Microsoft 365 - MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator

Varighed

Varighed:

Kun 13 dage

Metode

Metode:

Klasseværelse / Online / Hybrid

Næste dato

Næste dato:

30/9/2024 (Mandag)

Introduktion

Når du deltager på dette kursus vil du få to certificeringer på bare 13 dage: Microsoft MCITP Enterprise Administrator og MCSA: Windows Server 2008 (tidligere MCITP Server Administrator).

Har du allerede en Microsoft MCSA: Windows Server 2008 certificering? Ring til os for at finde ud af, hvordan du bliver MCITP Enterprise Administrator på bare fem dage.

Microsoft Certified IT Professional (MCITP) akkreditiv er den førende certificering for Windows Server 2008, der giver et bredt anerkendt validering af din evne til at udføre kritiske, interne IT-relaterede arbejdsopgaver ved hjælp af de nyeste Microsoft-teknologier.

MCITP: Enterprise Administrator, Windows Server 2008 certificering:

 • Fokuserer på en bestemt arbejdsopgave, der underbygger dine kvalifikationer
 • Giver dig mulighed for at få mere end en MCITP certificering, der viser dine evner på tværs af flere roller
 • Bygger på en kombination af Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) forkundskaber, som hjælper dig med at udvikle dit tekniske CV til din MCITP karriere.

Microsoft MCITP Enterprise Administrator

Microsoft MCITP Enterprise Administrator certificering kan hjælpe dig med at udvikle og validere dine færdigheder i din nuværende position eller drive dig frem mod en ny rolle. De allerede eksisterende MCSE kurser vil stadig være til rådighed for IT-folk, der ønsker at arbejde med Server 2003. Dog vil MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Enterprise Administrator kvalifikationen med tiden erstatte MCSE helt. MCITP er tættere knyttet til bestemte jobfunktioner og vil dække operationelle processer og procedurer og analyse af forretningsmæssige problemer.

Jobfunktionerne er:

 • Enterprise Systems Administrator
 • IT Systems Manager
 • Enterprise Security Administrator
 • Systemarkitekt
 • Netværk Administrator
 • Enterprise Security Administrator

Enterprise Administrator er anerkendt blandt kolleger og chefer som førende indenfor Windows infrastruktur design. Det er også en mulighed for at din ekspertise i Windows Server 2008 skiller sig ud fra mængden. Med en Microsoft MCITP Enterprise Administrator certificering, adskiller du dig som en IT-professionel med de stærkeste dokumenterbare kompetencer indenfor Windows Server 2008.

Microsoft MCSA: Windows Server 2008

Server Administrators er anerkendt blandt kolleger og chefer som kompetente daglige ledere af arbejdsprocesser til Windows Server 2008. Microsoft MCSA: Windows Server certificeringen dokumenterer din evne til håndtere Windows Server 2008 administration og øge din virksomheds afkast af investeringer i teknologi.

Microsoft MCSA: Windows Server kurset vil hjælpe dig med at udvikle dine færdigheder i din nuværende position, eller drive dig frem mod en fremtidig rolle, såsom:

 • Windows Server Administrator
 • Server Systems Administrator
 • Monitoring Operator
 • Network Administrator

Du vil følgende eksamener under kurset:

 • Eksamen 70-640 - TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
 • Eksamen 70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure
 • Eksamen 70-643 - TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure
 • Eksamen 70-646 - PRO: Windows Server 2008, Server Administrator
 • Eksamen 70-647 - Pro: Windows Server 2008 Enterprise Administrator
 • Eksamen 70-680 - TS: Windows 7, Configuring

Her er 4 gode grunde til at du skal tage MCSA & MCITP hos Firebrand Training:

 1. Du bliver MCSA & MCITP uddannet hurtigere. Du lærer mere på vores 13 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit MCSA & MCITP kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Få masser af hands-on MCSA & MCITP erfaring. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at tage hjem med de nye færdigheder du har brug for.
 4. Tag MCSA & MCITP hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fire gange i træk og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 134.561 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Du vil lære

Vores accelererede MCITP Enterprise og Server Administrator kursus er den mest effektive måde at blive uddannet og certificeret på.

