Microsoft - MCSA: Web Applications

Varighed

Varighed:

Kun 6 dage

Metode

Metode:

Klasseværelse / Online / Hybrid

Næste dato

Næste dato:

7/11/2022 (Mandag)

Overblik

Få din Microsoft MCSA: Web Applications uddannelse og certificering på kun 6 dage og lær mere end du kan forestille dig.

Dette accelererede 6 dages kursus er 40% hurtigere end almindelige kurser. Din ekspert instruktør, som er Microsoft Certified Trainer (MCT) vil hjælpe dig med at fordybe dig i at lære Microsoft Official Curriculum (MOC). Med hjælp af vores unikke Lecture | Lab | Review teknik, vil du lære mere og fastholde din viden med hands-on labs hvor du anvender din nye viden praktisk og udvikler de færdigheder, som er relevante for at skabe værdi med din nye viden.

Du får en introduktion til HTML5, CSS3, og JavaScript; og får de grundlæggende programmeringsfærdigheder:

 • Program logik
 • Definer og anvend variable
 • Gennemfør looping og branching
 • Udvikling af brugerflader
 • Hent og valider bruger input
 • Lagring af data
 • Skab velstrukturerede applikationer

I løbet af dit 6-dages uddannelses- og certificeringsprogram vil du komme til at bo og lære på et af vores state-of-the-art uddannelsescentre.

Hos Firebrand ved vi at din tid er værdifuld. Det er derfor, vi giver dig mulighed for at få din Microsoft MCSA: Web applications uddannelse på kun 6 dage. Vi giver dig de bedste muligheder for at lære. 

Med os på din side, mens vi opmuntrer og guider dig på rette vej, kan du glæde dig til 6 intense, fokuserede dage med kvalitets træning i et distraktionsfrit miljø. Din ekspert instruktør vil arbejde med Firebrands unikke accelererede indlæringsmetoder, som stiller dig bedst muligt i forhold til at lære og fastholde viden.

Når du tager Firebrands Microsoft MCSA: Web Applications uddannelsesprogram, betyder det, at:   

 • Du får flere timers uddannelse pr dag. Derfor bliver du uddannet hurtigere og mere omkostningseffektivt end du kan blive nogle andre steder.    
 • Du bliver uddannet af een af verdens førende eksperter.   
 • Du kan fokusere fuldstændig på din læring i vores distraktionsfrie miljø.   
 • Du får dedikeret onsite support og adgang til undervisningslokalet døgnet rundt.   
 • Prisen er alt-inklusive og dækker alle uddannelsesmaterialer, eksamen transport service, overnatninger og forplejning.
 • Du får Certificeringsgaranti, som betyder at du kan komme tilbage indenfor et år og tage hele kurset Gratis. Du betaler kun for eventuelle eksamen, labs og overnatninger.

Her er 4 gode grunde til at du skal tage MCSA Web Applications hos Firebrand:

 1. Du bliver MCSA Web Applications uddannet og certificeret hurtigere. Du lærer mere på vores 6 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit MCSA Web Applications kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, eksamen, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Bestå MCSA Web Applications den første gang eller kom tilbage, gratis. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at bestå eksamen første gang. Men hvis du mod forventning ikke består, er du dækket af vores Certificeringsgaranti.
 4. Tag MCSA Web Applications hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fem gange og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 70,000 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Du vil lære

Microsoft MCSA: Web Applications

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn.

- MOC 20480B: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Module 1: Overview of HTML and CSS

On this module you'll get an overview of HTML and CSS, and you'll learn how to use Visual Studio 2012 to build a Web application.
Lessons

 • HTML Overview
 • CSS Overview
 • How to create Web Applications using Visual Studio 2012
 • Lab: How to explore the Contoso Conference Application
 • Contoso Conference Application walk-through
 • How to examine and modify the Contoso Conference Application

Module 2: Creating and Styling HTML5 Pages

This module describes the new features of HTML5, and you'll learn how to create and style HTML5 pages.
Lessons

 • How to create HTML5 Pages
 • How to style HTML5 Pages
 • Lab: Create and Style HTML5 Pages
 • Create HTML5 Pages
 • Style HTML5 Pages

Module 3: Introduction to JavaScript

This module provides an introduction to the JavaScript language, and shows how to use JavaScript to add interactivity to HTML5 pages.
Lessons

 • JavaScript Syntax Overview
 • Program HTML DOM with JavaScript
 • jQuery Introduction
 • Lab: Display Data and Handling Events using JavaScript
 • Display Data Programmatically
 • Handling Events

