Microsoft MCSA: Data Engineering with Azure - Slechts 5 dagen

Your 5-day accelerated MCSA: Data Engineering with Azure course will develop the skills to design and implement big data engineering workflows with the Microsoft cloud ecosystem and Microsoft HD Insight to extract strategic value from your data.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in Microsoft Official Curriculum (MOC) at our distraction-free training centre, allowing you to focus 100% on learning. You'll experience Firebrand's Lecture | Lab | Review technique, combining hands-on practical labs, theory and review sessions to reinforce learning and develop skills and knowledge faster.

You'll cover a range of exciting topics including:

Lees meer...

 • Deploying and securing multi-user HDInsight clusters
 • Implementing batch solutions with Hive and Apache Pig
 • Creating Spark streaming applications using DStream API
 • Developing big data real-time processing solutions with Apache Storm
 • Performing exploratory data analysis by using Spark SQL

You'll be prepared for exams 70-775: Perform Data Engineering on Microsoft HD Insight and 70-776: Engineering Data with Microsoft Cloud Services. You'll sit these on-site during the course, covered by your Certification Guarantee.

Your MCSA: Data Engineering with Azure certification will validate skills in implementing big data engineering workflows with Microsoft Cloud Services and Microsoft HDInsight. Ideal if you're a data engineer, data architect, data scientist or data developer. Earning this certifcation acts as your first step towards achieving the MCSE: Data Management and Analytics credential.

Zie Benefits...

Zeven redenen waarom jij voor jouw MCSA Data Engineering with Azure cursus voor Firebrand kiest:

 1. Jij zal in slechts 5 dagen MCSA Data Engineering with Azure getrained zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze MCSA Data Engineering with Azure cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, examen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor MCSA Data Engineering with Azure of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over MCSA Data Engineering with Azure leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal MCSA Data Engineering with Azure sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor MCSA Data Engineering with Azure studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 72,589 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van MCSA Data Engineering with Azure bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor de cursus? Neem een GRATIS oefentest =

Nieuwste MCSA Data Engineering with Azure-beoordelingen van onze studenten

Gebruik de Microsoft vouchers voor gratis opleidingen

De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.

Zie Curriculum...

Nieuwste MCSA Data Engineering with Azure-beoordelingen van onze studenten

20775A: Perform Data Engineering on Microsoft Azure HDInsight

Module 1: Getting Started with HDInsight

This module introduces Hadoop, the MapReduce paradigm, and HDInsight.

Lessons

 • What is Big Data?
 • Introduction to Hadoop
 • Working with MapReduce Function
 • Introducing HDInsight

Lab : Working with HDInsight

 • Provision an HDInsight cluster and run MapReduce jobs

After completing this module, students will be able to:

 • Describe Hadoop, MapReduce and HDInsight.
 • Use scripts to provision an HDInsight Cluster.
 • Run a word-counting MapReduce program using PowerShell.

Module 2: Deploying HDInsight Clusters

This module provides an overview of the Microsoft Azure HDInsight cluster types, in addition to the creation and maintenance of the HDInsight clusters. The module also demonstrates how to customise clusters by using script actions through the Azure Portal, Azure PowerShell, and the Azure command-line interface (CLI). This module includes labs that provide the steps to deploy and manage the clusters.

Lessons

 • Identifying HDInsight cluster types
 • Managing HDInsight clusters by using the Azure portal
 • Managing HDInsight Clusters by using Azure PowerShell

Lab : Managing HDInsight clusters with the Azure Portal

 • Create an HDInsight cluster that uses Data Lake Store storage
 • Customise HDInsight by using script actions
 • Delete an HDInsight cluster

After completing this module, students will be able to:

 • Identify HDInsight cluster types
 • Manage HDInsight clusters by using the Azure Portal.
 • Manage HDInsight clusters by using Azure PowerShell.

