Profiteer van onze eindejaarsactie en ontvang tot 40% korting! Voor meer informatie klik hier!

Microsoft - MCSD: SharePoint 2013 Applications – Developing Server Solutions

Looptijd

Looptijd:

Slechts 6 dagen

Methode

Methode:

Klas / Online / Hybride

Volgende datum

Volgende datum:

28/3/2022 (Maandag)

Overzicht

Behaal dankzij deze versnelde cursus Uw MCSD: SharePoint Applications certificaat, 40% sneller dan via een traditioneel training. Bewijs Uw expertise in C#, HTML5, CSS3 en JavaScript. In deze cursus leert U deze talen te gebruiken om:

 • Programmeerlogica te implementeren
 • Variabelen te definiëren en te gebruiken
 • Looping en branching uit te voeren
 • Een gebruikersinterface te ontwikkelen
 • Gebruikersinput te vangen en te bevestigen
 • Data op te slaan
 • Goed gestructureerde applicaties op te zetten
 • SharePoint Apps voor on-premise gebruik op te zetten in Office 365/SharePoint Online

Zeven redenen waarom jij voor jouw SharePoint 2013 cursus voor Firebrand kiest:

 1. Jij zal in slechts 6 dagen SharePoint 2013 gecertificeerd zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze SharePoint 2013 cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor SharePoint 2013 of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over SharePoint 2013 leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!
 5. Je zal SharePoint 2013 sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor SharePoint 2013 studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 113776 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van SharePoint 2013 bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Voordelen

Andere versnelde trainingsaanbieders vertrouwen sterk op colleges, onafhankelijke zelftesten en studeren.

Effectieve technische instructies moeten zeer gevarieerd en interactief zijn om het aandachtsniveau hoog te houden, kameraadschap en teamwerk tussen de studenten en de instructeur te bevorderen en kennis te verankeren door praktisch leren.

Firebrand Training biedt instructies om aan elke leerbehoefte te voldoen:

 • Intensieve groepsinstructie
 • Eén-op-één instructie aandacht   
 • Hands-on labs
 • Lab partner- en groepsoefeningen
 • Vraag en antwoord oefeningen
 • Onafhankelijke studie

Deze informatie is verstrekt als een nuttig hulpmiddel voor kandidaten die een opleiding overwegen. Cursussen inclusief certificering worden geleverd met een certificeringsgarantie. Slaag de eerste keer of train opnieuw gratis (je betaal voor de accommodatie en examens bij jouw terugkeer). Wij kunnen geen garanties geven over persoonlijke successen of voordelen van het behalen van certificering.

Inhoudsopgave

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions


Module 1: SharePoint as a Developer Platform

This module examines different approaches that can be used to develop applications with SharePoint Server 2013 the scenarios in which each approach might be appropriate.

Lessons

 • Introducing the SharePoint Developer Landscape
 • Choosing Approaches to SharePoint Development
 • Understanding SharePoint 2013 Deployment and Execution Models

Lab: Comparing Web Parts and App Parts

 • Creating and Deploying a SharePoint Web Part
 • Creating and Deploying a SharePoint App Part

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the opportunities for developers in SharePoint Server 2013
 • Choose appropriate execution models for custom SharePoint components
 • Choose appropriate deployment models for custom SharePoint components

Module 2: Working with SharePoint Objects

This module introduces the server-side SharePoint object model and how the core classes relate to sites and collections. The server-side SharePoint object model provides a core set of classes that represent different items in the logical architecture of a SharePoint deployment. Students also learn how manage permissions for server-side code.

Lessons

 • Understanding the SharePoint Object Hierarchy
 • Working with Sites and Webs
 • Working with Execution Contexts

Lab: Working with Sites and Webs

 • Working with Sites and Webs in Managed Code
 • Working with Sites and Webs in Windows PowerShell

Lab: Working with Execution Contexts

 • Running Code with Elevated Privileges
 • Adapting Content for Different User Permissions

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose of key classes in the server-side SharePoint object model
 • Programmatically interact with SharePoint site collections and sites
 • Adapt solutions for users with different levels of permissions

Module 3: Working with Lists and Libraries

This module explains how to interact with lists and libraries. Students learn about how to work with lists and libraries programmatically using the server-side SharePoint object model and how to use query classes and LINQ to SharePoint to query and retrieve data from SharePoint lists. Student also learn how to efficiently work with lists that contain large numbers of items.

