Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions - Slechts 3 dagen

Mega voordeel op onze Summerschool 2019 opleidingen.

Klik hier voor meer informatie!

Waarom

Zeven redenen waarom jij voor jouw Architecting Azure Solutions cursus voor Firebrand kiest:

Bekijk deze video en zie waarom je met Firebrand geld en tijd bespaart

 1. Jij zal in slechts 3 dagen Architecting Azure Solutions getrained zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Architecting Azure Solutions cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, examen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Architecting Azure Solutions of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over Architecting Azure Solutions leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal Architecting Azure Solutions sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Architecting Azure Solutions studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 72,589 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Architecting Azure Solutions bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Wat

Ontvang binnen 3 dagen een certificering op deze versnelde Microsoft Azure Solutions-opleiding, dat is 50% sneller dan de traditionele training. Je traint tweemaal zo snel met het Microsoft Official Curriculum en je doet het examen 70-535 ter plaatse in het Firebrand Training Center.

Op deze versnelde 3-daagse cursus krijgt je de benodigde architectuurvaardigheden om oplossingen voor Microsoft Azure te ontwerpen. Je zult werken aan praktijkcases om oplossingen voor Azure te creeren.

Bewijs jouw Azure ontwerpvaardigheden

Je krijgt de vaardigheden dieje nodig hebt om publieke en hybride cloudoplossingen binnen Microsoft Azure te ontwerpen. Dit bewijst dat je de nodige kennis hebt om een Azure infrastructuur te ontwerpen, om aan levenscyclus eisen te voldoen.

In slechts 3 dagen leert je het volgende te ontwerpen:

 • Cloud infrastructuur en development
 • Microsoft Azure infrastructuur en netwerk
 • Applicatieopslag en strategie voor datatoegang
 • Azure websites
 • Geavanceerde applicaties
 • Beheer, onderhoud en strategie voor zakelijke continuïteit

The Microsoft Specialist: Architecting Microsoft Azure Solutions certification is een doorstroom keuze voor de MCSE: Cloud Platform and Infrastructure.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Gebruik de Microsoft vouchers voor gratis opleidingen

De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.

Andere versnelde trainingsaanbieders leunen sterk op les geven en zelftoetsing en -studie.

Effectieve technische instructies dienen zeer gevarieerd en interactief te zijn om het aandachtniveau hoog te houden, kameraadschap en teamwork tussen de studenten en de instructeur te bevorderen en kennis te versterken door hands-on te leren.

Firebrand Training biedt instructies om aan ieders leerbehoeften te voldoen:

 • Intensieve groepsinstructie
 • Eén op één instructie
 • Hands-on labs
 • Lab partner- en groepsoefeningen
 • Vraag en antwoord oefeningen
 • Zelfstandige studie

Deze informatie is gegeven als behulpzaam middel voor kandidaten die het overwegen om een training te nemen. Cursussen die certificeringen omvatten komen met een certificeringsgarantie. Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw (je hoeft bij terugkeer alleen te betalen voor accommodatie en examens). We bieden geen enkele garantie over persoonlijk succes of voordelen van het behalen van een certificering. Voordelen van de certificering die zijn vastgesteld vanuit onderzoek garanderen geen enkel persoonlijk succes.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Course 20535A: Architecting Microsoft Azure Solutions

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure

This module introduces and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency, and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.

Lessons

 • Pattern Resources
 • Performance Patterns
 • Resiliency Patterns
 • Scalability Patterns
 • Data Patterns

After completing this module, you’ll be able to:

 • Locate and reference the Cloud Design Patterns documentation.
 • Locate and reference the Azure Architecture Center.
 • Describe various patterns pulled from the Cloud Design Patterns.

Module 2: Deploying Resources with Azure Resource Manager

This module establishes a basic understanding of Azure Resource Manager and the core concepts of deployments, resources, templates, resource groups, and tags. The module will dive deeply into the automated deployment of resources using ARM templates.

Lessons

 • ARM Templates
 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • Resource Policies
 • Security
 • Building Blocks

Lab : Getting Started with Azure Resource Manager

 • Create Resource Groups
 • Deploy an Empty Template
 • Deploy a Simple Template
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Create a resource group.
 • Add resources to a resource group.
 • Deploy an ARM template to a resource group.
 • Filter resources using tags.
 • Author a complex deployment using the Azure Building Blocks tools.

