Microsoft Certified Azure Administrator Associate - Kun 4 dage

Hvorfor

Hvad siger vores kunder?

Det er intenst og meget godt
Anon. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage), 29/10/2015 til 30/10/2015

Her er 4 gode grunde til at du skal tage Azure Administrator hos Firebrand:

Se Hvordan Vi Hjælper Dig Med at Få Nye Færdigheder Hurtigt

 1. Du bliver Azure Administrator uddannet og certificeret hurtigere. Du lærer mere på vores 4 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit Azure Administrator kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, eksamen, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Bestå Azure Administrator den første gang eller kom tilbage, gratis. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at bestå eksamen første gang. Men hvis du mod forventning ikke består, er du dækket af vores Certificeringsgaranti.
 4. Tag Azure Administrator hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fem gange og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 70.652 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Hvad

Årets Microsoft Learning Partner

Brug dine Microsoft Vouchers

Dit kursus kan være langt billigere hvis din organisation har SA Vouchers. Uddannelseskuponerne kan anvendes efter eget valg til et stort udvalg af officielle Microsoft kurser hos Firebrand. Tal med en Firebrand uddannelsesrådgiver, hvis du vil vide mere Kontakt os.

On your 4-day accelerated Azure Administrator course, you'll get the skills you need as an Azure Administrator to implement, monitor and maintain Azure solutions, from storage to security and networking. You'll gain expert understanding of service capabilities within Microsoft Azure cloud.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with our unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have lab access 24/7 at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

 • Manage Azure subscriptions and resources
 • Implement and manage storage
 • Deploy and manage virtual machines (VMs)
 • Configure and manage virtual networks
 • Manage identities
 • Evaluate and perform server migration to Azure
 • Implement and manage application services
 • Implement advanced virtual networking
 • Secure identities

You'll benefit from the latest, up-to-date Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment and exam AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security. You'll sit these exams at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

If you're an Azure Administrator who manages cloud services that span across a variety of cloud capabilities, this course is ideal for you.

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

AZ-100T01-A: Manage Subscriptions and Resources

Module 1: Managing Azure Subscriptions

In this module, you'll learn about the components that make up an Azure subscription and how management groups are used to organise subscriptions into containers to allow you to control organisational governance and policy management across subscriptions. As well as learning about the different available types of subscription, you'll see how to apply tags to your Azure resources to logically organise them by categories.

Lessons

 • Overview of Azure Subscriptions
 • Billing
 • Azure Policy

After completing this module, you’ll will be able:

 • Manage Azure subscriptions and billing, and implement Azure policies.

Module 2: Access Management for Cloud Resources

In this module you will learn the basics of role-based access control as it applies to users and groups. Focus on the administrator role and how it used in Azure.

Lessons

 • Azure Users and Groups
 • Role-based Access Control

After completing this module, you’ll will be able:

 • Implement access management with Azure users, groups, and role-based access control.

Module 3: Monitoring and Diagnostics

In this module, you learn about the Azure Monitor and the many capabilities to ensure your Azure architecture is working correctly. Monitoring skills are explained in this first course and then demonstrated in the following courses. The two main elements explained in this module are Azure Alerts and Azure Activity Log.

Lessons

 • Exploring Monitoring Capabilities in Azure
 • Azure Alerts
 • Azure Activity Log

After completing this module, you’ll will be able:

 • Use Azure Monitor to configure Azure alerts and review the Azure Activity Log.

Module 4: Log Analytics

In this module, you will focus on Log Analytics. Log Analytics provides a way for you to collect, analyse, and query all types of connected data. It is a very powerful tool.

Lessons

 • Introduction to Log Analytics
 • Querying and Analysing Log Analytics Data

After completing this module, you’ll will be able:

 • Query and analyse Log Analytics data.

Module 5: Azure Resource Manager

In this module, you will learn about how resources are organised into resource groups and how ARM templates are used to deploy those resources. This module introduces the concepts and then they are applied in the other courses.

Lessons

 • ARM templates
 • Resource Groups

After completing this module, you’ll will be able:

 • Deploy resources with ARM templates and organise Azure resources.