Lessons

 • Using List and Library Objects
 • Querying and Retrieving List Data
 • Working with Large Lists

Lab: Querying and Retrieving List Data

 • Querying List Items
 • Updating List Items

Lab : Working with Large Lists

 • Using the ContentIterator Class

After completing this module, students will be able to:

 • Interact with lists and libraries programmatically
 • Query and retrieve list data
 • Perform operations efficiently on large lists

Module 4: Designing and Managing Features and Solutions

This module examines creating and deploying custom Developing a SharePoint solutions and features. The students also learn how and when to use sandbox solutions.

Lessons

 • Understanding Features and Solutions
 • Configuring Features and Solutions
 • Working with Sandboxed Solutions

Lab: Working with Features and Solutions

 • Configuring SharePoint Features
 • Creating Feature Receiver Classes
 • Creating Features with Dependencies

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose and key functionality of Features and solutions
 • Configure and manage Features and solutions
 • Create and manage sandboxed solutions

Module 5: Working with Server-Side Code

This module describes how to develop and deploy Web Parts and event receivers in a solution.

Lessons

 • Developing Web Parts
 • Using Event Receivers
 • Using Timer Jobs
 • Storing Configuration Data

Lab : Working with Server-Side Code

 • Developing an Event Receiver
 • Updating a Web Part
 • Creating a Timer Job

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the process for developing a web part
 • Use event receivers to handle SharePoint events
 • Use timer jobs to perform out of process, and scheduled operations
 • Store and manipulate configuration data for custom components

Module 6: Managing Identity and Permissions

This module describes how manage permissions through code and customize authentication using custom claims providers.

Lessons

 • Understanding Identity Management in SharePoint 2013
 • Managing Permissions in SharePoint 2013
 • Configuring Forms-Based Authentication
 • Customizing the Authentication Experience

Lab: Managing Permissions Programmatically in SharePoint 2013

 • Managing List Permissions Programmatically

Lab: Creating and Deploying a Custom Claims Provider

 • Creating a Custom Claims Provider
 • Supporting Search and Resolve in a Claims Provider
 • Deploying and Testing a Claims Provider

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how authentication and identity management work in SharePoint 2013
 • Verify and manage permissions programmatically in SharePoint 2013
 • Verify and manage permissions programmatically in SharePoint 2013
 • Create claims providers and customize the sign-in experience

Module 7: Introducing Apps for SharePoint

This module introduces the SharePoint App, a new way to customize SharePoint functionality with SharePoint Server 2013.

Lessons

 • Overview of Apps for SharePoint
 • Developing Apps for SharePoint

Lab: Creating a Site Suggestions App

 • Creating a New SharePoint App
 • Using the Client-Side Object Model

After completing this module, students will be able to:

 • Describe SharePoint apps and compare them to SharePoint farm solutions and sandboxed solutions
 • Describe how to develop apps for SharePoint 2013 that work on-premises and in the cloud

Module 8: Client-Side SharePoint Development

This module describes how to use JavaScript Client Object Model (CSOM), managed code CSOM and the REST API to build SharePoint Apps.

Lessons

 • Using the Client-Side Object Model for Managed Code
 • Using the Client-Side Object Model for JavaScript
 • Using the REST API with JavaScript

Lab : Using the Client-Side Object Model for Managed Code

 • Add Site Column
 • Add the Mileage Claim Content Type
 • Add the Claims List

Lab : Using the REST API with JavaScript

 • Creating List Relationships
 • Add Vote Recording
 • Display Votes for Each Suggestion

After completing this module, students will be able to:

 • Use the client-side object model for managed code to interact with a SharePoint deployment
 • Use the client-side object model for JavaScript to interact with a SharePoint deployment
 • Use the REST API with JavaScript or C# to interact with a SharePoint deployment

Module 9: Developing Remote Hosted SharePoint Apps

This module examines the difference between provider hosted Apps and Remote Hosted Apps. The students will also create and deploy a Provider Hosted App.

