Microsoft - MCSD: SharePoint Applications

Varighed

Varighed:

Kun 12 dage

Metode

Metode:

Klasseværelse / Online / Hybrid

Næste dato

Næste dato:

7/2/2022 (Mandag)

Introduktion

Lær at udvikle SharePoint 2013 med HTML5, CSS3 og JavaScript. Få din MCSD: SharePoint 2013 certificering 40% hurtigere end hos ordinære uddannelsesleverandører og lær at:

 • Implementere programmerings logik
 • Definere og anvende variabler
 • Udføre looping og branching
 • Udvikle brugerflader
 • Opfange og validere bruger input
 • Opbevare data
 • Skabe velstrukturerede applikationer

Her er 4 gode grunde til at du skal tage MCSD SharePoint hos Firebrand:

 1. Du bliver MCSD SharePoint uddannet og certificeret hurtigere. Du lærer mere på vores 6 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit MCSD SharePoint kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, eksamen, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Bestå MCSD SharePoint den første gang eller kom tilbage, gratis. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at bestå eksamen første gang. Men hvis du mod forventning ikke består, er du dækket af vores Certificeringsgaranti.
 4. Tag MCSD SharePoint hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fem gange og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 70,000 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Du vil lære

Programmering i HTML5 med JavaScript og CSS3

Overblik over HTML og CSS

Få overblik over HTML og CSS og lær at anvende Visual Studio 2012 til at bygge en Web applikation.

 • Overblik over HTML
 • Overblik over CSS
 • Skabe en Web Applikation med Visual Studio 2012

Opdag the Contoso Conference Application

 • Gennemgang af Contoso Conference Application
 • Undersøg og modificer Contoso Conference Application

Udvikling og design af HTML5 sider

Beskrivelse af de nye funktioner i HTML5 og forklaring på hvordan man opretter og tilpasser HTML5 sider.

 • Skab en HTML5 side
 • Design af en HTML5 side

Introduktion til JavaScript

Du får en introduktion til JavaScript sproget og ser hvordan man bruger JavaScript til at tilføje interaktivitet til HTML5 sider.

 • Overblik over JavaScript Syntax
 • Programmering af HTML DOM med JavaScript
 • Introduktion til jQuery

Visning af data og håndtering af hændelser ved hjælp af JavaScript

 • Programmatisk visning af data
 • Håndtering af hændelser

Oprettelse af formularer til dataindsamling og validering af bruger Input

Du lærer om de nye typer af input som er tilgængelige med HTML5, og får gennemgået hvordan man skaber formularer til indsamling og validering af bruger input ved anvendelse af de nye HTML5 attributter og JavaScript kode.

 • Overblik over formularer og indtastningsmetoder
 • Validering af bruger Input ved hjælp af HTML5 Attributter
 • Validering af bruger Input med JavaScript

Oprette en formular og validere bruger Input

 • Oprette en Formular og validere bruger Input ved hjælp af HTML5 Attributter
 • Validering af bruger Input ved hjælp af JavaScript

Kommunikation med en en Remote Data Source

Lær hvordan data sendes og modtages fra en remote data kilde ved hjælp af et XMLHTTPRequest objekt og ved at gennemføre jQuery AJAX handlinger.

 • Send og modtag data ved hjælp af XMLHTTPRequest
 • Send og modtag data med jQuery AJAX handlinger

Kommunikation med en Remote Data Source

 • Hente Data
 • Fortløbende og overførsel af data
 • Refactoring af kode ved hjælp af jQuery ajax metoden

Styling af HTML5 med CSS3

Lær at opsætte HTML5 sider og elementer ved hjælp af de nye funktioner i CSS3.

 • Styling af Tekst
 • Styling af Blok Elementer
 • CSS3 Selectors
 • Fremhæve Grafiske elementer ved hjælp af CSS3

Styling af tekst and blok elementer ved hjælp af CSS3

 • Styling af Navigations panel
 • Styling af Side Header
 • Styling af "About" side

Skabe objekter og metoder med JavaScript

Lær at skrive velstruktureret JavaScript kode som er let at vedligeholde, og lær at anvende objektorienterede principper i JavaScript-kode i en web-applikation.

