Microsoft 365 - MCTS / MCITP Database Administrator 2008

Varighed

Varighed:

Kun 7 dage

Metode

Metode:

Klasseværelse / Online / Hybrid

Næste dato

Næste dato:

5/8/2024 (Mandag)

Introduktion

Kursets indhold er blevet opdateret til at omfatte det nyeste pensum vedrørende SQL Server 2008 R2.

Dette 7-dages intensive SQL 2008 kursus vil lære deltagerne, hvordan man installerer og konfigurerer SQL Server 2008, hvordan man vedligeholder forekomster, administrerer sikkerhed, vedligeholder en database og udfører opgaver vedrørende dataadministration.

Deltagerne lærer også, hvordan man overvåger og udfører fejlfinding på en SQL-server, optimerer ydeevne og implementerer høj tilgængelighed.

Du vil lære

Vores accelererede Microsoft MCITP Database Administrator 2008 kursus er den mest effektive måde at blive uddannet og certificeret på.

Vi har designet vores kursusmateriale så det forbereder dig til dine eksamener, som du tager i løbet af kurset.

Du vil lære det følgende:

Installation og konfiguration af SQL Server

Deltagerne vil blive præsenteret for planlægning af en SQL Server-installation. Deltagerne vil dernæst blive præsenteret for installation, konfiguration og administration SQL Server.

 • Forberedelse af installation af SQL Server
 • Installation af SQL Server
 • Konfiguration af en SQL Server-installation
 • Lab: Installation og konfiguration af SQL Server
 • Installation af SQL Server
 • Konfiguration af SQL Server

Når deltagerne har gennemført dette modul, vil de kunne:

 • Forklare, hvordan man forbereder hardwaren og andre ressourcer, der er nødvendige til at installere SQL Server.
 • Installere SQL Server
 • Administrere og konfigurere SQL Server.

Administration af databaser og filer

Deltagerne vil blive præsenteret for databaseplanlægning og -oprettelse samt brug af databaseindstillinger til at styre databasens funktionsmåde.

 • Planlægning af databaser
 • Oprettelse af databaser
 • Brug af politikbaseret administration
 • Lab: Administration af databaser og filer
 • Oprettelse af en database
 • Overvågning og administration af brug af filgrupper
 • Oprettelse af en politik

Når deltagerne har gennemført dette modul, vil de kunne:

 • Planlægge en databaseimplementering, der imødekommer en organisations krav.
 • Konfigurere en SQL Server-database
 • Administrere en SQL Server-database

Genoprettelse efter nedbrud

Deltagerne vil blive præsenteret for teknikker til genoprettelse efter nedbrud for SQL Server. De vil lære, hvordan man udfører forskellige former for sikkerhedskopierings- og gendannelseshandlinger, herunder onlinegendannelser og sikkerhedskopiering og gendannelse af systemdatabaser.

 • Planlægning af en strategi for sikkerhedskopiering af databasen
 • Sikkerhedskopiering af en brugerdatabase
 • Gendannelse af brugerdatabaser
 • Udførelse af onlinegendannelseshandlinger
 • Gendannelse af data ud fra et øjebliksbillede af databasen
 • Systemdatabaser og genoprettelse efter nedbrud
 • Lab: Genoprettelse efter nedbrud
 • Implementering af en strategi for sikkerhedskopiering
 • Genoprettelse og gendannelse af en database
 • Udførelse af stykvise sikkerhedskopierings- og gendannelseshandlinger
 • Gendannelse af masterdatabasen

Når deltagerne har gennemført dette modul, vil de kunne:

 • Planlægge en sikkerhedskopieringsstrategi for en database.
 • Sikkerhedskopiere brugerdatabaser.
 • Gendanne brugerdatabaser ud fra sikkerhedskopier.
 • Gendanne data i en brugerdatabase, mens den er online.
 • Gendanne data til en brugerdatabase ud fra et øjebliksbillede af databasen.
 • Genoprette og gendanne systemdatabaser.

Administration af sikkerhed

Deltagerne vil blive introduceret for beskyttelse af SQL Server. Deltagerne vil lære om SQL Server-sikkerhedsmodellen, og hvordan man bruger SQL Server-sikkerhedsfunktioner til at styre adgangen til databaser og deres indhold.

