Microsoft MCSD: App Builder (Developing Windows Azure and Web Services) - Slechts 3 dagen

On this accelerated 3-day MCSD: App Builder (Developing Windows Azure and Web Services) course, you’ll learn how to design and develop services that access both local and remote data. You’ll get the knowledge needed to deploy these services in Windows Azure, on-premises servers and other hybrid environments.

This accelerated course is 40% faster than traditional training and uses Microsoft Official Curriculum (MOC). You’ll be taught by Microsoft Certified Trainers who will immerse you in this course using Firebrand’s Lecture | Lab | Review Technique.

On this Microsoft Developing Windows Azure and Web Services course you’ll learn how to:

Lees meer...

 • Query and manipulate data with Entity Framework
 • Use ASP.NET Web API services
 • Deploy services to both on-premises servers and Windows Azure environments
 • Store, configure and access data in Windows Azure Storage
 • Create scalable load-balanced services

Plus, get an overview of service and cloud technologies using the Microsoft .NET framework and the Windows Azure cloud.

With Microsoft Official Curriculum (MOC) material and official practice exams, you’ll be prepared to take exam 70-487 - included at the end of your accelerated course. This exam is covered by your Certification Guarantee.

This course is a an elective for the MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder certification.

Zie Benefits...

Zeven redenen waarom jij voor jouw Azure and Web Services cursus voor Firebrand kiest:

 1. Jij zal in slechts 3 dagen Azure and Web Services getrained zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Azure and Web Services cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, examen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Azure and Web Services of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over Azure and Web Services leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal Azure and Web Services sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Azure and Web Services studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 72,589 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Azure and Web Services bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor de cursus? Neem een GRATIS oefentest =

Nieuwste Azure and Web Services-beoordelingen van onze studenten

Gebruik de Microsoft vouchers voor gratis opleidingen

De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.

Zie Curriculum...

Nieuwste Azure and Web Services-beoordelingen van onze studenten

Course 20487D: Developing Microsoft Azure and Web Services

Module 1: Overview of service and cloud technologies

This module provides an overview of service and cloud technologies using the Microsoft .NET Core and the Azure. The first lesson, “Key Components of Distributed Applications,” discusses characteristics that are common to distributed systems, regardless of the technologies they use. Lesson 2, “Data and Data Access Technologies” describes how data is used in distributed applications. Lesson 3, “Service Technologies,” discusses two of the most common protocols in distributed system and the .NET Core technologies used to develop services based on those protocols. Lesson 4, “Cloud Computing,” describes cloud computing and how it is implemented in Azure.

Lessons

 • Key Components of Distributed Applications
 • Data and Data Access Technologies
 • Service Technologies
 • Cloud Computing
 • Manipulating Data

Lab : Exploring the Work Environment

 • Creating an ASP.NET Core project
 • Create a simple Entity Framework model
 • Create a web API class
 • Deploy the web application to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Explain services architecture and hosting environments
 • Explain cloud computing and the Microsoft Azure cloud platform
 • Explain data access strategies

Module 2: Querying and Manipulating Data Using Entity Framework

In this module, you will learn about the Entity Framework data model, and about how to create, read, update, and delete data. Entity Framework is a rich object-relational mapper, which provides a convenient and powerful application programming interface (API) to manipulate data. This module focuses on the Code First approach with Entity Framework.

Lessons

 • NET Overview
 • Creating an Entity Data Model
 • Querying Data

Lab : Creating a Data Access Layer using Entity Framework

 • Creating a data model
 • Query the Database

Lab : Manipulating Data

 • Create repository methods
 • Test the model using SQL Server and SQLite

After completing this module, students will be able to:

 • Describe basic objects in ADO.NET and explain how asynchronous operations work.
 • Create an Entity Framework Core data model.
 • Query data by using Entity Framework Core.
 • Insert, delete, and update entities by using Entity Framework Core.