Module 3: Authorising Users to Access Resources

This module provides an overview of non-domain and domain-joined Microsoft HDInsight clusters, in addition to the creation and configuration of domain-joined HDInsight clusters. The module also demonstrates how to manage domain-joined clusters using the Ambari management UI and the Ranger Admin UI. This module includes the labs that will provide the steps to create and manage domain-joined clusters.

Lessons

 • Non-domain Joined clusters
 • Configuring domain-joined HDInsight clusters
 • Manage domain-joined HDInsight clusters

Lab : Authorising Users to Access Resources

 • Prepare the Lab Environment
 • Manage a non-domain joined cluster

After completing this module, students will be able to:

 • Identify the characteristics of non-domain and domain-joined HDInsight clusters.
 • Create and configure domain-joined HDInsight clusters through the Azure PowerShell.
 • Manage the domain-joined cluster using the Ambari management UI and the Ranger Admin UI.
 • Create Hive policies and manage user permissions.

Module 4: Loading data into HDInsight

This module provides an introduction to loading data into Microsoft Azure Blob storage and Microsoft Azure Data Lake storage. At the end of this lesson, you will know how to use multiple tools to transfer data to an HDInsight cluster. You will also learn how to load and transform data to decrease your query run time.

Lessons

 • Storing data for HDInsight processing
 • Using data loading tools
 • Maximising value from stored data

Lab : Loading Data into your Azure account

 • Load data for use with HDInsight

After completing this module, students will be able to:

 • Discuss the architecture of key HDInsight storage solutions.
 • Use tools to upload data to HDInsight clusters.
 • Compress and serialize uploaded data for decreased processing time.

Module 5: Troubleshooting HDInsight

In this module, you will learn how to interpret logs associated with the various services of Microsoft Azure HDInsight cluster to troubleshoot any issues you might have with these services. You will also learn about Operations Management Suite (OMS) and its capabilities.

Lessons

 • Analyse HDInsight logs
 • YARN logs
 • Heap dumps
 • Operations management suite

Lab : Troubleshooting HDInsight

 • Analyse HDInsight logs
 • Analyse YARN logs
 • Monitor resources with Operations Management Suite

After completing this module, students will be able to:

 • Locate and analyse HDInsight logs.
 • Use YARN logs for application troubleshooting.
 • Understand and enable heap dumps.
 • Describe how the OMS can be used with Azure resources.

Module 6: Implementing Batch Solutions

In this module, you will look at implementing batch solutions in Microsoft Azure HDInsight by using Hive and Pig. You will also discuss the approaches for data pipeline operationalisation that are available for big data workloads on an HDInsight stack.

Lessons

 • Apache Hive storage
 • HDInsight data queries using Hive and Pig
 • Operationalise HDInsight

Lab : Implement Batch Solutions

 • Deploy HDInsight cluster and data storage
 • Use data transfers with HDInsight clusters
 • Query HDInsight cluster data

After completing this module, students will be able to:

 • Understand Apache Hive and the scenarios where it can be used.
 • Run batch jobs using Apache Hive and Apache Pig.
 • Explain the capabilities of the Microsoft Azure Data Factory and Apache Oozie and how they can orchestrate and automate big data workflows.

Module 7: Design Batch ETL solutions for big data with Spark

This module provides an overview of Apache Spark, describing its main characteristics and key features. Before you start, it's helpful to understand the basic architecture of Apache Spark and the different components that are available. The module also explains how to design batch Extract, Transform, Load (ETL) solutions for big data with Spark on HDInsight. The final lesson includes some guidelines to improve Spark performance.

Lessons

 • What is Spark?
 • ETL with Spark
 • Spark performance

Lab : Design Batch ETL solutions for big data with Spark.