Module 3: Building Azure IaaS-Based Server Applications

This module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features such as Availability Sets.

Lessons

 • High Availability
 • Templated Infrastructure
 • Domain-Connected Machines

Lab : Deploying Infrastructure Workloads to Azure

 • Deploy a Virtual Machine using PowerShell DSC
 • Deploy a Virtual Machine Scale Set using PowerShell DSC
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Design an availability set for one or more virtual machines
 • Describe the differences between fault and update domains.
 • Author a VM Scale Set ARM template.
 • Join a virtualized machine to a domain either in Azure or on a hybrid network.

Module 4: Creating Managed Server Applications in Azure

This module describes services that use infrastructure but manage the infrastructure on behalf of the user instead of obfuscating the infrastructure resources. The module focuses on infrastructure-backed PaaS options such as Azure Service Fabric, Container Service, and App Service Environments. The module will explore how to deploy custom workloads to these services such as an HPC batch processing task.

Lessons

 • Infrastructure-Backed Platform-as-a-Service (PaaS)
 • High-Performance Compute (HPC)
 • Migration

Lab : Deploying Managed Server Workloads to Azure

 • Create Azure Container Service Cluster
 • Deploy Docker Image
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the differences between App Service Environments, Service Fabric and Container Service.
 • Use Azure Batch to manage an HPC workload.
 • Migrate to an Infrastructure-backed PaaS service from another IaaS service or a legacy Cloud Service.

Module 5: Authoring Serverless Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps, and Functions.

Lessons

 • Azure Web App
 • Azure Functions
 • Integration
 • High Performance

Lab : Deploying Serverless Workloads to Azure

 • Create Web App
 • Deploy Web App Code
 • Deploy Function App and Code
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance.
 • Describe the differences between API, Mobile, and Web Apps.
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service.
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale.

Module 6: Backing Azure Solutions with Azure Storage

This module describes how many Azure services use the Azure Storage service as a backing store for other application solution in Azure. The module dives into critical considerations when using Azure Storage as a supplemental service for an all-up Azure solution.

Lessons

 • Pricing
 • Blob Storage
 • Files
 • StorSimple

Lab : Deploying Azure Storage to Support Other Workloads in Azure

 • Create Required Resources for a Virtual Machine
 • Create a VM With a Storage Account
 • Create a VM With a Managed Disk
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Determine the ideal pricing option for Azure Storage based on a solution's requirements.
 • Identify performance thresholds for the Azure Storage service.
 • Determine the type of Storage blobs to use for specific solution components.
 • Use the Azure Files service for SMB operations.
 • Identify solutions that could benefit from the use of StorSimple physical or virtual devices.

Module 7: Comparing Database Options in Azure

This module compares the various relational and non-relational data storage options available in Azure. Options are explored as groups such as relational databases (Azure SQL Database, MySQL, and PostgreSQL on Azure), non-relational (Azure Cosmos DB, Storage Tables), streaming (Stream Analytics) and storage (Data Factory, Data Warehouse, Data Lake).

Lessons

 • Relational
 • NoSQL Services
 • Azure Cosmos DB
 • Data Storage
 • Data Analysis

Lab : Deploying Database Instances in Azure

 • Deploy a CosmosDB Database Instance
 • Validate the REST API
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Compare and contrast various database options on Azure.
 • Identify data streaming options for large-scale data ingest.
 • Identify longer-term data storage options.

Module 8: Networking Azure Application Components

This module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. The module explores connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. The module also discusses some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.

Lessons

 • VNETs
 • Load Balancing
 • External Connectivity
 • Hybrid Connectivity

Lab : Deploying Network Components for Use in Azure Solutions

 • Create an ARM Template for a Linux VM
 • Duplicate the VM Resources
 • Create a Load Balancer Resource
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe DNS and IP strategies for VNETs in Azure.
 • Compare connectivity options for ad-hoc and hybrid connectivity.
 • Distribute network traffic across multiple loads using load balancers.
 • Design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise.

Module 9: Managing Security and Identity for Azure Solutions

This module discusses both security and identity within the context of Azure. For security, this module reviews the various options for monitoring security, the options available for securing data and the options for securing application secrets. For identity, this module focuses specifically on Azure Active Directory (Azure AD) and the various features available such as Multi-Factor Authentication (MFA), Managed Service Identity, Azure AD Connect, ADFS and Azure AD B2B/B2C.

