Fb Cover

De belangrijkste certificaten van 2014

By Johan van der Plas


De waarde van IT- en projectmanagement-certificaten is enorm toegenomen, aangezien er een alsmaar groeiende vraag is naar experts op het gebied van IT-beveiliging, risicomanagement, projectmanagement en digitale recherche.

Volgens de Europese Commissie “zal er, in 2015, een tekort zijn van meer dan 900.000 opgeleide IT-medewerkers in Europa”. Firebrand heeft een lijst samengesteld van de belangrijkste IT- en projectmanagement-certificaten van dit jaar. Zo kun je het meeste profiteren van de 100.000 carrièremogelijkheden.

(ISC)2 CISSP - Certified Information Systems Security Professional


CISSP
is een certificaat voor gevorderde professionals op het gebied van informatiebeveiliging. Met het behalen van je CISSP-examen, ben je een specialist in het ontwikkelen, reglementeren en beheren van veiligheidsnormen, beleid en procedures binnen je organisatie.


(ISC)2 heeft het CISSP ontworpen en ontwikkeld voor ervaren informatiebeveiligers. Om dit certificaat te kunnen behalen, moet men minimaal 5 jaar ervaring hebben in tenminste twee van de domeinen, die door (ISC)2 worden onderscheiden binnen de Common Body of Knowledge:
 • Access Control
 • Telecommunications and Network Security
 • Information Security Governance and Risk Management
 • Software Development Security
 • Cryptography
 • Security Architecture and Design
 • Operations Security
 • Business Continuity and Disaster Recovery Planning
 • Legal, Regulations, Investigations and Compliance
 • Physical (Environmental) Security

CISSP zal dit jaar het meest gewilde IT-certificaat zijn, een ‘must have’ voor IT-informatiebeveiligers.

PMI PMP – Project Management Professional


PMP
is ontwikkeld door projectmanagers en is de hoogste certificering die PMI (Project Management Institute) als organisatie aanbiedt. Het certificaat is ontworpen om ervoor te zorgen dat diegenen die hem hebben behaald, de vaardigheden en kwalificaties bezitten om alle fases binnen een project succesvol te leiden, waaronder:


 • Opstart
 • Planning
 • Tijdsplanning
 • Beheer
 • Monitoring
 • Afsluiting

PMP-gecertificeerde professionals zijn ook deskundig in het managen van alle aspecten van de drie projectrestricties: tijd, kosten en bereik.

Om een PMP-certificaat te kunnen behalen, moeten de kandidaten aantonen en bewijzen dat ze de vaardigheden en kennis bezitten, die nodig zijn om succes te hebben op het gebied van projectmanagement. Dit kan door middel van documenten die een overzicht geven van je opleiding(en), projecten waar je aan gewerkt hebt en de uren die je hebt besteed aan elk van de vijf fases van projectmanagement.

ISACA CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control


Het CRISC-certificaat van ISACA wordt uitgereikt aan IT-professionals, die ervaring hebben met zowel risicomanagement op het gebied van ondernemingen en technologie. Degene die zich ook bezig houden met het ontwerp, de implementatie, de monitoring en het onderhoud van Information Systems Control.


Als je als professional het CRISC-certificaat hebt behaald, kun je risicobeschrijvingen maken, toezien op het nemen van de juiste maatregelen. De systemen controleren op risico's en ervoor zorgen dat jouw organisatie voldoet aan alle risicomanagementstrategieën.

Functies die CRISC-gecertificeerden bekleden zijn o.a.:

 • IT Security Analyst
 • Security Engineer Architect
 • Information Assurance Program Manager
 • Senior IT Auditor 

In het CRISC-examen worden de volgende domeinen behandeld:

 • Risicobeoordeling
 • Identificatie en Evaluatie
 • Information Systems Control Monitoring en Onderhoud
 • Risicobeheersing
 • Information Systems Control Ontwerp en Implementatie
 • Risicobewaking

Vanaf het moment dat het in 2010 in het leven werd geroepen, hebben reeds 17.000 professionals het CRISC-certificaat behaald.


EC-Council CHFI – Certified Hacking Forensic Investigator


Het CHFI-certificaat van het EC-Council richt zich op forensische hulpmiddelen, analysetechnieken en procedures die te maken hebben met het verkrijgen, onderhouden en aantonen van forensisch bewijsmateriaal en computergegevens in een rechtbank.


In de CHFI-cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Overzicht computercriminaliteit
 • Opsporing en inbeslagneming van computers
 • Werken met digitaal bewijs
 • Omgaan met incidenten en spoedprocedures
 • Verzamelen van tijdelijke en permanente gegevens van een Windows computer
 • Herstellen van verwijderde bestanden en partities op Windows, Macintosh en Linux computers
 • Kraken van wachtwoorden
 • Hulpmiddelen en technieken om logbestanden te verzamelen
 • Onderzoeken van netwerkverkeer, draadloze aanvallen, internetaanvallen en email-criminaliteit


Met een CHFI-certificaat, ben je in staat om een organisatie te beschermen door snel te reageren bij elke mogelijke aanval.

ISACA CISM – Certified Information Security Manager


De CISM certificering, die ook ontwikkeld is door ISACA, is één van de hoogste certificeringen voor professionele informatiebeveiligers, die zich willen specialiseren in het beheren, ontwikkelen en controleren van informatiebeveiligingssystemen of voor het ontwikkelen van de beste beveiligingsmethoden voor een bedrijf.

De certificering speelt in op de behoeftes van professionele informatiebeveiligers die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor het beveiligingsbeheer. Professionals met een CISM-certificaat, hebben gevorderde en bewezen vaardigheden in:

 • Veiligheids- en Risicobeheer
 • Programma Ontwikkeling en Management
 • Beheer en Incident Management
 • Omgaan met incidenten

Voordat je het CISM-certificaat ontvangt, moet men akkoord gaan met de professionele gedragscode (Code of Professional Ethics) van CISM, slagen voor het examen en tenminste vijf jaar ervaring hebben op het gebied van beveiliging. Ook moet je een schriftelijke aanvraag indienen om je te kwalificeren.