Module 6: Azure Tips, Tricks, and Tools

This last module is provided to help you get the most from your administrative tools. This include the Azure Portal, Cloud Shell, Azure CLI, Azure PowerShell, and Resource Explorer.

Lessons

 • Azure Portal
 • Azure Tools and Environment

After completing this module, you’ll will be able:

 • Optimise your use of Azure tools like the Azure portal, Azure PowerShell, Cloud Shell and the Azure CLI.

AZ-100T02-A: Implementing and Managing Storage

Module 1: Overview of Azure Storage

In this module, you'll learn about storage accounts - Standard and Premium - as well as storage endpoints and how to configure custom domain accounts. You'll have an opportunity to practice creating and managing storage accounts. The module also covers data replication and provides a comparison of the different available replication schemes. You'll be introduced to Azure Storage Explorer, a utility that lets you easily work with and manipulate Azure Storage data.

Lessons

 • Azure storage accounts
 • Data replication
 • Azure Storage Explorer

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Create Azure storage accounts for different data replication, pricing, and content scenarios.

Module 2: Storage Services

In this module, you'll learn about the disks component of Azure Storage as it relates to virtual machines. Disks are how virtual machines store their VHD files. You will learn about the types of disks and storage and how Azure simplifies IaaS disk management by creating and managing the storage accounts associated with the virtual machine disks. You will also learn about how Azure blob storage stores unstructured data in the cloud as objects, or blobs (BLOB = binary large object). And you"ll explore Azure Files, which offers fully managed file shares in the cloud that are accessible via the Server Message Block (SMB) protocol. The other file storage options covered in the module are Tables and Queues for structured storage.

Lessons

 • Virtual machine storage
 • Blob storage
 • Azure files
 • Structured storage

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement virtual machine storage, blob storage, Azure files, and structured storage.

Module 3: Securing and Managing Storage

In this module, discover how a shared access signature (SAS) can be used to provide delegated access to resources in storage accounts, allowing clients access to those resources with sharing the storage account keys. You'll also learn how to use Azure backup as a cloud-based solution for an existing on-premises or off-site backup and data protection solution. This module also covers Azure File Sync as a way to centralise an organisation's file shares in Azure Files, and using Windows Server to cache the Azure file share locally, thus enabling scenarios such as "lift and shift", backup and disaster recovery, and file archiving.

Lessons

 • Shared access keys
 • Azure backup
 • Azure File Sync

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Secure and manage storage with shared access keys, Azure backup, and Azure File Sync.

Module 4: Storing and Accessing Data

In this module, you'll learn about using a content delivery network (CDN) to deliver cached content that is stored on a distributed network of edge servers closer to end-users. You'll also learn how to transfer large amount of data to and from the cloud using the Azure Import/Export service.

Lessons

 • Azure Content Delivery Network
 • Import and Export service

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Store and access data using Azure Content Delivery Network, and the Import and Export service.

Module 5: Monitoring Storage

In this module, you will learn techniques for monitoring the health of Azure storage. With metrics and alerts you can check a variety of performance metrics and send notifications to your system administrator team. With the Activity Log you can search and query for specific events, even across subscriptions.

Lessons

 • Metrics and Alerts
 • Activity Log

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Monitor Azure storage with metrics and alerts, and the Activity Log.

AZ-100T03-A: Deploying and Managing Virtual Machines

Module 1: Overview of Azure Machines

In this module, you'll will be introduced to Azure virtual machines. What are virtual machines and what operating systems are supported? How can you determine if your existing virtual machines can be supported in Azure? What pricing and sizing options are available?

Lessons

 • Azure Virtual Machines Overview
 • Planning Considerations

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Explain virtual machine usage cases, storage options, pricing, operating systems, networking capabilities, and general planning considerations.

Module 2: Creating Virtual Machines

In this module, you will learn how to create and configure Windows virtual machines. You will practice in the Azure portal, in Azure PowerShell, and with ARM templates.

Lessons

 • Overview of the Virtual Machine Creation Overview
 • Creating Virtual Machines in the Azure Portal
 • Creating Virtual Machines (PowerShell)
 • Creating Virtual Machines using ARM Templates

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Create Windows virtual machines in the Azure Portal, with Azure PowerShell, or using ARM Templates.