Module 3: Creating and Consuming ASP.NET Core Web APIs

ASP.NET Core Web API provides a robust and modern framework for creating Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-based services. In this module, you will be introduced to the HTTP-based services. You will learn how HTTP works and become familiar with HTTP messages, HTTP methods, status codes, and headers. You will also be introduced to the Representational State Transfer (REST) architectural style and hypermedia. You will learn how to create HTTP-based services by using ASP.NET Core Web API. You will also learn how to consume them from various clients. After Lesson 3, in the lab "Creating an ASP.NET Core Web APIs", you will create a web API and consume it from a client.

Lessons

 • HTTP Services
 • Creating an ASP.NET Core Web API
 • Consuming ASP.NET Core Web APIs
 • Handling HTTP Requests and Responses
 • Automatically Generating HTTP Requests and Responses

Lab : Creating an ASP.NET Core Web API

 • Create a controller class
 • Use the API from a browser
 • Create a client

After completing this module, students will be able to:

 • Design services by using the HTTP protocol.
 • Create services by using ASP.NET Core Web API.
 • Use the HttpRequest/IActionResult classes to control HTTP messages.
 • Consume ASP.NET Web API services.

Module 4: Extending ASP.NET Core HTTP Services

ASP.NET Core Web API provides a complete solution for building HTTP services, but services often have various needs and dependencies. In many cases, you will need to extend or customise the way ASP.NET Core Web API executes your service. Handling needs such as applying error handling and logging integrate with other components of your application and supporting other standards that are available in the HTTP world. Understanding the way ASP.NET Core Web API works is important when you extend ASP.NET Core Web API. The division of responsibilities between components and the order of execution are important when intervening with the way ASP.NET Core Web API executes. Finally, with ASP.NET Core Web API, you can also extend the way you interact with other parts of your system. With the dependency resolver mechanism, you can control how instances of your service are created, giving you complete control on managing dependencies of the services.

Lessons

 • The ASP.NET Core Request Pipeline
 • Customising Controllers and Actions
 • Injecting Dependencies into Controllers

Lab : Customising the ASP.NET Core Pipeline

 • Use Dependency Injection to Get a Repository Object
 • Create a Cache Filter
 • Create a Debugging Middleware

After completing this module, students will be able to:

 • Extend the ASP.NET Web API request and response pipeline.
 • Customise Controllers and Actions.
 • Inject dependencies into ASP.NET Web API controllers.

Module 5: Hosting Services On-Premises and in Azure

In this module you will learn how to host your application on-premises and on Azure. You will also learn about Docker containers, and writing serverless applications with Azure functions.

Lessons

 • Hosting Services on-premises
 • Hosting Services in Azure App Service
 • Packaging Services in Containers
 • Implementing Serverless Services

Lab : Host an ASP.NET Core service in a Windows Service

 • Creating a new ASP.NET Core Application
 • Registering the Windows Service

Lab : Host an ASP.NET Core Web API in an Azure Web App

 • Create a Web App in the Azure portal
 • Deploy an ASP.NET Core Web API to the Web App

Lab : Host an ASP.NET Core service in Azure Container Instances

 • Publish the service to a Docker container
 • Host the service in Azure Container Instances

Lab : Implement an Azure Function

 • Develop the service locally
 • Deploy the service to Azure Functions

After completing this module, students will be able:

 • Host services on-premises by using Windows services and Microsoft Internet Information Services (IIS).
 • Host services in the Azure cloud environment by using Web Apps, Docker containers, and Azure Functions.
 • Package services in containers.
 • Implement serverless services.

Module 6: Deploying and Managing Services

In this module, you will learn about Web Deploy and how to deploy web applications by using Web Deploy in Visual Studio. You will also learn how to define continuous integration and continuous delivery pipelines and how to use Azure API Management and OpenAPI to provide robust, secure, and reliable APIs to your customers.