 • Overview of SQL Server-sikkerhed
 • Beskyttelse af serverområdet
 • Beskyttelse af databaseområdet
 • Administration af nøgler og certifikater
 • Overvågning af sikkerhed
 • Lab: Administration af sikkerhed
 • Oprettelse af logon og tildeling af serverområdetilladelser
 • Oprettelse af databasebrugere og tildeling af databaseområde- og skemaområdetilladelser
 • Kryptering af data ved hjælp af certifikater og nøgler
 • Implementering af SQL Server-overvågning

Når deltagerne har gennemført dette modul, vil de kunne:

 • Beskrive, hvordan SQL Server administrerer sikkerhed.
 • Beskytte SQL Server på serverniveauet.
 • Beskytte SQL Server-databaser.
 • Bruge nøgler og certifikater til at beskytte SQL Server-objekter.
 • Overvåge SQL Server-sikkerhed.

Overførsel af data

Deltagerne vil blive introduceret for overførsel af data til og fra SQL Server ved hjælp af brugergrænseflade- og kommandolinjeværktøjer, og de vil lære om overførsel og omdannelse af data med SQL Server Integration Services.

 • Oversigt over dataoverførsel
 • Introduktion til SQL Server Integration Services
 • Lab: Overførsel af data
 • Brug af Guiden Importer/eksporter
 • Udførelse af en masseindlæsning
 • Oprettelse af en SSIS-løsning

Når deltagerne har gennemført dette modul, vil de kunne:

 • Bruge brugergrænseflade- og kommandolinjeværktøjer til at importere og eksportere data.
 • Beskrive funktionerne i SQL Server Integration Services.

Automatisering af administrative opgaver

Deltagerne lærer, hvordan man automatiserer administrative rutineopgaver ved hjælp af job, operatører og advarsler.

 • Automatisering af administrative opgaver i SQL Server
 • Brug af SQL Server Agent
 • Oprettelse af vedligeholdelsesplaner
 • Implementering af advarsler
 • Administration af flere servere
 • Administration af SQL Server Agent-sikkerhed
 • Lab: Automatisering af administrative opgaver
 • Konfiguration af SQL Server Agent
 • Oprettelse af operatører og job
 • Oprettelse af advarsler

Når deltagerne har gennemført dette modul, vil de kunne:

 • Definere administrative SQL Server-opgaver og planlægge, at disse opgaver skal køre automatisk.
 • Konfigurere SQL Server Agent til at understøtte planlægning af automatiske opgaver.
 • Scripte opgaver ved hjælp af SQL Server-job og definere operatører, der skal administrere disse job.
 • Definere advarsler, der advarer operatørerne om hændelser, der er angivet af SQL Server.
 • Definere og administrere administrative opgaver, der omfatter flere servere.
 • Konfigurere SQL Server Agent-sikkerhed.

Implementering af replikering

Deltagerne vil blive præsenteret for teknikker til konfiguration af SQL Server-replikering.

 • Oversigt over replikering
 • Administration af publikationer og abonnementer
 • Konfiguration af replikering i nogle almindelige scenarier
 • Lab: Implementering af replikering
 • Implementering af snapshot-replikering
 • Implementering af peer-to-peer-transaktionsreplikering
 • Implementering af HTTP-flettereplikering

Når deltagerne har gennemført dette modul, vil de kunne:

 • Beskrive replikering og hvad det består af.
 • Konfigurere og implementere replikering.
 • Bruge replikering til at overholde kravene i nogle almindelige scenarier.

Vedligeholdelse af høj tilgængelighed

Deltagerne vil blive præsenteret for begreber og metoder til vedligeholdelse af høj tilgængelighed med SQL Server.

 • Introduktion til høj tilgængelighed
 • Implementering af logafsendelse
 • Implementering af databasespejling
 • Implementering af serverklynger
 • Brug af distribuerede løsninger til høj tilgængelighed
 • Lab: Vedligeholdelse af høj tilgængelighed
 • Konfiguration af logafsendelse
 • Konfiguration af databasespejling

Når deltagerne har gennemført dette modul, vil de kunne:

 • Beskrive de faktorer, der påvirker databasetilgængeligheden.
 • Beskrive, hvordan man implementerer logafsendelse for at understøtte hurtig gendannelse af en SQL Server-database, der er på standby.
 • Beskrive, hvordan man bruger SQL Server-spejling til at implementere en softwareløsning til hurtig failover.
 • Forklare, hvordan man implementerer klynger for at understøtte hurtig failover af computere, der kører SQL Server-forekomster.
 • Beskrive, hvordan man implementerer distribuerede løsninger til høj tilgængelighed.