Vi har designet vores kursusmateriale så det forbereder dig til 6 eksamener, som du tager i løbet af kurset.

Du vil lære det følgende:

Windows Server 2008 Active Directory, konfiguration

Konfiguration af DNS (Domain Name System) for Active Directory

 • Konfigurer zoner.
  Dynamisk DNS (DDNS), ikke-dynamisk DNS (NDDNS) og sikker dynamisk DNS (SDDNS); levetid (TTL); GlobalNames; primær, sekundær, Active Directory-integreret, stub; SOA; zonerensning; forlæns opslag; omvendt opslag
 • Konfigurer DNS-serverindstillinger.
  Videresendelse; rodtip; konfigurer zonedelegering; round robin; deaktiver rekursion; fejlfind logføring; serverrensning
 • Konfigurer zoneoverførsler og replikering.
  Konfigurer replikeringsområde (forestDNSzone; domainDNSzone); trinvise zoneoverførsler; DNS Notify; sikre zoneoverførsler; konfigurer navneservere; programbibliotekpartitioner

Konfiguration af Active Directory-infrastrukturen

 • Konfigurer en skov eller et domæne.
  Fjern et domæne; udfør en uovervåget installation; Active Directory Migration Tool (ADMT); skift funktionelle niveauer for skov eller domæne; kompatibilitet med tidligere versioner af Active Directory; flere UPN-suffikser (User Principal Name); forestprep; domainprep
 • Konfigurer tillidsforhold.
  Skovtillidsforhold; selektiv godkendelse vs. godkendelse af hele skoven; transitivt tillidsforhold; eksternt tillidsforhold; tillidsgenvej; SID-filtrering
 • Konfigurer websteder.
  Opret Active Directory-undernet; konfigurer links til websteder; konfigurer prisberegning for links til websteder; konfigurer webstedsinfrastruktur
 • Konfigurer Active Directory-replikering.
  DFSR; envejsreplikering; Bridgehead-server; replikeringsplanlægning; konfigurer replikeringsprotokoller; gennemtving replikering mellem områder
 • Konfigurer det globale katalog.
  UGMC (Universal Group Membership Caching); delvist attributsæt; hæv til globalt katalog
 • Konfigurer operations masters.
  Grib og overfør; sikkerhedskopier operations master; operations master-placering; skemamaster; udvidelse af skemaet; tidstjeneste

Konfiguration af ekstra Active Directory-roller og -tjenester

 • Konfigurer Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS).
  Overflytning til AD LDS; konfigurer data i AD LDS; konfigurer en godkendelsesserver; Server Core-installation
 • Konfigurer Active Directory Rights Management Service (AD RMS).
  Anmodning om og installation af certifikat; selvregistreringer; delegering; opret RMS-skabeloner; administrative RMS-roller; RM-tilføjelsesprogram til IE
 • Konfigurer den skrivebeskyttede domænecontroller (RODC).
  Replikering; administratorrolleseparation; skrivebeskyttet DNS; BitLocker; cachelagring af legitimationsoplysninger; adgangskodereplikering; syskey; skrivebeskyttet SYSVOL; midlertidig installation
 • Konfigurer Active Directory Federation Services (AD FSv2).
  Installer AD FS-serverrolle; udveksl certifikat med AD FS-agenter; konfigurer tillidspolitikker; Konfigurer bruger- og gruppekravtilknytninger; importer og eksporter tillidspolitikker