Lessons

 • Web Deployment with Visual Studio 2017
 • Continuous Delivery with Visual Studio Team Services
 • Deploying Applications to Staging and Production Environments
 • Defining Service Interfaces with Azure API Management

Lab : Deploying an ASP.NET Core web service on Linux

 • Publish the ASP.NET Core web service for Linux
 • Configure Nginx as a reverse proxy

Lab : Deploying to Staging and Production

 • Deploy the application to production
 • Create a staging slot
 • Swap the Environments

Lab : Publishing a Web API with Azure API Management

 • Creating an Azure API Management instance
 • Testing and managing the API

After completing this module, students will be able to:

 • Explain Microsoft Internet Information Services (IIS) Web Deploy.
 • Explain Azure Web Apps deployment by using a Microsoft Visual Studio Team Services build pipeline.
 • Explain how to deploy web services to Azure Container Instances.
 • Explain how to define service interfaces by using API Management and Swagger.
 • Explain how to define policies by using API Management.
 • Explain defining service interfaces using Azure API Management and Swagger

Module 7: Implementing Data Storage in Azure

This module explains how to store and access data stored in Azure Storage. It also explains how to configure storage access rights for storage containers and content.

Lessons

 • Choosing a Data Storage Mechanism
 • Accessing Data in Azure Storage
 • Working with Structured Data in Azure
 • Geographically Distributing Data with Azure CDN
 • Scaling with Out-of-Process Cache

Lab : Storing Files in Azure Storage

 • Store publicly accessible files in Azure Blobs
 • Generate and store private files in Azure Blobs

Lab : Querying Graph Data with CosmosDB

 • Create the CosmosDB graph database
 • Query the CosmosDB database

Lab : Caching out-of-process with Azure Redis cache

 • Create the Azure Redis Cache service
 • Access the cache service from code
 • Test the application

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of Storage.
 • Control access to your Storage items.
 • Cache data using Azure Cache for Redis.
 • Distribute data by using Microsoft Azure Content Delivery Network.

Module 8: Diagnostics and Monitoring

This module explains how to monitor and log services, both on-premises and in Azure.

Lessons

 • Logging in ASP.NET Core
 • Diagnostic Tools
 • Application Insights

Lab : Monitoring ASP.NET Core with ETW and LTTng

 • Collect and view ETW events
 • Collect and view LTTng events

Lab : Monitoring Azure Web Apps with Application Insights

 • Add the Application Insights SDK
 • Load test the web service
 • Analyse the performance results

After completing this module, students will be able to:

 • Explain trace listeners
 • Explain performance counters
 • Explain ETW and LTTng events
 • Demonstrate using App Insights to monitor services

Module 9: Securing services on-premises and in Microsoft Azure

This module describes claim-based identity concepts and standards, and how to implement authentication and authorisation by using Azure Active Directory to secure an ASP.NET Core Web API service.

Lessons

 • Explaining Security Terminology
 • Securing Services with ASP.NET Core Identity
 • Securing Services with Azure Active Directory

Lab : Using ASP.NET Core Identity

 • Add ASP.NET Core Identity middleware
 • Add authorisation code
 • Run a client application to test the server

Lab : Using Azure Active Directory with ASP.NET Core

 • Authenticate a client application using AAD B2C and MSAL.js

Module 10: Scaling Services

This module explains how to create scalable services and applications and scale them automatically using Web Apps load balancers, Azure Application Gateway and Azure Traffic Manager.

Lessons

 • Introduction to Scalability
 • Automatic Scaling
 • Azure Application Gateway and Traffic Manager

Lab : Load Balancing Azure Web Apps

 • Prepare the application for load-balancing
 • Test the load balancing with instance affinity
 • Test the load balancing without affinity

Lab : Load Balancing with Azure Traffic Manager

 • Deploy an Azure Web App to multiple regions
 • Create an Azure Traffic Manager profile

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the need for scalability.
 • Describe how to use load balancing for scaling services.
 • Explain Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Azure Traffic Manager.