Module 4: Creating Forms to Collect Data and Validate User Input

This module describes the new input types available with HTML5, and shows you how to create forms to collect and validate user input by using the new HTML5 attributes and JavaScript code.
Lessons

 • Forms and Input Types Overview
 • Validate User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validate User Input by Using JavaScript
 • Lab: Create a Form and Validate User Input
 • How to create Forms and Validate User Inputs using HTML5 Attributes
 • Validating user Input using JavaScript

Module 5: Communicating with a Remote Data Source

On this module you'll learn how to send and receive data to and from a remote data source using a XMLHTTPRequest object and by performing jQuery AJAX operations.
Lessons

 • Send and Receive Data using XMLHTTPRequest
 • Send and Receive Data using jQuery AJAX operations
 • Lab: Communicate with a Remote Data Source
 • Retrieve Data
 • Serialize and Transmit Data
 • Refactor Code using jQuery ajax method

Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3

On this module you'll learn how to style HTML5 pages and elements by using the new features available in CSS3.
Lessons

 • Style Text
 • Style Block Elements
 • CSS3 Selectors
 • Enhance Graphical Effects by Using CSS3
 • Lab: Style Text and Block Elements using CSS3
 • Style the Navigation Bar
 • Style the Page Header
 • Style the About Page

Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript

On this module you'll learn how to write well-structured and easily-maintainable JavaScript code, and how to apply object-oriented principles to JavaScript code in a Web application.
Lessons

 • Write Well-Structured JavaScript
 • Create Custom Objects
 • Extend Objects
 • Lab: Refine Code for Maintainability and Extensibility
 • Inherit From Objects
 • Refactor Code to Use Objects

Module 8: Creating Interactive Pages using HTML5 APIs

This module describes how to use some common HTML5 APIs to add interactive features to a Web application. This module also explains how to debug and profile a Web application.
Lessons

 • Interact with Files
 • Incorporate Multimedia
 • React to Browser Location and Context
 • Debug and Profile a Web Application
 • Lab: Create Interactive Pages by Using HTML5 APIs
 • Incorporate Video
 • Incorporate Images
 • Use the Geolocation API

Module 9: Adding Offline Support to Web Applications

On this module you'll learn how to add offline support to a Web application, to enable the application to continue functioning in a user's browser even if the browser is disconnected from the network.
Lessons

 • Read and Writing Data Locally
 • Add Offline Support Using the Application Cache
 • Lab: Add Offline Support to a Web Application
 • Implement the Application Cache
 • Implement Local Storage

Module 10: Implementing an Adaptive User Interface

On this module you'll learn how to create HTML5 pages that can dynamically detect and adapt to different devices and form factors.
Lessons

 • Support Multiple Form Factors
 • Create an Adaptive User Interface
 • Lab: Implement an Adaptive User Interface
 • Create a Print-Friendly Stylesheet
 • Adapt Page Layout To Fit a Different Form Factor

Module 11: Creating Advanced Graphics

This module describes how to create advanced graphics for an HTML5 Web application by using a Canvas element, and by using Scalable Vector Graphics.
Lessons

 • Create Interactive Graphics using Scalable Vector Graphics
 • Programmatically Drawing Graphics using a Canvas
 • Lab: Create Advanced Graphics
 • Create an Interactive Venue Map using Scalable Vector Graphics
 • Create a Speaker Badge using a Canvas Element

Module 12: Animating the User Interface

This module describes how to enhance the user experience in an HTML5 Web application by adding animations.
Lessons

 • Apply CSS Transitions
 • Transform Elements
 • Apply CSS Key-frame Animations
 • Lab: Animate User Interface Elements
 • Apply Transitions to User Interface Elements
 • Apply Key-Frame Animations

Module 13: Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets

On this module you'll learn how to use Web Sockets to transmit and receive data between an HTML5 Web application and a server.
Lessons

 • Introduction to Web Sockets
 • Send and Receive Data using Web Sockets
 • Lab: Implement Real-Time Communications by Using Web Sockets
 • Receive Data from Web Socket
 • Send Data to a Web Socket
 • Send Multiple Types of Messages To or From a Web Socket

Module 14: Creating a Web Worker Process

On this module you'll learn how to use Web Worker Processes to perform long-running operations asynchronously and improve the responsiveness of an HTML5 Web application.
Lessons

 • Introduction to Web Workers
 • Perform Asynchronous Processing using a Web Worker
 • Lab: Create a Web Worker Process
 • Improve Responsiveness using a Web Worker

 

- MOC 20486B: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 1: Exploring ASP.NET MVC 4

The goal of this module is to outline to the students the components of the Microsoft Web Technologies stack, which can be used to host a completed web application. you'll also learn about ASP.NET 4.5 and be introduced to the web forms, web pages, and MVC programming models. Finally they will see an overview of ASP.NET MVC 4, including new features and configuration.