Oprettelse og vedligeholdelse af Active Directory-objekter

 • Automatiser oprettelse af Active Directory-konti.
  Masseimport; konfigurer UPN; opret computer-, bruger- og gruppekonti (scripts, import, overflytning); skabelonkonti; kontakter; distributionslister; offlinedomænetilslutning
 • Vedligehold Active Directory-konti.
  Administrer computerkonti; konfigurer gruppemedlemskab; kontonulstillinger; delegering; AGDLP/AGGUDLP; afvis lokal domænegruppe; lokal vs. domæne; beskyttet admin; deaktivering af konti vs. sletning af konti; fjernelse; kontrakter; oprettelse af organisationsenheder (OU'er); delegering af kontrol; beskyttelse af AD-objekter mod sletning; administrerede tjenestekonti
 • Opret og anvend gruppepolitikobjekter (GPO'er).
  Gennemtving, OU-hierarki, bloker nedarvning og aktivering af brugerobjekter; behandlingsprioritet for gruppepolitik; WMI; gruppepolitikfiltrering; gruppepolitiktilbagekobling; Indstillinger for gruppepolitik (GPP)
 • Konfigurer GPO-skabeloner.
  Brugerrettigheder; ADMX-centrallager; administrative skabeloner; sikkerhedsskabeloner; begrænsede grupper; sikkerhedsindstillinger; starter-GPO'er; politikker for shelladgang
 • Installer og administrer software ved hjælp af GPO'er.
  Publicering til brugere; tildeling af software til brugere; tildeling til computers; softwarefjernelse; softwarebegrænsningspolitikker; AppLocker
 • Konfigurer kontopolitikker.
  Domæneadgangskodepolitik; kontospærringspolitik; finkornede adgangskodepolitikker
 • Konfigurer overvågningspolitik ved hjælp af GPO'er.
  Overvåg logonhændelser; overvåg kontologonhændelser; overvåg politikændring; overvåg adgangsrettighedsbrug; overvåg adgang til adresseliste; overvåg objektadgang; avancerede overvågningspolitikker; overvågning af adgang til globale objekter; rapportering af "Årsag til adgang"

Vedligeholdelse af Active Directory-miljøet

 • Konfigurer sikkerhedskopiering og gendannelse.
  Brug af Windows Server-sikkerhedskopiering; sikkerhedskopiering af filer og systemstatusdata på medier; sikkerhedskopiering og gendannelse ved hjælp af flytbare medier; udførelse af autoritative eller ikke-autoritative gendannelser; replikering med forbundet værdi; DSRM (Directory Services Recovery Mode); sikkerhedskopiering og gendannelse af GPO'er; konfiguration af AD-papirkurv
 • Udfør offlinevedligeholdelse.
  Offlinedefragmentering og -komprimering; Active Directory, der kan genstartes; Active Directory-databasetilslutningsværktøj
 • Overvåg Active Directory.
  Abonnementer på Logbog; dataindsamlersæt; fuldtidsovervågning; analyse af logfiler; WMI-forespørgsler; PowerShell

Konfiguration af Active Directory-certifikattjenester

 • Installer Active Directory-certifikattjenester.
  Nøglecentertyper (CA), herunder selvstændigt, virksomhed, rod og underordnet; rolletjenester; forbered til installationer med flere skove
 • Konfigurer CA-serverindstillinger.
  Nøglearkivering; sikkerhedskopiering og gendannelse af certifikatdatabase; tildeling af administrationsroller; CA'er med høj volumen; overvågning
 • Administrer certifikatskabeloner.
  Certifikatskabelontyper; sikring af skabelontilladelser; administration af forskellige certifikatskabelonversioner; nøglegenoprettelsesagent
 • Administrer registreringer.
  NDES (Network Device Enrollment Servic); automatisk registrering; webregistrering; ekstranet-registrering; chipkortregistrering; sikkerhed for godkendelsesmekanismer; oprettelse af registreringsagenter; installation af certifikater med flere skove; x.509-certifikattilknytning
 • Administrer certifikattilbagekaldelser.
  Konfigurer online svartjenester; liste over tilbagekaldte certifikater (CRL); CRL-distributionspunkt (CDP); adgang til autoritetsoplysninger (AIA)

Windows Server 2008-netværksinfrastruktur, konfiguration

Konfiguration af adressering og tjenester

 • Konfigurer IPv4- og IPv6-adressering.
  Konfigurer IP-adresseindstillinger; subnetting; supernetting; flere adresser; kompatibilitet mellem IPv4 og IPv6
 • Konfigurer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

