Profiteer van onze eindejaarsactie en ontvang tot 40% korting! Voor meer informatie klik hier!

Microsoft - Architecting Microsoft Azure Solutions

Looptijd

Looptijd:

Slechts 3 dagen

Methode

Methode:

Klas / Online / Hybride

Volgende datum

Volgende datum:

24/1/2022 (Maandag)

Overzicht

Ontvang binnen 3 dagen een certificering op deze versnelde Microsoft Azure Solutions-opleiding, dat is 50% sneller dan de traditionele training. Je traint tweemaal zo snel met het Microsoft Official Curriculum en je doet het examen 70-535 ter plaatse in het Firebrand Training Center.

Op deze versnelde 3-daagse cursus krijgt je de benodigde architectuurvaardigheden om oplossingen voor Microsoft Azure te ontwerpen. Je zult werken aan praktijkcases om oplossingen voor Azure te creeren.

Bewijs jouw Azure ontwerpvaardigheden

Je krijgt de vaardigheden dieje nodig hebt om publieke en hybride cloudoplossingen binnen Microsoft Azure te ontwerpen. Dit bewijst dat je de nodige kennis hebt om een Azure infrastructuur te ontwerpen, om aan levenscyclus eisen te voldoen.

In slechts 3 dagen leert je het volgende te ontwerpen:

 • Cloud infrastructuur en development
 • Microsoft Azure infrastructuur en netwerk
 • Applicatieopslag en strategie voor datatoegang
 • Azure websites
 • Geavanceerde applicaties
 • Beheer, onderhoud en strategie voor zakelijke continuïteit

The Microsoft Specialist: Architecting Microsoft Azure Solutions certification is een doorstroom keuze voor de MCSE: Cloud Platform and Infrastructure.

Zeven redenen waarom jij voor jouw Architecting Azure Solutions cursus voor Firebrand kiest:

 1. Jij zal in slechts 3 dagen Architecting Azure Solutions gecertificeerd zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Architecting Azure Solutions cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Architecting Azure Solutions of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over Architecting Azure Solutions leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!
 5. Je zal Architecting Azure Solutions sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Architecting Azure Solutions studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 113776 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Architecting Azure Solutions bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Voordelen

Andere versnelde trainingsaanbieders vertrouwen sterk op colleges, onafhankelijke zelftesten en studeren.

Effectieve technische instructies moeten zeer gevarieerd en interactief zijn om het aandachtsniveau hoog te houden, kameraadschap en teamwerk tussen de studenten en de instructeur te bevorderen en kennis te verankeren door praktisch leren.

Firebrand Training biedt instructies om aan elke leerbehoefte te voldoen:

 • Intensieve groepsinstructie
 • Eén-op-één instructie aandacht   
 • Hands-on labs
 • Lab partner- en groepsoefeningen
 • Vraag en antwoord oefeningen
 • Onafhankelijke studie

Deze informatie is verstrekt als een nuttig hulpmiddel voor kandidaten die een opleiding overwegen. Cursussen inclusief certificering worden geleverd met een certificeringsgarantie. Slaag de eerste keer of train opnieuw gratis (je betaal voor de accommodatie en examens bij jouw terugkeer). Wij kunnen geen garanties geven over persoonlijke successen of voordelen van het behalen van certificering.

Inhoudsopgave

Course 20535A: Architecting Microsoft Azure Solutions

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure

This module introduces and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency, and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.

Lessons

 • Pattern Resources
 • Performance Patterns
 • Resiliency Patterns
 • Scalability Patterns
 • Data Patterns

After completing this module, you’ll be able to:

 • Locate and reference the Cloud Design Patterns documentation.
 • Locate and reference the Azure Architecture Center.
 • Describe various patterns pulled from the Cloud Design Patterns.

Module 2: Deploying Resources with Azure Resource Manager

This module establishes a basic understanding of Azure Resource Manager and the core concepts of deployments, resources, templates, resource groups, and tags. The module will dive deeply into the automated deployment of resources using ARM templates.