 • Create a HDInsight Cluster with access to Data Lake Store
 • Use HDInsight Spark cluster to analyse data in Data Lake Store
 • Analysing website logs using a custom library with Apache Spark cluster on HDInsight
 • Managing resources for Apache Spark cluster on Azure HDInsight

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of Spark on HDInsight.
 • Describe the different components required for a Spark application on HDInsight.
 • Identify the benefits of using Spark for ETL processes.
 • Create Python and Scala code in a Spark program to ingest or process data.
 • Identify cluster settings for optimal performance.
 • Track and debug jobs running on an Apache Spark cluster in HDInsight.

Module 8: Analyse Data with Spark SQL

This module describes how to analyse data by using Spark SQL. In it, you will be able to explain the differences between RDD, Datasets and Dataframes, identify the uses cases between Iterative and Interactive queries, and describe best practices for Caching, Partitioning and Persistence. You will also look at how to use Apache Zeppelin and Jupyter notebooks, carry out exploratory data analysis, then submit Spark jobs remotely to a Spark cluster.

Lessons

 • Implementing iterative and interactive queries
 • Perform exploratory data analysis

Lab : Performing exploratory data analysis by using iterative and interactive queries

 • Build a machine learning application
 • Use zeppelin for interactive data analysis
 • View and manage Spark sessions by using Livy

After completing this module, students will be able to:

 • Implement interactive queries.
 • Perform exploratory data analysis.

Module 9: Analyse Data with Hive and Phoenix

In this module, you will learn about running interactive queries using Interactive Hive (also known as Hive LLAP or Live Long and Process) and Apache Phoenix. You will also learn about the various aspects of running interactive queries using Apache Phoenix with HBase as the underlying query engine.

Lessons

 • Implement interactive queries for big data with interactive hive.
 • Perform exploratory data analysis by using Hive
 • Perform interactive processing by using Apache Phoenix

Lab : Analyse data with Hive and Phoenix

 • Implement interactive queries for big data with interactive Hive
 • Perform exploratory data analysis by using Hive
 • Perform interactive processing by using Apache Phoenix

After completing this module, students will be able to:

 • Implement interactive queries with interactive Hive.
 • Perform exploratory data analysis using Hive.
 • Perform interactive processing by using Apache Phoenix.

Module 10: Stream Analytics

The Microsoft Azure Stream Analytics service has some built-in features and capabilities that make it as easy to use as a flexible stream processing service in the cloud. You will see that there are a number of advantages to using Stream Analytics for your streaming solutions, which you will discuss in more detail. You will also compare features of Stream Analytics to other services available within the Microsoft Azure HDInsight stack, such as Apache Storm. You will learn how to deploy a Stream Analytics job, connect it to the Microsoft Azure Event Hub to ingest real-time data, and execute a Stream Analytics query to gain low-latency insights. After that, you will learn how Stream Analytics jobs can be monitored when deployed and used in production settings.

Lessons

 • Stream analytics
 • Process streaming data from stream analytics
 • Managing stream analytics jobs

Lab : Implement Stream Analytics

 • Process streaming data with stream analytics
 • Managing stream analytics jobs

After completing this module, students will be able to:

 • Describe stream analytics and its capabilities.
 • Process streaming data with stream analytics.
 • Manage stream analytics jobs.

Module 11: Implementing Streaming Solutions with Kafka and HBase

In this module, you will learn how to use Kafka to build streaming solutions. You will also see how to use Kafka to persist data to HDFS by using Apache HBase, and then query this data.

Lessons

 • Building and Deploying a Kafka Cluster
 • Publishing, Consuming, and Processing data using the Kafka Cluster
 • Using HBase to store and Query Data

Lab : Implementing Streaming Solutions with Kafka and HBase

 • Create a virtual network and gateway
 • Create a storm cluster for Kafka
 • Create a Kafka producer
 • Create a streaming processor client topology
 • Create a Power BI dashboard and streaming dataset
 • Create an HBase cluster
 • Create a streaming processor to write to HBase

After completing this module, students will be able to:

 • Build and deploy a Kafka Cluster.
 • Publish data to a Kafka Cluster, consume data from a Kafka Cluster, and perform stream processing using the Kafka Cluster.
 • Save streamed data to HBase, and perform queries using the HBase API.