Lessons

 • Overview of Remote Hosted Apps
 • Configuring Remote Hosted Apps
 • Developing Remote Hosted Apps

Lab : Configuring a Provider Hosted SharePoint App

 • Configuring a Server to Server Trust Relationship
 • Creating a Provider Hosted App

Lab : Developing a Provider Hosted SharePoint App

 • Working with SharePoint Data
 • Using the Chrome Control

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how remote-hosted apps work and how to configure the permissions and cross-domain calls that they may require.
 • Configure apps for hosting on Windows Azure or remote servers
 • Develop apps for hosting on Windows Azure or remote servers

Module 10: Publishing and Distributing Apps

This module introduces the App Catalog so users to locate, purchase, and install apps easily. The students learn how to package and publish Apps to the App Catalog.

Lessons

 • Understanding the App Management Architecture
 • Understanding App Packages
 • Publishing Apps
 • Installing, Updating, and Uninstalling Apps

Lab : Publishing an App to a Corporate Catalog

 • Creating an App Catalog
 • Creating an App Package
 • Publishing an App Package

Lab : Installing, Updating, and Uninstalling Apps

 • Installing an App
 • Upgrading an App
 • Removing an App

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how SharePoint manages app publishing and distribution
 • Describe the contents of an app package
 • Publish apps to a corporate catalog or the Office Marketplace
 • Install, update, and uninstall apps

Module 11: Automating Business Processes

This module explains how to create workflows and workflow actions using Visio 2013, SharePoint Designer 2013 and Visual Studio 2012.

Lessons

 • Understanding Workflow in SharePoint 2013
 • Building Workflows by using Visio 2013 and SharePoint Designer 2013
 • Developing Workflows in Visual Studio 2012

Lab : Building Workflows in Visio 2013 and SharePoint Designer 2013

 • Creating Workflows by Using Visio
 • Editing Workflows by Using SharePoint Designer

Lab : Creating Workflow Actions in Visual Studio 2012

 • Creating Custom Workflow Actions
 • Using a Custom Workflow in SharePoint Designer

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture and capabilities of workflow in SharePoint 2013
 • Create declarative workflows in Visio 2013 and SharePoint Designer 2013
 • Create and deploy custom workflows by using Visual Studio 2012

Module 12: Managing Taxonomy

This module explains the importance of a good taxonomy in SharePoint and working with the components of the taxonomy. The students also see how to tie event receivers to the taxonomy.

Lessons

 • Managing Taxonomy in SharePoint 2013
 • Working with Content Types
 • Working with Advanced Features of Content Types

Lab : Working with Content Types

 • Create a System to Capture Vacation Requests

Lab : Working with Advanced Features of Content Types

 • Creating an Event Receiver Assembly
 • Registering an Event Receiver with a Site Content Type

After completing this module, student will be able to:

 • Work with taxonomy building blocks in SharePoint 2013
 • Create and configure content types declaratively and programmatically
 • Work with advanced features of content types

Module 13: Managing Custom Components and Site Life Cycles

This module explains how you can create custom component definitions and templates, which enable you to deploy custom sites, lists and other components across a farm.

Lessons

 • Defining Custom Lists
 • Defining Custom Sites
 • Managing SharePoint Sites

Lab : Managing Custom Components and Site Life Cycles

 • Create a Site Definition
 • Create a List Definition
 • Developing an Event Receiver

Lessons

 • Defining Custom Lists
 • Defining Custom Sites
 • Managing SharePoint Sites

After completing this module, student will be able to:

 • Define and provision custom lists
 • Define and provision custom sites
 • Manage the SharePoint site life cycle

Module 14: Customizing User Interface Elements

This module explains different ways of customizing the SharePoint user interface, such as adding buttons to the ribbon or modifying the appearance of list views.

