Microsoft - MCPD / MCTS .NET 4 Web Developer

Varighed

Varighed:

Kun 12 dage

Metode

Metode:

Klasseværelse / Online / Hybrid

Næste dato

Næste dato:

26/9/2022 (Mandag)

Introduktion

Microsoft MCPD / MCTS .NET 4.0 Web Developer certificeringen er designet til at lære dig følgende:

 • Udvikling af Data Access-løsninger med Microsoft Visual Studio 2010
 • Udvikling af Web-applikationer med Microsoft Visual Studio 2010
 • Udvikling af Windows Communication Foundation løsninger med Microsoft Visual Studio 2010

Dette kursus er for udviklere, der:

 • Hurtigst muligt ønsker at få erfaring med de nye funktioner i .NET-platformen
 • Ønsker at planlægge, hvorledes .NET 4.0 vil påvirke deres applikationer, og hvilke nye funktioner der kan anvendes

Microsoft positionerer Visual Studio 2010 som sit værktøj til understøttelse af Windows 7, Windows Server 2008 R2, Azure, SQL Server, Office 2010 og SharePoint 2010. Suiten indeholder nye sammenhænge til Silverlight og Windows Presentation Foundation, samspil med ASP.Net-modelvisnings-controlleren (MVC), bedre multicore-understøttelse og UML-understøttelse.

Når du har gennemført kurset, kan du:

 • Anvende nye funktioner i C# 4.0, inkl. navngivne og valgfrie parametre og dynamisk skrivning.
 • Forstå de nye funktioner i kerne-.NET runtime-tjenesten inkl. garbage-collector.
 • Bruge PFx som et ensartet bibliotek til alle dine behov for multithreading.
 • Parallelisere computerintensiv behandling vha. flere kerner/processorer.
 • Bygge effektiv multitrådet behandling med nye lette, samtidige datastrukturer.
 • Oprette workflows der kan modellere kompleks behandling vha. flowchart-workflows.
 • Oprette erklærende tjenester vha. workflow, der kan implementeres som enkle tekstfiler.
 • Afkoble din enhedsmodel fra dataene vha. Plain Old CLR Objects (POCOs).
 • Skrive klasser der kan registrere ændringer i deres egen status til n-tier-udvikling med Entity Framework.
 • Bygge Windows 7-parate applikationer med WPF 4.0.
 • Forenkle din serviceimplementering med zero config-services med WCF 4.0.
 • Skrive rige webapplikationer der er enklere at enhedsteste.
 • Oprette REST-baserede tjenester baseret på ASP.NET-infrastrukturen.

Her er 4 gode grunde til at du skal tage .Net 4 Web Developer hos Firebrand:

 1. Du bliver .Net 4 Web Developer uddannet og certificeret hurtigere. Du lærer mere på vores 6 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit .Net 4 Web Developer kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, eksamen, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Bestå .Net 4 Web Developer den første gang eller kom tilbage, gratis. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at bestå eksamen første gang. Men hvis du mod forventning ikke består, er du dækket af vores Certificeringsgaranti.
 4. Tag .Net 4 Web Developer hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fem gange og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 70,000 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Du vil lære

Vores accelererede Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Web Developer kursus er den mest effektive måde at blive uddannet og certificeret på.

Vi har designet vores kursusmateriale så det forbereder dig til 4 eksamener, som du tager i løbet af kurset.

Du vil lære det følgende:

Modellering af data

 • Tilknytte enheder og relationer ved brug af Entity Data-modellen
 • Tilknytte enheder og relationer ved brug af LINQ til SQL
 • Oprette og tilpasse enhedsobjekter
 • Slutte en POCO-model til Entity Framework
 • Oprette databasen på basis af Entity Framework-modellen
 • Oprette modeldefinerede funktioner

Administration af tilslutninger og kontekst

 • Konfigurere tilslutningsstrenge og leverandører
 • Oprette og administrere en dataforbindelse
 • Sikre en forbindelse
 • Administrere DataContext og ObjectContext
 • Implementere datadrevet indlæsning
 • Caching af data
 • ADO.NET Data-tjenester

Forespørge data

 • Udføre en SQL-forespørgsel
 • Oprette en LINO-forespørgsel
 • Oprette en Entity SQL (ESQL)-forespørgsel
 • Håndtere specielle datatyper
 • Forespørge XML-data
 • Forespørge data med ADO.NET Data-tjenester