Module 12: Develop big data real-time processing solutions with Apache Storm

This module explains how to develop big data real-time processing solutions with Apache Storm.

Lessons

 • Persist long term data
 • Stream data with Storm
 • Create Storm topologies
 • Configure Apache Storm

Lab : Developing big data real-time processing solutions with Apache Storm

 • Stream data with Storm
 • Create Storm Topologies

After completing this module, students will be able to:

 • Persist long term data.
 • Stream data with Storm.
 • Create Storm topologies.
 • Configure Apache Storm.

Module 13: Create Spark Streaming Applications

This module describes Spark Streaming; explains how to use discretised streams (DStreams); and explains how to apply the concepts to develop Spark Streaming applications.

Lessons

 • Working with Spark Streaming
 • Creating Spark Structured Streaming Applications
 • Persistence and Visualisation

Lab : Building a Spark Streaming Application

 • Installing Required Software
 • Building the Azure Infrastructure
 • Building a Spark Streaming Pipeline

After completing this module, students will be able to:

 • Describe Spark Streaming and how it works.
 • Use discretised streams (DStreams).
 • Work with sliding window operations.
 • Apply the concepts to develop Spark Streaming applications.
 • Describe Structured Streaming.

20776A: Performing Big Data Engineering on Microsoft Cloud Services

Module 1: Architectures for Big Data Engineering with Azure

This module describes common architectures for processing big data using Azure tools and services.

Lessons

 • Understanding Big Data
 • Architectures for Processing Big Data
 • Considerations for designing Big Data solutions

Lab : Designing a Big Data Architecture

 • Design a big data architecture

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the concept of Big Data.
 • Describe the Lambda and Kappa architectures.
 • Describe design considerations for building Big Data Solutions with Azure.

Module 2: Processing Event Streams using Azure Stream Analytics

This module describes how to use Azure Stream Analytics to design and implement stream processing over large-scale data.

Lessons

 • Introduction to Azure Stream Analytics
 • Configuring Azure Stream Analytics jobs

Lab : Processing Event Streams with Azure Stream Analytics

 • Create an Azure Stream Analytics job
 • Create another Azure Stream job
 • Add an Input
 • Edit the ASA job
 • Determine the nearest Patrol Car

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the purpose and structure of Azure Stream Analytics.
 • Configure Azure Stream Analytics jobs for scalability, reliability and security.

Module 3: Performing custom processing in Azure Stream Analytics

This module describes how to include custom functions and incorporate machine learning activities into an Azure Stream Analytics job.

Lessons

 • Implementing Custom Functions
 • Incorporating Machine Learning into an Azure Stream Analytics Job

Lab : Performing Custom Processing with Azure Stream Analytics

 • Add logic to the analytics
 • Detect consistent anomalies
 • Determine consistencies using machine learning and ASA

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to create and use custom functions in Azure Stream Analytics.
 • Describe how to use Azure Machine Learning models in an Azure Stream Analytics job.

Module 4: Managing Big Data in Azure Data Lake Store

This module describes how to use Azure Data Lake Store as a large-scale repository of data files.

Lessons

 • Using Azure Data Lake Store
 • Monitoring and protecting data in Azure Data Lake Store

Lab : Managing Big Data in Azure Data Lake Store

 • Update the ASA Job
 • Upload details to ADLS

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to create an Azure Data Lake Store, create folders, and upload data.
 • Explain how to monitor an Azure Data Lake account, and protect the data that it contains.

Module 5: Processing Big Data using Azure Data Lake Analytics

This module describes how to use Azure Data Lake Analytics to examine and process data held in Azure Data Lake Store.