Lessons

 • Working with Custom Actions
 • Using Client-Side User Interface Components
 • Customizing the SharePoint List User Interface

Lab : Using the Edit Control Block to Launch an App

 • Configuring an App to Display Customer Orders
 • Use a Custom Action to Launch an App

Lab : Using jQuery to Customize the SharePoint List User Interface

 • Creating a Custom List View

After completing this module, student will be able to:

 • Use custom actions to modify the SharePoint user interface
 • Use JavaScript to work with client-side SharePoint user interface components
 • Describe how to modify the appearance and behaviour of list views and forms

Module 15: Working with Branding and Navigation

This module explains ways to customize branding, designing, publishing and navigating sites in SharePoint Server 2013. The students also learn how to create devise independent sites standard web technologies, such as HTML, CSS, and JavaScript.

Lessons

 • Creating and Applying Themes
 • Branding and Designing Publishing Sites
 • Tailoring Content to Platforms and Devices
 • Configuring and Customizing Navigation

Lab : Branding and Designing Publishing Sites

 • Creating SharePoint Master Pages
 • Building Master Page Functionality
 • Publishing and Applying Design Assets

Lab : Configuring Farm-Wide Navigation

 • Creating a Custom Site Map Provider
 • Adding Custom Navigation Controls to a Master Page

After completing this module, student will be able to:

 • Create and apply themes to SharePoint sites
 • Create publishing site design assets such as master pages and page layouts
 • Use device channels and image renditions to adapt content for different devices
 • Configure and customize the navigation experience for publishing sites

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions


Module 1: Creating Robust and Efficient Apps for SharePoint

In this module, you will review key aspects of the apps for SharePoint development platform, including capabilities, packaging and infrastructure, client-side programming for SharePoint, and app security. You will also learn about how to optimize the performance of your apps.

Lessons

 • Apps for SharePoint
 • Communicating with SharePoint from an App
 • Authenticating and Authorizing Apps for SharePoint
 • Designing Apps for Performance

Lab : Monitoring SharePoint Health Scores

 • Creating and Deploying an App Part
 • Working with Server Health Scores

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the apps for SharePoint development platform
 • Use the client-side object models and the REST API to communicate with SharePoint.
 • Configure security for apps for SharePoint
 • Configure security for apps for SharePoint

Module 2: Developing Managed Metadata Solutions

In this module you will see metadata objects and how they are used to categorize items so that you can learn how to work with them in code. You will also see how to use the advanced features of terms and manage permissions and roles. In this way you can provide a full set of terms that users can tag content with.

Lessons

 • Managed Metadata
 • Configuring Managed Metadata Term Sets
 • Working with Managed Metadata Fields

Lab : Developing Managed Metadata Solutions (Part 1)

 • Creating and Configuring the Corporate Structure App
 • Displaying the Existing Taxonomy Groups
 • Creating a Group, a Term Set, and Terms

Lab : Developing Managed Metadata Solutions (Part 2)

 • Obtaining the Host Web
 • Adding Metadata Site Columns

After completing this module, student will be able to:

 • Explain the capabilities and applications of managed metadata in SharePoint 2013
 • Automate the creation and configuration of managed metadata term sets
 • Interact with managed metadata term sets and fields from client-side and server-side code

Module 3: Interacting with the Search Service

The module provides an overview of the search service architecture in SharePoint 2013 as it relates to developers, before describing how to construct queries using Keyword Query Language (KQL) and FAST Query Language (FQL) and submit these queries to the search service.

Lessons

 • SharePoint 2013 Search Service
 • Building Search Queries with KQL and FQL
 • Executing Search Queries from Code

Lab : Executing Search Queries from SharePoint Apps

 • Submitting Search Queries from Client-Side Code
 • Using a Custom Action to Launch A Search App

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the SharePoint Search Architecture
 • Describe the structure of the search index
 • Describe what a crawled property is and how they are created
 • Describe what a managed property is and how they are created
 • Describe the various settings of a managed property
 • Modify the search schema at various levels

Module 4: Customizing the Search Experience

In this module you will create and modify queries as well as manage search results.

