Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert

- Kun 6 dage

Brug dine Microsoft Vouchers

Dit kursus kan være langt billigere hvis din organisation har SA Vouchers. Uddannelseskuponerne kan anvendes efter eget valg til et stort udvalg af officielle Microsoft kurser hos Firebrand. Tal med en Firebrand uddannelsesrådgiver, hvis du vil vide mere Kontakt os.

Microsoft Azure Solutions Architect Expert - Official Training for Certification

On your 6 day accelerated Azure Solutions Architect Expert course, you'll get the skills you need as an Azure Solutions Architect to implement, monitor and maintain Azure solutions, from implementation of virtual machines to designing API integration strategies. You'll also gain expert understanding of service capabilities within Microsoft Azure cloud.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have  24/7 lab access  at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

Læs mere...

 • Deploy and configure infrastructure
 • Implement workloads and security
 • Architect Cloud Technology Solutions
 • Create and deploy apps
 • Implement authentication and secure data
 • Develop for the Cloud
 • Determine workload requirements
 • Design for identity and security
 • Design a Data Platform Solution
 • Design a Business Continuity Strategy
 • Design for deployment, migration, and integration

You'll benefit from the latest Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies and exam AZ-301: Microsoft Azure Architect Design. You'll sit these exams at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

If you're an Azure Administrator who manages cloud services that span across a variety of cloud capabilities, this course is ideal for you.

Se Benefits...

Det tager kun et øjeblik at se hvor billigt dit kursus er...

Her er 4 gode grunde til at du skal tage Azure Solutions Architect hos Firebrand:

 1. Du bliver Azure Solutions Architect uddannet og certificeret hurtigere. Du lærer mere på vores 6 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit Azure Solutions Architect kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, eksamen, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Bestå Azure Solutions Architect den første gang eller kom tilbage, gratis. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at bestå eksamen første gang. Men hvis du mod forventning ikke består, er du dækket af vores Certificeringsgaranti.
 4. Tag Azure Solutions Architect hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fem gange og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 70,000 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Det tager kun et øjeblik at se hvor billigt dit kursus er...

Seneste Azure Solutions Architect anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

AZ-300T01-A: Deploying and Configuring Infrastructure

Module 1: Managing Azure Subscriptions and Resources

In this module you will explore Azure monitoring capabilities using Azure alerts, Azure activity logs, and Log Analytics. You will learn to query, analyze, and interpret the data viewed in Log Analytics.

After completing this module, students will be able to:

 • Managing Azure Subscriptions and Resources

Module 2: Implementing and Managing Storage

In this module you will learn about Azure storage accounts, data replication, how to use Azure Storage Explorer, and monitor storage.

After completing this module, students will be able to:

 • Implementing and Managing Storage 

Module 3: Deploying and Managing Virtual Machines (VMs)

In this module you will learn how to do the following:

 • Create Virtual Machines (VM)s within the Azure Portal
 • Create Virtual Machines (VM)s using Azure PowerShell
 • Create Virtual Machines (VM)s using ARM templates
 • Deploy Linux Virtual Machines (VM)s
 • Monitor Virtual Machines (VM)s

Additionally, you will learn how to protect data using backups at regular intervals, whether by snapshot, Azure Backup, or Azure Site Recovery.

After completing this module, students will be able to:

 • Deploying and Managing VMs

Module 4: Configuring and Managing Virtual Networks

In this module you will create and implement virtual networks using the Azure Portal as well as Azure PowerShell and CLI. You will receive and overview on how to assign IP addresses to Azure resources to communicate with other Azure resources, your on-premises network, and the Internet.

Lessons

 • Network routing using routing tables and algorithms
 • Inter-site connectivity using VNet-to-VNet connections and VPNs
 • Virtual network peering for regional and global considerations
 • Gateway transit

After completing this module, students will be able to:

 • Configuring and Managing Virtual Networks

Module 5: Managing Identities

This module covers Azure Active Directory (Azure AD) for IT Admins and Developers with a focus on the Azure AD multi-tenant cloud-based directory and identity management service.