Module 3: Deploying Virtual Machine Images

In this module, you will learn how to create custom virtual machines in Azure. For example, deploying a server image that is in your on-premises datacenter. You will also learn how to create and connect to Linux virtual machines.

Lessons

 • Deploying Custom Images
 • Deploying Linux Virtual Machines

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Deploy custom server images and Linux virtual machines.

Module 4: Configuring Virtual Machines

In this module, you will learn about the two main configuration areas for virtual machines: networking and storage. In the networking lesson, we will cover IP addressing, network interfaces, and network security groups. In the storage lesson, we will cover virtual machine disks, managed disks, attaching/detaching disks, and uploading disks.

Lessons

 • Overview of Virtual Machine Configuration
 • Virtual Machine Networking
 • Virtual Machine Storage

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Configure virtual machine networking and storage options.

Module 5: Configuring Availability and Extensibility

In this module, you will learn how to keep your virtual machines highly available with update and fault domains, and availability sets. You will also learn how to use scale sets to increase and decrease the number of the virtual machines as the workload changes. Lastly, virtual machines can be extended through custom scripts and Desired State Configuration.

Lessons

 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Scalability
 • Applying Virtual Machine Extensions

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement virtual machine high availability, scalability, and custom scripts extensions.

Module 6: Managing and Monitoring Virtual Machines

In this module, you will learn the very important tasks of backing up your virtual machines and monitoring their overall health. You will practice backing up and restoring virtual machines. You will learn about monitoring, diagnostics, and Azure Advisor.

Lessons

 • Backup and Restore
 • Monitoring Virtual Machines

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Backup, restore, and monitor virtual machines.

AZ-100T04-A: Configuring and Managing Virtual Networks

Module 1: Azure Virtual Networks

In this module, you'll will be introduced to Azure virtual networks. What are virtual networks and how are they organised? How do you create and configure virtual networks with templates, PowerShell, CLI, or the Azure portal? What is the difference between public, private, static, and dynamic IP addressing? How are system routes, routing tables, and routing algorithms used?

Lessons

 • Introducing Virtual Networks
 • Creating Azure Virtual Networks
 • Review of IP Addressing
 • Network Routing

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Understand virtual networking components, IP addressing, and network routing options.

Module 2: Azure DNS

In this module, you will learn about DNS basics and specifically implementing Azure DNS. In the DNS Basics lesson you will review DNS domains, zones, record types, and resolution methods. In the Azure DNS lesson, we will cover delegation, metrics, alerts, and DNS hosting schemes.

Lessons

 • Azure DNS Basics
 • Implementing Azure DNS

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement Azure DNS domains, zones, record types, and resolution methods.

Module 3: Securing Virtual Network Resources

In this module, you will learn primarily about Network Security Groups (NSGs) including NSG rules and NSG scenarios. You will also learn how to implement NSGs considering service endpoints, logging, troubleshooting, and other network traffic.

Lessons

 • Introduction to Network Security Groups
 • Implementing Network Security Groups and Service Endpoints

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Configure network security groups, service endpoints, logging, and network troubleshooting.

Module 4: Connecting Virtual Networks

In this module, you will learn about two specific types of intersite connectivity: VNet-to-VNet connections and VNet Peering. In both cases, you will learn when to choose which connectivity method, and how to implement and configure the method.

Lessons

 • Intersite Connectivity (VNet-to-VNet Connections)
 • Virtual Network Peering

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement site connectivity schemas including VNet-to-VNet connections and virtual network peering.

AZ-100T05-A: Manage Identities

Module 1: Managing Azure Active Directory

In this module, you'll will be introduced to Azure Active Directory. What is Azure Active Directory and how is it different from Active Directory Domain Services? What is Self-Service Password Reset and how is it configured? How can Azure AD Identity protection improve your security posture. How do you integrate SaaS applications with Azure AD?

Lessons

 • Azure Active Directory Overview
 • Self-Service Password Reset
 • Azure AD Identity Protection
 • Integrating SaaS Applications with Azure AD

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement Azure Active Directory, Self-Service Password Reset, Azure AD Identity Protection, and integrated SaaS applications.

