Microsoft 365 - MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer

Varighed

Varighed:

Kun 7 dage

Metode

Metode:

Klasseværelse / Online / Hybrid

Næste dato

Næste dato:

24/6/2024 (Mandag)

Introduktion

Dette kursus er beregnet til professionelle udviklere, der bruger Microsoft SharePoint 2010 i et team-baseret, mellemstort til stort udviklingsmiljø. SharePoint 2010 Developer giver eksisterende .NET-udviklere praktisk viden og erfaring, der giver dem mulighed for at opbygge en løsning på Microsoft SharePoint 2010-platformen.

Du vil lære

Vores accelererede Microsoft MCTS/MCPD SharePoint 2010 Developer kursus er den mest effektive måde at blive uddannet og certificeret på.

Vi har designet vores kursusmateriale så det forbereder dig til 2 eksamener, som du tager i løbet af kurset.

Du vil lære det følgende:

Introduktion til SharePoint 2010-udviklingsplatformen

 • SharePoint 2010 som udviklingsplatform
 • SharePoint 2010-objekthierarki
 • Arbejde med SharePoint 2010-objekter
 • Lab: Oprettelse af SharePoint 2010-programsider ved hjælp af Visual Studio 2010
 • Lab: Optælling af SharePoint 2010-farmhierarkier
 • Lab: Manipulering af egenskaber for objekter i SharePoint-farmen

Brug af SharePoint 2010-udviklerværktøjer

 • Udvikling af SharePoint-websteder ved hjælp af SharePoint Designer 2010
 • Udvikling af SharePoint-løsninger ved hjælp af Visual Studio 2010
 • Pakning og installation af SharePoint 2010-løsninger
 • Lab: Oprettelse af dokumentbiblioteker ved hjælp af SharePoint Designer 2010
 • Lab: Oprettelse af SharePoint-listedefinitioner ved hjælp af Visual Studio 2010
 • Lab: Pakning af funktioner og løsninger ved hjælp af Visual Studio 2010

Udvikling af SharePoint 2010-webdele

 • Udvikling af standardwebdele
 • Udvikling af forbundne webdele
 • Udvikling af Visual-webdele
 • Lab: Oprettelse, installation og fejlfinding af en enkel webdel ved hjælp af Visual Studio 2010
 • Lab: Brug af SharePoint-komponenter i en webdel
 • Lab: Oprettelse af en Visual-webdel ved hjælp af Visual Studio 2010

Arbejde med SharePoint-objekter på serveren

 • Arbejde med SharePoint-websteder ved hjælp af programmer
 • Arbejde med SharePoint-lister ved hjælp af programmer
 • Arbejde med listedata ved hjælp af programmer
 • Lab: Oprettelse og sikring af websteder ved hjælp af programmer
 • Lab: Oprettelse af lister ved hjælp af programmer
 • Lab: Hentning af sikrede data

Oprettelse af hændelsesmodtagere og programindstillinger

 • Oprettelse af hændelsesmodtagere
 • Arbejde med Web.Config ved hjælp af programmer
 • Lab: Oprettelse af listehændelsesmodtagere
 • Lab: Oprettelse af funktionsmodtagere for at ændre Web.Config
 • Lab: Oprettelse af webhændelsesmodtagere

Udvikling af løsninger ved hjælp af Business Connectivity Services

 • Oversigt over Business Connectivity Services
 • Udvikling af eksterne indholdstyper og lister ved hjælp af SharePoint Designer
 • Udvikling af Business Connectivity Services-løsninger ved hjælp af Visual Studio 2010
 • Lab: Udvikling af eksterne indholdstyper og lister ved hjælp af SharePoint Designer 2010
 • Lab: Oprettelse af firmadatakatalogmodeller ved hjælp af Visual Studio 2010

Udvikling af SharePoint 2010-arbejdsprocesser

 • Oprettelse af arbejdsprocesser med SharePoint Designer
 • Oprettelse af arbejdsprocesser med Visual Studio 2010
 • Lab: Oprettelse af arbejdsprocesser ved hjælp af SharePoint Designer 2010
 • Lab: Oprettelse af en sekventiel arbejdsproces ved hjælp af Visual Studio 2010