Lessons

 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • built-in roles
 • Self-Service Password Reset (SSPR)
 • authentication methods for password reset

After completing this module, students will be able to:

 • Managing Identities using Azure Active Directory

AZ-300T02-A: Implementing Workloads and Security

Module 1: Evaluating and Performing Server Migration to Azure

This module covers migrating workloads to a new environment, whether it be another datacenter, or to a public cloud, and setting clear goals for the migration. Goals include both technology-focused and business-focused goals for migrations and the benefits to an organisation’s business. Activities include components of the Azure migration process: creating a project, creating a collector, assessing readiness and estimating costs. Additionally, you will receive and overview of Azure Site Recovery (ASR) that includes and end-to-end scenarios.

After completing this module, students will be able to:

 • Evaluating and Performing Server Migration to Azure

Module 2: Implementing and Managing Application Services

This module includes the following topics:

 • Deploying Web Apps
 • Managing Web Apps
 • App Service Security
 • Serverless Computing Concepts
 • Managing Event Grid
 • Managing Service Bus
 • Managing Logic App

After completing this module, students will be able to:

 • Implementing and Managing Application Services

Module 3: Implementing Advanced Virtual Networking

This module includes the following topics:

 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Site-to-Site VPN Connections

As well as an overview of ExpressRoute, which allows companies to extend on-premises networks into the Microsoft cloud over a dedicated private connection facilitated by a connectivity provider.

After completing this module, students will be able to:

 • Implementing Advanced Virtual Networking

Module 4: Securing Identities

This module includes the following topics with an emphasis on identity and roles:

 • Azure AD Identity Protection
 • Azure Domains and Tenants
 • Azure Users and Groups
 • Azure Roles

As well as an overview of Azure AD integration options that focuses on Azure AD Connect to integrate on-premises directories with Azure Active Directory.

After completing this module, students will be able to:

 • Securing Identities using Azure AD

AZ-300T03-A: Understanding Cloud Architect Technology Solutions

Module 1: Selecting Compute and Storage Solutions

This module includes the following topics:

 • Azure Architecture Center
 • Cloud design patterns
 • Competing consumers pattern
 • Cache-aside pattern

As well as sharding patterns to divide a data store into horizontal partitions or shards. Each shard has the same schema but holds its own distinct subset of the data.

After completing this module, students will be able to:

 • Design and Connectivity Patterns 

Module 2: Hybrid Networking

This module includes the following topics:

 • Site-to-site connectivity
 • Point-to-site connectivity
 • Combining site-to-site and point-to-site connectivity
 • Virtual network–to–virtual network connectivity

As well as connecting across cloud providers for failover, backup, or even migration between providers such as AWS.

After completing this module, students will be able to:

 • Hybrid Networking 

Module 3: Measuring Throughput and Structure of Data Access

This module includes the following topics:

 • DTUs – Azure SQL Database
 • RUs – Azure Cosmos DB
 • Structured and unstructured data
 • Using structured data stores

After completing this module, students will be able to:

 • Address Durability of Data and Caching 
 • Measure Throughput and Structure of Data Access

AZ-300T04-A: Creating and Deploying Apps

Module 1: Creating Web Applications using PaaS

This module provides an overview of Azure App Service Web Apps for hosting web applications, REST APIs, and a mobile back end. Topics include the following:

 • Using shell commands to create an App Service Web App
 • Creating Background Tasks
 • Using Swagger to document an API

As well as an explanation of how Logic Apps help to build solutions that integrate apps, data, systems, and services across enterprises or organisations by automating tasks and business processes as workflows.

After completing this module, students will be able to:

 • Use shell commands to create an App Service Web App
 • Create Background Tasks
 • Use Swagger to document an API

Module 2: Creating Apps and Services Running on Service Fabric

This module provides an overview of Azure Service Fabric as a distributed systems platform that makes it easy to package, deploy and manage scalable and reliable microservices and containers. This module also addresses the challenges in developing and managing cloud native applications. Additional topics include:

 • Creating a reliable service
 • Creating a Reliable Actors app
 • Working with Reliable collections

After completing this module, students will be able to:

 • Create a reliable service
 • Create a Reliable Actors app
 • Hands-on with Reliable collections

