Lessons

 • Azure Active Directory Overview
 • Self-Service Password Reset
 • Azure AD Identity Protection
 • Integrating SaaS Applications with Azure AD

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement Azure Active Directory, Self-Service Password Reset, Azure AD Identity Protection, and integrated SaaS applications.

Module 2: Managing Azure Active Directory Objects

In this module, you will learn the basics of implementing Azure AD objects. These objects include domains and tenants, users and groups, roles, and devices. In each lesson you will practice how to configure these objects through the portal and with Azure PowerShell. The Azure roles lesson will be your introduction to role-based access control.

Lessons

 • Azure Domains and Tenants
 • Azure Users and Groups
 • Azure Roles
 • Managing Devices

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Configure domains and tenants, users and groups, roles, and devices.

Module 3: Implementing and Managing Hybrid Identities

In this module, you will learn how to integrate Active Directory with your existing infrastructure. You will learn about different authentication options like AD Connect, Single Sign On, and Pass-through authentication. You will also learn how to configure Azure AD Application Proxy and how it is used.

Lessons

 • Azure Active Directory Integration Options
 • Azure AD Application Proxy

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and manage Azure Active Directory integration options and Azure AD Application Proxy.

AZ-101T01-A: Migrate Servers to Azure

Module 1: Managing Azure Active Directory

In this module, you will be introduced to Azure migration projects and specifically Azure Migrate. Azure Migrate will be your tool of choice for automated server discovery and workload sizing. You will step through the process of using Azure Migrate to create a project, create a collector, assess machine readiness, and estimate cost.

Lessons

 • Overview of Cloud Migration
 • Azure Migrate: The Process

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure Migrate to discover and assess on-premises virtual machine migration to Azure.

Module 2: Azure Site Recovery

In this module, you will be introduced to Azure Site Recovery (ASR). ASR will be your primary tool for migrating workloads to Azure. You will learn which scenarios are most appropriate for ASR and the features that the product provides. You will also learn how to use the ASR deployment planner to ensure your infrastructure is ready for migration. Lastly, you will walk through the process of implementing ASR on a Hyper-V infrastructure.

Lessons

 • Overview of ASR
 • Preparing the Infrastructure
 • Completing the Migration Process

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure Site Recovery to migrate Hyper-V infrastructures to Azure.

Module 3: Additional Migration Scenarios

In this module, you will complete your study of Azure migration by looking at two different migration scenarios. In the first scenario you will see how to migrate VMware vSphere Hypervisor virtual machines to Azure using ASR. In the second video series we will migrate System Center VMM Hyper-V machines.

Lessons

 • VMWare Migration
 • System Center VMM Migration: Video Walkthrough

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Review migration strategies for VMWare and System Center VMM virtual machines.

AZ-101T02-A: Implementing and Managing Application Services

Module 1: Introducing the Azure App Service Platform

In this module, you will be introduced to the Azure App Services Platform. You will learn about app service plans, web app hosting options, app service scenarios and how to monitor apps. You will also learn about how to isolate apps with App Service Environments.

Lessons

 • Introducing Azure App Service
 • App Service Environments

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement use cases and configuration options for Azure App Services and App Service Environments.

Module 2: Managing and Securing Web Apps

In this module, you will learn how to deploy your app with minimal downtime. You will also learn how to backup, restore, snapshot, and clone your app. Lastly, you will implement security features like authentication options and authentication providers.

Lessons

 • Deploying Web Apps
 • Managing Web Apps
 • App Service Security

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Manage and secure web apps with backup, restore, snapshot, and cloning.

Module 3: Scaling and Performance

In this module, you will learn how to ensure your app performs under various workloads. You will learn how to scale up and scale out your app. You will learn how to automatically scale your app and to grow out the app through geo-distribution. Lastly you will learn how CDN provides a way to optimise bandwidth and web traffic.