Module 2: Managing Azure Active Directory Objects

In this module, you will learn the basics of implementing Azure AD objects. These objects include domains and tenants, users and groups, roles, and devices. In each lesson you will practice how to configure these objects through the portal and with Azure PowerShell. The Azure roles lesson will be your introduction to role-based access control.

Lessons

 • Azure Domains and Tenants
 • Azure Users and Groups
 • Azure Roles
 • Managing Devices

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Configure domains and tenants, users and groups, roles, and devices.

Module 3: Implementing and Managing Hybrid Identities

In this module, you will learn how to integrate Active Directory with your existing infrastructure. You will learn about different authentication options like AD Connect, Single Sign On, and Pass-through authentication. You will also learn how to configure Azure AD Application Proxy and how it is used.

Lessons

 • Azure Active Directory Integration Options
 • Azure AD Application Proxy

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and manage Azure Active Directory integration options and Azure AD Application Proxy.

AZ-101T01-A: Migrate Servers to Azure

Module 1: Managing Azure Active Directory

In this module, you will be introduced to Azure migration projects and specifically Azure Migrate. Azure Migrate will be your tool of choice for automated server discovery and workload sizing. You will step through the process of using Azure Migrate to create a project, create a collector, assess machine readiness, and estimate cost.

Lessons

 • Overview of Cloud Migration
 • Azure Migrate: The Process

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure Migrate to discover and assess on-premises virtual machine migration to Azure.

Module 2: Azure Site Recovery

In this module, you will be introduced to Azure Site Recovery (ASR). ASR will be your primary tool for migrating workloads to Azure. You will learn which scenarios are most appropriate for ASR and the features that the product provides. You will also learn how to use the ASR deployment planner to ensure your infrastructure is ready for migration. Lastly, you will walk through the process of implementing ASR on a Hyper-V infrastructure.

Lessons

 • Overview of ASR
 • Preparing the Infrastructure
 • Completing the Migration Process

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure Site Recovery to migrate Hyper-V infrastructures to Azure.

Module 3: Additional Migration Scenarios

In this module, you will complete your study of Azure migration by looking at two different migration scenarios. In the first scenario you will see how to migrate VMware vSphere Hypervisor virtual machines to Azure using ASR. In the second video series we will migrate System Center VMM Hyper-V machines.

Lessons

 • VMWare Migration
 • System Center VMM Migration: Video Walkthrough

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Review migration strategies for VMWare and System Center VMM virtual machines.

AZ-101T02-A: Implementing and Managing Application Services

Module 1: Introducing the Azure App Service Platform

In this module, you will be introduced to the Azure App Services Platform. You will learn about app service plans, web app hosting options, app service scenarios and how to monitor apps. You will also learn about how to isolate apps with App Service Environments.

Lessons

 • Introducing Azure App Service
 • App Service Environments

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement use cases and configuration options for Azure App Services and App Service Environments.

Module 2: Managing and Securing Web Apps

In this module, you will learn how to deploy your app with minimal downtime. You will also learn how to backup, restore, snapshot, and clone your app. Lastly, you will implement security features like authentication options and authentication providers.

Lessons

 • Deploying Web Apps
 • Managing Web Apps
 • App Service Security

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Manage and secure web apps with backup, restore, snapshot, and cloning.

Module 3: Scaling and Performance

In this module, you will learn how to ensure your app performs under various workloads. You will learn how to scale up and scale out your app. You will learn how to automatically scale your app and to grow out the app through geo-distribution. Lastly you will learn how CDN provides a way to optimise bandwidth and web traffic.

Lessons

 • Scale Up and Scale Out
 • Autoscale and Grow out
 • Optimising Bandwidth and Web Traffic

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Optimise your web app performance with Scale Up, Scale Out, Autoscale, and Grow out strategies.

Module 4: Deploying Serverless Computing Solutions

In the module, you will learn what serverless computing is and what it provides. You will implement three serverless computing solutions: Azure Functions, Event Grid, and Service Bus. Azure Functions provide small pieces of code, or "functions," that run in the cloud. Event Grid is a service for managing routing of all events from any source to any destination. Service Bus multi-tenant cloud messaging service that sends information between applications and services.

Lessons

 • Serverless Computing Concepts
 • Managing Azure Functions
 • Managing Event Grid
 • Managing Service Bus
 • Managing Logic App

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Deploy serverless computing features like Azure Functions, Event Grid, and Service Bus.