Module 3: Using Azure Kubernetes Service This module focuses on the Azure

Kubernetes Service (AKS) for deploying and managing a Kubernetes cluster in Azure. Topics include how to reduce operational overhead of managing Kubernetes by offloading much of that responsibility to Azure, such as health monitoring and maintenance. Additional topics include:

 • Azure Container Registry
 • Azure Container Instances

After completing this module, students will be able to:

 • Understand the Azure Container Registry
 • Use Azure Container instances

AZ-300T06-A: Developing for the Cloud

Module 1: Developing Long-Running Tasks and Distributed Transactions

Topics for this module include:

 • Implementing large-scale, parallel, and high-performance apps using batches
 • HPC using Microsoft Azure Virtual Machines
 • Implementing resilient apps by using queues

As well as, implementing code to address application events by using webhooks. Implementing a webhook gives an external resource a URL for an application. The external resource then issues an HTTP request to that URL whenever a change is made that requires the application to take an action.

Module 2: Configuring a Message-Based Integration Architecture

Lessons

 • Configure an app or service to send emails
 • Configure an event publish and subscribe model
 • Configure the Azure Relay service
 • Configure apps and services with Microsoft Graph

After completing this module, students will be able to:

 • How to configure a message-based integration architecture

Module 3: Developing for Asynchronous Processing

Lessons

 • Implement parallelism, multithreading, and processing
 • Implement Azure Functions and Azure Logic Apps
 • Implement interfaces for storage or data access
 • Implement appropriate asynchronous computing models
 • Implement autoscaling rules and patterns

After completing this module, students will be able to:

 • Understand how to Develop for Asynchronous Processing

Module 4: Developing for Autoscaling

Lessons

 • Implementing autoscaling rules and patterns
 • Implementing code that addresses singleton application instances
 • Implementing code that addresses a transient state

After completing this module, students will be able to:

 • Begin creating apps for Autoscaling

Module 5: Developing Azure Cognitive Services Solutions

Lessons

 • Developing Solutions using Computer Vision
 • Developing solutions using Bing Web Search
 • Developing solutions using Custom Speech Service
 • Developing solutions using QnA Maker

After completing this module, students will be able to:

 • Understand Azure Cognitive Services Solutions

AZ-301T01-A: Designing for Indentity and Security

Module 1: Managing Security & Identity for Azure Solutions

This module discusses both security and identity within the context of Azure. For security, this module reviews the various options for monitoring security, the options available for securing data and the options for securing application secrets. For identity, this module focuses specifically on Azure Active Directory (Azure AD) and the various features available such as Multi-Factor Authentication (MFA), Managed Service Identity, Azure AD Connect, ADFS and Azure AD B2B/B2C.

Lab: Securing Secrets in Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Integrate their existing solutions with external identity providers using Azure AD B2B or B2C
 • Design a hybrid identity solution
 • Determine when to use advanced features of Azure AD such as Managed Service Identity, MFA and Privileged Identity Management
 • Secure application secrets using Key Vault.
 • Secure application data using SQL Database and Azure Storage features

Module 2: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

This module introduces multiple SaaS services available in Azure that are available for integration into existing Azure solutions. These services include Cognitive Services, Bot Service, Machine Learning and Media Services.

Lab: Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions

After completing this module, students will be able to:

 • Detail the various APIs available in Cognitive Services
 • Identify when to use the Face API, Speech API or Language Understanding (LUIS) service

AZ-301T02-A: Designing a Data Platform Solution

Module 1: Backing Azure Solutions with Azure Storage

This module describes how many Azure services use the Azure Storage service as a backing store for other application solution in Azure. The module dives into critical considerations when using Azure Storage as a supplemental service for an all-up Azure solution.

After completing this module, students will be able to:

 • Determine the ideal pricing option for Azure Storage based on a solution’s requirements.
 • Identify performance thresholds for the Azure Storage service.
 • Determine the type of Storage blobs to use for specific solution components.
 • Use the Azure Files service for SMB operations.
 • Identify solutions that could benefit from the use of StorSimple physical or virtual devices.

Module 2: Comparing Database Options in Azure

This module compares the various relational and non-relational data storage options available in Azure. Options are explored as groups such as relational databases (Azure SQL Database, MySQL, and PostgreSQL on Azure), non-relational (Azure Cosmos DB, Storage Tables), streaming (Stream Analytics) and storage (Data Factory, Data Warehouse, Data Lake).