 • Overview of Microsoft Web Technologies
 • Overview of ASP.NET 4.5
 • Introduction to ASP.NET MVC 4
 • Exploring ASP.NET MVC 4
 • Exploring a Photo Sharing Application
 • Exploring a Web Pages Application
 • Exploring a Web Forms Application
 • Exploring an MVC Application

After completing this module, you'll be able to:

 • describe the Microsoft Web Technologies stack and select an appropriate technology to use to develop any given application.

Module 2: Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to introduce students to the typical design process that architects must complete when they plan an MVC 4 application. At this stage in the design process, MVC 4 has been selected as the most appropriate programming model, but the details of the application, such as the overall architecture, Controllers, Views, Models, and routes to create, have not been fixed. How to plan such details is shown during this module.

 • Planning in the Project Design Phase
 • Designing Models, Controllers, and Views
  Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Planning Models
 • Planning Controllers
 • Planning Views
 • Architecting an MVC Application

After completing this module, you'll be able to:

 • Design the architecture and implementation of a web application that will meet a set of functional requirements, user interface requirements, and address business models.

Module 3: Developing ASP.NET MVC 4 Models

The goal of this module is to enable the students to create Models within an MVC application that implement the business logic necessary to satisfy business requirements. The module also describes how to implement a connection to a database, or alternative data store, using the Entity Framework and LINQ.

 • Creating MVC Models
 • Working with Data
 • Developing ASP.NET MVC 4 Models
 • Creating an MVC Project and Adding a Model
 • Creating a New SQL Azure Database in Visual Studio
 • Adding Properties and Methods to MVC Models
 • Using Display and Edit Annotations in MVC Models

After completing this module, you'll be able to:

 • Create MVC Models and write code that implements business logic within Model methods, properties, and events.

Module 4: Developing ASP.NET MVC 4 Controllers

The goal of this module is to enable students to add Controllers to MVC applications and to implement actions that respond to user input and other events. You'll learn how Controllers relate to Models and how to implement Controller actions that define the View used to display or edit data. This module also covers how to write action filters that run code before or after multiple actions in the Controller. You'll learn about situations when action filters are useful.

 • Writing Controllers and Actions
 • Writing Action Filters
 • Developing ASP.NET MVC 4 Controllers
 • Adding an MVC Controller and Writing the Actions
 • Writing the Action Filters in a Controller
 • Using the Photo Controller

After completing this module, you'll be able to:

 • add Controllers to an MVC Application to manage user interaction, update models, and select and return Views.

Module 5: Developing ASP.NET MVC 4 Views

The goal of this module is to describe the role of Views in an MVC web application and enable users to create and code them. The syntax of a Razor View is of critical importance for students to understand because it defines both the layout and the functionality of the data display. HTML Helpers will also be discussed in detail and common Helpers, such as Html.ActionLink() and Html.EditorFor(), will be described. Reusing code by defining Partial Views and Razor Helpers will be discussed as well.

 • Creating Views with Razor Syntax
 • Using HTML Helpers
 • Reusing Code in Views
 • Developing ASP.NET MVC 4 Views
 • Adding a View for Photo Display
 • Adding a View for New Photos
 • Creating and Using a Partial View
 • Adding a Home View and Testing the Views

After completing this module, you'll be able to:

 • create Views in an MVC application that display and edit data and interact with Models and Controllers.

Module 6: Testing and Debugging ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to enable students to increase the resilience and quality of an application by locating and correcting code errors, bugs, and other unexpected results. MVC applications are well suited to unit testing techniques and these techniques ensure a high quality of code by systematically testing the functionality of each small component. In addition the debugging tools and exception handling available in Visual Studio will be explained.

 • Unit Testing MVC Components
 • Implementing an Exception Handling Strategy
 • Testing and Debugging the ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Performing Unit Tests
 • Configuring Exception Handling

After completing this module, you'll be able to:

 • Run unit tests and debugging tools against a web application in Visual Studio 2012 and configure an application for troubleshooting.