Zie Exam Track...

Nieuwste Azure and Web Services-beoordelingen van onze studenten

You'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre, covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-487: Developing Microsoft Azure and Web Services

The skills you'll be tested on include:

 • Accessing Data (20-25%)
 • Querying and Manipulating Data by Using the Entity Framework (20-25%)
 • Creating and Consuming Web API-based services (20-25%)
 • Designing and Implementing Web Services (15-20%)
 • Deploying Web Applications and Services (15-20%)

Exam 70-487 provides credit towards your MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder certification.

This exam will assess your knowledge of Microsoft Visual Studio 2017 and Microsoft Azure.

This exam is available in the following languages:

 • English
 • Chinese (Simplified)
 • French
 • German
 • Japanese
 • Portuguese (Brazil)

Zie What's Included...

Nieuwste Azure and Web Services-beoordelingen van onze studenten

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20487: Developing Windows Azure and Web Services

Zie Prerequisites...

Nieuwste Azure and Web Services-beoordelingen van onze studenten

Before attending this course, you must have:

 • Experience with C# programming and concepts such as Lambda expressions, LINQ and anonymous types
 • An understanding of the concepts of n-tier applications
 • Experience with querying and manipulating data with ADO.NET
 • Knowledge of XML data structures

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet?
Maakt u zich geen zorgen. We bespreken uw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om te bepalen of deze versnelde cursus bij u past.

Bel ons op 024-8457770 en spreek met een van onze inschrijvingsadviseurs.

Firebrand is een meeslepende omgeving en vereist betrokkenheid. Sommige vereisten zijn slechts richtlijnen; je zult misschien je unieke ervaring, houding en vastberadenheid vinden die je in staat stelt om te slagen in je versnelde loop.

Zie Wanneer...

Nieuwste Azure and Web Services-beoordelingen van onze studenten

Microsoft Azure and Web Services Cursusdata

Microsoft - Developing Windows Azure and Web Services

Start datum

Eind datum

Status

Nu boeken

27/10/2019 (Zondag)

29/10/2019 (Dinsdag)

Open

Nu boeken

17/11/2019 (Zondag)

19/11/2019 (Dinsdag)

Open

Nu boeken

26/1/2020 (Zondag)

28/1/2020 (Dinsdag)

Open

Nu boeken

Nieuwste Azure and Web Services-beoordelingen van onze studenten

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 72,589 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.75% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Again, another lightening fast course with a certificate in the end. The trainers amaze me everytime, on how well-skilled they are. Keep up the good work guys!"
Thomas Geens, SECOTRON. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Really good training"
Bram Cooreman, All Buro Solutions. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Intensive, focused and effective. Days are long, but managable. The Instructor is very helpful and approachable. His knowledge level of the topic is pro, period."
Jan Nakolinna, Boliden Kevitsa. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

"The speed is pretty fast and days could be a few hours shorter. But still nice and fast way to do the training."
Pasi Angeria. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

""
Anoniem, Projinit IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"De cursus was super , aangename lesgever ."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"I have been in many training courses but have never met such an instructor. Very polite, patient, clear, I could ask without hesitation questions as much as I wanted. He makes sure you understand the topic before he goes further. Very professional! You get everything that you need to pass the MS exam. No doubt! Firebrand is definitely a good investment and worth taking it. Many thanks Firebrand team!"
Hamza Kursun. - Microsoft MCSA: Cloud Platform (7 Dagen) (14/10/2017 t/m 20/10/2017)

"I was surrounded with high skill people which forced me to focus on and study hard to pass the exams. It is also a good experience to do networking."
Daniel Ferreira. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (14/10/2017 t/m 22/10/2017)

"This is the third course I have done with Firebrand, and the first I have done in Europe. The instructor standards do not change, the Firebrand ethos remains the same and the package as a whole is very good, wherever you take a course."
Matthew Chamberlain, Chamberlain & Co. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Excellent trainer and good location but very high paced."
D.vR.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (17/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Zeer veel informatie, maar wel deskundig en duidelijke uitleg!"
Henk Schinkel, geen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (23/11/2015 t/m 1/12/2015)