Lab: Deploying Database Instances in Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform and networking
 • Identify data streaming options for large-scale data ingest
 • Identify longer-term data storage options

Module 3: Monitoring & Automating Azure Solutions

This module covers the monitoring and automation solutions available after an Azure solution has been architected, designed and possibly deployed. The module reviews services that are used to monitor individual applications, the Azure platform and networked components. This module also covers automation and backup options to enable business-continuity scenarios for solutions hosted in Azure.

Lab: Deploying Configuration Management Solutions to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform and networking
 • Design an alert scheme for a solution hosted in Azure
 • Select the appropriate backup option for infrastructure and data hosted in Azure.
  Automate the deployment of future resources for backup recovery or scaling purposes

AZ-301T03-A: Designing for Deployment, Migration and Integration

Module 1: Deploying Resources with Azure Resource Manager

This module establishes a basic understanding of Azure Resource Manager and the core concepts of deployments, resources, templates, resource groups and tags. The module will dive deeply into the automated deployment of resources using ARM templates.

Lab: Deploying Resources with Azure Resource Manager

After completing this module, students will be able to:

 • Create a resource group
 • Add resources to a resource group
 • Deploy an ARM template to a resource group
 • Filter resources using tags
 • Author a complex deployment using the Azure Building Blocks tools

Module 2: Creating Managed Server Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps and Functions.

Lab: Deploying Managed Containerised Workloads to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance
 • Describe the differences between API, Mobile and Web Apps
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale

Module 3: Authoring Serverless Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps and Functions.

Lab: Deploying Serverless Workloads to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance
 • Describe the differences between API, Mobile and Web Apps
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale

AZ-301T04-A: Designing an Infrastructure Strategy

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure

This module introduces, and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.

After completing this module, students will be able to:

 • Locate and reference the Cloud Design Patterns documentation
 • Locate and reference the Azure Architecture Center
 • Describe various patterns pulled from the Cloud Design Patterns

Module 2: Building Azure IaaS-Based Server Applications (ADSK)

This module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features such as Availability Sets.

Lab: Building Azure IaaS-Based Server Applications.

After completing this module, students will be able to:

 • Design an availability set for one or more virtual machines
 • Describe the differences between fault and update domains
 • Author a VM Scale Set ARM template
 • Join a virtualised machine to a domain either in Azure or on a hybrid network

Module 3: Networking Azure Application Components

This module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. The module explores connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. The module also discusses some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.

Lab: Deploying Network Infrastructure for Use in Azure Solutions

After completing this module, students will be able to:

 • Describe DNS and IP strategies for VNETs in Azure
 • Compare connectivity options for ad-hoc and hybrid connectivity
 • Distribute network traffic across multiple loads using load balancers
 • Design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise

Module 4: Integrating Azure Solution Components Using Messaging Services

This module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.

Lab: Integrating Azure Solution Components using Messaging Services

After completing this module, students will be able to:

 • Compare Storage Queues to Service Bus Queues
 • Identify when to use Azure Functions or Logic Apps for integration components in a solution
 • Describe the differences between IoT Hubs, Event Hubs and Time Series Insights

Se Exam Track...

Seneste Azure Solutions Architect anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

On this course, you'll take the following exams, covered by your Certification Guarantee:

 • Exam AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies
  • Domains:
   • Deploy and Configure Infrastructure (25-30%)
   • Implement Workloads and Security (20-25%)
   • Architect Cloud Technology Solutions (5-10%)
   • Create and Deploy Apps (5-10%)
   • Implement Authentication and Secure Data (5-10%)
   • Develop for the Cloud (20-25%)
 • Exam AZ-301: Microsoft Azure Architect Design
  • Domains:
   • Determine Workload Requirements (15-20%)
   • Design for Identity and Security (20-25%)
   • Design a Data Platform Solution (15-20%)
   • Design a Business Continuity Strategy (15-20%)
   • Design for Deployment, Migration, and Integration (10-15%)
   • Design an Infrastructure Strategy (15-20%)

Se What's Included...

