Microsoft - MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer

Varighed

Varighed:

Kun 11 dage

Metode

Metode:

Klasseværelse / Online / Hybrid

Næste dato

Næste dato:

26/9/2022 (Mandag)

Introduktion

Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer certificeringen er designet til at lære dig følgende:

 • Udvikling af Data Access-løsninger med Microsoft Visual Studio 2010
 • Udvikling af Windows-applikationer med Microsoft Visual Studio 2010
 • Udvikling af Windows Communication Foundation Solutions-løsninger med Microsoft Visual Studio 2010

Microsoft positionerer Visual Studio 2010 som et værktøj til understøttelse af Windows 7, Windows Server 2008 R2, Azure, SQL Server, Office 2010 og SharePoint 2010. Suiten indeholder nye forbindelser til Silverlight og Windows Presentation Foundation, samspil med ASP.Net-modelvisnings-controlleren (MVC), bedre multicore-understøttelse og UML-understøttelse.

Når du har gennemført kurset, kan du:

 • Anvende nye funktioner i C# 4.0, inkl. navngivne og valgfrie parametre og dynamisk skrivning.
 • Forstå de nye funktioner i kerne-.NET runtime-tjenesten inkl. garbage-collector.
 • Bruge PFx som et ensartet bibliotek til alle dine behov for multithreading.
 • Parallelisere computerintensiv behandling vha. flere kerner/processorer.
 • Bygge effektiv multitrådet behandling med nye lette, samtidige datastrukturer.
 • Oprette workflows, der kan modellere kompleks behandling vha. flowchart-workflows.
 • Oprette erklærende tjenester vha. workflow, der kan implementeres som enkle tekstfiler.
 • Afkoble dit enhedsmodel fra data vha. Plain Old CLR Objects (POCOs).
 • Skrive klasser, der kan registrere ændringer i deres egen status til n-tier-udvikling med Entity Framework.
 • Bygge Windows 7-parate applikationer med WPF 4.0.
 • Forenkle din serviceimplementering med zero config-services med WCF 4.0.
 • Skrive rige webapplikationer der er enklere at enhedsteste.
 • Oprette REST-baserede tjenester baseret på ASP.NET-infrastrukturen.

Her er 4 gode grunde til at du skal tage .NET 4 Windows hos Firebrand:

 1. Du bliver .NET 4 Windows uddannet og certificeret hurtigere. Du lærer mere på vores 6 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit .NET 4 Windows kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, eksamen, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Bestå .NET 4 Windows den første gang eller kom tilbage, gratis. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at bestå eksamen første gang. Men hvis du mod forventning ikke består, er du dækket af vores Certificeringsgaranti.
 4. Tag .NET 4 Windows hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fem gange og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 70,000 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Du vil lære

Vores accelererede Microsoft - MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer kursus er den mest effektive måde at blive uddannet og certificeret på.

Vi har designet vores kursusmateriale så det forbereder dig til eksamener, som du tager i løbet af kurset.

Du vil lære det følgende:

Modellering af data

 • Tilknytte enheder og relationer ved brug af Entity Data-modellen
 • Tilknytte enheder og relationer ved brug af LINQ til SQL
 • Oprette og tilpasse enhedsobjekter
 • Slutte en POCO-model til Entity Framework
 • Oprette databasen på basis af Entity Framework-modellen
 • Oprette modeldefinerede funktioner

Administration af tilslutninger og kontekst

 • Konfigurere tilslutningsstrenge og leverandører
 • Oprette og administrere en dataforbindelse
 • Sikre en forbindelse
 • Administrere DataContext og ObjectContext
 • Implementere datadrevet indlæsning
 • Caching af data
 • ADO.NET Data-tjenester

Forespørge data

 • Udføre en SQL-forespørgsel
 • Oprette en LINO-forespørgsel
 • Oprette en Entity SQL (ESQL)-forespørgsel
 • Håndtere specielle datatyper
 • Forespørge XML-data
 • Forespørge data med ADO.NET Data-tjenester