Module 7: Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to enable students to structure a web application in such a way that users can rapidly locate the information they need. Two aspects of the design are emphasised: the URLs presented in the browser address bar should be understandable and can be controlled by adding routes to the ASP.NET Routing Engine, and the navigation controls, such as menus and breadcrumb trails, should present the most relevant links to frequently read pages. Search Engine Optimisation is important throughout this module.

 • Analysing Information Architecture
 • Configuring Routes
 • Creating a Navigation Structure
 • Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Using the Routing Engine
 • Building Navigation Controls

After completing this module, you'll be able to:

 • develop a web application that uses the ASP.NET routing engine to present friendly URLs and a logical navigation hierarchy to users.

Module 8: Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to explore how students can impose a consistent look and feel to an MVC application and share other common components, such as headers and footers, between all Views. Besides describing CSS styles and template views, the module will discuss how to migrate a look and feel created by a web designer into an MVC application. Techniques for adapting the display of a site for small screens and mobile devices will also be introduced.

 • Using Template Views
 • Applying CSS to an MVC Application
 • Creating an Adaptive User Interface
 • Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Using Template Views
 • Applying a Consistent Look and Feel to an MVC Application
 • Adapting Webpages for Different Browsers

After completing this module, you'll be able to:

 • Implement a consistent look and feel, including corporate branding, across an entire MVC web application.

Module 9: Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to describe to the students how partial page updates and caching can optimise the responsiveness of a web application. you'll see how to make use of AJAX helpers and partial views to update small portions of a page instead of refreshing the entire page. The module also covers the different caches developers can use to store rendered pages and discusses how to configure caching for maximum performance.

 • Using AJAX and Partial Page Updates
 • Implementing a Caching Strategy
 • Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Using Partial Page Updates
 • Configuring ASP.NET Caches

After completing this module, you'll be able to:

 • use partial page updates and caching to reduce the network bandwidth used by an application and accelerate responses to user requests.

Module 10: Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to teach the students techniques that run code on the browser. This approach can increase the responsiveness of the application because a rendered page can respond to a user action without reloading the entire page from the server. you'll learn about the jQuery script library and how to use it to call web services and update user interface components.

 • Rendering and Running JavaScript Code
 • Using jQuery and jQueryUI
 • Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications
 • Using jQuery to Respond to Users
 • Using jQueryUI to Build a User Interface

After completing this module, you'll be able to:

 • write JavaScript code that runs on the client-side and utilises the jQuery script library to optimise the responsiveness of an MVC web application.

Module 11: Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module to ensure good security in terms of strong authentication and authorisation for access. The lessons describe how to enable anonymous users to create their own user account and gain privileged access to content.

 • Implementing Authentication and Authorisation
 • Assigning Roles and Membership
 • Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Configuring Authentication
 • Controlling Access to Resources
 • Providing User Account Facilities

After completing this module, you'll be able to:

 • implement a complete membership system in an MVC 4 web application

Module 12: Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application

The goal of this module is to enable the students to build applications that are stable and reliable. Such applications are not vulnerable to common hacking techniques such as cross-site scripting and also store state information such as the contents of a shopping cart and user preferences. This state information is preserved when servers or browsers restart, connections are lost, and other connectivity issues occur.

 • Developing Secure Sites
 • State Management
 • Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application
 • Storing User Preferences
 • Using User Preferences in the Photo Gallery

After completing this module, you'll be able to:

 • build an MVC application that resists malicious attacks and persists information about users and preferences.

Module 13: Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to introduce Windows Azure to the students and explain why a developer would write a Windows Azure service instead of code in a web application. you'll also see how to write such a service and call it from a web application or from other applications, such as a mobile device app.

 • Introduction to Windows Azure
 • Designing and Writing Windows Azure Services
 • Consuming Windows Azure Services in a Web Application
 • Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Creating and Coding a Windows Azure Service
 • Consuming Data from a Windows Azure Service

After completing this module, you'll be able to:

 • describe how to write a Windows Azure web service and call it from and MVC application

Module 14: Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of the module is to introduce the concept of a Web API to students and to describe how to make an application's core functionality more broadly available for integration into other web and mobile applications. you'll learn about the new Web API feature of MVC 4 and see how to build a RESTful Web API and call it from other applications.

 • Developing a Web API
 • Calling a Web API from Mobile and Web Applications
 • Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Developing a Web API in MVC 4
 • Adding Routes and Controllers to Handle REST Requests
 • Calling RESTful services from Client-Side Code

After completing this module, you'll be able to:

 • describe what a Web API is and why developers might add a Web API to an application

Module 15: Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to describe how to write components that intercept requests from browsers before they are received by MVC Controllers. These components include HTTP Modules, HTTP Handlers, and the Web Sockets protocol. The module describes scenarios in which developers use such components and shows how to add them to an MVC application.