Seneste Azure Solutions Architect anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Microsoft Official Curriculum:

 • AZ-300T01: Deploying and Configuring Infrastructure
 • AZ-300T02: Implementing Workloads and Security
 • AZ-300T03: Understanding Cloud Architect Technology Solutions
 • AZ-300T04: Creating and Deploying Apps
 • AZ-300T06: Developing for the Cloud
 • AZ-301T01: Designing for Identity and Security
 • AZ-301T02: Designing a Data Platform Solution
 • AZ-301T03: Design for Deployment, Migration, and Integration
 • AZ-301T04: Designing an Infrastructure Strategy

Microsoft Exams:

 • AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies
 • AZ-301: Microsoft Azure Architect Design

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Se Prerequisites...

Seneste Azure Solutions Architect anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

You should have advanced experience and knowledge across various aspects of IT operations, including networking, virtualisation, identity, security, business continuity, disaster recovery, data management, budgeting, and governance. This role requires managing how decisions in each area affects an overall solution.

You must also be proficient in Azure administration, Azure development, and DevOps, and have expert-level skills in at least one of those domains.

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 78 79 16 53 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Se Hvornår...

Seneste Azure Solutions Architect anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Microsoft Azure Solutions Architect Kursusdatoer

Microsoft - Certified Azure Solutions Architect Expert

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Tilmelding

9/9/2019 (Mandag)

14/9/2019 (Lørdag)

Afsluttet

 

2/12/2019 (Mandag)

7/12/2019 (Lørdag)

Venteliste

 

10/2/2020 (Mandag)

15/2/2020 (Lørdag)

Tilgængelige pladser

Tilmelding

22/3/2020 (Søndag)

27/3/2020 (Fredag)

Tilgængelige pladser

Tilmelding

Seneste Azure Solutions Architect anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Vi har uddannet over 72.589 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,76% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"Great learning atmosphere but exhausting."
Anonym - Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (6 dage) (23/9/2019 til 28/9/2019)

"Intense but good training."
Anonym, IBM - Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (6 dage) (10/6/2019 til 15/6/2019)

"The training was great."
Anonym - Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (6 dage) (10/6/2019 til 15/6/2019)

"Et intensivt og meget udbytterigt kursus. Et behageligt og uhøjtideligt undervisningsmiljø med repræsentation af forskellige brancher, hvilket giver et højt udbytte."
Wickie Andersen, Albjergs Maskintec A/S. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dage) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"Relevant, klart og godt!"
Anders von der Recke, Otaku IT. - Microsoft Dynamics AX 7 What’s New – Technical (2 dage) (22/6/2016 til 23/6/2016)

"En perfekt måde og modtage intensiv målrettet træning på, uden at blive båret igennem. Det er hårdt men relevant."
Jesper Munkholm. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dage) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"Det var benhårdt, men jeg lærte utroligt meget på kort tid."
Kåre Schmidt, Also A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dage) (26/5/2016 til 28/5/2016)

"Dygtig instructør med god erfaring"
Ralph Kristensen, Nissens A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (23/5/2016 til 27/5/2016)

"Det er et kort og intensivt forløb, men man lærer utrolig meget. Det korte forløb gør det nemmere at forstå koncepterne, fordi man lærer det hele på én gang, og derved kan se det i sammenhæng."
Daniel Madsen, KMD. - Microsoft Developing Microsoft Azure Solutions (4 dage) (23/5/2016 til 25/5/2016)

"Meget professionel undervisning i behagelige omgivelser. "
Poul Vognstrup, Norriq. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dage) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Et meget intensivt kursus, hvor man lærer rigtig meget på de 9 dage. Men også et meget hårdt kursus at komme igennem, men kan absolut anbefales. "
Brian Bach Rasmussen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (9/4/2016 til 17/4/2016)

"Jeg synes kurset har været meget professionelt og har været meget lærerig og inspirerende."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dage) (30/3/2016 til 1/4/2016)

"Meget intens kursus. Super gode underviser/trainer"
Renu Suri, EG A/S. - Microsoft Dynamics CRM 2015 (8 dage) (13/3/2016 til 20/3/2016)