Lessons

 • ARM Templates
 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • Resource Policies
 • Security
 • Building Blocks

Lab : Getting Started with Azure Resource Manager

 • Create Resource Groups
 • Deploy an Empty Template
 • Deploy a Simple Template
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Create a resource group.
 • Add resources to a resource group.
 • Deploy an ARM template to a resource group.
 • Filter resources using tags.
 • Author a complex deployment using the Azure Building Blocks tools.

Module 3: Building Azure IaaS-Based Server Applications

This module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features such as Availability Sets.

Lessons

 • High Availability
 • Templated Infrastructure
 • Domain-Connected Machines

Lab : Deploying Infrastructure Workloads to Azure

 • Deploy a Virtual Machine using PowerShell DSC
 • Deploy a Virtual Machine Scale Set using PowerShell DSC
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Design an availability set for one or more virtual machines
 • Describe the differences between fault and update domains.
 • Author a VM Scale Set ARM template.
 • Join a virtualized machine to a domain either in Azure or on a hybrid network.

Module 4: Creating Managed Server Applications in Azure

This module describes services that use infrastructure but manage the infrastructure on behalf of the user instead of obfuscating the infrastructure resources. The module focuses on infrastructure-backed PaaS options such as Azure Service Fabric, Container Service, and App Service Environments. The module will explore how to deploy custom workloads to these services such as an HPC batch processing task.

Lessons

 • Infrastructure-Backed Platform-as-a-Service (PaaS)
 • High-Performance Compute (HPC)
 • Migration

Lab : Deploying Managed Server Workloads to Azure

 • Create Azure Container Service Cluster
 • Deploy Docker Image
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the differences between App Service Environments, Service Fabric and Container Service.
 • Use Azure Batch to manage an HPC workload.
 • Migrate to an Infrastructure-backed PaaS service from another IaaS service or a legacy Cloud Service.

Module 5: Authoring Serverless Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps, and Functions.

Lessons

 • Azure Web App
 • Azure Functions
 • Integration
 • High Performance

Lab : Deploying Serverless Workloads to Azure

 • Create Web App
 • Deploy Web App Code
 • Deploy Function App and Code
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance.
 • Describe the differences between API, Mobile, and Web Apps.
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service.
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale.

Module 6: Backing Azure Solutions with Azure Storage

This module describes how many Azure services use the Azure Storage service as a backing store for other application solution in Azure. The module dives into critical considerations when using Azure Storage as a supplemental service for an all-up Azure solution.

Lessons

 • Pricing
 • Blob Storage
 • Files
 • StorSimple

Lab : Deploying Azure Storage to Support Other Workloads in Azure

 • Create Required Resources for a Virtual Machine
 • Create a VM With a Storage Account
 • Create a VM With a Managed Disk
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Determine the ideal pricing option for Azure Storage based on a solution's requirements.
 • Identify performance thresholds for the Azure Storage service.
 • Determine the type of Storage blobs to use for specific solution components.
 • Use the Azure Files service for SMB operations.
 • Identify solutions that could benefit from the use of StorSimple physical or virtual devices.

Module 7: Comparing Database Options in Azure

This module compares the various relational and non-relational data storage options available in Azure. Options are explored as groups such as relational databases (Azure SQL Database, MySQL, and PostgreSQL on Azure), non-relational (Azure Cosmos DB, Storage Tables), streaming (Stream Analytics) and storage (Data Factory, Data Warehouse, Data Lake).

Lessons

 • Relational
 • NoSQL Services
 • Azure Cosmos DB
 • Data Storage
 • Data Analysis

Lab : Deploying Database Instances in Azure

 • Deploy a CosmosDB Database Instance
 • Validate the REST API
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Compare and contrast various database options on Azure.
 • Identify data streaming options for large-scale data ingest.
 • Identify longer-term data storage options.

Module 8: Networking Azure Application Components

This module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. The module explores connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. The module also discusses some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.