"Fijne accomodatie en eten. Zeer ervaren en professionele docent"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"Prima opleiding geweldige kundige docent uitstekende locatie"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"You will learn a great deal with Firebrand and have every good chance in passing your chosen exams. Its a very unique experience. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Fast Good learning!"
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"The instructor was very thorough and professional. He made the course very understandable. I was very impressed with his teaching methods and presentations. Firebrand is the best."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Great Instructor, much details and good stories from the IT Field. This is for me a drive to continue my IT career and learn more."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Very good way to pass certification if you're able to study and assimilate new knowledges quickly. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Awesome! Great teacher with endless patience!! :)"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Efficient learning with the experience and qualified instructor. Highly recommended!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Continue the way you are!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Middelen om de trainingen te volgen zijn uitstekend."
Anoniem, HCG Hoedt - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Firebrand biedt een mooie geisoleerde omgeving, waarin je, gemotiveerd door een vakbekwame en gedreven docent, met medecursisten dag (en nacht) bezig kunt zijn met slechts een ding voor ogen: de cursusinhoud. Hoewel zeker vermoeiend, vind ik de cursussen van Firebrand absoluut de moeite waard in het traject van verkrijgen van vakgerichte kennis en certificering."
Anoniem, erwinbeelen.com - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Really enjoyable and very hard experience. Trainer made the course fun to do."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (19/9/2015 t/m 27/9/2015)

"Get more in less time"
Anoniem - Microsoft MCSD: SharePoint Applications (12 Dagen) (28/4/2014 t/m 9/5/2014)

"This course was realy good; you lose no time, an efficient way of work"
Philippe De Groote , saphico. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"8 Days course which also includes two weekends. Our trainer made it an experience I didn't want to miss!"
Sybrand Hartman, Tata Steel. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"Een zeer postitieve ervaring, alles is goed geregeld en de trainer was altijd bereid je vragen te beantwoorden. Je leeft hier echt voor de cursus dwz je staat er mee op en tijdens ontbijt begint het al en je stopt pas als je ogen dicht gaan bij het slapen. Zeer goede manier om kennis op te doen. Veel theorie maar ook wel Hands On!"
CG, Veiligheidsregio Kennemerland. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Thuis studeren had me twee keer zoveel tijd gekost. Op de cursus kon ik me erg goed concentreren op de stof en zo ook mijn certificaten behalen in een zeer korte tijd."
Marc van Berkel, Linfosys. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Prima docent, fijne locatie, maar erg intensief."
MV. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Its always great to be busy with SharePoint for a full week. All my goals are completed and got a very good understanding, learned a lot and cannot wait to start using this best practices in my daily work. Very good teacher with a lot of experience, from different kind of businesses."
Anoniem - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Tsunami van informatie en leerstof komt over je heen. Voorbereiden op het assimileren, zeg maar opslorpen, van al deze kennis is een vereiste indien het lang geleden is dat je op de schoolbanken zat. Maar het is een reuze ervaring. Een belevenis en je honger wordt gestild."
Anoniem, VSOA Defensie - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"- Tempo ligt erg hoog, de zaterdagavond (niet inbegrepen bij de 8 dagen) is dan ook zeer nodig. - Kom met genoeg kennis! - Kom met een goede motivatie!"
Rob de Haan, Van Dam ICT. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"Great teacher, learned a lot and had a good team! Really good way of learning."
Marloes Rutten, SplitVision. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Het is niet gemakkelijk, je krijgt erg veel informatie tegelijk maar met de juiste instelling is het zeker te doen. De MCSA 2012 cursus is zeer de moeite waard en ik kan deze methode en de accomodatie zeker aanbevelen!"
Marc Willemsen, EIC BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Goede en krachtige training!"
Chris Carremans, EASI / Appligen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je moet met de juiste instelling naar de training komen. Je moet na de lesuren, nog willen studeren, en dat maakt het kei-hard, want "Alle beetjes helpen" Jezelf kalmeren doe je met deze zin: "2nd shot" Superbekwame instructor. Combineert hard studeren met hard lachen. Goede situatievoorbeelden helpen enorm."
Antonio Vanhove. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je heb wel vooraf een fundament van kennis nodig. Het is heel intensief, 13 uur per dag 13 dagen lang. De trainer was uitstekend."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (9/9/2012 t/m 21/9/2012)