"Koncentreret og intens læring. Alt det nye information er friskt og bliver ikke glemt, af at komme hjem i hverdagen. Man får en virkelig bred forståelse af emnet, da instruktøren kan forklare alt i dybe detaljer."
Mathias Fjord Christensen, EG. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dage) (6/3/2016 til 9/3/2016)

"Super fedt kursus med meget viden på ultra kort tid. Man får godt nok ikke meget søvn og der er ingen fritid - men miljøet giver inspiration til virkelig at ville lære. Instruktøren er en af de mest kloge og sjove jeg nogensinde har mødt. Måden kurset bliver leveret er inspirerende og lærerig. Dog vil jeg helt klart anbefale at man har øvet sig en del hjemmefra og måske læst bøgerne inden kurset. "
Thomas Hansen , Multi-Wing International A/S. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Jeg deltog kun på den midterste del (486). Det var meget udbytterigt, men samtidig virkeligt hårdt med 11 timers undervisning og efterfølgende selvstudie hver dag."
Casper WandahlLiper , ExpandIT Mobile. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dage) (21/11/2015 til 29/11/2015)

"Gode omgivelser og venligt personale, som har været rigtig rart mens dette hårde kursus har stået på."
Anonym, Pandora A/S - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dage) (9/11/2015 til 13/11/2015)

"En god instructor med en masse erfaring han kunne dele af. Vil anbefale ham til fremtidige Sure Step kurser"
A.H. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (29/10/2015 til 30/10/2015)

"Det er intenst og meget godt"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (29/10/2015 til 30/10/2015)

"Excellent !! Super træning, super instruktør der hele vejen igennem holdt et godt tempo med mange informationer"
Anonym, EG A/S - Microsoft Dynamics CRM Developer 2015 (5 dage) (19/10/2015 til 23/10/2015)

"Fine vaerelsesforhold. Middel bespisning. Gode undervisnings forhold. Fantastisk god underviser, let at forstaa og godt inde i stoffet. "
Anonym, Atos - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dage) (19/10/2015 til 22/10/2015)

"Super kursus, alle kom til Firebrand med samme vilje til at lære tingene! "
Danny Henriksen , Jansson Kommunikation A/S, Odense, Denmark. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (19/9/2015 til 27/9/2015)

"God og intensiv undervisning med en velforberedt og kompetent instruktør "
Winnie Reinert , INUIT. - Microsoft Dynamics NAV 2015 Financials (6 dage) (7/9/2015 til 12/9/2015)

"Alt gik som smurt selvom jeg var sent ude."
Steen Bjørn , ProActive. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/6/2015 til 17/6/2015)

"Meget professionelt - undervisning og ophold"
Bettina Toft , MW Data A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dage) (20/4/2015 til 24/4/2015)

"Man får ro til at få yderligere indsigt I løsningen. Også selvom man arbejder med det I hverdagen. Det giver en mulighed for at se yderligere løsningsmuligheder, som man ikke havde haft øjnene op for før. "
Anonym - Microsoft Dynamics CRM Online 2015 (7 dage) (13/4/2015 til 19/4/2015)

"Godt kursus, god instruktør. Er klar til at skulle hjem og implementere i virksomheden."
Christina Brandt , KRM AG. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dage) (23/3/2015 til 25/3/2015)

"Supergod og intensiv træning"
Karin Jepsen, MW Data. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/3/2015 til 17/3/2015)

"Rigtig godt kursus, og forplejningen er helt i orden så man bare kan koncentrere sig om materialet."
J.K.C. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (16/2/2015 til 20/2/2015)

"Top koncept!!! Men man skal indstille sig på at det er hårdt. Men alt i alt en super lærerig, sjov og fornøjelig oplevelse, som jeg meget gerne gentager - flere gange!!!"
Anonym, Koncern IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fin gennemgang af materiale"
Michael Nielsen , FSR - danske revisorer. - Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2013) (6 dage) (2/2/2015 til 7/2/2015)

"Firebrand konceptet virkede rigtig godt for mig. Koncentreret undervisning fra morgen til aften - med en god blanding af undervisning, opgave løsning og spørgerunder mv. og efterfølgende selvstudium mellem dagene. Jeg ville ikke på egen hånd have lært så meget på så kort tid og været ligeså klar til at tage certificeringerne. Ser frem til mit næste firebrand kursus."
Jonas Brock , Netcompany. - Microsoft MCSE: Business Intelligence (SQL Server) (6 dage) (15/12/2014 til 20/12/2014)