Arbejde med klientbaserede API'er til SharePoint 2010

 • Oversigt over SharePoint 2010-klientobjektmodellen
 • Arbejde med SharePoint 2010-klientobjektmodellen i .NET-programmer
 • Lab: Oprettelse af et SharePoint 2010-websted, -liste og -listeelementer ved hjælp af klientobjektmodellen
 • Lab: Udvikling og brug af konsolprogrammet

Udvikling af interaktive brugergrænseflader

 • Oprettelse af menupunkter og båndkontrolelementer
 • Oprettelse af dialogbokse på klientsiden
 • Lab: Oprettelse af et menupunkt til webstedshandlinger
 • Lab: Oprettelse af et båndelement
 • Lab: Oprettelse af en dialogboks på klientsiden

Udvikling af Silverlight-programmer til SharePoint

 • Oprettelse af Silverlight-programmer til SharePoint 2010
 • Installation og fejlfinding af Silverlight-programmer til SharePoint 2010
 • Lab: Oprettelse af et Silverlight-program
 • Lab: Udvikling af Silverlight-programmet

Udvikling af sandkasseløsninger

 • Sandkasse- og brugerløsninger
 • Begrænsninger for sandkasseløsninger
 • Lab: Oprettelse af en sandkasseløsning ved hjælp af Visual Studio 2010
 • Lab: Undersøgelse af tilladte og forbudte handlinger i sandkasseløsninger

Arbejde med SharePoint Server-profiler og taksonomi-API'er

 • Brugerprofiler
 • Taksonomier
 • Lab: Administration af brugerprofiler
 • Lab: Arbejde med brugerprofiler ved hjælp af programmer

Udvikling af indholdsstyringsløsninger

 • Udvikling af indholdsstyringsløsninger til virksomheder
 • Udvikling af webindholdsstyringsløsninger
 • Lab: Tilpasning af mastersider
 • Lab: Anvendelse af et tema på et SharePoint-websted

Avancerede ASP.NET-begreber til SharePoint

 • Serverhukommelse
 • Server-CPU
 • Overførsel og klient
 • Lab: Brug af Fiddler til at observere sideindlæsning
 • Lab: Brug af Fiddler til at undersøge sidestørrelse
 • Lab: Reduktion af sidestørrelse
 • Lab: Indsamling af en hukommelsesprofil
 • Lab: Gennemsyn af rapporten
 • Lab: Løsning af hukommelsesproblemer og gentest

Design til brugeroplevelse

 • SharePoint-baggrund
 • Sidedele
 • Sider
 • Globalisering og lokalisering
 • Design til tilgængelighed
 • Lab: Fabriksoversigtsside
 • Lab: Fabrikskonfigurationsside
 • Lab: Medarbejderliste
 • Lab: Linjestatus
 • Lab: Linjedashboard
 • Lab: Lederens dashboard
 • Lab: Advarselsbesked

Design til data

 • Grundlæggende om lister og biblioteker
 • Strategier for store data
 • SharePoint-datastyring
 • Lab: Oprettelse af listevisninger
 • Lab: Indeksering af nøglekolonner
 • Lab: Etablering af en fakturaindholdstype
 • Lab: Oprettelse af en løsning til lagring af fakturaer
 • Lab: Test af løsningen til lagring af fakturaer

Design af dataopsamling og -integration

 • Design til dataopsamling
 • Design til integration
 • Lab: Oprettelse af forbindelse til datakilden
 • Lab: Definition af de eksterne indholdstyper
 • Lab: Definition af de eksterne lister
 • Lab: Indstilling af sikkerhed for indholdstyperne
 • Lab: Definition af en tilknytning
 • Lab: Beslutning af, hvilken formular der skal oprettes
 • Lab: Oprettelse af felter i sidehoved
 • Lab: Oprettelse af linjerne
 • Lab: Publicering af formularen til et SharePoint-bibliotek

Design af artefakter

 • Kundekrav
 • Oprettelse af websteder
 • Lab: Evaluering af kravene
 • Lab: Design af løsningen
 • Lab: Evaluering af kravene
 • Lab: Design af løsningen