Overvågning af SQL Server

Deltagerne vil blive præsenteret for overvågning af SQL Server-ydeevne og -aktivitet.

 • Visning af aktuel aktivitet
 • Brug af SQL Server Profiler
 • Overvågning med DDL-udløsere
 • Brug af hændelsesbeskeder
 • Lab: Overvågning af SQL Server
 • Overvågning af SQL Server-aktivitet
 • Sporing af SQL Server-aktivitet
 • Brug af DDL-udløsere
 • Brug af hændelsesbeskeder

Når deltagerne har gennemført dette modul, vil de kunne:

 • Undersøge den aktuelle aktivitet i en SQL Server-forekomst.
 • Bruge SQL Server Profiler til at spore server- og databaseaktivitet.
 • Bruge DDL-udløsere til at overvåge ændringer i databaseobjekternes struktur.
 • Bruge hændelsesbeskeder til at hente og overvåge vigtige hændelser for en SQL Server-forekomst.

Fejlfinding og indstilling af ydeevne

Deltagerne vil lære om fejlfinding af en lang række almindelige SQL Server-problemer. Deltagerne vil desuden lære, hvordan man indstiller SQL Server til forbedret ydeevne ved hjælp af en række forskellige værktøjer.

 • Fejlfinding af SQL Server
 • Indstilling af ydeevnen i SQL Server
 • Brug af Resource Governor
 • Brug af dataindsamler
 • Lab: Fejlfinding og indstilling af ydeevne
 • Fejlfinding af forbindelsesproblemer
 • Fejlfinding af samtidighedsproblemer
 • Brug af Database Engine Tuning Advisor
 • Implementering af Resource Governor
 • Implementering af dataindsamler

Når deltagerne har gennemført dette modul, vil de kunne:

 • Fejlfinde almindelige SQL Server-problemer, som f.eks. forbindelses-, samtidigheds- og job- og diskpladsproblemer.
 • Udføre grundlæggende ydeevneindstillingsopgaver i SQL Server ved hjælp af Database Engine Tuning Advisor, indeksindstilling og forespørgselsindstilling.
 • Bruge Resource Governor til at administrere SQL Server-arbejdsmængder og -ressourcer.
 • Bruge dataindsamler til at indhente ydeevnedata om deres computer og de forekomster af SQL Server, der kører på computeren.

Ekstra kursusindhold for MCITP: Databaseadministrator 2008

 • Design til CPU-, hukommelses- og lagerkapacitetskrav
 • Design SQL Server-forekomster
 • Design placering af fysisk database og objekter
 • Design en strategi for overflytning, konsolidering og opgradering
 • Design forekomstgodkendelse
 • Design sikkerhedskonfigurationer på forekomstniveau
 • Design database-, skema- og objektsikkerhedsparametre
 • Design en sikkerhedspolitik og en overvågningsplan
 • Design en krypteringsstrategi
 • Design en failover-klyngeløsning
 • Design databasespejling
 • Design en løsning med høj tilgængelighed, som er baseret på replikering
 • Design en løsning med høj tilgængelighed, som er baseret på logafsendelse
 • Vælg teknologier med høj tilgængelighed baseret på virksomhedskrav
 • Design en sikkerhedskopieringsstrategi
 • Design en gendannelsesstrategi
 • Design en gendannelsestestplan
 • Design en overvågningsløsning på operativsystemniveau
 • Design en overvågningsløsning på forekomstniveau
 • Design en løsning til at overvåge ydeevne og samtidighed
 • Design en vedligeholdelsesstrategi for databaseservere
 • Design en løsning til at styre ressourcer
 • Design politikker ved hjælp af politikbaseret administration
 • Design en databasekomprimeringsstrategi
 • Design en strategi for automatisering af administration
 • Administrer SQL Server Integration Services (SSIS)-pakker
 • Design en strategi for brug af sammenkædede servere
 • Design en replikeringsstrategi for datadistribution

Certificering

Certificeringsgaranti

Vi er sikre på, at du vil bestå din certificering første gang. Men hvis du mod forventning ikke skulle gøre det, kan du indenfor et år komme tilbage, deltage på hele kurset, og kun betale for eventuelle overnatninger og dine eksamener. Alt andet er gratis.