Manipulation med data

 • Oprette, opdatere eller slette data med SQL-erklæringer
 • Oprette, opdatere eller slette data med DataContext
 • Administrere transaktioner
 • Oprette frakoblede objekter

Udvikling og implementering af pålidelige applikationer

 • Overvåge og indsamle ydelsesdata
 • Håndtere undtagelser
 • Beskytte data
 • Synkronisere data
 • Implementere ADO.NET-komponenter

Udvikle og bruge webformularkontroller

 • Validering af brugerinput
 • Oprettelse af sidelayoutet
 • Implementering af brugerkontroller
 • Implementering af serverkontroller
 • Bagvedliggende kode i brugerkontroller

Udvikling af webformularsider

 • Konfiguration af webformularsider
 • Implementering af mastersider og temaer
 • Globalisering og lokalisering
 • Hændelser i sidens livscyklus
 • Caching
 • Administrationstilstand

Implementering af Client-Side Scripting og AJAX

 • Føje dynamiske funktioner til en side med JavaScript
 • Dynamisk ændring af en side ved manipulering af DOM
 • Håndtere JavaScript-hændelser
 • Implementere ASP.NET AJAX
 • Implementere AJAX med jQuery

Forbedring af en løsnings funktionalitet og anvendelighed

 • ASP.NET-leverandører
 • Godkendelse og autorisation
 • HttpHandlers og HttpModules
 • Initialisering og fejlhåndtering
 • Referere til og konfigurere ASMX- og WCF-tjenester
 • Konfigurere projekter og løsninger og henvise til assemblies
 • Fejlfinde en webapplikation
 • Implementere en webapplikation

Visning af og manipulation med data

 • Implementere af databundne kontroller
 • Implementere DataSource-kontroller
 • Forespørge og manipulere data med LINQ
 • Oprette og forbruge en datatjeneste
 • Oprette og konfigurere et dynamisk dataprojekt

Udvikling af en webapplikation med ASP.NET MVC 2

 • Oprette tilpassede ruter
 • Oprette tilpassede controllers og handlinger
 • Struktur og ASP.NET MVC-applikation
 • Oprette og tilpasse MVC-visninger

Oprettelse af tjenester

 • Oprette tjeneste- og driftskontrakter
 • Oprette datakontrakter
 • Oprette meddelelseskontrakter
 • Implementere generisk meddelelseshåndtering
 • Implementere RESTful-tjenester
 • Oprette og konfigurere en Routing-tjeneste
 • Oprette og konfigurere en Discovery-tjeneste

Hosting og konfiguration af tjenester

 • Oprette og konfigurere slutpunkter
 • Konfigurere adfærd
 • Implementere self hosting
 • Implementere webserverhosting

Forbrug af tjenester

 • Oprette en tjeneste-proxy
 • Konfigurere kundeslutpunkter
 • Kalde en tjeneste
 • Forbruge RESTful-tjenester
 • Implementere tjenestedetektering

Sikring af tjenester

 • Sikre bindinger
 • Meddelelsessikkerhed
 • Godkendelse
 • Autorisation
 • Personifikation
 • Sikker revision

Administrere tjenesteforekomstens livscyklus

 • Tjenesteforekomster
 • Sessioner
 • Transaktioner
 • Samtidighed
 • Administrere konsistens mellem forekomster, sessioner, transaktioner og samtidighed

Overvågning af og problemløsning ved distribuerede systemer

 • Konfigurere meddelelseslogning
 • Konfigurere diagnostisk
 • Fejlfinde klient-service-samspil

Design og udvikling af webapplikationer med Microsoft .NET Framework 4

 • Design af applikationsarkitekturen
 • Design af brugeroplevelsen
 • Design af datastrategier og -strukturer
 • Design af sikkerhedsarkitektur og implementering
 • Klargøring til og undersøgelse af applikationsforhold
 • Design af en implementeringsstrategi

Certificering

I løbet af kurset forbereder vi dig for, og tester dig i, følgende eksamen:

 • Eksamen 70-516 - TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4
 • Eksamen 70-515 - TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Eksamen 70-513 - TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Eksamen 70-519 - PRO: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Certificeringsgaranti

Vi er sikre på, at du vil bestå din certificering første gang. Men hvis du mod forventning ikke skulle gøre det, kan du indenfor et år komme tilbage, deltage på hele kurset, og kun betale for eventuelle overnatninger og dine eksamener. Alt andet er gratis.

Hvad er inkluderet?