Lessons

 • VNETs
 • Load Balancing
 • External Connectivity
 • Hybrid Connectivity

Lab : Deploying Network Components for Use in Azure Solutions

 • Create an ARM Template for a Linux VM
 • Duplicate the VM Resources
 • Create a Load Balancer Resource
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe DNS and IP strategies for VNETs in Azure.
 • Compare connectivity options for ad-hoc and hybrid connectivity.
 • Distribute network traffic across multiple loads using load balancers.
 • Design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise.

Module 9: Managing Security and Identity for Azure Solutions

This module discusses both security and identity within the context of Azure. For security, this module reviews the various options for monitoring security, the options available for securing data and the options for securing application secrets. For identity, this module focuses specifically on Azure Active Directory (Azure AD) and the various features available such as Multi-Factor Authentication (MFA), Managed Service Identity, Azure AD Connect, ADFS and Azure AD B2B/B2C.

Lessons

 • Security Monitoring
 • Data Security
 • Application Security Azure Active Directory (Azure AD)
 • Hybrid Identity
 • Azure AD Application Integration

Lab : Deploying Services to Secure Secrets in Azure

 • Deploy Key Vault using ARM Template
 • Deploy Virtual Machine using Key Vault Secret
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Integrate their existing solutions with external identity providers using Azure AD B2B or B2C.
 • Design a hybrid identity solution.
 • Determine when to use advanced features of Azure AD such as Managed Service Identity, MFA and Privileged Identity Management.
 • Secure application secrets using Key Vault.
 • Secure application data using SQL Database and Azure Storage features.

Module 10: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

This module introduces multiple SaaS services available in Azure that are available for integration into existing Azure solutions. These services include Cognitive Services, Bot Service, Machine Learning and Media Services.

Lessons

 • Cognitive Services
 • Bot Services
 • Machine Learning
 • Media Services

Lab : Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions

 • Deploy Function App and Cognitive Service using ARM Template
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Identify when Cognitive Services, Bot Service or Machine Learning is appropriate for their solution.
 • Compare the various features available in Media Services and determine the appropriate features for their solution.

Module 11: Integrating Azure Solution Components using Messaging Services

This module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs, and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.

Lessons

 • Event Messaging
 • Integration
 • IoT

Lab : Deploying Messaging Components to Facilitate Communication Between Azure Resources

 • Deploy Service Bus Namespace
 • Deploy Logic App
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Compare Storage Queues to Service Bus Queues.
 • Identify when to use Azure Functions or Logic Apps for integration components in a solution.
 • Describe the differences between IoT Hubs, Event Hubs and Time Series Insights.

Module 12: Monitoring and Automating Azure Solutions

This module covers the monitoring and automation solutions available after an Azure solution has been architected, designed and possibly deployed. The module reviews services that are used to monitor individual applications, the Azure platform, and networked components. This module also covers automation and backup options to enable business-continuity scenarios for solutions hosted in Azure.

Lessons

 • Application Monitoring
 • Platform Monitoring
 • Network Monitoring
 • Alerting
 • Backup
 • Azure Automation
 • Config Management
 • Auto-Scale

Lab : Deploying Configuration Management Solutions to Azure

 • Deploy a Chef Management Server using ARM
 • Configure Management Server
 • Deploy a VM Scale Set using Chef-Configured VMs
 • Cleanup Subscription

After completing this module, you’ll be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform, and networking.
 • Design an alert scheme for a solution hosted in Azure.
 • Select the appropriate backup option for infrastructure and data hosted in Azure.
 • Automate the deployment of future resources for backup recovery or scaling purposes.