Lessons

 • Security Monitoring
 • Data Security
 • Application Security Azure Active Directory (Azure AD)
 • Hybrid Identity
 • Azure AD Application Integration

Lab : Deploying Services to Secure Secrets in Azure

 • Deploy Key Vault using ARM Template
 • Deploy Virtual Machine using Key Vault Secret
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Integrate their existing solutions with external identity providers using Azure AD B2B or B2C.
 • Design a hybrid identity solution.
 • Determine when to use advanced features of Azure AD such as Managed Service Identity, MFA and Privileged Identity Management.
 • Secure application secrets using Key Vault.
 • Secure application data using SQL Database and Azure Storage features.

Module 10: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

This module introduces multiple SaaS services available in Azure that are available for integration into existing Azure solutions. These services include Cognitive Services, Bot Service, Machine Learning and Media Services.

Lessons

 • Cognitive Services
 • Bot Services
 • Machine Learning
 • Media Services

Lab : Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions

 • Deploy Function App and Cognitive Service using ARM Template
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Identify when Cognitive Services, Bot Service or Machine Learning is appropriate for their solution.
 • Compare the various features available in Media Services and determine the appropriate features for their solution.

Module 11: Integrating Azure Solution Components using Messaging Services

This module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs, and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.

Lessons

 • Event Messaging
 • Integration
 • IoT

Lab : Deploying Messaging Components to Facilitate Communication Between Azure Resources

 • Deploy Service Bus Namespace
 • Deploy Logic App
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Compare Storage Queues to Service Bus Queues.
 • Identify when to use Azure Functions or Logic Apps for integration components in a solution.
 • Describe the differences between IoT Hubs, Event Hubs and Time Series Insights.

Module 12: Monitoring and Automating Azure Solutions

This module covers the monitoring and automation solutions available after an Azure solution has been architected, designed and possibly deployed. The module reviews services that are used to monitor individual applications, the Azure platform, and networked components. This module also covers automation and backup options to enable business-continuity scenarios for solutions hosted in Azure.

Lessons

 • Application Monitoring
 • Platform Monitoring
 • Network Monitoring
 • Alerting
 • Backup
 • Azure Automation
 • Config Management
 • Auto-Scale

Lab : Deploying Configuration Management Solutions to Azure

 • Deploy a Chef Management Server using ARM
 • Configure Management Server
 • Deploy a VM Scale Set using Chef-Configured VMs
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform, and networking.
 • Design an alert scheme for a solution hosted in Azure.
 • Select the appropriate backup option for infrastructure and data hosted in Azure.
 • Automate the deployment of future resources for backup recovery or scaling purposes.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

U zult de volgende examens die vallen onder Uw certificeringsgarantie maken in het Firebrand Trainingcentrum:

 • Exam 70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions
  • Getoetste vaardigheden:
   • Design Compute Infrastructure (20-25%)
   • Design Data Implementation (15-20%)
   • Design Networking Implementation (15-20%)
   • Design Security and Identity Solutions (20-25%)
   • Design Solutions by using Platform Services (10-15%)
   • Design for Operations (10-15%)

U krijgt ook de optie om Uw Microsoft MCSE: Cloud Platform & Infrastructure certificaat te behalen, door deze extra Microsoft Specialist examens af te leggen:

 • Exam 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions
 • Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Op deze versnelde cursus volg je het volgende examen in het Firebrand Training Center, gedekt door je certificeringsgarantie:

 • Exam 70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions
  • Vaardigheden:
   • Design Compute Infrastructure (20-25%)
   • Design Data Implementation (15-20%)
   • Design Networking Implementation (15-20%)
   • Design Security and Identity Solutions (20-25%)
   • Design Solutions by using Platform Services (10-15%)
   • Design for Operations (10-15%)

Je hebt ook de mogelijkheid om ook je Microsoft MCSE: Cloud Platform and Infrastructure certification te vekrijgen door deze aanvullende Microsoft-examens af te leggen :

 • Exam 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions
 • Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Firebrand Training biedt topkwaliteit technische opleiding en certificeringtraining in een all-inclusive cursuspakket, speciaal ontworpen voor de behoeften en het gemak van onze studenten. We kijken naar elk detail, zodat onze studenten zich uitsluitend kunnen richten op hun studie- en certificeringsdoelstellingen.