 • Skriv velstruktureret JavaScript
 • Skabe tilpassede objekter
 • Udvide objekter

At raffinere kode for at kunne vedligeholde den og udvide den

 • Nedarvning fra objekter
 • Omstrukturering af kode til brug af Objekter

Skabe Interaktive sider med HTML5 APIs

Lær at bruge nogle almindelige HTML5 APIs for at tilføre interaktive funktioner til en Web applikation. Dette modul forklarer også hvordan man fejlretter og profilerer en Web applikation.

 • Interaktion med Filer
 • Indarbejde Multimedia
 • Reagere på Browser placering og kontekst
 • Fejlretning og Profilering af en Web Applikation

Skabe Interaktive sider med HTML5 APIs

 • Indarbejde Video
 • Indarbejde billeder
 • Anvende Geolocation API

At tilføre Offline Support til Web Applikationer

Lær at tilføre offline support til en Web applikation, for at gøre det muligt for applikationen at fortsætte med at fungere in en brugers browser selvom browseren ikke et tilsluttet netværket.

 • Læse og skrive data lokalt
 • Tilføre Offline Support ved hjælp af Applikations Cache

Tilføre Offline Support til en Web Applikation

 • Implementering af Applikations Cache
 • Implementering af Lokal Storage

Implementering af en tilpasset brugerflade

Du lærer at skabe HTML5 sider, som dynamisk kam opdage og tilpasse sig til forskellige enheder og formfaktorer.

 • Supportering af flere Form Faktorer
 • Oprette en tilpasset brugerflade

Implementering af en tilpasset Brugergrænseflade

 • Skabe et printvenligt Stylesheet
 • Tilpasse side Layout for at passe en anden Form Faktor

Skabe avanceret Grafik

Du lærer at skabe avanceret grafik til en HTML5 Web applikation ved hjælp af et Canvas element, og ved hjælp af Skalerbar Vektor Grafik.

 • Skab Interaktiv Grafik ved hjælp af Skalerbar Vektor Grafik
 • Programmatisk tegning af grafik ved hjælp af Canvas

Skabe Avanceret Grafik

 • Oprette et Interaktivt Venue Kort ved hjælp af Skalerbar vektor Grafik
 • Skabe et Speaker Badge ved hjælp af et Canvas Element

Animering af Brugerfladene

Du lærer, hvordan du kan forbedre brugeroplevelsen i en HTML5 Web applikation ved at tilføre animationer.

 • Anvende CSS overgange
 • Forandre Elementer
 • Anvende CSS Key-frame Animationer

Animering af brugerflade Elementer

 • Anvende overgange i brugerflade elementer
 • Anvende Key-Frame Animationer

Implementering af Real-Time Communications ved hjælp af Web Sockets

Lær at anvende Web Sockets til at sende og modtage data mellem en HTML5 Web applikation og en server.

 • Introduktion til Web Sockets
 • Sende og modtage Data ved hjælp af Web Sockets

Implementering af Real-Time Communications ved hjælp af Web Sockets

 • Modtage data fra Web Socket
 • Sende Data til en Web Socket
 • Sende forskellige typer af beskeder til eller fra en Web Socket

Oprette en Web Worker Proces

Du lærer at anvende Web Worker Processer til at gennemfører længerevarende handlinger asynkront og forbedre ong-running operations asynchronously and improve the reaktionsevnen i en HTML5 Web applikation.

 • Introduktion til Web Workers
 • Gennemføre Asynkron håndtering ved at anvende en Web Worker

Oprette en Web Worker Proces

 • Forbedre reaktionstid ved hjælp af en Web Worker

Udvikle ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

Udforske ASP.NET MVC 4

Målet hér er at skitsere komponenterne i Microsoft Web Technologies stack, som kan anvendes til at hoste en fuldstændig web applikation. Du lærer også om ASP.NET 4.5 og bliver introduceret for web formularer, web sider og MVC programmerings modeller. Endelig får du også et overblik over ASP.NET MVC 4, inklusiv nye funktioner og konfiguration.