Design af procesløsninger

 • Konfiguration af flere servere
 • Ind og ud af sandkassen
 • Få arbejdet gjort
 • Arbejde med arbejdsprocesser
 • Lab: Evaluering af klientens faciliteter og krav
 • Lab: Evaluering af sandkassens faciliteter og krav
 • Lab: Evaluering af farminstallationens faciliteter og krav
 • Lab: Design af dataadgang til sensordata
 • Lab: Design af en procesløsning til rapporten
 • Lab: Design af en procesløsning til godkendelse

Design af pakning

 • Forståelse af pakningslivscyklussen
 • Etablering af designprincipper
 • Lab: Design af en løsning
 • Lab: Udvikling af den endelige løsning
 • Lab: Oprettelse af fælles assembly
 • Lab: Oprettelse af en afhængig løsning

Design af en udviklingsstrategi

 • Udvikling til virksomheden
 • Logføringens rolle
 • Programfleksibilitet og -konfiguration
 • Lab: Listebaseret konfigurationsevaluering
 • Lab: SharePoint-listebaseret konfiguration
 • Lab: SharePoint-listebaseret logføring
 • Lab: Konfiguration af logføringsniveau
 • Lab: Tilføjelse af logføring til SharePoint ULS

Udvikling af versionering og installation

 • Livscyklus for program
 • Versioneringsstrategi
 • Opgradering
 • Lab: Definition af basisversion
 • Lab: Opgradering af assembly
 • Lab: Oprettelse af side til opgraderingsadministration
 • Lab: Tilføjelse af funktion til opgradering
 • Lab: Opgradering af funktion

Design af informationsarkitektur og -navigation

 • Design af en informationsarkitektur
 • Planlægning for softwaregrænser
 • Design af indholdsnavigation
 • Lab: Kortsortering
 • Lab: Design af indholdstyper og webstedskolonner
 • Lab: Installation af en brugerdefineret webstedsoversigt
 • Lab: Tilføjelse af en ASP-menu til mastersiden

Design af branding og tilpasning

 • Introduktion til branding
 • Temaer
 • Mastersider
 • Overlappende typografiark
 • Oversigt over værktøjer
 • Implementering af SharePoint-branding
 • Lab: Installation af en brugerdefineret webstedskolonne og indholdstype
 • Lab: Brug af brugerdefineret CSS
 • Lab: Installation af en brugerdefineret masterside
 • Lab: Installation af en brugerdefineret webstedskolonne og indholdstype

Design af sikkerhed

 • Sikkerhed i SharePoint
 • Brug af et alternativt identitetslager
 • Formularbaseret godkendelse
 • Grundigere gennemgang af SharePoint-krav
 • Lab: Opsætning af godkendelsesprovideren
 • Lab: Oprettelse af et websted med FBA-krav
 • Lab: Visning af krav for en FBA-bruger
 • Lab: Forståelse af området og dets sammenhæng med konfiguration
 • Lab: Design af en sikkerhedsstrategi

Design med henblik på ydeevne i forbindelse med side- og dataadgang

 • Optimering af SharePoints ydeevne i forbindelse med sider
 • Analyse af ydeevne med SharePoint-udviklerdashboard
 • Optimering af SharePoints ydeevne i forbindelse med dataadgang
 • Lab: Brug af SharePoint Server 2010-udviklerdashboard til at fastlægge målestok for ydeevne
 • Lab: Anvendelse af SharePoint Server 2010 søge-API til store dataforespørgsler

Design af teststrategi

 • Testbegreber
 • Enhed, integration, regressionstest
 • Ydeevnetest
 • Lab: Enhedstest
 • Lab: Ydeevnetest
 • Lab: Belastningstest

Certificering

I løbet af kurset forbereder vi dig for, og tester dig i, de følgende eksamener:

 • Eksamen 70-573 TS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
 • Eksamen 70-576 PRO: Designing and Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications

Certificeringsgaranti

Vi er sikre på, at du vil bestå din certificering første gang. Men hvis du mod forventning ikke skulle gøre det, kan du indenfor et år komme tilbage, deltage på hele kurset, og kun betale for eventuelle overnatninger og dine eksamener. Alt andet er gratis.