Lessons

 • Customizing Query Processing
 • Customizing Search Results
 • Configuring Result Types and Display Templates
 • Customizing Content Processing

Lab : Configuring Entity Extraction

 • Create and deploy an entity extractor

After completing this module, student will be able to:

 • Create various types of result sources
 • Create basic and complex query transforms
 • Configure query rule conditions and actions to target query intent
 • Create and modify result types
 • Create and modify display templates
 • Utilize display templates with various search web parts
 • Add managed properties as refiners with counts
 • Utilize entity extraction in your crawls
 • Extend content processing with Content Enrichment

Module 5: Implementing Enterprise Content Management

In this module, you will work with SharePoint document management features in code.

Lessons

 • Working with eDiscovery
 • Working with Content Management
 • Automating Records Management

Lab : Implementing Content Management Functionality

 • Creating a Custom Document ID Provider
 • Registering a Custom Document ID Provider
 • Applying a Custom Audit Policy

After completing this module, student will be able to:

 • Use SharePoint eDiscovery functionality in custom applications
 • Create and manage information management policies and document sets programmatically
 • Manage and customize SharePoint records management functionality

Module 6: Developing a Publishing Site for Web Content

In this module, you will learn how to utilize develop web content solutions for publishing sites.

Lessons

 • Programming with the Web Content Publishing API
 • Developing Page Components for Web Content Publishing

Lab : Customizing a SharePoint Publishing Site

 • Building a Custom Page Field Control
 • Building a Page Layout

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the capabilities of the Publishing API
 • Describe how to access the Publishing API utilizing the server-side object model

Module 7: Structuring and Publishing Websites for All Users

This module will focus on providing you with the knowledge to build web sites that are mobile device friendly, support multiple language and with proper navigation. This will be accomplished by introducing you to SharePoint features including device channels, managed navigation and variations.

Lessons

 • Website Structure and Navigation
 • Publishing Content
 • Publishing to Mobile Devices
 • Multi-language sites using Variations

Lab : Structuring a SharePoint Publishing Site

 • Creating a Navigation Term Set

Lab : Publishing for Multiple Devices and Languages

 • Creating a Device Channel
 • Using the Device Panel Control
 • Creating a French Variation

After completing this module, student will be able to:

 • Configure website structure and navigation
 • Describe the difference between structured and metadata navigation
 • Programmatically configure site navigation
 • Utilize basic publishing features of SharePoint
 • Use the new cross-site publishing features of SharePoint 2013
 • Work with mobile devices using Device Channels
 • Configure and implement variations for multilingual sites
 • Work with human and machine translation tasks in variation sites

Module 8: Developing Optimized Internet Sites

In this module, you will learn how to optimize your site for Internet search engines, and maximize the performance of rendering your site content.

Lessons

 • Optimizing a SharePoint Site for Search Engines
 • Optimizing Performance and Scalability

Lab : Optimizing SharePoint Publishing Sites

 • Optimizing a Site for Search Engines
 • Maximizing the Performance of a Publishing Site

After completing this module, student will be able to:

 • Configure search engine optimization settings
 • Add SEO Properties to publishing pages and Managed Navigation terms
 • Configure caching to improve site rendering performance
 • Optimize site assets and resources to maximize performance

Module 9: Working with Business Connectivity Services

In this module, you will learn how to develop Business Connectivity Services (BCS) solutions.

Lessons

 • Business Connectivity Services in SharePoint 2013
 • Creating BDC Models in SharePoint Designer
 • Creating BDC Models in Visual Studio 2012

Lab : Working with Business Connectivity Services

 • Creating Farm-Scoped External Content Types
 • Creating App-Scoped External Content Types

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the key components of Business Connectivity Services in SharePoint Server 2013
 • Create and configure BDC models by using SharePoint Designer.
 • Create and configure BDC models by using Visual Studio 2012

Module 10: Creating Advanced Business Data Connectivity Models

This module will explore how to create custom search connectors using several different methodologies and lastly, you will learn the advanced topic of the new SharePoint 2013 external event notification feature to support SharePoint list features such as alerts and event receivers when external data changes.