 • Using HTTP Modules and HTTP Handlers
 • Using Web Sockets
 • Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Writing a Web Handler that Uses Web Sockets
 • Building a Chat Room in the Photo Sharing Application

After completing this module, you'll be able to:

 • modify the way browser requests are handled by an MVC application

Module 16: Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal for this module is to enable students to deploy a completed MVC application to a web server or Windows Azure. The module begins by describing testing, staging, and production deployments and the web server environments required for each. It also describes the advantages and disadvantages of using Windows Azure to host the application. Students also see all the available deployment options in Visual Studio.

 • Deploying Web Applications
 • Deploying MVC 4 Applications
 • Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Deploying an Application to Windows Azure
 • Testing the Completed Application

After completing this module, you'll be able to:

 • describe how to package and deploy an ASP.NET MVC 4 web application from a development computer to a web server for staging or production.

Certificering

Som en del af dit kursus vil du blive forberedt på, og eksamineret i, følgende eksamen, som er dækket af din certificeringsgaranti:

 • Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • Exam 70-486: Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications

Hvad er inkluderet?

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • MOC 20486: Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications

This accelerated course also includes supplementary material that bridges the gap between Microsoft Visual Studio 2013/2015 and ASP .NET MVC 4.5/5.1

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Forkundskaber

Før du deltager på kurset, skal du have:

 • Mindst 2-3 års erfaring med at udvikle web-baserede applikationer med Microsoft Visual Studio og Microsoft ASP.NET
 • Erfaring med at bruge .NET
 • Kendskab til C#

Det vil sige:

Kendskab til grundlæggende HTML dokument struktur:

 • HTML tags for at vise tekstindhold
 • HTML tags for at vide grafik
 • HTML APIs

Forståelse for styling af de mest almindelige HTML elementer med CSS, herunder:

 • At adskille præsentation fra indhold
 • Administration af indholdsflow
 • Administration af indholdselement placering
 • Styring af indholdsoverflow
 • Grundlæggende CSS styling

Forståelse af hvordan man skriver JavaScript kode for at tilføre funktionalitet til en webside:

 • Hvordan man opretter og anvender variables
 • Hvordan man bruger:
  • Matematiske formler for at udføre beregninger med en eller flere variable
  • Relationer til at teste forholdet mellem to variabler eller udsagn
  • Logiske operators for at kombinere udsagn som indeholder relationer
 • Hvordan man kontrollerer program flow ved hjælp af if … else udsagn
 • Hvordan man bruger iterationer med loops
 • Hvordan man skriver simple funktioner

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 78 79 16 53 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Kundereferencer

Vi har uddannet over 125.505 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,57% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"Firebrand provided me with everything that I needed and a great instructor to help me pass this exam. Apart from that the learning experience is very open for everyone with a great pace."
Luke Galea, Devtronix. (21/10/2019 (Mandag) til 26/10/2019 (Lørdag))

"Great training and additional extras, thanks very much."
Edward Williams, Lucid Partnership. (1/6/2018 (Fredag) til 6/6/2018 (Onsdag))

"Firebrand provided me with everything that I needed and a great instructor to help me pass this exam. Apart from that the learning experience is very open for everyone with a great pace."
Luke Galea, Devtronix. (21/10/2019 (Mandag) til 26/10/2019 (Lørdag))

"Great training and additional extras, thanks very much."
Edward Williams, Lucid Partnership. (1/6/2018 (Fredag) til 6/6/2018 (Onsdag))

"Learned important things about D365 F&O applications."
JO. (6/9/2022 (Tirsdag) til 9/9/2022 (Fredag))

Kursusdatoer

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Sted

Tilmelding

23/5/2022 (Mandag)

28/5/2022 (Lørdag)

Afsluttet - Giv feedback

-

 

26/9/2022 (Mandag)

1/10/2022 (Lørdag)

Venteliste

Landsdækkende

 

7/11/2022 (Mandag)

12/11/2022 (Lørdag)

Begrænsede pladser

Landsdækkende

 

19/12/2022 (Mandag)

24/12/2022 (Lørdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

30/1/2023 (Mandag)

4/2/2023 (Lørdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

13/3/2023 (Mandag)

18/3/2023 (Lørdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

Seneste anmeldelser fra vores studerende