Microsoft Certified Azure Developer Associate - Kun 4 dage

Hvorfor

Hvad siger vores kunder?

Det var benhårdt, men jeg lærte utroligt meget på kort tid.
Kåre Schmidt, Also A/S - Microsoft Specialist: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dage), 26/5/2016 til 28/5/2016

Her er 4 gode grunde til at du skal tage Azure Developer Associate hos Firebrand:

Se Hvordan Vi Hjælper Dig Med at Få Nye Færdigheder Hurtigt

 1. Du bliver Azure Developer Associate uddannet og certificeret hurtigere. Du lærer mere på vores 4 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit Azure Developer Associate kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, eksamen, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Bestå Azure Developer Associate den første gang eller kom tilbage, gratis. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at bestå eksamen første gang. Men hvis du mod forventning ikke består, er du dækket af vores Certificeringsgaranti.
 4. Tag Azure Developer Associate hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fem gange og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 70.652 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Hvad

Årets Microsoft Learning Partner

Brug dine Microsoft Vouchers

Dit kursus kan være langt billigere hvis din organisation har SA Vouchers. Uddannelseskuponerne kan anvendes efter eget valg til et stort udvalg af officielle Microsoft kurser hos Firebrand. Tal med en Firebrand uddannelsesrådgiver, hvis du vil vide mere Kontakt os.

On your 4-day accelerated Azure Developer Associate certification course, you'll get the skills and knowledge you need to be a successful Cloud Developer. You'll learn to design and build cloud applications and services, working with cloud DBAs, admins and solutions architects to implement the solutions.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have  24/7 lab access  at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

 • Select the appropriate Azure technology development solution
 • Develop for Azure storage
 • Develop Azure Platform as a Service solutions
 • Implement security in Azure development solutions
 • Develop for an Azure Cloud Model
 • Implement Azure development integration Solutions
 • Develop Azure Cognitive Services, Bot, and Iot Solutions

You'll benefit from the latest Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure. You'll sit this exam at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

This course is ideal for you if you're an Azure Developer looking to:

 • design and build cloud solutions such as applications and services
 • participate in all phases of development across design, development, deployment, testing and maintenance
 • partner with cloud solutions architects, DBAs and admins, to implement the solution

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

AZ-200 Core Solutions

AZ-200T01-A: Select the Appropriate Azure Technology Development Solution

Module 1: Managing Azure Subscriptions

Lessons

 • Take advantage of appropriate design and connectivity patterns

After completing this module, students will be able to:

 • Learn common Azure application design and connectivity patterns

Module 2: Design for hybrid technologies

Lessons

 • Virtual networking
 • Hybrid networking

After completing this module, students will be able to:

 • Measuring and planning throughput, and data access structure 

Module 3: Select an appropriate storage solution

Lessons

 • Address durability of data
 • Caching
 • Measure and plan throughput and structure of data access

After completing this module, students will be able to:

 • Learn about Azure networking topologies

AZ-200T02-A: Develop for Azure Storage

Module 1: Develop solutions that use Azure Storage tables

Lessons

 • Connect to Azure Storage
 • Design and Implement Storage tables
 • Query a table by using code

After completing this module, students will be able to:

 • Connect to storage in Azure
 • Design and implement policies to Tables

Module 2: Develop solutions that use Azure Cosmos DB storage Azure Cosmos DB

Lessons

 • Choose the appropriate API for Cosmos DB storage
 • Manage containers and items in Cosmos DB storage
 • Create, read, update, and delete documents in Azure Cosmos DB by using code

Module 3: Develop solutions that use file storage

Lessons

 • Implement file shares for an Azure storage account
 • Migrating content to and between file shares

Module 4: Develop solutions that use a relational database

Lessons

 • Create, read, update, and delete database tables by using code
 • Implement SQL Dynamic Data Masking

After completing this module, students will be able to:

 • Create, read, update, and delete tables by using code

Module 5: Develop solutions that use Microsoft Azure Blob storage

Lessons

 • Create a Shared Access Signature for a blob
 • Asynchronously move items in Blob storage between containers
 • Set Blob storage container properties in metadata

After completing this module, students will be able to:

 • Develop solutions that use blob storage

Module 6: Develop for caching and content delivery solutions

Lessons

 • Azure Redis Cache
 • Develop for storage on CDNs

After completing this module, students will be able to:

 • Develop for Azure Redis cache and content delivery networks

AZ-200T03-A: Develop Azure Platform as a Service Solutions

Module 1: Creating App Service Web Apps

Lessons

 • Introduction to Web Apps
 • Using shell commands to create App Service Web Apps
 • Creating background tasks using WebJobs in Azure App Service
 • Using Swagger to document an API

After completing this module, students will be able to:

 • Create an Azure app service web app by using Azure CLI, Powershell, and other tools
 • Create documentation for the API by using open source and other tools

Module 2: Creating mobile apps

Lessons

 • Getting started with mobile apps in App Service
 • Enabling push notifications for your app
 • Enabling offline sync for your app

After completing this module, students will be able to:

 • Add push notifications and enable offline sync for mobile apps

Module 3: Creating an app service Logic App

Lessons

 • Overview of Azure Logic Apps
 • Creating a Logic App
 • Creating custom connectors for Logic Apps
 • Creating a custom template for a Logic App

Module 4: Creating an app or service that runs on Service Fabric

Lessons

 • Understanding Azure Service Fabric
 • Creating a Reliable Service
 • Creating a Reliable Actors app
 • Working with Reliable Collections

After completing this module, students will be able to:

 • Develop stateful and stateless apps on Service Fabric

Module 5: Creating Azure Functions

Lessons

 • Azure Functions overview
 • Develop Azure Functions using Visual Studio
 • Triggers and bindings

After completing this module, students will be able to:

 • Create Azure functions including bindings and triggers

Module 6: Scheduling bulk operations

Lessons

 • Azure Batch overview
 • Running Batch jobs
 • Using the .NET Batch Management client library

After completing this module, students will be able to:

 • Define and run scheduled bulk operations

Module 7: Create solutions that use Azure Kubernetes Service

Lessons

 • Creating an Azure Kubernetes Service cluster
 • Azure Container Registry
 • Azure Contaner Instances

After completing this module, students will be able to:

 • Create an Azure Container Service (ACS/AKS) cluster using Azure CLI and Azure Portal

Module 8: Developing apps for Azure Media Services

Lessons

 • Introduction to Azure Media Services
 • Azure Media Services v3 concepts
 • Upload, encode, and stream with .NET
 • Analyze your video with .NET

After completing this module, students will be able to:

 • Develop media solutions that use AI services

AZ-200T04-A: Implement Security in Azure Development Solutions

Module 1: Implementing authentication

Lessons

 • Implement authentication in applications
 • Implement multi-factor authentication

After completing this module, students will be able to:

 • Learn about the different authentication options, including multi-factor, available in Azure and how they operate

Module 2: Implementing access control

Lessons

 • Claims-based authorization
 • Role-based access control (RBAC) authorization

After completing this module, students will be able to:

 • Learn about implementing access control in your solution including claims- and role-based authorization

Module 3: Implementing secure data solutions

Lessons

 • Encryption options
 • End-to-end encryption
 • Implement Azure confidential computing
 • Manage cryptographic keys in Azure Key Vault

After completing this module, students will be able to:

 • Implement secure data solutions by using encryption, Azure confidential computing, and SSL/TLS communications

AZ-201 Advanced Solutions

AZ-201T01-A: Develop for an Azure Cloud Model

Module 1: Develop for asynchronous processing

Lessons

 • Implement parallelism multithreading and processing
 • Implement Azure Functions and Azure Logic Apps
 • Implement interfaces for storage or data access
 • Implement appropriate asynchronous computing models

After completing this module, students will be able to:

 • Learn to develop for asynchronous processing and how to implement the appropriate asynchronous compute model. 

Module 2: Develop for auto scaling

Lessons

 • Implement auto scaling rules and patterns
 • Implement code that addresses singleton application instances
 • Implement code that addresses a transient state

After completing this module, students will be able to:

 • Implement auto scaling in your solution and implement code that addresses transient state.

