Microsoft Programming in C#

- Kun 4 dage

Brug dine Microsoft Vouchers

Dit kursus kan være langt billigere hvis din organisation har SA Vouchers. Uddannelseskuponerne kan anvendes efter eget valg til et stort udvalg af officielle Microsoft kurser hos Firebrand. Tal med en Firebrand uddannelsesrådgiver, hvis du vil vide mere Kontakt os.

Learn the programming skills that are required to create applications using the C# programming language. In just four days you'll learn the key concepts of programming in C#, including:

 • Reviewing the basics of C# program structure, language syntax, and implementation details
 • Developing the Code for a Graphical Application
 • Improving Application Performance and Responsiveness
 • Encrypting and Decrypting Data
 • XAML and WPF (Windows Presentation Foundation) for creating Windows desktop applications

On this course, you'll also build an app that combines key features of the .NET Framework 4.5. You'll be prepared for and sit exam 70-483: Programming in C# at the Firebrand training centre, during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

Passing the 70-483 exam fulfils one of the elective requirements for MCSA: Web Applications or MCSA: Universal Windows Platform.

Læs mere...

Note:Exam 70-483 previously resulted in achieving the Microsoft Specialist: Programming in C# certification.

Microsoft retired the Specialist credential as of 31 March, 2017. The exams remain available and where applicable will count towards the relevant existing MCSA, MCSE or MCSD certification.

Se Benefits...

Det tager kun et øjeblik at se hvor billigt dit kursus er...

Her er 4 gode grunde til at du skal tage Programming in C# hos Firebrand:

 1. Du bliver Programming in C# uddannet og certificeret hurtigere. Du lærer mere på vores 6 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit Programming in C# kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, eksamen, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Bestå Programming in C# den første gang eller kom tilbage, gratis. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at bestå eksamen første gang. Men hvis du mod forventning ikke består, er du dækket af vores Certificeringsgaranti.
 4. Tag Programming in C# hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fem gange og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 70,000 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Det tager kun et øjeblik at se hvor billigt dit kursus er...

Seneste Programming in C# anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Course 20483C: Programming in C#

Module 1: Review of Visual C# Syntax

In this module, you will learn about some of the core features provided by the .NET Framework and Microsoft Visual Studio. You will also learn about some of the core Visual C# constructs that enable you to start developing .NET Framework applications.

Lessons

 • Overview of Writing Application by Using Visual C#
 • Data Types, Operators, and Expressions
 • Visual C# Programming Language Constructs

Lab: Implementing Edit Functionality for the Students List

 • Implementing Insert Functionality for the Students List
 • Implementing Delete Functionality for the Students List
 • Displaying a Student’s Age

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of .NET Framework applications and the features that Visual Studio 2017 and Visual C# provide
 • Use basic Visual C# data types, operators, and expressions
 • Use standard Visual C# constructs

Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications

In this module, you will learn how to create and use methods and how to handle exceptions. You will also learn how to use logging and tracing to record the details of any exceptions that occur.

Lessons

 • Creating and Invoking Methods
 • Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
 • Handling Exceptions
 • Monitoring Applications

Lab: Extending the Class Enrolment Application Functionality

 • Refactoring the Enrolment Code
 • Validating Student Information
 • Saving Changes to the Class List

After completing this module, students will be able to:

 • Create and invoke methods
 • Create overloaded methods and use optional parameters
 • Handle exceptions
 • Monitor applications by using logging, tracing, and profiling

Module 3: Basic types and constructs of Visual C#

In this module, you will learn how to create and use structs and enums, organise data into collections, and create and subscribe to events.

Lessons

 • Implementing structs and enums
 • Organising Data into Collections
 • Handling Events

Lab: Writing the Code for the Grades Prototype Application

 • Adding Navigation Logic to the Grades Prototype Application
 • Creating Data Types to Store User and Grade Information
 • Displaying User and Grade Information

After completing this module, students will be able to:

 • Create and use structs and enums
 • Use collection classes to organise data
 • Create and subscribe to events

Module 4: Creating Classes and Implementing Type-Safe Collections

In this module, you will learn how to use interfaces and classes to define and create your own custom, reusable types. You will also learn how to create and use enumerable, type-safe collections of any type.