Lessons

 • Scale Up and Scale Out
 • Autoscale and Grow out
 • Optimising Bandwidth and Web Traffic

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Optimise your web app performance with Scale Up, Scale Out, Autoscale, and Grow out strategies.

Module 4: Deploying Serverless Computing Solutions

In the module, you will learn what serverless computing is and what it provides. You will implement three serverless computing solutions: Azure Functions, Event Grid, and Service Bus. Azure Functions provide small pieces of code, or "functions," that run in the cloud. Event Grid is a service for managing routing of all events from any source to any destination. Service Bus multi-tenant cloud messaging service that sends information between applications and services.

Lessons

 • Serverless Computing Concepts
 • Managing Azure Functions
 • Managing Event Grid
 • Managing Service Bus
 • Managing Logic App

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Deploy serverless computing features like Azure Functions, Event Grid, and Service Bus.

AZ-101T03-A: Implement Advanced Virtual Networking

Module 1: Distributing Network Traffic

In this module, you will learn about three ways to distribute network traffic: Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager, and Azure Application Gateway. The Azure Load Balancer delivers high availability and network performance to your applications. The Azure Traffic Manager allows you to control the distribution of user traffic to your service endpoints. The Azure Application Gateway is a web traffic load balancer that enables you to manage traffic to your web applications.

Lessons

 • Overview of Network Traffic Distribution Options
 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager
 • Azure Application Gateway

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and configure Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager, and Azure Application Gateway.

Module 2: Site Connectivity

In this module, you will learn and implement two ways to connect your virtual networks: Site-to-Site VPN Connections and ExpressRoute. Site-to-Site VPN connections provide secure tunneling for cross-premises and hybrid configurations. ExpressRoute extends your on-premises networks into the Microsoft cloud over a dedicated private connection facilitated by a connectivity provider.

Lessons

 • Site-to-Site VPN Connections
 • ExpressRoute

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and configure Site-to-Site VPN connections and ExpressRoute.

Module 3: Monitoring and Troubleshooting Network Connectivity

In this module, you will learn important skills around troubleshooting virtual network connectivity. The primary tool discussed is Azure Network Watcher. Azure Network Watcher provides IP flow verification, VPN diagnostics, NSG views and flows, and next hop analysis.

Lessons

 • Introducing Network Watcher
 • Implementing Network Watcher
 • Network Troubleshooting Examples

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and configure Network Watcher and troubleshooting common network issues.

AZ-101T04-A: Secure Identities

Module 1: Introduction to Identity Protection in Azure

In this module, you'll learn about Role-Based Access Control as the foundation to organising and managing an organisation's administrative access based on the principle of least privilege. You will also review Azure Active Directory concepts, as well as gaining insight into the threat landscape and security risks that are exposed to IT organizations through breach of privileged access.

Lessons

 • Role-Based Access Control
 • Azure Active Directory (Refresher)
 • Protecting Privileged Access in the Environment

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure RBAC to grant a granular level of access based on an administrator's assigned tasks.

Module 2: Using Multi-Factor Authentication for Secure Access

In this module, you'll learn about securing the sign-in process through Multi-Factor Authentication (MFA). You'll learn how MFA works and the differences in implementation between on-premises and cloud scenarios. You'll also learn about using conditional access policies to provide more fine-grained control over apps and resources in your environment.

Lessons

 • Introducing Multi-Factor Authentication
 • Implementing MFA

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure Multi-Factor Authentication to configure a strong authentication for users at sign-in.

Module 3: Azure AD Privileged Identity Management

In this module, you'll learn how to use Azure Privileged Identity Management (PIM) to enable just-in-time administration and control the number of users who can perform privileged operations. You'll also learn about the different directory roles available as well as newer functionality that includes PIM being expanded to role assignments at the resource level.