AZ-101T03-A: Implement Advanced Virtual Networking

Module 1: Distributing Network Traffic

In this module, you will learn about three ways to distribute network traffic: Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager, and Azure Application Gateway. The Azure Load Balancer delivers high availability and network performance to your applications. The Azure Traffic Manager allows you to control the distribution of user traffic to your service endpoints. The Azure Application Gateway is a web traffic load balancer that enables you to manage traffic to your web applications.

Lessons

 • Overview of Network Traffic Distribution Options
 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager
 • Azure Application Gateway

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and configure Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager, and Azure Application Gateway.

Module 2: Site Connectivity

In this module, you will learn and implement two ways to connect your virtual networks: Site-to-Site VPN Connections and ExpressRoute. Site-to-Site VPN connections provide secure tunneling for cross-premises and hybrid configurations. ExpressRoute extends your on-premises networks into the Microsoft cloud over a dedicated private connection facilitated by a connectivity provider.

Lessons

 • Site-to-Site VPN Connections
 • ExpressRoute

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and configure Site-to-Site VPN connections and ExpressRoute.

Module 3: Monitoring and Troubleshooting Network Connectivity

In this module, you will learn important skills around troubleshooting virtual network connectivity. The primary tool discussed is Azure Network Watcher. Azure Network Watcher provides IP flow verification, VPN diagnostics, NSG views and flows, and next hop analysis.

Lessons

 • Introducing Network Watcher
 • Implementing Network Watcher
 • Network Troubleshooting Examples

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Implement and configure Network Watcher and troubleshooting common network issues.

AZ-101T04-A: Secure Identities

Module 1: Introduction to Identity Protection in Azure

In this module, you'll learn about Role-Based Access Control as the foundation to organising and managing an organisation's administrative access based on the principle of least privilege. You will also review Azure Active Directory concepts, as well as gaining insight into the threat landscape and security risks that are exposed to IT organizations through breach of privileged access.

Lessons

 • Role-Based Access Control
 • Azure Active Directory (Refresher)
 • Protecting Privileged Access in the Environment

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure RBAC to grant a granular level of access based on an administrator's assigned tasks.

Module 2: Using Multi-Factor Authentication for Secure Access

In this module, you'll learn about securing the sign-in process through Multi-Factor Authentication (MFA). You'll learn how MFA works and the differences in implementation between on-premises and cloud scenarios. You'll also learn about using conditional access policies to provide more fine-grained control over apps and resources in your environment.

Lessons

 • Introducing Multi-Factor Authentication
 • Implementing MFA

After completing this module, you’ll will be able to:

 • Use Azure Multi-Factor Authentication to configure a strong authentication for users at sign-in.

Module 3: Azure AD Privileged Identity Management

In this module, you'll learn how to use Azure Privileged Identity Management (PIM) to enable just-in-time administration and control the number of users who can perform privileged operations. You'll also learn about the different directory roles available as well as newer functionality that includes PIM being expanded to role assignments at the resource level.

Lessons

 • Getting Started with PIM
 • PIM Security Wizard
 • PIM for Directory Roles
 • PIM for Role Resources

After completing this module, you’ll will be able to:

 • User Azure AD Privileged Identity Management to configure access rights based on just-in-time administration.

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

On this course, you'll take the following exams, covered by your Certification Guarantee:

 • Exam AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment
  • Domains:
   • Manage Azure subscriptions and resources (15-20%)
   • Implement and manage storage (20-25%)
   • Deploy and manage virtual machines (VMs) (20-25%)
   • Configure and manage virtual networks (20-25%)
   • Manage identities (15-20%)
 • Exam AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security
  • Domains:
   • Evaluate and perform server migration to Azure (15-20%)
   • Implement and manage application services (20-25%)
   • Implement advanced virtual networking (30-35%)
   • Secure identities (25-30%)

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

Microsoft Official Courseware:

 • AZ-100T01: Managing Azure Subscriptions and Resources
 • AZ-100T02: Implementing and Managing Storage
 • AZ-100T03: Deploying and Managing Virtual Machines
 • AZ-100T04: Configure and Manage Virtual Networks
 • AZ-100T05: Manage Identities
 • AZ-101T01: Migrate Servers to Azure
 • AZ-101T02: Implement and Manage Application Services
 • AZ-101T03: Implement Advanced Virtual Networking
 • AZ-101T04: Secure Identities

Microsoft Practice Exams

Microsoft Official Exams:

 • AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment
 • AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • On site eksaminering som en del af dit kursus
 • Certificeringsgaranti

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

Before attending this course, you should have working knowledge of PowerShell and the Command Line Interface.