Lessons

 • Creating Classes
 • Defining and Implementing Interfaces
 • Implementing Type-Safe Collections

Lab: Adding Data Validation and Type-Safety to the Application

 • Implementing the Teacher, Student, and Grade Structs as Classes
 • Adding Data Validation to the Grade Class
 • Displaying Students in Name Order
 • Enabling Teachers to Modify Class and Grade Data

After completing this module, you will be able to:

 • Create and instantiate classes
 • Create and instantiate interfaces
 • Use generics to create type-safe collections

Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance

In this module, you will learn how to use inheritance to create class hierarchies and to extend .NET Framework types.

Lessons

 • Creating Class Hierarchies
 • Extending .NET Framework Classes

Lab: Refactoring Common Functionality into the User Class

 • Refactoring Common Functionality into the User Class
 • Implementing Password Complexity by Using an Abstract Method
 • Creating the ClassFullException Custom Exception

After completing this module, you will be able to:

 • Create base classes and derived classes by using inheritance
 • Create classes that inherit from .NET Framework classes

Module 6: Reading and Writing Local Data

In this module, you will learn how to read and write data by using transactional file system I/O operations, how to serialise and deserialise data to the file system, and how to read and write data to the file system by using streams.

Lessons

 • Reading and Writing Files
 • Serialising and Deserialising Data
 • Performing I/O by Using Streams

Lab: Generating the Grades Report

 • Serialising Data for the Grades Report as XML
 • Previewing the Grades Report
 • Persisting the Serialised Grade Data to a File

After completing this module, you will be able to:

 • Read and write data to and from the file system by using file I/O
 • Convert data into a format that can be written to or read from a file or other data source
 • Use streams to send and receive data to or from a file or data source

Module 7: Accessing a Database

In this module, you will learn how to create and use entity data models (EDMs) and how to query many types of data by using Language-Integrated Query (LINQ).

Lessons

 • Creating and Using Entity Data Models
 • Querying Data by Using LINQ

Lab: Retrieving and Modifying Grade Data

 • Creating an Entity Data Model from The School of Fine Arts Database
 • Updating Student and Grade Data by Using the Entity Framework
 • Extending the Entity Data Model to Validate Data

After completing this module, you will be able to:

 • Create, use, and customise an EDM
 • Query data by using LINQ

Module 8: Accessing Remote Data

In this module, you will learn how to use the request and response classes in the System.Net namespace to directly manipulate remote data sources. You will also learn how to use Windows Communication Foundation (WCF) Data Services to expose and consume an entity data model (EDM) over the web.

Lessons

 • Accessing Data Across the Web
 • Accessing Data by Using OData Connected Services

Lab: Retrieving and Modifying Grade Data Remotely

 • Creating a WCF Data Service for the SchoolGrades Database
 • Integrating the Data Service into the Application
 • Retrieving Student Photographs Over the Web (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Send data to and receive data from web services and other remote data sources
 • Access data by using WCF Data Services

Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application

In this module, you will learn how to use Extensible Application Markup Language (XAML) and Windows Presentation Foundation (WPF) to create engaging UIs.

Lessons

 • Using XAML to Design a User Interface
 • Binding Controls to Data

Lab: Customising Student Photographs and Styling the Application

 • Customising the Appearance of Student Photographs
 • Styling the Logon View
 • Animating the StudentPhoto Control (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Use XAML to design a UI
 • Bind a XAML control to data
 • Apply styles to a XAML UI

Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness

In this module, you will learn how to improve the performance of your applications by distributing your operations across multiple threads.

Lessons

 • Implementing Multitasking
 • Performing Operations Asynchronously
 • Synchronising Concurrent Access to Data

Lab: Improving the Responsiveness and Performance of the Application

 • Ensuring That the UI Remains Responsive When Retrieving Teacher Data
 • Providing Visual Feedback During Long-Running Operations

After completing this module, you will be able to:

 • Use the Task Parallel Library to implement multitasking
 • Perform long-running operations without blocking threads
 • Control how multiple threads can access resources concurrently

Module 11: Integrating with Unmanaged Code

In this module, you will learn how to interoperate unmanaged code in your applications and how to ensure that your code releases any unmanaged resources.

Lessons

 • Creating and Using Dynamic Objects
 • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources

Lab: Upgrading the Grades Report

 • Generating the Grades Report by Using Word
 • Controlling the Lifetime of Word Objects by Implementing the Dispose Pattern

After completing this module, you will be able to:

 • Integrate unmanaged code into a Microsoft Visual C# application by using the Dynamic Language Runtime (DLR)
 • Control the lifetime of unmanaged resources and ensure that your application releases resources

Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies

In this module, you will learn how to consume existing assemblies by using reflection and how to add additional metadata to types and type members by using attributes. You will also learn how to generate code at run time by using the Code Document Object Model (CodeDOM) and how to ensure that your assemblies are signed and versioned, and available to other applications, by using the global assembly cache (GAC).