Lessons

 • Getting Started with PIM
 • PIM Security Wizard
 • PIM for Directory Roles
 • PIM for Role Resources

After completing this module, you’ll will be able to:

 • User Azure AD Privileged Identity Management to configure access rights based on just-in-time administration.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

On this course, you'll take the following exams, covered by your Certification Guarantee:

 • Exam AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment
  • Domains:
   • Manage Azure subscriptions and resources (15-20%)
   • Implement and manage storage (20-25%)
   • Deploy and manage virtual machines (VMs) (20-25%)
   • Configure and manage virtual networks (20-25%)
   • Manage identities (15-20%)
 • Exam AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security
  • Domains:
   • Evaluate and perform server migration to Azure (15-20%)
   • Implement and manage application services (20-25%)
   • Implement advanced virtual networking (30-35%)
   • Secure identities (25-30%)

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Microsoft Official Courseware:

 • AZ-100T01: Managing Azure Subscriptions and Resources
 • AZ-100T02: Implementing and Managing Storage
 • AZ-100T03: Deploying and Managing Virtual Machines
 • AZ-100T04: Configure and Manage Virtual Networks
 • AZ-100T05: Manage Identities
 • AZ-101T01: Migrate Servers to Azure
 • AZ-101T02: Implement and Manage Application Services
 • AZ-101T03: Implement Advanced Virtual Networking
 • AZ-101T04: Secure Identities

Microsoft Practice Exams

Microsoft Official Exams:

 • AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment
 • AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Before attending this course, you should have working knowledge of PowerShell and the Command Line Interface.

You should also be familiar with:

 • The Azure Portal
 • ARM templates
 • Operating systems
 • Virtualisation
 • Cloud infrastructure
 • Storage structures
 • Networking

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet?
Maakt u zich geen zorgen. We bespreken uw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om te bepalen of deze versnelde cursus bij u past.

Bel ons op 024-8457770 en spreek met een van onze inschrijvingsadviseurs.

Firebrand is een meeslepende omgeving en vereist betrokkenheid. Sommige vereisten zijn slechts richtlijnen; je zult misschien je unieke ervaring, houding en vastberadenheid vinden die je in staat stelt om te slagen in je versnelde loop.

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Wanneer

Wanneer wilt u deelnemen aan een versnelde opleiding?

Microsoft - Certified Azure Administrator Associate

Start datum

Eind datum

Status

Nu boeken

12/5/2019 (Zondag)

15/5/2019 (Woensdag)

Beperkte beschikbaarheid

Nu boeken

22/7/2019 (Maandag)

25/7/2019 (Donderdag)

Open

Nu boeken

14/10/2019 (Maandag)

17/10/2019 (Donderdag)

Open

Nu boeken

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 70,652 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.75% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Again, another lightening fast course with a certificate in the end. The trainers amaze me everytime, on how well-skilled they are. Keep up the good work guys!"
Thomas Geens, SECOTRON. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Really good training"
Bram Cooreman, All Buro Solutions. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Intensive, focused and effective. Days are long, but managable. The Instructor is very helpful and approachable. His knowledge level of the topic is pro, period."
Jan Nakolinna, Boliden Kevitsa. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

"The speed is pretty fast and days could be a few hours shorter. But still nice and fast way to do the training."
Pasi Angeria. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

""
Anoniem, Projinit IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"De cursus was super , aangename lesgever ."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"I have been in many training courses but have never met such an instructor. Very polite, patient, clear, I could ask without hesitation questions as much as I wanted. He makes sure you understand the topic before he goes further. Very professional! You get everything that you need to pass the MS exam. No doubt! Firebrand is definitely a good investment and worth taking it. Many thanks Firebrand team!"
Hamza Kursun. - Microsoft MCSA: Cloud Platform (7 Dagen) (14/10/2017 t/m 20/10/2017)

"I was surrounded with high skill people which forced me to focus on and study hard to pass the exams. It is also a good experience to do networking."
Daniel Ferreira. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (14/10/2017 t/m 22/10/2017)