Module 3: Develop long-running tasks

Lessons

 • Implement large scale parallel and high-performance apps by using batches
 • Implement resilient apps by using queues
 • Implement code to address application events by using webhooks
 • Address continuous processing tasks by using Azure WebJobs

After completing this module, students will be able to:

 • Discover how to implement large-scale, parallel and high-performance apps by using batches.

Module 4: Implement distributed transactions

Lessons

 • Identify tools to implement distributed transactions
 • Manage the transaction scope
 • Manage transactions across multiple databases and servers

After completing this module, students will be able to:

 • Learn to implement, and manage, distributed transactions.

Module 5: Enable the search of textual content

Lessons

 • Create an Azure Search index
 • Import searchable data
 • Query the Azure Search index by using code

Module 6: Instrument an app or service and implement logging

Lessons

 • Configure instrumentation in an app or service
 • Configure the logging service

AZ-201T02-A: Implement Azure Development Integration Solutions

Module 1: Manage APIs by using API Management

Lessons

 • Analyze recommendations in Security Center
 • Create an API Management instance
 • Configure authentication for APIs
 • Create an API gateway
 • Define policies for APIs

After completing this course, students will be able to:

 • Manage APIs by using API Management (APIM)
 • Create an APIM instance, configure authentication for APIs, create an API gateway, and define policies for APIs
 • Configure a message-based integration architecture by using the services included in Azure.

Module 2: Configure a message-based integration architecture

Lessons

 • Configure an app or service to send emails
 • Configure an event publish and subscribe model
 • Configure the Azure Relay service
 • Create and configure a notification hub
 • Create and configure an evnt hub
 • Create and configure a service bus
 • Configure an app or service with Microsoft Graph

After completing this course, students will be able to:

 • Configure an app or service to send email
 • Create an event model, topics, and subscriptions

Module 3: Develop an application message model

Lessons

 • Create an event model
 • Create topics and subscriptions

After completing this course, students will be able to:

 • Develop an application message model including message schema and message exchange.

AZ-201T03-A: Implement Azure Development Integration Solutions

Module 1: Develop Azure Cognitive Services solutions

Lessons

 • Cognitive Services overview
 • Develop solutions using Computer Vision
 • Develop solutins using Bing Web Search
 • Develop solutions using Custom Speech Service
 • Develop solutions using QnA Maker

After completing this module, students will be able to:

 • Learn to develop solutions using Computer Vision.
 • Use speech services and natural language processing in your app.
 • Create and manage dictionaries for FAQ generation by using QnA maker

Module 2: Create and intergrate bots

Lessons

 • Azure Bot Service overview
 • Create a bot using the Bot Builder SDK for .NET
 • Using Language Understanding in your bot
 • Register a bot with Bot Service
 • Managing a bot using the Azure Portal

After completing this module, students will be able to:

 • Leverage Bing Search in your application.
 • Create and register simple bot using the Bot Framework, and manage a bot using the Azure Portal.

Module 3: Create and implement IoT solutions

Lessons

 • Working with the Azure IoT Hub
 • Working with Azure Time Series Insights
 • Working with Azure Stream Analytics

After completing this module, students will be able to:

 • Configure Azure Time Series Insights for your IoT solution.
 • Configure the Stream Analytics Service for inputs and outputs for your IoT device
 • Register your device with the IoT Hub Device Provisioning Service

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

You'll take the following exam at the Firebrand Training Centre during your course, covered by your Certification Guarantee:

Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

 • Develop Azure Infrastructure as a Service Compute Solutions (10-15%)
 • Develop Azure Platform as a Service Compute Solutions (20-25%)
 • Develop for Azure storage (15-20%)
 • Implement Azure security (10-15%)
 • Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions (15-20%)
 • Connect to and Consume Azure Services and Third-party Services (20-25%)

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

Microsoft Official Curriculum:

 • AZ-200T01: Select the appropriate Azure technology development solution
 • AZ-200T02: Develop for Azure storage
 • AZ-200T03: Develop Azure Platform as a Service solutions
 • AZ-200T04: Implement security in Azure development solutions
 • AZ-201T01: Develop for an Azure Cloud Model
 • AZ-201T02: Implement Azure development integration Solutions
 • AZ-201T03: Develop Azure Cognitive Services, Bot, and Iot Solutions

Microsoft Exams:

 • Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • On site eksaminering som en del af dit kursus
 • Certificeringsgaranti

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

You should be proficient in developing apps and services by using Azure tools and technologies, including storage, security, compute, and communications.