"Its hardwork and long days but you will be prepared for the exam. This way learning is an experience."
René Beije. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Resultaten behaal je door zelf te ondernemen en kansen te pakken. Ervoor gaan betekent inspannen tot het uiterste. Niet wegschrikken voor zeven dagen intensief studeren. Mij ligt dit concept goed. Ik hou ervan om in korte tijd resultaat te zien in plaats van een jaar te moeten doen over een cursus en daar wekelijks mijn tijd voor vrij te maken."
Tristan Jager. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Perfecte training, perfecte docent, perfecte locatie in de benelux. Vriendelijke medewerkers. Veel studie, maar dat is ook de bedoeling :)"
Jesper Plass, Ploegam BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Training is voor doorzetters, heeft een strakke planning en zit vol met tip & trucs om te dealen met de Microsoft examens. Als je nog geen ervaring hebt met een bootcamp, kun je hier alles ervaren ..."
Jan Blom, ICT First. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Uitstekend concept en zeer goede trainer, maar héél zwaar!"
Robert Kriekaard, KBS Bedrijfsondersteuning. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Ik heb nog nooit iemand zien met zo veel kennis van Microsoft (en dat is nog niet eens het enigewaar in hij les geeft). De manier van les geven is heel goed. Beste instructeur ooit! In 7 dagen tijd meer geleerd dan 1 jaar op school."
Freddy Jeurissen, nvt. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"De intensieve training, maakt het een bijzondere en zeer leerzame ervaring. Door alle tijd die je in een dag kunt krijgen met een onderwerp bezig te zijn is de kennisoverdracht enorm. Zeer ervaren trainer die de lesstof perfect beheerst en kan aanvullen met praktijk ervaring en daarnaast ook zeer aangenaam mens is maakt de ervaring onvergetelijk."
Pieter Borst. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"Voor het eerst heb ik een cursus mogen volgen. Gelukkig voor mij is dit gebeurd onder de Firebrand vlag. 7 zeer intensieve dagen met aan het eind het gevoel dat je echt iets geleerd hebt. De instructeur heeft veel moeite gestopt in het aantrekkelijk maken van de slides + persoonlijke aanpassingen hierdoor is de ervaring uitermate positief."
Ronald van Meer. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"The knowledge and professionalism of the instructor, supporting and replaying all our question is really amazing. The Ruwenberg hotel is really nice and the service on the hotel fantastic. Overall, I've had a fantastic experience."
David Alonso. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"Good environment for a training, professional people."
Anoniem - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"A 9 day sprint through all things Azure with a focus on getting through the MSCE exams for architecting and developing cloud solutions. The long days paid off. Comfortable accommodation with knowledgeable and attentive staff."
Graham Morgan, Spatial Consultants Ltd. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"We had Phil Anderson, a very nice and intelligent man. He had to put through a lot of information. I did not take the exam at the end of the week, because I am a person who needs more time to process information. The course was structured and well done by Phil. I would recommend him as a trainer. Teacher gets a 9. The facilities of the training were good. Everything was prepared before the training, so it had an easy start. "
Danny van Oijen, Havenziekenhuis. - Microsoft MCSA: Windows 10 (6 Dagen) (13/3/2017 t/m 18/3/2017)

Nieuwste Azure and Web Services-beoordelingen van onze studenten