 • DHCP-indstillinger; oprettelse af nye indstillinger; PXE-start; standardbrugerprofiler; DHCP relay-agenter; udelukkelser; autoriser server i Active Directory; områder; DHCPv6
 • Konfigurer routing.
  Statisk routing; permanent routing; RIP (Routing Internet Protocol); målestok; valg af en standardgateway; vedligeholdelse af en routingtabel; opkald efter behov-routing; IGMP-proxy
 • Konfigurer Windows Firewall med avanceret sikkerhedspolitik.
  Indgående og udgående regler; brugerdefinerede regler; autoriserede brugere; autoriserede computere; konfigurer firewall ved hjælp af gruppepolitik; netværksplaceringsprofiler; tjenestegrupper; politikker for import/eksport; isoleringspolitik; Ipsec-gruppepolitikker; regler for forbindelsessikkerhed

Konfiguration af navnefortolkning

 • Konfigurer en DNS-server (Domain Name System).
  Betinget videresendelse; eksterne videresendelser; rodtip; kun cache; socketgruppering; cachelåsning
 • Konfigurer DNS-zoner.
  Zonerensning; zonetyper; Active Directory-integration; DDNS (Dynamic Domain Name System); sikker DDNS; GlobalNames; zonedelegering; DNS-sikkerhedsudvidelser (DNSSEC); omvendt opslagszoner
 • Konfigurer DNS-poster.
  Posttyper; levetid (TTL); vægtning af poster; registrering af poster; netmaskerækkefølge; DnsUpdateProxy-gruppe; round robin; DNS-postsikkerhed; overvågning
 • Konfigurer DNS-replikering.
  Sekundære DNS-zoner; DNS-stubzoner; Active Directory-integrerede replikeringsområder; sikring af zoneoverførsel; SOA-opdatering; overvågning
 • Konfigurer navnefortolkning for klientcomputere.
  Konfiguration af HOSTS-fil; LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution); udsendelse; Resolver Cache; DNS-serverliste; søgerækkefølge for suffikser; DNS-overdragelse

Konfiguration af netværksadgang

 • Konfigurer fjernadgang.
  Opkoblet forbindelse; fjernadgangspolitik; netværksadresseoversættelse (NAT); VPN-protokoller, som f.eks. SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) og IKEv2; tjenesterne Routing og Remote Access (RRAS); pakkefiltre; forbindelsesstyring; genoprettelse af VPN-forbindelse; RAS-godkendelse ved hjælp af MS-CHAP, MS-CHAP v2 og EAP
 • Konfigurer NAP (Network Access Protection).
  Netværkslagsbeskyttelse; DHCP-håndhævelse; VPN-håndhævelse; RDS-håndhævelse; konfigurer NAP-tilstandspolitikker; Ipsec-håndhævelse; 802.1x-håndhævelse; fleksibel værtsisolation; validering af systemtilstand (SHV) med flere konfigurationer
 • Konfigurer DirectAccess.
  IPv6; IPsec; serverkrav; klientkrav; afskærmet netværk; tabel med navnefortolkningspolitik
 • Konfigurer NPS (Network Policy Server).
  IEEE 802.11 trådløst; IEEE 802.3 traditionelt; gruppepolitik for trådløst; RADIUS-logføring; politikker for anmodning om oprettelse af forbindelse; RADIUS-proxy; NPS-skabeloner