You must have at least one year of experience developing scalable solutions through all phases of software development and be skilled in at least one cloud-supported programming language.

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 78 79 16 53 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

Hvornår

Hvornår vil du tage dit accelererede kursus?

Microsoft - Certified Azure Developer Associate

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Tilmelding

1/4/2019 (Mandag)

4/4/2019 (Torsdag)

Afsluttet

 

3/6/2019 (Mandag)

6/6/2019 (Torsdag)

Tilgængelige pladser

Tilmelding

4/6/2019 (Tirsdag)

7/6/2019 (Fredag)

Tilgængelige pladser

Tilmelding

16/6/2019 (Søndag)

19/6/2019 (Onsdag)

Tilgængelige pladser

Tilmelding

Kundereferencer

Vi har uddannet over 70.652 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,75% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"Et intensivt og meget udbytterigt kursus. Et behageligt og uhøjtideligt undervisningsmiljø med repræsentation af forskellige brancher, hvilket giver et højt udbytte."
Wickie Andersen, Albjergs Maskintec A/S. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dage) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"Relevant, klart og godt!"
Anders von der Recke, Otaku IT. - Microsoft Dynamics AX 7 What’s New – Technical (2 dage) (22/6/2016 til 23/6/2016)

"En perfekt måde og modtage intensiv målrettet træning på, uden at blive båret igennem. Det er hårdt men relevant."
Jesper Munkholm. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dage) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"Det var benhårdt, men jeg lærte utroligt meget på kort tid."
Kåre Schmidt, Also A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dage) (26/5/2016 til 28/5/2016)

"Dygtig instructør med god erfaring"
Ralph Kristensen, Nissens A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (23/5/2016 til 27/5/2016)

"Det er et kort og intensivt forløb, men man lærer utrolig meget. Det korte forløb gør det nemmere at forstå koncepterne, fordi man lærer det hele på én gang, og derved kan se det i sammenhæng."
Daniel Madsen, KMD. - Microsoft Developing Microsoft Azure Solutions (4 dage) (23/5/2016 til 25/5/2016)

"Meget professionel undervisning i behagelige omgivelser. "
Poul Vognstrup, Norriq. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dage) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Et meget intensivt kursus, hvor man lærer rigtig meget på de 9 dage. Men også et meget hårdt kursus at komme igennem, men kan absolut anbefales. "
Brian Bach Rasmussen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (9/4/2016 til 17/4/2016)

"Jeg synes kurset har været meget professionelt og har været meget lærerig og inspirerende."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dage) (30/3/2016 til 1/4/2016)

"Meget intens kursus. Super gode underviser/trainer"
Renu Suri, EG A/S. - Microsoft Dynamics CRM 2015 (8 dage) (13/3/2016 til 20/3/2016)

"Koncentreret og intens læring. Alt det nye information er friskt og bliver ikke glemt, af at komme hjem i hverdagen. Man får en virkelig bred forståelse af emnet, da instruktøren kan forklare alt i dybe detaljer."
Mathias Fjord Christensen, EG. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dage) (6/3/2016 til 9/3/2016)

"Super fedt kursus med meget viden på ultra kort tid. Man får godt nok ikke meget søvn og der er ingen fritid - men miljøet giver inspiration til virkelig at ville lære. Instruktøren er en af de mest kloge og sjove jeg nogensinde har mødt. Måden kurset bliver leveret er inspirerende og lærerig. Dog vil jeg helt klart anbefale at man har øvet sig en del hjemmefra og måske læst bøgerne inden kurset. "
Thomas Hansen , Multi-Wing International A/S. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Jeg deltog kun på den midterste del (486). Det var meget udbytterigt, men samtidig virkeligt hårdt med 11 timers undervisning og efterfølgende selvstudie hver dag."
Casper WandahlLiper , ExpandIT Mobile. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dage) (21/11/2015 til 29/11/2015)