Lessons

 • Configuring BDC Models for Search
 • Developing Custom Connectivity Components
 • Working with External Events and Notifications

Lab : Creating and Deploying a .NET Connectivity Assembly

 • Create a .NET Connectivity Assembly
 • Implementing Entity Methods
 • Deploying and testing a .NET Connectivity Model

After completing this module, students will be able to:

 • Decide when to use BDC models to extend search
 • Describe the BCS Connector Framework
 • Describe and implement BDC search stereotyped operations
 • Configure BDC model properties for search
 • Configure custom item level security
 • Utilize techniques to optimize search indexing

Module 11: Working with Business Data In Client Applications

BCS provides a framework to access via a wide array of protocols such as WCF and OData services to a myriad of external data sources, ranging from data stored in databases to custom proprietary data stores. In this module you will work with Business Data in both custom and composite solutions.

Lessons

 • Working with Business Data in Composite Solutions
 • Working with Business Data in Custom Solutions
 • Working with Business Data in Client Applications

Lab : Working with Business Data in Apps for SharePoint

 • Reading Business Data in Client-Side Code
 • Presenting Business Data in an App for SharePoint

After completing this module, students will be able to:

 • Access business data by using composite solutions
 • Utilize the Business Data Web Parts on your Team and Publishing pages
 • Work with external data columns in lists
 • Work with Business Data in SharePoint workflows
 • Access business data by using custom solutions
 • Utilize the various APIs available such as CSOM, JSOM, and REST
 • Access business data by using client applications
 • Configure external content types for use with Office clients

Module 12: Managing and Accessing User Profile Data

In this module, you will review key aspects of the user profile service, and see how you can write client-side and server-side code to access, update and manage user profile properties.

Lessons

 • User Profile Data in SharePoint 2013
 • Options for Accessing User Profile Data
 • Managing User Profile Data
 • Managing User Profile Properties

Lab : Accessing User Profile Data

 • Add People Search Functionality to an App
 • Display User Properties in the App

Lab : Managing User Profile Properties

 • Add Code to Display User Profile Properties
 • Add Code to Manage User Profile Properties

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how user profile data is used in SharePoint
 • Describe the options and restrictions for accessing user profile data.
 • Use client-side code to access and server-side code to access and update user profile data.
 • Configure and manage user profile properties

Module 13: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

In this module, you will see some of the social features in SharePoint 2013, and you will see how you can develop apps which extend and customize the social workload; tailoring the experience for your business needs.

Lessons

 • Overview of the Social Workload
 • Developing Social Solutions
 • Working with Feeds

Lab : Creating a Social App Part

 • Displaying a Project Site Newsfeed
 • Posting a Message to a Newsfeed
 • Using Search to Retrieve Newsfeed Posts

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the main components of the social workload.
 • Develop solutions to extend the social workload
 • Create solutions which make use of the newsfeed functionality in SharePoint Server 2013

Module 14: Monitoring and Troubleshooting Custom SharePoint Solutions

This module will introduce methods that you can use to improve the performance and scalability of solutions and apps.

Lessons

 • Debugging SharePoint Apps in Visual Studio
 • Diagnosing Faults in Deployed Apps
 • Testing Performance and Scalability

Lab : Enabling ASP.NET Tracing

 • Adding a Diagnostics Page to a SharePoint App
 • Configuring ASP.NET Tracing
 • Using Trace Logs

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to identify, diagnose, and remove bugs in SharePoint apps during development
 • Describe how to record information about issues that arise in deployed SharePoint apps
 • Describe how developers optimize the performance of SharePoint apps by implementing best practices, measuring performance, and load testing

Examenproces

U zult de volgende examens afleggen, die vallen onder onze certificaatgarantie:

 • Examen 70-488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
 • Examen 70-489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Om het MCSD: SharePoint Applications certificaat te behalen, moet U de volgende twee examens behaald hebben:

 • Examen 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • Examen 70-486: Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications

Haal alle vier examens via de versnelde MCSD: SharePoint Applications cursus.