Examenproces

U zult de volgende examens die vallen onder Uw certificeringsgarantie maken in het Firebrand Trainingcentrum:

 • Exam 70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions
  • Getoetste vaardigheden:
   • Design Compute Infrastructure (20-25%)
   • Design Data Implementation (15-20%)
   • Design Networking Implementation (15-20%)
   • Design Security and Identity Solutions (20-25%)
   • Design Solutions by using Platform Services (10-15%)
   • Design for Operations (10-15%)

U krijgt ook de optie om Uw Microsoft MCSE: Cloud Platform & Infrastructure certificaat te behalen, door deze extra Microsoft Specialist examens af te leggen:

 • Exam 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions
 • Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

De cursus omvat

Op deze versnelde cursus volg je het volgende examen in het Firebrand Training Center, gedekt door je certificeringsgarantie:

 • Exam 70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions
  • Vaardigheden:
   • Design Compute Infrastructure (20-25%)
   • Design Data Implementation (15-20%)
   • Design Networking Implementation (15-20%)
   • Design Security and Identity Solutions (20-25%)
   • Design Solutions by using Platform Services (10-15%)
   • Design for Operations (10-15%)

Je hebt ook de mogelijkheid om ook je Microsoft MCSE: Cloud Platform and Infrastructure certification te vekrijgen door deze aanvullende Microsoft-examens af te leggen :

 • Exam 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions
 • Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Jouw versnelde cursus omvat:

 • Accommodatie *
 • Maaltijden, onbeperkte snacks, drankjes, thee en koffie
 • Examens op locatie
 • Examen vouchers **
 • Oefentoetsen ***
 • Certificeringsgarantie****
 • Trainingsmateriaal
 • Dagelijks tot 12 uur training onder begeleiding van een instructeur
 • 24 uur toegang tot het laboratorium
 • Hands-on training via Lecture | Lab | ReviewTM
 • Digitaal cursusmateriaal (indien beschikbaar)
 • *Alleen voor residentiële training. Geldt niet voor online cursussen
 • **Examenvouchers zijn mogelijk niet inbegrepen voor cursisten en vereisen een afzonderlijke aankoop door een werkgever vanwege ESFA-richtlijnen
 • ***Niet op alle cursussen
 • ****Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw (betaal alleen voor accommodatie, examens en incidentele kosten)

Vereisten

Firebrand adviseert een gemiddelde of ervaren gebruiker te zijn van Micorosoft Azure voordat u aan deze versnelde opleiding begint.

Mogelijk heeft u een opleiding gevolgd of vergelijkbare kennis van DEV205Bx: Architecting Microsoft Azure Solutions cursus beschikbaar bij edx.org

Weet je niet zeker of je aan de vereisten voldoet? Maak je geen zorgen. Jouw trainingsadviseur bespreekt jouw achtergrond met je om te begrijpen of deze cursus geschikt is voor je.

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 113776 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.63% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Excellent trainer and good location but very high paced."
D.vR.. (17/7/2017 (Maandag) t/m 18/7/2017 (Dinsdag))

"The knowledge and professionalism of the instructor, supporting and replaying all our question is really amazing. The Ruwenberg hotel is really nice and the service on the hotel fantastic. Overall, I've had a fantastic experience."
David Alonso. (9/4/2018 (Maandag) t/m 11/4/2018 (Woensdag))

"Good environment for a training, professional people."
Anoniem (9/4/2018 (Maandag) t/m 11/4/2018 (Woensdag))

"This was my first time training from home, but the experience was so good that this will be my preferred option for future courses."
Richard George, British Red Cross. (22/6/2020 (Maandag) t/m 24/6/2020 (Woensdag))

"Awesome place, awesome instructors, real challenges. This is the Firebrands recipe for success."
V.F.. (8/12/2018 (Zaterdag) t/m 10/12/2018 (Maandag))

Cursusdata

Microsoft - Architecting Microsoft Azure Solutions

Start datum

Eind datum

Status

Nu boeken

24/1/2022 (Maandag)

26/1/2022 (Woensdag)

Beperkte beschikbaarheid

Nu boeken

31/1/2022 (Maandag)

2/2/2022 (Woensdag)

Wachtlijst

 

7/3/2022 (Maandag)

9/3/2022 (Woensdag)

Open

Nu boeken

25/4/2022 (Maandag)

27/4/2022 (Woensdag)

Open

Nu boeken

13/6/2022 (Maandag)

15/6/2022 (Woensdag)

Open

Nu boeken

20/6/2022 (Maandag)

22/6/2022 (Woensdag)

Open

Nu boeken

Nieuwste beoordelingen van onze studenten