"Gode omgivelser og venligt personale, som har været rigtig rart mens dette hårde kursus har stået på."
Anonym, Pandora A/S - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dage) (9/11/2015 til 13/11/2015)

"En god instructor med en masse erfaring han kunne dele af. Vil anbefale ham til fremtidige Sure Step kurser"
A.H. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (29/10/2015 til 30/10/2015)

"Det er intenst og meget godt"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (29/10/2015 til 30/10/2015)

"Excellent !! Super træning, super instruktør der hele vejen igennem holdt et godt tempo med mange informationer"
Anonym, EG A/S - Microsoft Dynamics CRM Developer 2015 (5 dage) (19/10/2015 til 23/10/2015)

"Fine vaerelsesforhold. Middel bespisning. Gode undervisnings forhold. Fantastisk god underviser, let at forstaa og godt inde i stoffet. "
Anonym, Atos - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dage) (19/10/2015 til 22/10/2015)

"Super kursus, alle kom til Firebrand med samme vilje til at lære tingene! "
Danny Henriksen , Jansson Kommunikation A/S, Odense, Denmark. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (19/9/2015 til 27/9/2015)

"God og intensiv undervisning med en velforberedt og kompetent instruktør "
Winnie Reinert , INUIT. - Microsoft Dynamics NAV 2015 Financials (6 dage) (7/9/2015 til 12/9/2015)

"Alt gik som smurt selvom jeg var sent ude."
Steen Bjørn , ProActive. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/6/2015 til 17/6/2015)

"Meget professionelt - undervisning og ophold"
Bettina Toft , MW Data A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dage) (20/4/2015 til 24/4/2015)

"Man får ro til at få yderligere indsigt I løsningen. Også selvom man arbejder med det I hverdagen. Det giver en mulighed for at se yderligere løsningsmuligheder, som man ikke havde haft øjnene op for før. "
Anonym - Microsoft Dynamics CRM Online 2015 (7 dage) (13/4/2015 til 19/4/2015)

"Godt kursus, god instruktør. Er klar til at skulle hjem og implementere i virksomheden."
Christina Brandt , KRM AG. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dage) (23/3/2015 til 25/3/2015)

"Supergod og intensiv træning"
Karin Jepsen, MW Data. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/3/2015 til 17/3/2015)

"Rigtig godt kursus, og forplejningen er helt i orden så man bare kan koncentrere sig om materialet."
J.K.C. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (16/2/2015 til 20/2/2015)

"Top koncept!!! Men man skal indstille sig på at det er hårdt. Men alt i alt en super lærerig, sjov og fornøjelig oplevelse, som jeg meget gerne gentager - flere gange!!!"
Anonym, Koncern IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fin gennemgang af materiale"
Michael Nielsen , FSR - danske revisorer. - Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2013) (6 dage) (2/2/2015 til 7/2/2015)

"Firebrand konceptet virkede rigtig godt for mig. Koncentreret undervisning fra morgen til aften - med en god blanding af undervisning, opgave løsning og spørgerunder mv. og efterfølgende selvstudium mellem dagene. Jeg ville ikke på egen hånd have lært så meget på så kort tid og været ligeså klar til at tage certificeringerne. Ser frem til mit næste firebrand kursus."
Jonas Brock , Netcompany. - Microsoft MCSE: Business Intelligence (SQL Server) (6 dage) (15/12/2014 til 20/12/2014)

"Underviseren er rigtig god til at forklare stoffet på flere måder og god til at få alle til at følge med."
Flemming Lauest , EG A/S. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (6/12/2014 til 14/12/2014)

"Super kursus"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (8/12/2014 til 12/12/2014)

"Det er en hård proces, men det man får ud af det, er helt klart det værd. Alle faciliteterne er gode, man har alt det man har brug for, maden er god og der er mange flinke mennesker omkring."
Bilal Arslan , 2ndC. - Microsoft MCSD: SharePoint 2013 Applications – Developing Server Solutions (6 dage) (30/11/2014 til 5/12/2014)