Konfiguration af fil- og udkriftstjenester

 • Konfigurer en filserver.
  Filsharepublicering; offlinefiler; tilladelser for share; NTFS-tilladelser; EFS (Encrypting File System); BitLocker; adgangsbaseret nummerering (ABE); Branch Vache; konsol til administration af share og lagring
 • Konfigurer distribueret filsystem (DFS).
  DFS-navneområde; DFS-konfiguration og -anvendelse; oprettelse og konfiguration af destinationer; DFS-replikering; skrivebeskyttet replikeret mappe; understøttelse af failover-klynger; tilstandsrapportering
 • Konfigurer sikkerhedskopiering og gendannelse.
  Sikkerhedskopieringstyper; sikkerhedskopieringsplaner; fjernadministration; gendannelse af data; øjeblikskopitjenester; Volume Snapshot-tjenester (VSS); genoprettelse fra bunden; sikkerhedskopiering til fjernfilshare
 • Administrer filserverressourcer.
  FSRM; kvote pr. enhed eller kvote pr. bruger; kvoteposter; kvoteskabeloner; filklassifikation; lagerstyring til SAN'er; filstyringsopgaver; filscreening
 • Konfigurer og overvåg udskriftstjenester.
  Printershare; publicer printere til Active Directory; printertilladelser; installer printerforbindelser; installer printerdrivere; eksporter og importer udskriftskøer og printerindstillinger; føj tællere til Ydelsesmåler for at overvåge udskriftsservere; udskriftsgruppering; udskriftsprioritet; printerdriverisolering; placeringsafhængig udskrivning; delegering af udskriftsstyring

Overvågning og administration af netværksinfrastruktur

 • Konfigurer serverindstillinger for Windows Server Update Services (WSUS).
  Valg af opdateringstype; klientindstillinger; gruppepolitikobjekt (GPO); klientmålretning; softwareopdateringer; test og godkendelse; frakoblede netværk
 • Konfigurer overvågning af ydeevnen.
  Dataindsamlersæt; overvågning af ydeevnen; stabilitetsovervågning; overvågning af systemstabilitetsindeks; sidefiler; analyser ydeevnedata
 • Konfigurer hændelseslogfiler.
  Brugerdefinerede visninger; logfiler over programmer og tjenester; abonnementer; tilknytning af opgaver til hændelsesfund og -filter
 • Indsaml netværksdata.
  SNMP (Simple Network Management Protocol); netværksovervågning; overvågning af regler for forbindelsessikkerhed

Windows Server 2008-programinfrastruktur, konfiguration

Installation af servere

 • Installer billeder ved hjælp af Windows Installationstjenester.
  IFM (Install From Media); konfigurer Windows Installationstjenester; tag Windows Installationstjenester-billeder; installer Windows Installationstjenester-billeder; dynamisk driverklargøring; PXE-udbyder; multicast-udsendelse; VHD-installation
 • Konfigurer Microsoft Windows-aktivering.
  Installer en KMS-server; opret en DNS SRV-post; repliker volumenlicensdata; multiaktiveringsnøgle (MAK); administration af aktivering
 • Konfigurer Windows Server Hyper-V og virtuelle maskiner.
  Virtuelle netværk; virtualiseringshardwarekrav; virtuelle harddiske; overflytningstyper; Integration Services; dynamisk hukommelsesallokering; dynamisk lagring på virtuel maskine; import/eksport; øjebliksbillede
 • Konfigurer høj tilgængelighed.
  Failover-klynger; netværksaflastning; understøttelse af geo-klynger; overflytning af klyngetjeneste; CSV (Cluster Shared Volumes)
 • Konfigurer lagring.
  RAID-typer; VDS (Virtual Disk Specification); iSCSI-initiator; SAN'er (Storage Area Networks); tilslutningspunkter; Multi-path I/O (MPIO); VHD-tilslutning; start fra VHD; NPIV (N-Port Identification Virtualization)