 • Overblik over Microsoft Web Technologies
 • Overblik over ASP.NET 4.5
 • Introduktion til ASP.NET MVC 4

Udforskning af ASP.NET MVC 4

 • Se en fotodelings applikation
 • Se en Web side applikation
 • Se en Web Formular Applikation
 • Se en MVC Applikation

Design af ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

Du får her en introduktion til den typiske design proces som arkitekter anvnder til at planlægge en MVC 4 applikation. På dette tidspunkt i design processen, er MVC 4 blevet valgt som den bedst egnede model, men detaljerne i applikationen, som eksempelvis arkitekturen, Controllers, Views, Modeller og ruter der skal skabes er ikke fastlagte. Du lærer her at planlægge den type af detaljer.

 • Planlægning i Projekt Design fasen
 • Design af Modeller, Controllere og Views

Design af ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

 • Planlægning af Modeller
 • Planlægning af Controllere
 • Planlægning af Views
 • Arkitektur i en MVC Applikation

Udvikling af ASP.NET MVC 4 Modeller

Målet med dette modul er at lære hvordan du skaber Modeller i en MVC applikation som implementerer en logik der passer til forretningsmæssige krav. Du lærer også hvordan du implementerer en tilslutning til en database, eller alternativ dataopbevaring, ved hjælp af Entity Framework og LINQ.

 • Skabe MVC Modeller
 • Arbejde med Data

Udvikle ASP.NET MVC 4 Modeller

 • Skabe et MVC Projekt og tilføre en Model
 • Skabe en ny SQL Azure Database i Visual Studio
 • Tilføre Properties og Metoder til MVC Modeller
 • Anvende Display og rediger bemærkninger i MVC Modeller

Udvikle ASP.NET MVC 4 kontrollere

Du lærer at tilføre kontrollere til MVC applikationer og at implementere handlinger som svarer på bruger input og andre hændelser. Du lærer også hvordan Controllere relaterer til modeller og hvordan man implementerer Controller handlinger der definerer det View der anvendes til at vise eller redigere data. Det gennemgås også hvordan man skriver handlingsfiltre der kører kode inden eller efter flere handlinger i Controlleren. Du ser også i hvilke situationer handlings filtre er anvendelige.

 • Skrive Controllers og handlinger
 • Skrive Handlingsfiltre

Udvikle ASP.NET MVC 4 Controllers

 • Tilføre en MVC Controller og skrive handlingerne
 • Skrive handlingsfiltre i en Controller
 • Anvende Photo Controller

Udvikling af ASP.NET MVC 4 Views

Du lærer hvilken rolle Views spiller i en MVC web applikation og hvordan bruger kan skabe og kode dem. Syntax i et Razor View er kritisk vigtigt at forstå fordi det definerer både layout og funktionalitet i data display. HTML Helpers vil også blive gennemgået i detaljer og almindelige hjælpeværktøjer som eksempelvis Html.ActionLink() og Html.EditorFor(), vil også blive beskrevet. Genanvendelse af kode gennem definering af partielle Views og Razor Helpers vil også blive gennemgået.

 • Oprette Views med Razor Syntax
 • Anvende HTML Helpers
 • Genanvende kode i Views

Udvikling af ASP.NET MVC 4 Views

 • Tilføre et View til foto Display
 • Tilføre et View til nye fotos
 • Oprette og anvende et Partielt View
 • Tilføre et Home View og Test af Views

Test og fejlretning af ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

Du lærer at forbedre robustheden og kvaliteten af en applikation gennem lokalisering og fejlretnign af kodefejl, bugs og andre uventede resultater. MVC applikationer er velegnede til enheds test teknikker som sikrer en høj kvalitet i koden gennem systematisk test af funktionaliteten af hver enkel komponent. Derudover gennemgås fejlretningsværktøjer og undtagelseshåndtering i Visual Studio.

 • Enheds test af MVC komponenter
 • Implementering af en undtagelseshåndteringsstrategi

Test og Debugging af ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

 • Gennemføre enheds tests
 • Konfigurering af Undtagelseshåndtering

Strukturering af ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

Lær at strukturere en web applikation sådan at brugere hurtigt kan finde den information de skal bruge. Især to designaspekter fremhæves: De URL´er som vises i browseren bør være forståelige og kan kontrolleres ved at tilføje ruter til ASP.NET Routing Engine, og navigationen som for eksempel menuerne og breadcrumb trails, bør præsentere de mest relevante link til ofte læste sider. Søgemaskineoptimering er vigtig i hele dette modul.