"Jeg kan godt lide kursus formen, væk fra hverdagen uden forstyrrelser. Her er tid til fordybelse og gå ture hvis tiden er til det. Afslappet stemming, god mad og fine værelser."
Robert Tastesen , Inceptio. - Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2013) (6 dage) (17/11/2014 til 22/11/2014)

"Det er hårdt, men det er absolut det værd!"
Julie Andersen, MicroPartner. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dage) (14/10/2014 til 19/10/2014)

"Fantastisk kursus, faglig meget kompetent instruktør, kurset foregik på en meget behaglig måde, meget rutineret planlagt, alt fungerede optimalt. Tak for det "
Jan Larsen, KMD A/S. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dage) (14/10/2014 til 19/10/2014)

"Det her var min første gang på kursus hos firebrand og det bliver ikke min sidste gang, fantastisk instruktør og fantastisk personale der alle er søde og venlige. Bedste kursus oplevelse jeg har haft."
Mikkel Schakmann Sørensen, Prophix EU. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (20/9/2014 til 28/9/2014)

"Jeg har fået fuld valuta på mit kursus. Havde ekstremt høje forventningar, som alle blev indfriet. "
Maria Have , Leasy. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (22/9/2014 til 26/9/2014)

"Kurset var paa ingen made kedeligt. Indholdet var komprimeret med en masse information paa kort tid."
Jens Olesen , Region Sjaelland.dk. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dage) (16/6/2014 til 19/6/2014)

"Aldrig har jeg lært så meget på så kort tid, hårdt men udbytterigt"
Niels Kristian Risager , Airgreenland A/S. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dage) (28/4/2014 til 6/5/2014)

"Firebrand er stedet for absolut læring , det er ben hårdt men er helt klart det værd!"
Danny Christiansen , Forenede A/S. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dage) (22/4/2014 til 27/4/2014)

"Der manglede intet. Det var utroligt dejligt at man slet ikke skulle bekymre sig om andet end sit kursus."
Nicolai Christensen , Fujitsu A/S. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dage) (22/4/2014 til 27/4/2014)

"Rigtig meget laering paa rigtig kort tid - hvilket lever op til forventningerne. Gode omgivelser og en dygtig underviser"
Martin Guldborg . - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dage) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Gode kursusforhold. God underviser. Gode faciliteter på kursusstedet. Alt i alt en god oplevelse, der kan anbefales til andre."
Kristian Ellebæk Frandsen , CORNATOR A/S. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (31/3/2014 til 1/4/2014)

"Kan klart anbefales. "
J.J. - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dage) (17/3/2014 til 22/3/2014)

"Som sædvanlig er de fysiske rammer super, værelser, forplejning, personale o.s.v. er helt i top og står altid på pinde for at gøre det til en god oplevelse at være her. "
, MedCom. - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dage) (17/3/2014 til 22/3/2014)

"Et hårdt og intenst program, men klart værd at tage. Gode instruktører, der kender deres område."
Søren Bjørn-Fallesen , Aka IT. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (8/3/2014 til 16/3/2014)

"Et SUPER kursus. Med en fremragende instruktør. Servicen hos Firebrand er i TOP klasse, Lokalerne er SUPER. "
Kenneth Liedtke, NI - Qaqortoq. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Meget hårdt kursus - SUPER instruktør."
T.S.R, Fujitsu Denmark A/S. - Microsoft MCSD: SharePoint 2013 Applications – Developing Server Solutions (6 dage) (16/2/2014 til 21/2/2014)

"Professionelt"
Michael Nielsen , ColumbusIT. - Microsoft MCSD: SharePoint 2013 Applications – Developing Server Solutions (6 dage) (4/11/2013 til 9/11/2013)

"Vi kom hele vejen rundt om SharePoint 2013. Underviseren var blandt de bedste, jeg har oplevet: professional, betydelig viden om SharePoint - baade omkring Administration og indenfor udvikling - og han var en respektfuld og humoristisk underviser. Selvom det er anstrengende, er internat-formen glimrende til hurtigt at tilegne sig et omfattende materiale. Kursusstedet er beliggende, hvor der er fred og ro, personalet er venligt og imoedekommende, og maden er glimrende."
Peter Malling, Red Barnet. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dage) (28/10/2013 til 2/11/2013)

Se priser