In onze certificeringsprogramma's is het volgende inbegrepen:

 • Dagelijks theorie, praktijk en oefensessies
 • Intensieve hands-on training, volgens onze unieke (Lab | Lecture | Review)TM leverings methode
 • Uitgebreide presentatie- en cursusmaterialen: Firebrand maakt gebruikt van officieel cursusmateriaal, aangepast aan ons versneld leren concept
 • De mogelijkheid tot het afleggen van proefexamens
 • Intensief contact met instructeurs en 24/7 toegang tot het practicum
 • Het examen maakt deel uit van de cursus (voor sommige opleidingen geldt een uitzondering, vraag hiernaar)
 • Accommodatie, alle maaltijden, dranken en snacks zijn inbegrepen (voor sommige opleidingen geldt een uitzondering, vraag hiernaar)
 • Onze certificerings garantie: mocht je de eerste keer niet slagen, dan train je binnen 1 jaar na beeindiging van de cursus nogmaals gratis! Het enige dat je betaalt zijn de accommodatie kosten en je examen vouchers.

Onze instructeurs kunnen de leerbehoeften van elke student tegemoet komen door middel van geïndividualiseerde instructies, hands-on laboratoria, laboratorium -partners en groepsoefeningen, zelfstudie, zelf-testen en vragen-/antwoordoefeningen.

Firebrand Training heeft toegewijde, goed uitgeruste educatieve faciliteiten waar u instructies en laboratoria zal bijwonen en toegang krijgt tot comfortabele studie en loungeruimtes. Onze studenten zeggen doorgaans dat onze faciliteiten de beste zijn.

Firebrand gaat digitaal

Momenteel maken we de omslag van gedrukt naar digitaal cursusmateriaal. Een deel van het cursusmateriaal is al digitaal verkrijgbaar, terwijl andere boeken in gedrukte vorm blijven. Om te weten of deze cursus digitaal beschikbaar is, bel ons op 024-8457770.

Er zijn verschillende voordelen van het gebruiksvriendelijke digitale cursusmateriaal: downloads zijn direct, en je hebt altijd je cursusmateriaal beschikbaar waar u ook bent. U hoeft niet te wachten op een gedrukt boek dat moet worden geleverd voordat u begint te leren - en het is beter voor het milieu. U kunt ervoor kiezen om het cursusmateriaal naar uw eigen apparaat te downloaden, of om er één van ons te lenen.

Certificeringsgarantie

Indien je als cursist een Firebrand Training afrondt zonder succesvol je certificering(en) af te sluiten, mag je binnen 12 maanden na afronden van de cursus deze nog eens bijwonen. Je betaalt dan alleen de kosten voor accommodatie en examen vouchers.

* LET OP:

 • Dit geldt niet voor alle opleidingen
 • Bij de volgende opleidingen zijn tegoedbonnen voor examens niet inbegrepen: PMI en CISSP CBK Review.
 • Voor de volgende cursussen zal het examen niet op de leslocatie worden afgenomen: PMI, GIAC, (ISC)2, CREST, CSX Practitioner of ITIL Managers and Revision Certification Opleidingen
 • Je PMI certificering zal worden afgenomen in een officieel Prometric test centrum in de buurt van onze trainingslokatie, op de 5-de dag van de cursus.
 • Oefen examens zijn niet beschikbaar voor Microsoft MCTS System Center Configuration Manager 2007 cursus
 • Ons (ISC)2 CISSP CBK Review programma verschilt van onze standaard levering. Voor meer informatie hier over, neem dan contact met ons op, op nummer +31 (0)24-8457770.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Firebrand adviseert een gemiddelde of ervaren gebruiker te zijn van Micorosoft Azure voordat u aan deze versnelde opleiding begint.

Mogelijk heeft u een opleiding gevolgd of vergelijkbare kennis van DEV205Bx: Architecting Microsoft Azure Solutions cursus beschikbaar bij edx.org

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet?
Maakt u zich geen zorgen. We bespreken uw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om te bepalen of deze versnelde cursus bij u past.

Bel ons op 024-8457770 en spreek met een van onze inschrijvingsadviseurs.

Firebrand is een meeslepende omgeving en vereist betrokkenheid. Sommige vereisten zijn slechts richtlijnen; je zult misschien je unieke ervaring, houding en vastberadenheid vinden die je in staat stelt om te slagen in je versnelde loop.