Lessons

 • Introduction to Azure Data Lake Analytics
 • Analysing Data with U-SQL
 • Sorting, grouping, and joining data

Lab : Processing Big Data using Azure Data Lake Analytics

 • Add functionality
 • Query against Database
 • Calculate average speed

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the purpose of Azure Data Lake Analytics, and how to create and run jobs.
 • Describe how to use USQL to process and analyse data.
 • Describe how to use windowing to sort data and perform aggregated operations, and how to join data from multiple sources.

Module 6: Implementing custom operations and monitoring performance in Azure Data Lake Analytics

This module describes how to create and deploy custom functions and operations, integrate with Python and R, and protect and optimise jobs.

Lessons

 • Incorporating custom functionality into Analytics jobs
 • Managing and Optimising jobs

Lab : Implementing custom operations and monitoring performance in Azure Data Lake Analytics

 • Custom extractor
 • Custom processor
 • Integration with R/Python
 • Monitor and optimise a job

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to incorporate custom features and assemblies into USQL.
 • Describe how to implement security to protect jobs, and how to monitor and optimise jobs to ensure efficient operations.

Module 7: Implementing Azure SQL Data Warehouse

This module describes how to use Azure SQL Data Warehouse to create a repository that can support large-scale analytical processing over data at rest.

Lessons

 • Introduction to Azure SQL Data Warehouse
 • Designing tables for efficient queries
 • Importing Data into Azure SQL Data Warehouse

Lab : Implementing Azure SQL Data Warehouse

 • Create a new data warehouse
 • Design and create tables and indexes
 • Import data into the warehouse.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the purpose and structure of Azure SQL Data Warehouse.
 • Describe how to design table to optimise the processing performed by the data warehouse.
 • Describe tools and techniques for importing data into a warehouse at scale.

Module 8: Performing Analytics with Azure SQL Data Warehouse

This module describes how to import data in Azure SQL Data Warehouse, and how to protect this data.

Lessons

 • Querying Data in Azure SQL Data Warehouse
 • Maintaining Performance
 • Protecting Data in Azure SQL Data Warehouse

Lab : Performing Analytics with Azure SQL Data Warehouse

 • Performing queries and tuning performance
 • Integrating with Power BI and Azure Machine Learning
 • Configuring security and analysing threats

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to perform queries and use the data held in a data warehouse to perform analytics and generate reports.
 • Describe how to configure and monitor a data warehouse to maintain good performance.
 • Describe how to protect data and manage security in a data warehouse.

Module 9: Automating the Data Flow with Azure Data Factory

This module describes how to use Azure Data Factory to import, transform, and transfer data between repositories and services.

Lessons

 • Introduction to Azure Data Factory
 • Transferring Data
 • Transforming Data
 • Monitoring Performance and Protecting Data

Lab : Automating the Data Flow with Azure Data Factory

 • Automate the Data Flow with Azure Data Factory

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the purpose of Azure Data Factory, and explain how it works.
 • Describe how to create Azure Data Factory pipelines that can transfer data efficiently.
 • Describe how to perform transformations using an Azure Data Factory pipeline.
 • Describe how to monitor Azure Data Factory pipelines, and how to protect the data flowing through these pipelines.

Zie Exam Track...

Nieuwste MCSA Data Engineering with Azure-beoordelingen van onze studenten

You'll sit the following exams at the Firebrand training centre during the course, covered by your Certification Guarantee:

70-775: Perform Data Engineering on Microsoft HD Insight

Skills measured:

 • Administer and Provision HDInsight Clusters
 • Implement Big Data Batch Processing Solutions
 • Implement Big Data Interactive Processing Solutions
 • Implement Big Data Real-Time Processing Solutions

70-776: Engineering Data with Microsoft Cloud Services - currently in beta

Skills measured:

 • Design and Implement Complex Event Processing By Using Azure Stream Analytics (15-20%)
 • Design and Implement Analytics by Using Azure Data Lake (25-30%)
 • Design and Implement Azure SQL Data Warehouse Solutions (15-20%)
 • Design and Implement Cloud-Based Integration by using Azure Data Factory (15-20%)
 • Manage and Maintain Azure SQL Data Warehouse, Azure Data Lake, Azure Data Factory, and Azure Stream Analytics (20-25%)

This exam is currently in beta. If you pass it, you will receive full credit toward applicable certifications, but you will not receive a score report or pass/fail notification until 8-12 weeks following the conclusion of the beta period.