"This is the third course I have done with Firebrand, and the first I have done in Europe. The instructor standards do not change, the Firebrand ethos remains the same and the package as a whole is very good, wherever you take a course."
Matthew Chamberlain, Chamberlain & Co. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Excellent trainer and good location but very high paced."
D.vR.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (17/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Zeer veel informatie, maar wel deskundig en duidelijke uitleg!"
Henk Schinkel, geen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (23/11/2015 t/m 1/12/2015)

"Fijne accomodatie en eten. Zeer ervaren en professionele docent"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"Prima opleiding geweldige kundige docent uitstekende locatie"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"You will learn a great deal with Firebrand and have every good chance in passing your chosen exams. Its a very unique experience. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Fast Good learning!"
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"The instructor was very thorough and professional. He made the course very understandable. I was very impressed with his teaching methods and presentations. Firebrand is the best."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Great Instructor, much details and good stories from the IT Field. This is for me a drive to continue my IT career and learn more."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Very good way to pass certification if you're able to study and assimilate new knowledges quickly. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Awesome! Great teacher with endless patience!! :)"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Efficient learning with the experience and qualified instructor. Highly recommended!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Continue the way you are!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Middelen om de trainingen te volgen zijn uitstekend."
Anoniem, HCG Hoedt - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Firebrand biedt een mooie geisoleerde omgeving, waarin je, gemotiveerd door een vakbekwame en gedreven docent, met medecursisten dag (en nacht) bezig kunt zijn met slechts een ding voor ogen: de cursusinhoud. Hoewel zeker vermoeiend, vind ik de cursussen van Firebrand absoluut de moeite waard in het traject van verkrijgen van vakgerichte kennis en certificering."
Anoniem, erwinbeelen.com - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Really enjoyable and very hard experience. Trainer made the course fun to do."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (19/9/2015 t/m 27/9/2015)

"Get more in less time"
Anoniem - Microsoft MCSD: SharePoint Applications (12 Dagen) (28/4/2014 t/m 9/5/2014)

"This course was realy good; you lose no time, an efficient way of work"
Philippe De Groote , saphico. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"8 Days course which also includes two weekends. Our trainer made it an experience I didn't want to miss!"
Sybrand Hartman, Tata Steel. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"Een zeer postitieve ervaring, alles is goed geregeld en de trainer was altijd bereid je vragen te beantwoorden. Je leeft hier echt voor de cursus dwz je staat er mee op en tijdens ontbijt begint het al en je stopt pas als je ogen dicht gaan bij het slapen. Zeer goede manier om kennis op te doen. Veel theorie maar ook wel Hands On!"
CG, Veiligheidsregio Kennemerland. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Thuis studeren had me twee keer zoveel tijd gekost. Op de cursus kon ik me erg goed concentreren op de stof en zo ook mijn certificaten behalen in een zeer korte tijd."
Marc van Berkel, Linfosys. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Prima docent, fijne locatie, maar erg intensief."
MV. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Its always great to be busy with SharePoint for a full week. All my goals are completed and got a very good understanding, learned a lot and cannot wait to start using this best practices in my daily work. Very good teacher with a lot of experience, from different kind of businesses."
Anoniem - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Tsunami van informatie en leerstof komt over je heen. Voorbereiden op het assimileren, zeg maar opslorpen, van al deze kennis is een vereiste indien het lang geleden is dat je op de schoolbanken zat. Maar het is een reuze ervaring. Een belevenis en je honger wordt gestild."
Anoniem, VSOA Defensie - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"- Tempo ligt erg hoog, de zaterdagavond (niet inbegrepen bij de 8 dagen) is dan ook zeer nodig. - Kom met genoeg kennis! - Kom met een goede motivatie!"
Rob de Haan, Van Dam ICT. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"Great teacher, learned a lot and had a good team! Really good way of learning."
Marloes Rutten, SplitVision. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Het is niet gemakkelijk, je krijgt erg veel informatie tegelijk maar met de juiste instelling is het zeker te doen. De MCSA 2012 cursus is zeer de moeite waard en ik kan deze methode en de accomodatie zeker aanbevelen!"
Marc Willemsen, EIC BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Goede en krachtige training!"
Chris Carremans, EASI / Appligen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je moet met de juiste instelling naar de training komen. Je moet na de lesuren, nog willen studeren, en dat maakt het kei-hard, want "Alle beetjes helpen" Jezelf kalmeren doe je met deze zin: "2nd shot" Superbekwame instructor. Combineert hard studeren met hard lachen. Goede situatievoorbeelden helpen enorm."
Antonio Vanhove. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je heb wel vooraf een fundament van kennis nodig. Het is heel intensief, 13 uur per dag 13 dagen lang. De trainer was uitstekend."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (9/9/2012 t/m 21/9/2012)