Lessons

 • Examining Object Metadata
 • Creating and Using Custom Attributes
 • Generating Managed Code
 • Versioning, Signing, and Deploying Assemblies

Lab: Specifying the Data to Include in the Grades Report

 • Creating and Applying the IncludeInReport attribute
 • Updating the Report
 • Storing the Grades
 • Utilities Assembly Centrally (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Use reflection to inspect and execute assemblies
 • Create and consume custom attributes
 • Generate managed code at run time by using CodeDOM
 • Version, sign, and deploy your assemblies to the GAC

Module 13: Encrypting and Decrypting Data

In this module, you will learn how to implement symmetric and asymmetric encryption and how to use hashes to generate mathematical representations of your data. You will also learn how to create and manage X509 certificates and how to use them in the asymmetric encryption process.

Lessons

 • Implementing Symmetric Encryption
 • Implementing Asymmetric Encryption

Lab: Encrypting and Decrypting the Grades Report

 • Encrypting the Grades Report
 • Encrypting the Grades Report

After completing this module, you will be able to:

 • Encrypt data by using symmetric encryption
 • Encrypt data by using asymmetric encryption

Se Exam Track...

Seneste Programming in C# anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

You'll sit the following exam at the Firebrand training centre, during the course. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-483: Programming in C#

Skills measured

You will be measured on your ability to accomplish the following tasks in this exam:

 • Manage program flow (25-30%)
 • Create and use types (25-30%)
 • Debug applications and implement security (25-30%)
 • Implement data access (25-30%)

Passing exam 70-483 previously resulted in achieving Microsoft Specialist: Programming in C# certification.

Microsoft retired the Specialist credential as of 31 March, 2017. The exams remain available and where applicable will count towards the relevant existing MCSA, MCSE or MCSD certification.

Se What's Included...

Seneste Programming in C# anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20483: Programming in C#
 • C# 6.0 in a Nutshell: The Definitive Reference - ISBN - 978-1491927069

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Se Prerequisites...

Seneste Programming in C# anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Before attending this course, you must have at least three months of professional development experience. ​More specifically, you should have hands-on experience using C# that demonstrates their understanding of the following:

 • How to create the code syntax for simple programming statements using C# language keywords and recognise syntax errors using the Visual Studio IDE
 • How to create a simple branching structure using an IF statement
 • How to create a simple looping structure using a For statement to iterate through a data array
 • How to use the Visual Studio IDE to locate simple logic errors
 • How to create a Function that accepts arguments (parameters and returns a value of a specified type
 • How to design and build a simple user interface using standard controls from the Visual Studio toolbox
 • How to connect to a SQL Server database and the basics of how to retrieve and store data
 • How to sort data in a loop
 • How to recognise the classes and methods used in a program
 • How to name, declare, initialise and assign values to variables within an application

You should also know how to use:

 • arithmetic operators to perform arithmetic calculations involving one or more variables
 • relational operators to test the relationship between two variables or expressions
 • logical operators to combine expressions that contain relational operators

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 78 79 16 53 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Se Hvornår...

Seneste Programming in C# anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Microsoft Programming in C# Kursusdatoer

Microsoft - Programming in C#

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Tilmelding

7/10/2019 (Mandag)

10/10/2019 (Torsdag)

Afsluttet

 

14/10/2019 (Mandag)

17/10/2019 (Torsdag)

Afsluttet

 

21/1/2020 (Tirsdag)

24/1/2020 (Fredag)

Tilgængelige pladser

Tilmelding

25/5/2020 (Mandag)

28/5/2020 (Torsdag)

Tilgængelige pladser

Tilmelding

Seneste Programming in C# anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Vi har uddannet over 72.589 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,76% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"Although intensive, there was still time to explore topics that were interesting and particularly useful. I learnt more than I thought I would."
Robert Baxter. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (29/7/2019 til 1/8/2019)

"Would recommend to anyone wanting an intense training session with great staff."
Anonymous. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (29/7/2019 til 1/8/2019)