Firebrand Training tilbyder kvalificerede uddannelses- og certificeringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og udviklet med fokus på de specifikke behov som vores deltagere har. Vi sørger for, at alle detaljer er på plads, så du kun skal fokusere på dine indlærings- og certificeringsmål.

Du får et reelt sæt af kursusmaterialer som passer til alle indlæringsstile (præsentation, øvelse, diskussion) – og som er afgørende for succesen af din indlæring.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 10264A: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC 10263A: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC 10265A: Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Vores kursus- og certificeringsprogram inkluderer alt med;

 • Praktisk orienteret undervisning som anvender vores Præsentation|Øvelse|Diskussion metodik.
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer – vi tilpasser traditionelle kursusmaterialer til de specifikke krav for accelereret indlæring.
 • Forberedende materiale som du får adgang til online inden kurset.
 • Et helt igennem instruktørstyret program med 24 timers adgang til både undervisningslokale, labudstyr og instruktøren.
 • Eksamens vouchers og testning på kursuscenteret.
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Vores certificeringsgaranti som indebærer, at vi giver en uvilkårlig garanti for at du opnår din certificering. Du har ret til at komme tilbage til kurset så mange gange du ønsker, indenfor de første 12 måneder, indtil du har fået din certificering. Det eneste du skal betale er eventuelle nye eksamens- og logiomkostninger.
 • Transport til og fra nærmeste lufthavn/togstation både før og efter kurset.

Vores instruktører tilpasser deres undervisning til den enkelte deltagers behov via instruktioner, hands-on labs, gruppeøvelser, selvstudier, selvtester samt spørgsmål & svar.

Firebrand Training har dedikerede og veludstyrede kursuscentre hvor du gennemfører din uddannelse og har adgang til behagelige undervisningslokaler og loungemiljøer 24 timer i døgnet.

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Forkundskaber

Deltagere som med succes gennemfører vores Microsoft - MCPD / MCTS .NET 4 Web Developer kursus har følgende forkundskaber:

 • En solid forståelse for .NET Framework
 • Seks måneders erfaring med Visual Studio 2010
 • Et til to års erfaring med at udvikle applikations komponenter, som interagerer med forskellige data kilder
 • En gennemgående forståelse for relations database koncepter
 • Et til to års erfaring med at anvende et relations database management system
 • Grundlæggende kendskab til .NET programmeringssprog og objektorienteret programmering (C# or VB.NET)
 • Et års erfaring med at udvikle web applikationer
 • Erfaring med at skabe data-drevne web applikationer
 • En rimelig forståelse for web teknologier (HTTP/HTTPS, HTML, CSS, JavaScript)

Følgende anbefales, men du har mulighed for at arbejde dig gennem emnerne som en del af kurset:

 • Et års erfaring med udvikling af Windows Communication Foundation (WCF)–baserede applikationer
 • Tre års erfaring med udvikling af ASP.NET-teknologier

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 78 79 16 53 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Kundereferencer

Vi har uddannet over 125.505 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,59% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"Very high level of teaching, with plenty of structure and preparation for the exams. Excellent food at the onsite accomodation. Would definitely recommend for anyone wanting to gain Microsoft qualifications."
T.F. (3/12/2012 (Mandag) til 14/12/2012 (Fredag))

"If your a .net web developer and want to step up a gear then this is the course for you."
Stephen Liptrott, IpMxLabs. (3/12/2012 (Mandag) til 14/12/2012 (Fredag))

"Very knowledgeable instructors, fantastic learning environment, great food. Absolutely worth it."
N.E, PA Consulting Group. (3/9/2012 (Mandag) til 14/9/2012 (Fredag))

"An excellent Instructor. Good setup, rooms adequate, food fine Accelerated Learning."
Prashant Kotak. (23/7/2012 (Mandag) til 3/8/2012 (Fredag))

"Hard but Good Training"
Valter Silva, NATO. (23/7/2012 (Mandag) til 3/8/2012 (Fredag))

Kursusdatoer

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Sted

Tilmelding

23/5/2022 (Mandag)

3/6/2022 (Fredag)

Afsluttet - Giv feedback

-

 

26/9/2022 (Mandag)

7/10/2022 (Fredag)

Venteliste

Landsdækkende

 

7/11/2022 (Mandag)

18/11/2022 (Fredag)

Begrænsede pladser

Landsdækkende

 

19/12/2022 (Mandag)

30/12/2022 (Fredag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

30/1/2023 (Mandag)

10/2/2023 (Fredag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

13/3/2023 (Mandag)

24/3/2023 (Fredag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

Seneste anmeldelser fra vores studerende