De cursus omvat

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
 • MOC 20489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Gratis voorzien bij de cursus:

 • Professional SharePoint 2013 Development - ISBN - 978-1118495827

Jouw versnelde cursus omvat:

 • Accommodatie *
 • Maaltijden, onbeperkte snacks, drankjes, thee en koffie
 • Examens op locatie
 • Examen vouchers **
 • Oefentoetsen ***
 • Certificeringsgarantie****
 • Trainingsmateriaal
 • Dagelijks tot 12 uur training onder begeleiding van een instructeur
 • 24 uur toegang tot het laboratorium
 • Hands-on training via Lecture | Lab | ReviewTM
 • Digitaal cursusmateriaal (indien beschikbaar)
 • *Alleen voor residentiële training. Geldt niet voor online cursussen
 • **Examenvouchers zijn mogelijk niet inbegrepen voor cursisten en vereisen een afzonderlijke aankoop door een werkgever vanwege ESFA-richtlijnen
 • ***Niet op alle cursussen
 • ****Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw (betaal alleen voor accommodatie, examens en incidentele kosten)

Vereisten

Voordat U deelneemt aan deze cursus moet U op zijn minst vier jaar ervaring in SharePoint en webontwikkeling hebben.

Om het MCSD: SharePoint Applications certificaat te halen moet U eerst de volgende examens behaald hebben:

 • Examen 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • Examen 70-486: Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications

Het wordt aanbevolen dat U reeds de volgende ervaring hebt:

 • Oplossingen ontwikkelen binnen Visual Studio 2010 of Visual Studio 2012/2013
 • Basiskennis van SharePoint oplossingontwikkeling, in SharePoint 2013 of eerdere versies daarvan
 • Basiskennis van Visual C# en .NET Framework 4.5
 • Basisbegrip van ASP.NET en server-side web ontwikkelingstechnologieën, waaronder verzoek/reactie en de paginacyclus
 • Basisbegrip van AJAX en asynchrone programmeertechnieken
 • Basis werkkennis van webtechnieken van de client-side, waaronder HTML, CSS en JavaScript
 • Bekendheid met mogelijkheden voor authenticatie en machtiging, waaronder claim-based machtigingen
 • Werken met Windows PowerShell

U moet ook bekend zijn met de mogelijkheden van SharePoint en met online diensten zoals Windows Azure en SharePoint Online evenals het ontwikkelen van Office client apps.

Weet je niet zeker of je aan de vereisten voldoet? Maak je geen zorgen. Jouw trainingsadviseur bespreekt jouw achtergrond met je om te begrijpen of deze cursus geschikt is voor je.

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 113776 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.63% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Have had a good experience at Firebrand. The instructor has been fantastic and has provided all the information needed to pass the exams."
B.R., Halton Borough Council. (9/10/2017 (Maandag) t/m 14/10/2017 (Zaterdag))

"Good and intensive course - very useful and enables you to use it in the "real world"."
Niels Kristian Risager , airgreenland. (8/6/2015 (Maandag) t/m 13/6/2015 (Zaterdag))

"Extremely tough, but all the essential information."
Anoniem (25/1/2015 (Zondag) t/m 30/1/2015 (Vrijdag))

"The course is a good way to get a complete understanding of SharePoint in a short space of time."
Anoniem, Intouch Business LLP (16/11/2014 (Zondag) t/m 21/11/2014 (Vrijdag))

"This is my second training course at Firebrand, a totally immersive and intense experience which lets you ramp up quickly."
Manjit Sahote, Mazars. (3/8/2014 (Zondag) t/m 8/8/2014 (Vrijdag))

Cursusdata

Start datum

Eind datum

Status

Locatie

Nu boeken

22/11/2021 (Maandag)

27/11/2021 (Zaterdag)

Beëindigde cursus - Geef feedback

-

 

28/3/2022 (Maandag)

2/4/2022 (Zaterdag)

Wachtlijst

Landelijk

 

9/5/2022 (Maandag)

14/5/2022 (Zaterdag)

Beperkte beschikbaarheid

Landelijk

 

20/6/2022 (Maandag)

25/6/2022 (Zaterdag)

Open

Landelijk

 

1/8/2022 (Maandag)

6/8/2022 (Zaterdag)

Open

Landelijk

 

12/9/2022 (Maandag)

17/9/2022 (Zaterdag)

Open

Landelijk

 

Nieuwste beoordelingen van onze studenten