You should also be familiar with:

 • The Azure Portal
 • ARM templates
 • Operating systems
 • Virtualisation
 • Cloud infrastructure
 • Storage structures
 • Networking

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 78 79 16 53 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

Hvornår

Hvornår vil du tage dit accelererede kursus?

Microsoft - Certified Azure Administrator Associate

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Tilmelding

12/5/2019 (Søndag)

15/5/2019 (Onsdag)

Begrænsede pladser

Tilmelding

17/5/2019 (Fredag)

20/5/2019 (Mandag)

Begrænsede pladser

Tilmelding

20/5/2019 (Mandag)

23/5/2019 (Torsdag)

Begrænsede pladser

Tilmelding

Kundereferencer

Vi har uddannet over 70.652 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,75% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"Et intensivt og meget udbytterigt kursus. Et behageligt og uhøjtideligt undervisningsmiljø med repræsentation af forskellige brancher, hvilket giver et højt udbytte."
Wickie Andersen, Albjergs Maskintec A/S. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dage) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"Relevant, klart og godt!"
Anders von der Recke, Otaku IT. - Microsoft Dynamics AX 7 What’s New – Technical (2 dage) (22/6/2016 til 23/6/2016)

"En perfekt måde og modtage intensiv målrettet træning på, uden at blive båret igennem. Det er hårdt men relevant."
Jesper Munkholm. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dage) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"Det var benhårdt, men jeg lærte utroligt meget på kort tid."
Kåre Schmidt, Also A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dage) (26/5/2016 til 28/5/2016)

"Dygtig instructør med god erfaring"
Ralph Kristensen, Nissens A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (23/5/2016 til 27/5/2016)

"Det er et kort og intensivt forløb, men man lærer utrolig meget. Det korte forløb gør det nemmere at forstå koncepterne, fordi man lærer det hele på én gang, og derved kan se det i sammenhæng."
Daniel Madsen, KMD. - Microsoft Developing Microsoft Azure Solutions (4 dage) (23/5/2016 til 25/5/2016)

"Meget professionel undervisning i behagelige omgivelser. "
Poul Vognstrup, Norriq. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dage) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Et meget intensivt kursus, hvor man lærer rigtig meget på de 9 dage. Men også et meget hårdt kursus at komme igennem, men kan absolut anbefales. "
Brian Bach Rasmussen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (9/4/2016 til 17/4/2016)

"Jeg synes kurset har været meget professionelt og har været meget lærerig og inspirerende."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dage) (30/3/2016 til 1/4/2016)

"Meget intens kursus. Super gode underviser/trainer"
Renu Suri, EG A/S. - Microsoft Dynamics CRM 2015 (8 dage) (13/3/2016 til 20/3/2016)

"Koncentreret og intens læring. Alt det nye information er friskt og bliver ikke glemt, af at komme hjem i hverdagen. Man får en virkelig bred forståelse af emnet, da instruktøren kan forklare alt i dybe detaljer."
Mathias Fjord Christensen, EG. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dage) (6/3/2016 til 9/3/2016)

"Super fedt kursus med meget viden på ultra kort tid. Man får godt nok ikke meget søvn og der er ingen fritid - men miljøet giver inspiration til virkelig at ville lære. Instruktøren er en af de mest kloge og sjove jeg nogensinde har mødt. Måden kurset bliver leveret er inspirerende og lærerig. Dog vil jeg helt klart anbefale at man har øvet sig en del hjemmefra og måske læst bøgerne inden kurset. "
Thomas Hansen , Multi-Wing International A/S. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Jeg deltog kun på den midterste del (486). Det var meget udbytterigt, men samtidig virkeligt hårdt med 11 timers undervisning og efterfølgende selvstudie hver dag."
Casper WandahlLiper , ExpandIT Mobile. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dage) (21/11/2015 til 29/11/2015)