Manipulation med data

 • Oprette, opdatere eller slette data med SQL-erklæringer
 • Oprette, opdatere eller slette data med DataContext
 • Administrere transaktioner
 • Oprette frakoblede objekter

Udvikling og implementering af pålidelige applikationer

 • Overvåge og indsamle ydelsesdata
 • Håndtere undtagelser
 • Beskytte data
 • Synkronisere data
 • Implementere ADO.NET-komponenter

Opbygning af en brugergrænseflade med grundlæggende teknikker

 • Kontroller og kontrolhierarkier
 • Stile og temaer
 • Genbrugelige ressourcer
 • Animation i WPF

Forbedring af en brugergrænseflade med avancerede teknikker

 • Distribuerede hændelser i WPF og WPF-kommandobrug
 • Brugerdefinerede kontroller og arbejdet med grafik
 • Multimedier i WPF
 • Kontrolskabeloner i WPF
 • Oprette data, hændelses- og egenskabsudløsere i WPF

Administration af data på brugergrænsefladelaget

 • Databinding
 • Værdikonvertere i WPF
 • Datavalidering
 • Forbrug af hændelsesændringsbeskeder
 • Indsamling af data og binding af hierarkiske data
 • Dataskabeloner i WPF

Forbedring af en løsnings funktionalitet og anvendelighed

 • Integration af WinForms og WPF
 • Asynkron behandling og trådning
 • Globalisering og lokalisering
 • Træk og slip-handlinger
 • Sikkerhed
 • Bruger- og applikationsindstillinger
 • Afhængighedsegenskaber

Stabilisering og frigivelse af en løsning

 • WPF-teststrategier
 • Fejlfinde XAML med WPF visualize
 • Fejlfinde WPF med PresentationTraceSources
 • ClickOnce-implementering
 • Windows-installationsprojekt
 • Sikkerhedsindstillinger ved implementering

Oprettelse af tjenester

 • Oprette tjeneste- og driftskontrakter
 • Oprette datakontrakter
 • Oprette meddelelseskontrakter
 • Implementere generisk meddelelseshåndtering
 • Implementere RESTful-tjenester
 • Oprette og konfigurere en Routing-tjeneste
 • Oprette og konfigurere en Discovery-tjeneste

Hosting og konfiguration af tjenester

 • Oprette og konfigurere slutpunkter
 • Konfigurere adfærd
 • Implementere self hosting
 • Implementere webserverhosting

Forbrug af tjenester

 • Oprette en tjeneste-proxy
 • Konfigurere kundeslutpunkter
 • Kalde en tjeneste
 • Forbruge RESTful-tjenester
 • Implementere tjenestedetektering

Sikring af tjenester

 • Sikre bindinger
 • Meddelelsessikkerhed
 • Godkendelse
 • Autorisation
 • Personifikation
 • Sikker revision

Administrere tjenesteforekomstens livscyklus

 • Tjenesteforekomster
 • Sessioner
 • Transaktioner
 • Samtidighed
 • Administrere konsistens mellem forekomster, sessioner, transaktioner og samtidighed

Overvågning af og problemløsning ved distribuerede systemer

 • Konfigurere meddelelseslogning
 • Konfigurere diagnostisk
 • Fejlfinde klient-service-samspil

Design og udvikling af Windows-applikationer

 • Design af applikationsarkitekturen
 • Design af brugeroplevelsen
 • Design af datastrategier og -strukturer
 • Design af sikkerhedsarkitektur og implementering
 • Klargøring til og undersøgelse af applikationsforhold
 • Design af en implementeringsstrategi

Certificering

Du tager følgende eksamener:

 • Eksamen 70-513 - TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Eksamen 70-516 - TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4
 • Eksamen 70-511 - TS: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Eksamen 70-518 - PRO: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Hvad er inkluderet?