"Underviseren er rigtig god til at forklare stoffet på flere måder og god til at få alle til at følge med."
Flemming Lauest , EG A/S. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (6/12/2014 til 14/12/2014)

"Super kursus"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (8/12/2014 til 12/12/2014)

"Det er en hård proces, men det man får ud af det, er helt klart det værd. Alle faciliteterne er gode, man har alt det man har brug for, maden er god og der er mange flinke mennesker omkring."
Bilal Arslan , 2ndC. - Microsoft MCSD: SharePoint 2013 Applications – Developing Server Solutions (6 dage) (30/11/2014 til 5/12/2014)

"Jeg kan godt lide kursus formen, væk fra hverdagen uden forstyrrelser. Her er tid til fordybelse og gå ture hvis tiden er til det. Afslappet stemming, god mad og fine værelser."
Robert Tastesen , Inceptio. - Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2013) (6 dage) (17/11/2014 til 22/11/2014)

"Det er hårdt, men det er absolut det værd!"
Julie Andersen, MicroPartner. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dage) (14/10/2014 til 19/10/2014)

"Fantastisk kursus, faglig meget kompetent instruktør, kurset foregik på en meget behaglig måde, meget rutineret planlagt, alt fungerede optimalt. Tak for det "
Jan Larsen, KMD A/S. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dage) (14/10/2014 til 19/10/2014)

"Det her var min første gang på kursus hos firebrand og det bliver ikke min sidste gang, fantastisk instruktør og fantastisk personale der alle er søde og venlige. Bedste kursus oplevelse jeg har haft."
Mikkel Schakmann Sørensen, Prophix EU. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (20/9/2014 til 28/9/2014)

"Jeg har fået fuld valuta på mit kursus. Havde ekstremt høje forventningar, som alle blev indfriet. "
Maria Have , Leasy. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (22/9/2014 til 26/9/2014)

"Kurset var paa ingen made kedeligt. Indholdet var komprimeret med en masse information paa kort tid."
Jens Olesen , Region Sjaelland.dk. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dage) (16/6/2014 til 19/6/2014)

"Aldrig har jeg lært så meget på så kort tid, hårdt men udbytterigt"
Niels Kristian Risager , Airgreenland A/S. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dage) (28/4/2014 til 6/5/2014)

"Firebrand er stedet for absolut læring , det er ben hårdt men er helt klart det værd!"
Danny Christiansen , Forenede A/S. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dage) (22/4/2014 til 27/4/2014)

"Der manglede intet. Det var utroligt dejligt at man slet ikke skulle bekymre sig om andet end sit kursus."
Nicolai Christensen , Fujitsu A/S. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dage) (22/4/2014 til 27/4/2014)

"Rigtig meget laering paa rigtig kort tid - hvilket lever op til forventningerne. Gode omgivelser og en dygtig underviser"
Martin Guldborg . - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dage) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Gode kursusforhold. God underviser. Gode faciliteter på kursusstedet. Alt i alt en god oplevelse, der kan anbefales til andre."
Kristian Ellebæk Frandsen , CORNATOR A/S. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (31/3/2014 til 1/4/2014)

"Kan klart anbefales. "
J.J. - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dage) (17/3/2014 til 22/3/2014)

"Som sædvanlig er de fysiske rammer super, værelser, forplejning, personale o.s.v. er helt i top og står altid på pinde for at gøre det til en god oplevelse at være her. "
, MedCom. - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dage) (17/3/2014 til 22/3/2014)

"Et hårdt og intenst program, men klart værd at tage. Gode instruktører, der kender deres område."
Søren Bjørn-Fallesen , Aka IT. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (8/3/2014 til 16/3/2014)

"Et SUPER kursus. Med en fremragende instruktør. Servicen hos Firebrand er i TOP klasse, Lokalerne er SUPER. "
Kenneth Liedtke, NI - Qaqortoq. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (12/1/2014 til 19/1/2014)

Seneste Azure Solutions Architect anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.