"Gode omgivelser og venligt personale, som har været rigtig rart mens dette hårde kursus har stået på."
Anonym, Pandora A/S - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dage) (9/11/2015 til 13/11/2015)

"En god instructor med en masse erfaring han kunne dele af. Vil anbefale ham til fremtidige Sure Step kurser"
A.H. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (29/10/2015 til 30/10/2015)

"Det er intenst og meget godt"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (29/10/2015 til 30/10/2015)

"Excellent !! Super træning, super instruktør der hele vejen igennem holdt et godt tempo med mange informationer"
Anonym, EG A/S - Microsoft Dynamics CRM Developer 2015 (5 dage) (19/10/2015 til 23/10/2015)

"Fine vaerelsesforhold. Middel bespisning. Gode undervisnings forhold. Fantastisk god underviser, let at forstaa og godt inde i stoffet. "
Anonym, Atos - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dage) (19/10/2015 til 22/10/2015)

"Super kursus, alle kom til Firebrand med samme vilje til at lære tingene! "
Danny Henriksen , Jansson Kommunikation A/S, Odense, Denmark. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (19/9/2015 til 27/9/2015)

"God og intensiv undervisning med en velforberedt og kompetent instruktør "
Winnie Reinert , INUIT. - Microsoft Dynamics NAV 2015 Financials (6 dage) (7/9/2015 til 12/9/2015)

"Alt gik som smurt selvom jeg var sent ude."
Steen Bjørn , ProActive. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/6/2015 til 17/6/2015)

"Meget professionelt - undervisning og ophold"
Bettina Toft , MW Data A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dage) (20/4/2015 til 24/4/2015)

"Man får ro til at få yderligere indsigt I løsningen. Også selvom man arbejder med det I hverdagen. Det giver en mulighed for at se yderligere løsningsmuligheder, som man ikke havde haft øjnene op for før. "
Anonym - Microsoft Dynamics CRM Online 2015 (7 dage) (13/4/2015 til 19/4/2015)

"Godt kursus, god instruktør. Er klar til at skulle hjem og implementere i virksomheden."
Christina Brandt , KRM AG. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dage) (23/3/2015 til 25/3/2015)

"Supergod og intensiv træning"
Karin Jepsen, MW Data. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/3/2015 til 17/3/2015)

"Rigtig godt kursus, og forplejningen er helt i orden så man bare kan koncentrere sig om materialet."
J.K.C. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (16/2/2015 til 20/2/2015)

"Top koncept!!! Men man skal indstille sig på at det er hårdt. Men alt i alt en super lærerig, sjov og fornøjelig oplevelse, som jeg meget gerne gentager - flere gange!!!"
Anonym, Koncern IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fin gennemgang af materiale"
Michael Nielsen , FSR - danske revisorer. - Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2013) (6 dage) (2/2/2015 til 7/2/2015)

"Firebrand konceptet virkede rigtig godt for mig. Koncentreret undervisning fra morgen til aften - med en god blanding af undervisning, opgave løsning og spørgerunder mv. og efterfølgende selvstudium mellem dagene. Jeg ville ikke på egen hånd have lært så meget på så kort tid og været ligeså klar til at tage certificeringerne. Ser frem til mit næste firebrand kursus."
Jonas Brock , Netcompany. - Microsoft MCSE: Business Intelligence (SQL Server) (6 dage) (15/12/2014 til 20/12/2014)

"Underviseren er rigtig god til at forklare stoffet på flere måder og god til at få alle til at følge med."
Flemming Lauest , EG A/S. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (6/12/2014 til 14/12/2014)

"Super kursus"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (8/12/2014 til 12/12/2014)

"Det er en hård proces, men det man får ud af det, er helt klart det værd. Alle faciliteterne er gode, man har alt det man har brug for, maden er god og der er mange flinke mennesker omkring."
Bilal Arslan , 2ndC. - Microsoft MCSD: SharePoint 2013 Applications – Developing Server Solutions (6 dage) (30/11/2014 til 5/12/2014)