Zie What's Included...

Nieuwste MCSA Data Engineering with Azure-beoordelingen van onze studenten

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20775A: Perform Data Engineering on Microsoft HD Insight
 • MOC 20776A: Engineering Data with Microsoft Cloud Services

Zie Prerequisites...

Nieuwste MCSA Data Engineering with Azure-beoordelingen van onze studenten

Before attending this course, you must meet the following prerequisite knowledge and skills of:

 • Azure data services
 • Microsoft Windows operating system and its core functionality
 • Relational databases
 • Programming using R, and familiarity with common R packages
 • Common statistical methods and data analysis best practices.

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet?
Maakt u zich geen zorgen. We bespreken uw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om te bepalen of deze versnelde cursus bij u past.

Bel ons op 024-8457770 en spreek met een van onze inschrijvingsadviseurs.

Firebrand is een meeslepende omgeving en vereist betrokkenheid. Sommige vereisten zijn slechts richtlijnen; je zult misschien je unieke ervaring, houding en vastberadenheid vinden die je in staat stelt om te slagen in je versnelde loop.

Zie Wanneer...

Nieuwste MCSA Data Engineering with Azure-beoordelingen van onze studenten

Microsoft MCSA Data Engineering with Azure Cursusdata

Start datum

Eind datum

Status

Locatie

Nu boeken

27/5/2019 (Maandag)

31/5/2019 (Vrijdag)

Beëindigde cursus

-

 

30/9/2019 (Maandag)

4/10/2019 (Vrijdag)

Wachtlijst

Landelijk

 

11/11/2019 (Maandag)

15/11/2019 (Vrijdag)

Beperkte beschikbaarheid

Landelijk

 

3/2/2020 (Maandag)

7/2/2020 (Vrijdag)

Open

Landelijk

 

16/3/2020 (Maandag)

20/3/2020 (Vrijdag)

Open

Landelijk

 

Nieuwste MCSA Data Engineering with Azure-beoordelingen van onze studenten

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 72,589 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.75% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Again, another lightening fast course with a certificate in the end. The trainers amaze me everytime, on how well-skilled they are. Keep up the good work guys!"
Thomas Geens, SECOTRON. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Really good training"
Bram Cooreman, All Buro Solutions. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Intensive, focused and effective. Days are long, but managable. The Instructor is very helpful and approachable. His knowledge level of the topic is pro, period."
Jan Nakolinna, Boliden Kevitsa. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

"The speed is pretty fast and days could be a few hours shorter. But still nice and fast way to do the training."
Pasi Angeria. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

""
Anoniem, Projinit IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"De cursus was super , aangename lesgever ."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"I have been in many training courses but have never met such an instructor. Very polite, patient, clear, I could ask without hesitation questions as much as I wanted. He makes sure you understand the topic before he goes further. Very professional! You get everything that you need to pass the MS exam. No doubt! Firebrand is definitely a good investment and worth taking it. Many thanks Firebrand team!"
Hamza Kursun. - Microsoft MCSA: Cloud Platform (7 Dagen) (14/10/2017 t/m 20/10/2017)

"I was surrounded with high skill people which forced me to focus on and study hard to pass the exams. It is also a good experience to do networking."
Daniel Ferreira. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (14/10/2017 t/m 22/10/2017)

"This is the third course I have done with Firebrand, and the first I have done in Europe. The instructor standards do not change, the Firebrand ethos remains the same and the package as a whole is very good, wherever you take a course."
Matthew Chamberlain, Chamberlain & Co. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Excellent trainer and good location but very high paced."
D.vR.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (17/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Zeer veel informatie, maar wel deskundig en duidelijke uitleg!"
Henk Schinkel, geen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (23/11/2015 t/m 1/12/2015)