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Wanneer

Wanneer wilt u deelnemen aan een versnelde opleiding?

Microsoft - Architecting Microsoft Azure Solutions

Start datum

Eind datum

Status

Nu boeken

5/8/2019 (Maandag)

7/8/2019 (Woensdag)

Beperkte beschikbaarheid

Nu boeken

28/10/2019 (Maandag)

30/10/2019 (Woensdag)

Open

Nu boeken

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 72,589 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.74% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Excellent trainer and good location but very high paced."
D.vR.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (17/7/2017 t/m 18/7/2017)

"The knowledge and professionalism of the instructor, supporting and replaying all our question is really amazing. The Ruwenberg hotel is really nice and the service on the hotel fantastic. Overall, I've had a fantastic experience."
David Alonso. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"Good environment for a training, professional people."
Anoniem - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"Awesome place, awesome instructors, real challenges. This is the Firebrands recipe for success."
V.F.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (8/12/2018 t/m 10/12/2018)

"Learnt a lot - good course, but very intense. Not for the faint or weak! Very good instructor."
Anonymous. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (8/12/2018 t/m 10/12/2018)

"Good course, long hours, sometimes a little overwhelming to say the least. good atmosphere."
Richard Eaton, Avnet. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (8/12/2018 t/m 10/12/2018)

"The instructor combines learning techniques superbly with an element of fun woven in to provide a good learning experience. Makes the long days seem less gruelling. Facilities provide all amenities for the intensive training sessions."
C.S.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (20/10/2018 t/m 22/10/2018)

"The trainer was a fantastic instructor, really enjoyed it!"
Geane Pinto, Axon. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (20/10/2018 t/m 22/10/2018)

"The training from the instructor was very good and can relate to practical experience which is always a good thing and was a subject matter expert. The facilities are very good. "
Mark Burgess. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (7/7/2018 t/m 9/7/2018)

"The instructor was great with questions and I feel completely prepared for the exam at twice the speed."
Gary Spencer, Na . - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (28/4/2018 t/m 30/4/2018)

"Amazing instructor, very passionate and knows his field and more!"
David Baldry, Dynatrace. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (28/4/2018 t/m 30/4/2018)

"The Location is perfect, quiet and peaceful. Great experience."
Dave Palmer, Capgemini. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (4/11/2017 t/m 5/11/2017)

"Firebrand have a clear mission to assist you with their capacity to teach. They are very customer friendly at the Centre and always try to help. AAA+++"
Simon Korie, NA. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (4/11/2017 t/m 5/11/2017)

"As expected, I had an excellent experience here and the instructor knew the subject matter very well. I will definitely recommend Firebrand anytime and any day."
Ekhorutomwen Asemota, Capgemini. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (16/9/2017 t/m 17/9/2017)

"The training is very intensive, but everything is taken care of and thought about. The instructor was immensely knowledgeable and had huge amounts of experience. The facility is excellent too."
Matt Bridgeworth, Softcat plc. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (29/3/2017 t/m 30/3/2017)

"This is my secong training. I really am starting to become a big fan of the Firebrand approach and will definitely recommend Firebrand to others."
Hubert Berger, microsoft. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (4/4/2016 t/m 10/4/2016)

"Again, another lightening fast course with a certificate in the end. The trainers amaze me everytime, on how well-skilled they are. Keep up the good work guys!"
Thomas Geens, SECOTRON. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Really good training"
Bram Cooreman, All Buro Solutions. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Intensive, focused and effective. Days are long, but managable. The Instructor is very helpful and approachable. His knowledge level of the topic is pro, period."
Jan Nakolinna, Boliden Kevitsa. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

"The speed is pretty fast and days could be a few hours shorter. But still nice and fast way to do the training."
Pasi Angeria. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

""
Anoniem, Projinit IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"De cursus was super , aangename lesgever ."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"I have been in many training courses but have never met such an instructor. Very polite, patient, clear, I could ask without hesitation questions as much as I wanted. He makes sure you understand the topic before he goes further. Very professional! You get everything that you need to pass the MS exam. No doubt! Firebrand is definitely a good investment and worth taking it. Many thanks Firebrand team!"
Hamza Kursun. - Microsoft MCSA: Cloud Platform (7 Dagen) (14/10/2017 t/m 20/10/2017)