 • Analysering af Informations Arkitektur
 • Konfigurering af ruter
 • Oprette Navigations Struktur

Strukturering af ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

 • Anvende Routing Engine
 • Bygge Navigations kontroller

Tilføre Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications

Lær hvordan du kan få et ensartet udseende i en MVC applikation og dele andre almindelige komponenter som eksempelvis headers og footers, mellem alle Views. CSS styles og skabelon views gennemgås, og det diskuteres hvordan man migrerer udseendet som en web designer har skabt ind i en MVC applikation. Teknikker til adaptering af visningen af en side til små skærme og mobile enheder vil også blive introduceret.

 • Anvendelse af skabelon Views
 • CSS i en MVC Applikation
 • Skabe tilpasningsdygtige brugerflader

Anvend Styles i ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

 • Anvende Skabelon Views
 • Få et ensartet udseende i en MVC Applikation
 • Tilpasse Websider til forskellige Browsere

At bygge Responsive sider i ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

Lær hvordan partielle side opdateringer og caching kan optimere en web applikation. Du lærer hvordan du kan anvende AJAX helpers og partielle views for at opdatere mindre dele af en side istedet for at opdatere en hel side. Du lærer også om de forskellige caches, som udviklere kan bruge til at gemme leverede sider og hvordan man konfigurerer caching for maksimal ydelse.

 • Anvende AJAX and Partial Page Updates
 • Implementering af en Caching Strategi

Bygge Responsive sider i ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

 • Anvende Partielle side opdateringer
 • Konfigurering af ASP.NET Cache

Anvende JavaScript og jQuery til Responsive MVC 4 Web Applikationer

Lær om de teknikker der kører kode i en browser. Denne tilgang kan forbedre reaktionsevnen for applikationen idet en gengivet side kan svare en brugerhandling uden at genindlæse hele siden fra serveren. Du lærer om jQuery script biblioteket og hvordan det anvendes til at ringe op til web services og opdatere brugerflade komponeneter.

 • Gengive og køre JavaScript kode
 • Anvende jQuery og jQueryUI

Anvende JavaScript og jQuery til Responsiv MVC 4 Web Applikationer

 • Anvende jQuery for at besvare brugere
 • Anvende jQueryUI for at bygge en brugerflade

Modul 11: Kontrollere tilgangen til ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

Lær om sikkerhed i forbindelse med godkendelse og autorisation for adgang. Det gennemgåes også hvordan man giver anonyme brugere mulighed for at skabe deres egne brugerkonti og få privilegeret adgang til indhold.

 • Implementering af godkendelse og autorisation
 • Tildele roller og medlemskab

Kontrol af tilgang til ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

 • Konfigurering af Godkendelse
 • Kontrol af adgang til ressourcer
 • At give brugerkontrol

Bygge en robust ASP.NET MVC 4 Web Applikation

Du lærer at bygge stabile og pålidelige applikationer. Den type af applikationer er ikke så sårbare overfor almindelige hacking teknikker som eksempelvis cross-site scripting og and de kan ligeledes bevare information som eksempelvis indholdet af en indkøbsvogn og bruger præferencer. Denne information gemmes når servere eller browsere genstarter, forbindelser tabes eller andre forbindelsesproblemer opstår.

 • Udvikle sikre sites
 • Tilstands styring

Bygge en robust ASP.NET MVC 4 Web Applikation

 • Lagre Bruger præferencer
 • Anvende Bruger præferencer i et Photo Gallery

Anvende Windows Azure Web Services i ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

Målet med dette modul er at introducere Windows Azure og vise hvorfor en udvikler ville skrive en Windows Azure service istedet for kode i en web applikation. Du lærer også at skrive sådan en service og ringe den op fra en web applikation eller fra andre applikationer, som eksempelvis en mobil enheds app.

 • Introduktion til Windows Azure
 • Designe og skrive Windows Azure Services
 • Anvende Windows Azure Services i en Web Applikation

Anvende Windows Azure Web Services i ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

 • Skabe og kode en Windows Azure Service
 • Anvende data fra en Windows Azure Service

Implementering af Web APIs i ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

Her introduceres du for koncept i en Web API og det beskrives hvordan man gør en applikation kerne funktionalitet mere bredt tilgængelig for integration med andre web- og mobile applikationer. Du lærer om den nye Web API funktion i MVC 4 og lærer hvordan man bygger en RESTful Web API og kalder den fra andre applikationer.