"Fijne accomodatie en eten. Zeer ervaren en professionele docent"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"Prima opleiding geweldige kundige docent uitstekende locatie"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"You will learn a great deal with Firebrand and have every good chance in passing your chosen exams. Its a very unique experience. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Fast Good learning!"
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"The instructor was very thorough and professional. He made the course very understandable. I was very impressed with his teaching methods and presentations. Firebrand is the best."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Great Instructor, much details and good stories from the IT Field. This is for me a drive to continue my IT career and learn more."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Very good way to pass certification if you're able to study and assimilate new knowledges quickly. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Awesome! Great teacher with endless patience!! :)"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Efficient learning with the experience and qualified instructor. Highly recommended!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Continue the way you are!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Middelen om de trainingen te volgen zijn uitstekend."
Anoniem, HCG Hoedt - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Firebrand biedt een mooie geisoleerde omgeving, waarin je, gemotiveerd door een vakbekwame en gedreven docent, met medecursisten dag (en nacht) bezig kunt zijn met slechts een ding voor ogen: de cursusinhoud. Hoewel zeker vermoeiend, vind ik de cursussen van Firebrand absoluut de moeite waard in het traject van verkrijgen van vakgerichte kennis en certificering."
Anoniem, erwinbeelen.com - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Really enjoyable and very hard experience. Trainer made the course fun to do."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (19/9/2015 t/m 27/9/2015)

"Get more in less time"
Anoniem - Microsoft MCSD: SharePoint Applications (12 Dagen) (28/4/2014 t/m 9/5/2014)

"This course was realy good; you lose no time, an efficient way of work"
Philippe De Groote , saphico. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"8 Days course which also includes two weekends. Our trainer made it an experience I didn't want to miss!"
Sybrand Hartman, Tata Steel. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"Een zeer postitieve ervaring, alles is goed geregeld en de trainer was altijd bereid je vragen te beantwoorden. Je leeft hier echt voor de cursus dwz je staat er mee op en tijdens ontbijt begint het al en je stopt pas als je ogen dicht gaan bij het slapen. Zeer goede manier om kennis op te doen. Veel theorie maar ook wel Hands On!"
CG, Veiligheidsregio Kennemerland. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Thuis studeren had me twee keer zoveel tijd gekost. Op de cursus kon ik me erg goed concentreren op de stof en zo ook mijn certificaten behalen in een zeer korte tijd."
Marc van Berkel, Linfosys. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Prima docent, fijne locatie, maar erg intensief."
MV. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Its always great to be busy with SharePoint for a full week. All my goals are completed and got a very good understanding, learned a lot and cannot wait to start using this best practices in my daily work. Very good teacher with a lot of experience, from different kind of businesses."
Anoniem - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Tsunami van informatie en leerstof komt over je heen. Voorbereiden op het assimileren, zeg maar opslorpen, van al deze kennis is een vereiste indien het lang geleden is dat je op de schoolbanken zat. Maar het is een reuze ervaring. Een belevenis en je honger wordt gestild."
Anoniem, VSOA Defensie - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"- Tempo ligt erg hoog, de zaterdagavond (niet inbegrepen bij de 8 dagen) is dan ook zeer nodig. - Kom met genoeg kennis! - Kom met een goede motivatie!"
Rob de Haan, Van Dam ICT. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"Great teacher, learned a lot and had a good team! Really good way of learning."
Marloes Rutten, SplitVision. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Het is niet gemakkelijk, je krijgt erg veel informatie tegelijk maar met de juiste instelling is het zeker te doen. De MCSA 2012 cursus is zeer de moeite waard en ik kan deze methode en de accomodatie zeker aanbevelen!"
Marc Willemsen, EIC BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Goede en krachtige training!"
Chris Carremans, EASI / Appligen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je moet met de juiste instelling naar de training komen. Je moet na de lesuren, nog willen studeren, en dat maakt het kei-hard, want "Alle beetjes helpen" Jezelf kalmeren doe je met deze zin: "2nd shot" Superbekwame instructor. Combineert hard studeren met hard lachen. Goede situatievoorbeelden helpen enorm."
Antonio Vanhove. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je heb wel vooraf een fundament van kennis nodig. Het is heel intensief, 13 uur per dag 13 dagen lang. De trainer was uitstekend."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (9/9/2012 t/m 21/9/2012)