"Its hardwork and long days but you will be prepared for the exam. This way learning is an experience."
René Beije. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Resultaten behaal je door zelf te ondernemen en kansen te pakken. Ervoor gaan betekent inspannen tot het uiterste. Niet wegschrikken voor zeven dagen intensief studeren. Mij ligt dit concept goed. Ik hou ervan om in korte tijd resultaat te zien in plaats van een jaar te moeten doen over een cursus en daar wekelijks mijn tijd voor vrij te maken."
Tristan Jager. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Perfecte training, perfecte docent, perfecte locatie in de benelux. Vriendelijke medewerkers. Veel studie, maar dat is ook de bedoeling :)"
Jesper Plass, Ploegam BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Training is voor doorzetters, heeft een strakke planning en zit vol met tip & trucs om te dealen met de Microsoft examens. Als je nog geen ervaring hebt met een bootcamp, kun je hier alles ervaren ..."
Jan Blom, ICT First. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Uitstekend concept en zeer goede trainer, maar héél zwaar!"
Robert Kriekaard, KBS Bedrijfsondersteuning. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Ik heb nog nooit iemand zien met zo veel kennis van Microsoft (en dat is nog niet eens het enigewaar in hij les geeft). De manier van les geven is heel goed. Beste instructeur ooit! In 7 dagen tijd meer geleerd dan 1 jaar op school."
Freddy Jeurissen, nvt. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"De intensieve training, maakt het een bijzondere en zeer leerzame ervaring. Door alle tijd die je in een dag kunt krijgen met een onderwerp bezig te zijn is de kennisoverdracht enorm. Zeer ervaren trainer die de lesstof perfect beheerst en kan aanvullen met praktijk ervaring en daarnaast ook zeer aangenaam mens is maakt de ervaring onvergetelijk."
Pieter Borst. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"Voor het eerst heb ik een cursus mogen volgen. Gelukkig voor mij is dit gebeurd onder de Firebrand vlag. 7 zeer intensieve dagen met aan het eind het gevoel dat je echt iets geleerd hebt. De instructeur heeft veel moeite gestopt in het aantrekkelijk maken van de slides + persoonlijke aanpassingen hierdoor is de ervaring uitermate positief."
Ronald van Meer. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"The knowledge and professionalism of the instructor, supporting and replaying all our question is really amazing. The Ruwenberg hotel is really nice and the service on the hotel fantastic. Overall, I've had a fantastic experience."
David Alonso. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"Good environment for a training, professional people."
Anoniem - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"A 9 day sprint through all things Azure with a focus on getting through the MSCE exams for architecting and developing cloud solutions. The long days paid off. Comfortable accommodation with knowledgeable and attentive staff."
Graham Morgan, Spatial Consultants Ltd. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"We had Phil Anderson, a very nice and intelligent man. He had to put through a lot of information. I did not take the exam at the end of the week, because I am a person who needs more time to process information. The course was structured and well done by Phil. I would recommend him as a trainer. Teacher gets a 9. The facilities of the training were good. Everything was prepared before the training, so it had an easy start. "
Danny van Oijen, Havenziekenhuis. - Microsoft MCSA: Windows 10 (6 Dagen) (13/3/2017 t/m 18/3/2017)

Zie prijzen