 • Udvikle en Web API
 • Kalde en Web API fra Mobile og Web Applikationer

Implementering af Web APIs i ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

 • Udvikle en Web API i MVC 4
 • Tilføje ruter og kontroller til at håndtere REST anmodninger
 • Kalde RESTful services fra Client-Side kode

Håndtering af forespørgsler i ASP.NET MVC 4 Web Applikationer

Målet med dette modul er at beskrive hvordan man skriver komponenter der opfanger forespørgsler fra browsers før de modtages af MVC Controllere. Disse komponeneter inkluderer HTTP Moduler, HTTP Handlers og Web Sockets protokollen. Du lærer også om scenarier hvor udviklere anvender de komponenter og hvordan de tilføjes i en MVC applikation.

 • Using HTTP Modules and HTTP Handlers
 • Using Web Sockets

Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Writing a Web Handler that Uses Web Sockets
 • Building a Chat Room in the Photo Sharing Application

Module 16: Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal for this module is to enable students to deploy a completed MVC application to a web server or Windows Azure. The module begins by describing testing, staging, and production deployments and the web server environments required for each. It also describes the advantages and disadvantages of using Windows Azure to host the application. Students also see all the available deployment options in Visual Studio.

 • Deploying Web Applications
 • Deploying MVC 4 Applications

Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Deploying an Application to Windows Azure
 • Testing the Completed Application

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

Plan and Design SharePoint Sites

 • Manage the site life cycle
 • Create content types
 • Manage content type behaviours
 • Implement site provisioning.

Implement Authorization and Authentication

 • Implement user authentication.
 • Implement application authentication and authorisation
 • Plan and implement user authorisation

Access and Manage Data

 • Design solutions to handle large amounts of data
 • Access data contained in SharePoint
 • Store configuration data

Implement SharePoint Solutions

 • Manage SharePoint Object Life Cycle
 • Upgrade solutions and features
 • Determine a solution structure
 • Create sandbox solutions
 • Create a no-code solution

Implement the User Experience and Information Architecture

 • Implement branding
 • Implement navigation
 • Customize UI elements

Create Business Processes

 • Create event receivers and timer jobs
 • Create SharePoint Designer workflows
 • Create and deploy Microsoft Visual Studio workflows

Create Office Apps

 • Plan and design applications.
 • Create applications.
 • Package and deploy Apps.
 • Manage the App life cycle.

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Design and Implement Search

 • Query Search
 • Customize search results
 • Customize content processing

Implement BCS (Business Connectivity Services)

 • Create a model
 • Create external content types
 • Implement authorization and authentication
 • Create custom connectors
 • Access BCS data
 • Implement client-side BCS

Implement User Profiles and Customize Social Workload

 • Manage user profile properties
 • Manage feeds
 • Access user profile data

Implement ECM (Enterprise Content Management) and WCM (Web Content Management)

 • Implement a multi-lingual site
 • Implement E-discovery
 • Implement SEO (Search Engine Optimization)
 • Implement content management
 • Implement a publishing page

Design for Performance and Troubleshooting

 • Design solutions to handle a high-traffic site
 • Design client applications for performance
 • Monitor and mitigate performance and scalability issues

Implement Managed Metadata Service (MMS)

 • Manage term sets
 • Create solutions by using MMS
 • Use an MMS API

Certificering

SharePoint Applications training

Certificeringsgaranti

Vi er sikre på, at du vil bestå din certificering første gang. Men hvis du mod forventning ikke skulle gøre det, kan du indenfor et år komme tilbage, deltage på hele kurset, og kun betale for eventuelle overnatninger og dine eksamener. Alt andet er gratis.

I løbet af kurset forbereder vi dig for, og tester dig i, de følgende eksamener:

 • Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • Exam 70-486: Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications
 • Exam 70-488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
 • Exam 70-489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Hvad er inkluderet?

Firebrand Training tilbyder kvalificerede uddannelses- og certificeringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og udviklet med fokus på de specifikke behov som vores deltagere har. Vi sørger for, at alle detaljer er på plads, så du kun skal fokusere på dine indlærings- og certificeringsmål.