"Firebrand training really is accelerated learning at its finest.From the experienced instructors, to the course content and guidance to help you prepare for the exam/takeaways to your given career.I loved my stay here and if I was planning to do another course which firebrand offers, I would not look else where."
Abdulkarim Youssof, KDS UK Ltd. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (29/7/2019 til 1/8/2019)

"Great quality of teaching along with the enthusiasm of the trainer to break every step down into real world examples helped my understanding. Would recommend to anyone wanting an intense training session with great staff."
Matthew Kemp. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (29/7/2019 til 1/8/2019)

"The course was very helpful to me as I do C# at my job. They cover all basic fundamentals. The food here is great as well. The stay was comfortable and flexible. You can stay here easily and learn quickly."
S.Y.. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (7/1/2019 til 10/1/2019)

"A nice, informative atmosphere to study the course you have elected to take, complete with experienced instructors."
Richard Swann, Yesss Electrical Ltd. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (25/9/2018 til 28/9/2018)

"A great, informative atmosphere to study the course you have elected to take, complete with experienced mentors."
Connor Hyde, Yesss Electrical Ltd. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (25/9/2018 til 28/9/2018)

"My experience at the Firebrand Training Centre has been comfortable. The environment is peaceful which aids concentration and thinking. Food is good with a variety and range that also meets my dietary requirements. "
P.A., Firebrand. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (3/4/2018 til 6/4/2018)

"I think the instructor has done really well to deliver a course which is technically demanding. He has a good way of breaking complex theory down to simple terms. "
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dage) (3/4/2018 til 6/4/2018)

"I started programming in C# 6 months ago. My time at firebrand has definitely as least doubled my prior knowledge."
Natalie Flower. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (3/1/2018 til 6/1/2018)

"Excellent tutor, all explained clearly and in detail."
Arkadiusz Rycyk, Environ Audio Ltd. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (2/10/2017 til 5/10/2017)

"The teaching was dynamic, engaging, immersive and knowledgeable. The instructor made complex concepts simple. I enjoyed the course very much. "
Richard Barnes, Whale Tankers. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (2/10/2017 til 5/10/2017)

"Intense but very rewarding course, learned a lot in a few days."
S.S.. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (2/10/2017 til 5/10/2017)

"The course was very intense and very informative, real examples were given to concepts hard to understand."
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dage) (2/10/2017 til 5/10/2017)

"Great course with a brilliant course teacher. The instructor managed to dumb down complex concepts and made an interactive educative environment."
Mohammad B, CRMCS Consultancy. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (3/7/2017 til 6/7/2017)

"This is my second time at Firebrand. Again, it has been really great. The accommodation is nice and cosy, the food is amazing, the staff are professional and polite and the instructor was magnificent."
Jorge Vasques, Triad Group. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (4/7/2016 til 7/7/2016)

"It is a great advantage to be isolated to focus 100% on the training at hand. No lost time travelling back and forth. Great knowledge skills offered by trainer."
Raf Frederickx, Adafi Software. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (4/7/2016 til 7/7/2016)

"An inspiring instructor who provided us with lots of material and examples. Course material was excellent. A lot of material to cover and was fun but hard work."
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dage) (30/3/2016 til 2/4/2016)

"Training and facilities were excellent and the instructor was very informative and knowledgeable."
Jake Thorpe, The Wrekin Housing Trust. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (30/3/2016 til 2/4/2016)

"A very knowledgeable instructor and a good variety of topics covered. Just make sure to read up on topics before your course and don't be afraid to ask questions. Also, bring painkillers."
Dean Delicata, Abcam plc. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"I was skeptical before coming but have enjoyed being around people with the same career. I learned a bunch of stuff!"
Murray Hart, Atos. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Firebrand is the best training center I have come across. Great facilities and great instructor! If one wants a no nonsense course then Firebrand is the one to go for."
Dimpi Jain, HomeAway UKLtd. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"It is intense however I did receive all the information and help I needed. It is worth taking the course, I have gained a lot of knowledge."
Lisa Sawyer, QFC. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"High pressure, high yield training that will allow you to master a computing subject in the shortest possible time."
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dage) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Very tough and intense course, enjoyed it and hopefully I will pass the exam."
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dage) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"As a novice in this technology, I have achieved my objective of learning a considerable amount. The resources provided to me will enable me to consolidate and develop my knowledge."
Anonym - Microsoft Programming in C# (4 dage) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"I had a great time on the course and met some really interesting people in my field. Would definitely recommend."
John Clifford. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Great experience. Tough, but worth it."
Mark Oxley, Atos. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Enjoyable quick learning experience"
Jack Sheppard. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (12/10/2015 til 15/10/2015)