Firebrand Training tilbyder kvalificerede uddannelses- og certificeringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og udviklet med fokus på de specifikke behov som vores deltagere har. Vi sørger for, at alle detaljer er på plads, så du kun skal fokusere på dine indlærings- og certificeringsmål.

Du får et reelt sæt af kursusmaterialer som passer til alle indlæringsstile (præsentation, øvelse, diskussion) – og som er afgørende for succesen af din indlæring.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 10265A: Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC 10262A: Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC 10263A: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Vores kursus- og certificeringsprogram inkluderer alt med;

 • Praktisk orienteret undervisning som anvender vores Præsentation|Øvelse|Diskussion metodik.
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer – vi tilpasser traditionelle kursusmaterialer til de specifikke krav for accelereret indlæring.
 • Forberedende materiale som du får adgang til online inden kurset.
 • Et helt igennem instruktørstyret program med 24 timers adgang til både undervisningslokale, labudstyr og instruktøren.
 • Eksamens vouchers og testning på kursuscenteret.
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Vores certificeringsgaranti som indebærer, at vi giver en uvilkårlig garanti for at du opnår din certificering. Du har ret til at komme tilbage til kurset så mange gange du ønsker, indenfor de første 12 måneder, indtil du har fået din certificering. Det eneste du skal betale er eventuelle nye eksamens- og logiomkostninger.
 • Transport til og fra nærmeste lufthavn/togstation både før og efter kurset.

Vores instruktører tilpasser deres undervisning til den enkelte deltagers behov via instruktioner, hands-on labs, gruppeøvelser, selvstudier, selvtester samt spørgsmål & svar.

Firebrand Training har dedikerede og veludstyrede kursuscentre hvor du gennemfører din uddannelse og har adgang til behagelige undervisningslokaler og loungemiljøer 24 timer i døgnet.

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Forkundskaber

Deltagere som med succes gennemfører vores Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer kursus har følgende forkundskaber:

 • A solid understanding of the .NET Framework
 • Six months' experience in Visual Studio 2010
 • One to two years' experience developing application components that interact with a variety of data sources
 • A thorough understanding of relational database concepts
 • One year of experience using a relational database management system
 • Fundamental knowledge of .NET programming languages and object-oriented programming (C# or VB.NET)
 • One year's experience developing Windows applications

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 78 79 16 53 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Kundereferencer

Vi har uddannet over 125.505 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,59% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"This course is not for beginners. Either make sure you have prior experience of each of the key technologies or that you have read suitable preparation books such as the tool kits."
S.C. (15/10/2012 (Mandag) til 25/10/2012 (Torsdag))

"A hard, but rewarding time. It gave me what it promised, certifications..."
O.B. (14/11/2011 (Mandag) til 23/11/2011 (Onsdag))

"Covered a broad area in short time. "
O.O, Teleplan Globe. (14/11/2011 (Mandag) til 23/11/2011 (Onsdag))

"Highly intensive course that required a 100% serious and dedicated mental attitude."
Anon.. (14/11/2011 (Mandag) til 23/11/2011 (Onsdag))

"VERY concentrated, but the only realistic way to do it."
Anon.. (14/11/2011 (Mandag) til 23/11/2011 (Onsdag))

Kursusdatoer

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Sted

Tilmelding

23/5/2022 (Mandag)

2/6/2022 (Torsdag)

Afsluttet - Giv feedback

-

 

26/9/2022 (Mandag)

6/10/2022 (Torsdag)

Venteliste

Landsdækkende

 

7/11/2022 (Mandag)

17/11/2022 (Torsdag)

Begrænsede pladser

Landsdækkende

 

19/12/2022 (Mandag)

29/12/2022 (Torsdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

30/1/2023 (Mandag)

9/2/2023 (Torsdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

13/3/2023 (Mandag)

23/3/2023 (Torsdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

Seneste anmeldelser fra vores studerende