"Jeg kan godt lide kursus formen, væk fra hverdagen uden forstyrrelser. Her er tid til fordybelse og gå ture hvis tiden er til det. Afslappet stemming, god mad og fine værelser."
Robert Tastesen , Inceptio. - Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2013) (6 dage) (17/11/2014 til 22/11/2014)

"Det er hårdt, men det er absolut det værd!"
Julie Andersen, MicroPartner. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dage) (14/10/2014 til 19/10/2014)

"Fantastisk kursus, faglig meget kompetent instruktør, kurset foregik på en meget behaglig måde, meget rutineret planlagt, alt fungerede optimalt. Tak for det "
Jan Larsen, KMD A/S. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dage) (14/10/2014 til 19/10/2014)

"Det her var min første gang på kursus hos firebrand og det bliver ikke min sidste gang, fantastisk instruktør og fantastisk personale der alle er søde og venlige. Bedste kursus oplevelse jeg har haft."
Mikkel Schakmann Sørensen, Prophix EU. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (20/9/2014 til 28/9/2014)

"Jeg har fået fuld valuta på mit kursus. Havde ekstremt høje forventningar, som alle blev indfriet. "
Maria Have , Leasy. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (22/9/2014 til 26/9/2014)

"Kurset var paa ingen made kedeligt. Indholdet var komprimeret med en masse information paa kort tid."
Jens Olesen , Region Sjaelland.dk. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dage) (16/6/2014 til 19/6/2014)

"Aldrig har jeg lært så meget på så kort tid, hårdt men udbytterigt"
Niels Kristian Risager , Airgreenland A/S. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dage) (28/4/2014 til 6/5/2014)

"Firebrand er stedet for absolut læring , det er ben hårdt men er helt klart det værd!"
Danny Christiansen , Forenede A/S. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dage) (22/4/2014 til 27/4/2014)

"Der manglede intet. Det var utroligt dejligt at man slet ikke skulle bekymre sig om andet end sit kursus."
Nicolai Christensen , Fujitsu A/S. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dage) (22/4/2014 til 27/4/2014)

"Rigtig meget laering paa rigtig kort tid - hvilket lever op til forventningerne. Gode omgivelser og en dygtig underviser"
Martin Guldborg . - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dage) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Gode kursusforhold. God underviser. Gode faciliteter på kursusstedet. Alt i alt en god oplevelse, der kan anbefales til andre."
Kristian Ellebæk Frandsen , CORNATOR A/S. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (31/3/2014 til 1/4/2014)

"Kan klart anbefales. "
J.J. - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dage) (17/3/2014 til 22/3/2014)

"Som sædvanlig er de fysiske rammer super, værelser, forplejning, personale o.s.v. er helt i top og står altid på pinde for at gøre det til en god oplevelse at være her. "
, MedCom. - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dage) (17/3/2014 til 22/3/2014)

"Et hårdt og intenst program, men klart værd at tage. Gode instruktører, der kender deres område."
Søren Bjørn-Fallesen , Aka IT. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (8/3/2014 til 16/3/2014)

"Et SUPER kursus. Med en fremragende instruktør. Servicen hos Firebrand er i TOP klasse, Lokalerne er SUPER. "
Kenneth Liedtke, NI - Qaqortoq. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Meget hårdt kursus - SUPER instruktør."
T.S.R, Fujitsu Denmark A/S. - Microsoft MCSD: SharePoint 2013 Applications – Developing Server Solutions (6 dage) (16/2/2014 til 21/2/2014)

"Professionelt"
Michael Nielsen , ColumbusIT. - Microsoft MCSD: SharePoint 2013 Applications – Developing Server Solutions (6 dage) (4/11/2013 til 9/11/2013)

"Vi kom hele vejen rundt om SharePoint 2013. Underviseren var blandt de bedste, jeg har oplevet: professional, betydelig viden om SharePoint - baade omkring Administration og indenfor udvikling - og han var en respektfuld og humoristisk underviser. Selvom det er anstrengende, er internat-formen glimrende til hurtigt at tilegne sig et omfattende materiale. Kursusstedet er beliggende, hvor der er fred og ro, personalet er venligt og imoedekommende, og maden er glimrende."
Peter Malling, Red Barnet. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dage) (28/10/2013 til 2/11/2013)

Se priser