Vores kursus- og certificeringsprogram inkluderer alt med;

 • Praktisk orienteret undervisning som anvender vores Præsentation|Øvelse|Diskussion metodik.
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer – vi tilpasser traditionelle kursusmaterialer til de specifikke krav for accelereret indlæring.
 • Et helt igennem instruktørstyret program med 24 timers adgang til både undervisningslokale, labudstyr og instruktøren.
 • Eksamens vouchers og testning på kursuscenteret.
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Vores certificeringsgaranti som indebærer, at vi giver en uvilkårlig garanti for at du opnår din certificering. Du har ret til at komme tilbage til kurset så mange gange du ønsker, indenfor de første 12 måneder, indtil du har fået din certificering. Det eneste du skal betale er eventuelle nye test- og logiomkostninger.
 • Transport til og fra nærmeste lufthavn/togstation både før og efter kurset.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • MOC 20486: Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications
 • MOC 20488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
 • MOC 20489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions
 • Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set - ISBN - 978-1118907443
 • Pro ASP .NET MVC 4 4th Edition - ISBN: 978-1430242369

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Forkundskaber

Deltagere som med succes gennemfører kurset, har følgende forkundskaber.

Du bør have mindst 3 måneders professionel erfaring med udvikling, med praktisk og konceptuelt kendskab til HTML5 programmering. Herunder følgende:

 • Forståelse for grundlæggende HTML dokument struktur:
  • Anvendelse af HTML tags for at vise tekst indhold
  • Anvendelse af HTML tags for a vise grafik
  • Anvendelse af HTML API´er
 • Forståelse for hvordan man designer almindelige HTML elementer ved hjælp af CSS, inklusiv:
  • Opdeling af præsentation og indhold
  • Styre indhold
  • Styre positionering af individuelle elementer
  • Administration af indholds overflow
  • Grundlæggende CSS styling

Studerende på dette kursus er typisk teknikere, med mindst 4 års SharePoint og webudviklings erfaring. Du uddannes til at være ansvarlig for at designe tilpasset kode til projekter der udrulles på SharePoint eller interagerer med SharePoint miljøer. Det anbefales at du har erfaring indenfor:

 • Udvælgelse af en korrekt fremgangsmåde til at bygge tilpasninger i SharePoint.
 • Planlægning og implementering af løsnings pakning-, udrulning og opgradering.
 • Identifikation af SharePoint data og indholds strukturer for tilpasninger.
 • Udføre diagnostik og fejlretning.
 • Planlægning og design af applikationer til skalering og ydeevne.
 • Identificering og afhjælpning af ydeevneproblemer med tilpasninger.
 • Forståelse af godkendelse og autorisation.
 • Arbejde med Windows PowerShell.

Du bør også have kendskab til SharePoint funktionalitet og med Online Services som eksempelvis Windows Azure og SharePoint Online. Derudover bør du også kende til udvikling af Office client apps.

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 78 79 16 53 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Kundereferencer

Vi har uddannet over 111.679 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,66% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"Great training! Really intensive and covered the course really well."
Syed Pasha Adam Shah. (18/10/2021 (Mandag) til 21/10/2021 (Torsdag))

"Firebrand is the only training provider I trust to part with my own money for!"
PS. (18/10/2021 (Mandag) til 21/10/2021 (Torsdag))

"I found the course very informative and the instructor explained things very clearly which made a lot of sense."
Chris Holtz. (18/10/2021 (Mandag) til 21/10/2021 (Torsdag))

"Great training given by the tutor. Clear in his explanations and assisting the attendees where needed. Big thumbs up!"
Anonymous. (6/9/2021 (Mandag) til 8/9/2021 (Onsdag))

"The instructor was excellent. Many thanks!"
Anonymous. (3/9/2021 (Fredag) til 3/9/2021 (Fredag))

Kursusdatoer

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Sted

Tilmelding

23/8/2021 (Mandag)

3/9/2021 (Fredag)

Afsluttet - Giv feedback

-

 

 

7/2/2022 (Mandag)

18/2/2022 (Fredag)

Begrænsede pladser

Landsdækkende

 

21/3/2022 (Mandag)

1/4/2022 (Fredag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

2/5/2022 (Mandag)

13/5/2022 (Fredag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

13/6/2022 (Mandag)

24/6/2022 (Fredag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

Seneste anmeldelser fra vores studerende