"Its hardwork and long days but you will be prepared for the exam. This way learning is an experience."
René Beije. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Resultaten behaal je door zelf te ondernemen en kansen te pakken. Ervoor gaan betekent inspannen tot het uiterste. Niet wegschrikken voor zeven dagen intensief studeren. Mij ligt dit concept goed. Ik hou ervan om in korte tijd resultaat te zien in plaats van een jaar te moeten doen over een cursus en daar wekelijks mijn tijd voor vrij te maken."
Tristan Jager. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Perfecte training, perfecte docent, perfecte locatie in de benelux. Vriendelijke medewerkers. Veel studie, maar dat is ook de bedoeling :)"
Jesper Plass, Ploegam BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Training is voor doorzetters, heeft een strakke planning en zit vol met tip & trucs om te dealen met de Microsoft examens. Als je nog geen ervaring hebt met een bootcamp, kun je hier alles ervaren ..."
Jan Blom, ICT First. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Uitstekend concept en zeer goede trainer, maar héél zwaar!"
Robert Kriekaard, KBS Bedrijfsondersteuning. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Ik heb nog nooit iemand zien met zo veel kennis van Microsoft (en dat is nog niet eens het enigewaar in hij les geeft). De manier van les geven is heel goed. Beste instructeur ooit! In 7 dagen tijd meer geleerd dan 1 jaar op school."
Freddy Jeurissen, nvt. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"De intensieve training, maakt het een bijzondere en zeer leerzame ervaring. Door alle tijd die je in een dag kunt krijgen met een onderwerp bezig te zijn is de kennisoverdracht enorm. Zeer ervaren trainer die de lesstof perfect beheerst en kan aanvullen met praktijk ervaring en daarnaast ook zeer aangenaam mens is maakt de ervaring onvergetelijk."
Pieter Borst. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"Voor het eerst heb ik een cursus mogen volgen. Gelukkig voor mij is dit gebeurd onder de Firebrand vlag. 7 zeer intensieve dagen met aan het eind het gevoel dat je echt iets geleerd hebt. De instructeur heeft veel moeite gestopt in het aantrekkelijk maken van de slides + persoonlijke aanpassingen hierdoor is de ervaring uitermate positief."
Ronald van Meer. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"The knowledge and professionalism of the instructor, supporting and replaying all our question is really amazing. The Ruwenberg hotel is really nice and the service on the hotel fantastic. Overall, I've had a fantastic experience."
David Alonso. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"Good environment for a training, professional people."
Anoniem - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"A 9 day sprint through all things Azure with a focus on getting through the MSCE exams for architecting and developing cloud solutions. The long days paid off. Comfortable accommodation with knowledgeable and attentive staff."
Graham Morgan, Spatial Consultants Ltd. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"We had Phil Anderson, a very nice and intelligent man. He had to put through a lot of information. I did not take the exam at the end of the week, because I am a person who needs more time to process information. The course was structured and well done by Phil. I would recommend him as a trainer. Teacher gets a 9. The facilities of the training were good. Everything was prepared before the training, so it had an easy start. "
Danny van Oijen, Havenziekenhuis. - Microsoft MCSA: Windows 10 (6 Dagen) (13/3/2017 t/m 18/3/2017)

Nieuwste MCSA Data Engineering with Azure-beoordelingen van onze studenten