I løbet af kurset forbereder vi dig for, og tester dig i, de følgende eksamener:

 • Exam 70-432 TS: Microsoft SQL Server 2008, Installation and Maintenance
 • Exam 70-450 Pro: Designing, Optimizing and Maintaining a Database Server Infrastructure Using Microsoft SQL Server 2008

Hvad er inkluderet?

Firebrand Training tilbyder kvalificerede uddannelses- og certificeringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og udviklet med fokus på de specifikke behov som vores deltagere har. Vi sørger for, at alle detaljer er på plads, så du kun skal fokusere på dine indlærings- og certificeringsmål.

Vores kursus- og certificeringsprogram inkluderer alt med;

 • Praktisk orienteret undervisning som anvender vores Præsentation|Øvelse|Diskussion metodik.
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer – vi tilpasser traditionelle kursusmaterialer til de specifikke krav for accelereret indlæring.
 • Et helt igennem instruktørstyret program med 24 timers adgang til både undervisningslokale, labudstyr og instruktøren.
 • Test vouchers og testning på kursuscenteret.
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Vores certificeringsgaranti som indebærer, at vi giver en uvilkårlig garanti for at du opnår din certificering. Du har ret til at komme tilbage til kurset så mange gange du ønsker, indenfor de første 12 måneder, indtil du har fået din certificering. Det eneste du skal betale er eventuelle nye test- og logiomkostninger.

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Forkundskaber

Deltagere som med succes gennemfører vores Microsoft MCITP Database Administrator 2008 kursus har følgende forkundskaber:

 • Minimum tre års databaseerfaring; designe, implementere, optimere, vedligeholde og supportere databaser i hele deres livscyklus
 • Grundlæggende kendskab til Microsoft Windows operativsystem og dets centrale funktioner
 • Erfaring med de centrale funktioner i Windows Server

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 89 88 66 05 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Kundereferencer

Her er Firebrand Training review afsnit. Siden 2001 har vi trænet præcist 134.561 studerende og professionelle og bedt dem alle om at gennemgå vores Accelerated Learning. Lige nu har 96,35% sagt, at Firebrand har overgået deres forventninger.

Læs anmeldelser fra de seneste accelererede kurser nedenfor, eller besøg Firebrand Stories for skriftlige og videointerviews med vores alumner.


"Hardcore training!"
Alexander Kennedy, Conde Nast Publications. (11/2/2013 (Mandag) til 17/2/2013 (Søndag))

"Firebrand staff extremely helpful and knowledgable, good facilities for learning. The accomodation and food very good."
A.G. (26/11/2012 (Mandag) til 2/12/2012 (Søndag))

"I am very pleased with the training provided and it helped me attain a 1000 in an exam I was not confident of even passing."
E.S. (26/11/2012 (Mandag) til 2/12/2012 (Søndag))

"It is simply amazing, how the concept of training and the leaning environment is done. All one needs is to get the exam passed. (Wyboston) "
J.F.T, Nestle AG Germany. (15/10/2012 (Mandag) til 21/10/2012 (Søndag))

"Our tutor was very good. Good personality. He had a very good knowledge of the subject, backed by experience within the industry. Taught the subject very well."
Gabriel Omorogbe-Amu, CGI. (5/3/2012 (Mandag) til 11/3/2012 (Søndag))

Kursusdatoer

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Sted

Tilmelding

19/2/2024 (Mandag)

25/2/2024 (Søndag)

Afsluttet - Giv feedback

-

 

24/6/2024 (Mandag)

30/6/2024 (Søndag)

Venteliste

Landsdækkende

 

5/8/2024 (Mandag)

11/8/2024 (Søndag)

Begrænsede pladser

Landsdækkende

 

16/9/2024 (Mandag)

22/9/2024 (Søndag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

28/10/2024 (Mandag)

3/11/2024 (Søndag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

9/12/2024 (Mandag)

15/12/2024 (Søndag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

Seneste anmeldelser fra vores studerende