Hvad er inkluderet?

Firebrand Training tilbyder kvalificerede uddannelses- og certificeringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og udviklet med fokus på de specifikke behov som vores deltagere har. Vi sørger for, at alle detaljer er på plads, så du kun skal fokusere på dine indlærings- og certificeringsmål.

Vores kursus- og certificeringsprogram inkluderer alt med;

 • Praktisk orienteret undervisning som anvender vores Præsentation|Øvelse|Diskussion metodik
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer – vi tilpasser traditionelle kursusmaterialer til de specifikke krav for accelereret indlæring.
 • Et helt igennem instruktørstyret program med 24 timers adgang til både undervisningslokale, labudstyr og instruktøren
 • Eksamens vouchers og testning på kursuscenteret
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the
 • Vores certificeringsgaranti som indebærer, at vi giver en uvilkårlig garanti for at du opnår din certificering. Du har ret til at komme tilbage til kurset så mange gange du ønsker, indenfor de første 12 måneder, indtil du har fået din certificering. Det eneste du skal betale er eventuelle nye eksamens- og logiomkostninger
 • Transport til og fra nærmeste lufthavn/togstation både før og efter kurset

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Forkundskaber

Deltagere som med succes gennemfører vores Microsoft MCTS/MCPD SharePoint 2010 Developer kursus har følgende forkundskaber:

 • Et til to års udviklingserfaring med ASP.NET
 • Minimum 6 måneders praktisk erfaring med SharePoint (uanset version)

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 89 88 66 05 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Kundereferencer

Her er Firebrand Training review afsnit. Siden 2001 har vi trænet præcist 134.561 studerende og professionelle og bedt dem alle om at gennemgå vores Accelerated Learning. Lige nu har 96,39% sagt, at Firebrand har overgået deres forventninger.

Læs anmeldelser fra de seneste accelererede kurser nedenfor, eller besøg Firebrand Stories for skriftlige og videointerviews med vores alumner.


"Good course, well taught, great instructor, all the staff are friendly."
Andrew Pritchard. (20/5/2013 (Mandag) til 26/5/2013 (Søndag))

"Before i started with the course i didn't knew anything about SharePoint, and even didn't work with it as a user. But know i learned not only to use it but also to develop in it. Cheers to Jeffery who made the dry stuff juicy. A lot of hard work has just payed off."
Frank de Pijper, WIM4YOU. (20/5/2013 (Mandag) til 26/5/2013 (Søndag))

"The best, albeit hardest, courses I've been on in my long, long time in IT. Joel is quite easily the most entertaining instructor I have had the pleasure to sit in with, making learning fun and easier. Whilst a good instructor it was also very evident that Joel knows his stuff technically as well, he is certainly not one of those whose teaches because he cant do!! Well done and thank you."
Neil Russell, Taunton and Somerset NHS Foundation Trust. (20/5/2013 (Mandag) til 26/5/2013 (Søndag))

"A lot of knowledge has been transferred in a short time. Many thanks to Firebrand and Joel for the wonderful training experience!"
Alexandru Mihai. (20/5/2013 (Mandag) til 26/5/2013 (Søndag))

"Very good will recommend to my friends."
S.J. (20/5/2013 (Mandag) til 26/5/2013 (Søndag))

Kursusdatoer

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Sted

Tilmelding

19/2/2024 (Mandag)

25/2/2024 (Søndag)

Afsluttet - Giv feedback

-

 

24/6/2024 (Mandag)

30/6/2024 (Søndag)

Venteliste

Landsdækkende

 

5/8/2024 (Mandag)

11/8/2024 (Søndag)

Begrænsede pladser

Landsdækkende

 

16/9/2024 (Mandag)

22/9/2024 (Søndag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

28/10/2024 (Mandag)

3/11/2024 (Søndag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

9/12/2024 (Mandag)

15/12/2024 (Søndag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

Seneste anmeldelser fra vores studerende