"Fantastic course, intense and in depth."
Danial McGreevy, fatface. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"I have previously attended an apprenticeship with Firebrand Training 2 years ago and am very excited to be back here to start another apprenticeship. The instructor was very helpful and the training provided helped me learn a lot about the topic, within a short space of time."
Divinia Cousins, Sysdoc. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"The courses are very dynamic and are adapted to the conversations within the classroom at the time, rather than following a fixed set in stone template. Its good to go off on tangents to help with particular issues people were facing."
D.D.. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"Intensive training and good quality in subjects. Need to prepare for this course."
Gustaf Holmefjord, Ministry of Environment, Denmark. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"The instructor talked for most of the 12 hour each days at Firebrand and provided us with lots of material and examples that did work. Course material was excellent. A lot of material to cover and was fun but hard work."
David Wheeler, Amazing IT Ltd. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"Friendly knowledgeable staff and efficiently organised. "
C.K. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (15/6/2015 til 18/6/2015)

"Fast and furious!"
Anthony Watts. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (6/10/2014 til 8/10/2014)

"The training is intense, but has high coverage."
A.L, Kutana Limited. - Microsoft Programming in C# (4 dage) (6/10/2014 til 8/10/2014)

"Et intensivt og meget udbytterigt kursus. Et behageligt og uhøjtideligt undervisningsmiljø med repræsentation af forskellige brancher, hvilket giver et højt udbytte."
Wickie Andersen, Albjergs Maskintec A/S. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dage) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"Relevant, klart og godt!"
Anders von der Recke, Otaku IT. - Microsoft Dynamics AX 7 What’s New – Technical (2 dage) (22/6/2016 til 23/6/2016)

"En perfekt måde og modtage intensiv målrettet træning på, uden at blive båret igennem. Det er hårdt men relevant."
Jesper Munkholm. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dage) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"Det var benhårdt, men jeg lærte utroligt meget på kort tid."
Kåre Schmidt, Also A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dage) (26/5/2016 til 28/5/2016)

"Dygtig instructør med god erfaring"
Ralph Kristensen, Nissens A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (23/5/2016 til 27/5/2016)

"Det er et kort og intensivt forløb, men man lærer utrolig meget. Det korte forløb gør det nemmere at forstå koncepterne, fordi man lærer det hele på én gang, og derved kan se det i sammenhæng."
Daniel Madsen, KMD. - Microsoft Developing Microsoft Azure Solutions (4 dage) (23/5/2016 til 25/5/2016)

"Meget professionel undervisning i behagelige omgivelser. "
Poul Vognstrup, Norriq. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dage) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Et meget intensivt kursus, hvor man lærer rigtig meget på de 9 dage. Men også et meget hårdt kursus at komme igennem, men kan absolut anbefales. "
Brian Bach Rasmussen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (9/4/2016 til 17/4/2016)

"Jeg synes kurset har været meget professionelt og har været meget lærerig og inspirerende."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dage) (30/3/2016 til 1/4/2016)

"Meget intens kursus. Super gode underviser/trainer"
Renu Suri, EG A/S. - Microsoft Dynamics CRM 2015 (8 dage) (13/3/2016 til 20/3/2016)

"Koncentreret og intens læring. Alt det nye information er friskt og bliver ikke glemt, af at komme hjem i hverdagen. Man får en virkelig bred forståelse af emnet, da instruktøren kan forklare alt i dybe detaljer."
Mathias Fjord Christensen, EG. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dage) (6/3/2016 til 9/3/2016)

"Super fedt kursus med meget viden på ultra kort tid. Man får godt nok ikke meget søvn og der er ingen fritid - men miljøet giver inspiration til virkelig at ville lære. Instruktøren er en af de mest kloge og sjove jeg nogensinde har mødt. Måden kurset bliver leveret er inspirerende og lærerig. Dog vil jeg helt klart anbefale at man har øvet sig en del hjemmefra og måske læst bøgerne inden kurset. "
Thomas Hansen , Multi-Wing International A/S. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Jeg deltog kun på den midterste del (486). Det var meget udbytterigt, men samtidig virkeligt hårdt med 11 timers undervisning og efterfølgende selvstudie hver dag."
Casper WandahlLiper , ExpandIT Mobile. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dage) (21/11/2015 til 29/11/2015)

Seneste Programming in C# anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.