"I was surrounded with high skill people which forced me to focus on and study hard to pass the exams. It is also a good experience to do networking."
Daniel Ferreira. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (14/10/2017 t/m 22/10/2017)

"This is the third course I have done with Firebrand, and the first I have done in Europe. The instructor standards do not change, the Firebrand ethos remains the same and the package as a whole is very good, wherever you take a course."
Matthew Chamberlain, Chamberlain & Co. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Zeer veel informatie, maar wel deskundig en duidelijke uitleg!"
Henk Schinkel, geen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (23/11/2015 t/m 1/12/2015)

"Fijne accomodatie en eten. Zeer ervaren en professionele docent"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"Prima opleiding geweldige kundige docent uitstekende locatie"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"You will learn a great deal with Firebrand and have every good chance in passing your chosen exams. Its a very unique experience. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Fast Good learning!"
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"The instructor was very thorough and professional. He made the course very understandable. I was very impressed with his teaching methods and presentations. Firebrand is the best."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Great Instructor, much details and good stories from the IT Field. This is for me a drive to continue my IT career and learn more."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Very good way to pass certification if you're able to study and assimilate new knowledges quickly. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Awesome! Great teacher with endless patience!! :)"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Efficient learning with the experience and qualified instructor. Highly recommended!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Continue the way you are!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Middelen om de trainingen te volgen zijn uitstekend."
Anoniem, HCG Hoedt - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Firebrand biedt een mooie geisoleerde omgeving, waarin je, gemotiveerd door een vakbekwame en gedreven docent, met medecursisten dag (en nacht) bezig kunt zijn met slechts een ding voor ogen: de cursusinhoud. Hoewel zeker vermoeiend, vind ik de cursussen van Firebrand absoluut de moeite waard in het traject van verkrijgen van vakgerichte kennis en certificering."
Anoniem, erwinbeelen.com - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Really enjoyable and very hard experience. Trainer made the course fun to do."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (19/9/2015 t/m 27/9/2015)

"Get more in less time"
Anoniem - Microsoft MCSD: SharePoint Applications (12 Dagen) (28/4/2014 t/m 9/5/2014)

"This course was realy good; you lose no time, an efficient way of work"
Philippe De Groote , saphico. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"8 Days course which also includes two weekends. Our trainer made it an experience I didn't want to miss!"
Sybrand Hartman, Tata Steel. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"Een zeer postitieve ervaring, alles is goed geregeld en de trainer was altijd bereid je vragen te beantwoorden. Je leeft hier echt voor de cursus dwz je staat er mee op en tijdens ontbijt begint het al en je stopt pas als je ogen dicht gaan bij het slapen. Zeer goede manier om kennis op te doen. Veel theorie maar ook wel Hands On!"
CG, Veiligheidsregio Kennemerland. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Thuis studeren had me twee keer zoveel tijd gekost. Op de cursus kon ik me erg goed concentreren op de stof en zo ook mijn certificaten behalen in een zeer korte tijd."
Marc van Berkel, Linfosys. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Prima docent, fijne locatie, maar erg intensief."
MV. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Its always great to be busy with SharePoint for a full week. All my goals are completed and got a very good understanding, learned a lot and cannot wait to start using this best practices in my daily work. Very good teacher with a lot of experience, from different kind of businesses."
Anoniem - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Tsunami van informatie en leerstof komt over je heen. Voorbereiden op het assimileren, zeg maar opslorpen, van al deze kennis is een vereiste indien het lang geleden is dat je op de schoolbanken zat. Maar het is een reuze ervaring. Een belevenis en je honger wordt gestild."
Anoniem, VSOA Defensie - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"- Tempo ligt erg hoog, de zaterdagavond (niet inbegrepen bij de 8 dagen) is dan ook zeer nodig. - Kom met genoeg kennis! - Kom met een goede motivatie!"
Rob de Haan, Van Dam ICT. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"Great teacher, learned a lot and had a good team! Really good way of learning."
Marloes Rutten, SplitVision. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Het is niet gemakkelijk, je krijgt erg veel informatie tegelijk maar met de juiste instelling is het zeker te doen. De MCSA 2012 cursus is zeer de moeite waard en ik kan deze methode en de accomodatie zeker aanbevelen!"
Marc Willemsen, EIC BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

Zie prijzen