Konfiguration af Fjernskrivebord-tjenester

 • Konfigurer RemoteApp og Webforbindelse til Fjernskrivebord.
  Oprettelse af adgang til fjernressourcer; pr. bruger-filtrering; formularbaseret godkendelse; Single Sign-On
 • Konfigurer gateway til Fjernskrivebord (RD-gateway).
  Certifikatkonfiguration; RD RAP (Remote Desktop resource authorization policy); R CAP (Remote Desktop connection authorization policy); gruppepolitik for Fjernskrivebord
 • Konfigurer forbindelsesmægler for Fjernskrivebord.
  Omdirigeringstilstande; DNS-registrering; indstil ved hjælp af gruppepolitik
 • Konfigurer og overvåg Fjernskrivebord-ressourcer.
  Alloker ressourcer ved hjælp af Windows Server Resource Manager; konfigurer programlogføring; fair share CPU-planlægning; visning af processer
 • Konfigurer licensering af Fjernskrivebord.
  Installer licenseringsserver; forbindelse mellem værter for Fjernskrivebord-session (RD-sessionsværter) og licensering af Fjernskrivebord (RD-licensering); genoprettelse af Fjernskrivebord-licenseringsserver; administration af klientadgangslicenser til Fjernskrivebord-tjenester (RDS CAL'er); tilbagekaldelse af licenser
 • Konfigurer vært for Fjernskrivebord-session.
  Sessionsindstillinger; sessionstilladelser; vis dataprioritering; profiler og hjemmemapper; IP-virtualisering; RemoteFX

Konfiguration af infrastruktur for webtjenester

 • Konfigurer webprogrammer.
  Biblioteksafhængigt; publicering; URL-specificeret konfiguration; Microsoft .NET-komponenter, f.eks. .NET og aspx; konfigurer programgrupperinger; administrer tjenestekonti; serverkerne
 • Administrer websteder.
  Overflyt websteder og webprogrammer; publicer IIS-websteder; konfigurer virtuelle biblioteker; xcopy-installation
 • Konfigurer en FTP-server (File Transfer Protocol).
  Konfigurer for ekstranetbrugere; konfigurer tilladelser; konfigurer FTPS (File Transfer Protocol Secure); WebDAV-integration; brugerisolation
 • Komfigurer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
  Oprettelse af intelligente værtsservere; konfiguration af størrelsesbegrænsninger; oprettelse af sikkerhed og godkendelse for den leverende server; oprettelse af passende tjenestekonti; godkendelse; SMTP-relay
 • Administrer webserverrollen (IIS).
  Sikkerhedskopiering og gendannelse af webstedsindhold; sikkerhedskopiering af IIS-konfiguration; overvåg IIS; logføring og sporing af konfiguration; delegering af administrative rettigheder
 • Konfigurer SSL-sikkerhed.
  Konfigurer certifikater; anmodning om SSL-certifikat; fornyelse af SSL-certifikat; eksport og import af certifikater
 • Konfigurer webstedsgodkendelse og -tilladelser.
  Konfigurer webstedstilladelser og -godkendelse; konfigurer programtilladelser; klientcertifikattilknytninger; anmod om filtrering

Konfiguration af netværksprogramtjenester

 • Administrer rollen streamingmedietjenester.
  Installation; replikering efter behov; caching og proxy; multi-cast-streaming; annoncer; webbaseret administration; RTSP (Real-Time Streaming Protocol)
 • Sørg for at sikre streamingmedie.
  Kryptering; udveksling af forretningsregler; konfiguration af licenslevering; konfiguration af politikskabeloner; konfigurer Windows Media Rights Manager; få automatisk rettigheder til medier; Microsoft DRM-opgraderingstjeneste
 • Konfigurer SharePoint Foundation-indstillinger.
  Webstedstilladelser; sikkerhedskopiering; tjenestekonti; RMS (Rights Management Services); overflytning; målretning til målgruppe; kravbaseret godkendelse; SharePoint Timer-job; logføring af brug og rapportering
 • Konfigurer SharePoint Foundation-integration.
  Konfiguration af et dokumentbibliotek til at modtage e-mail; konfiguration af indgående vs. udgående e-mail; understøttelse af Office Web Apps og SharePoint-arbejdsområder

Windows Server 2008, serveradministrator

Planlægning af serverinstallation

 • Planlæg serverinstallationer og -opdateringer. Valg af Windows Server 2008-udgave, tilbageførsel af planlægning, krav til Bitlocker-implementering
 • Planlæg automatisk serverinstallation. Standardserverbillede, automatisering og planlægning af serverinstallationer
 • Planlæg serverroller for infrastrukturtjenester. Adressetildeling, navnefortolkning, netværksadgangskontrol, bibliotekstjenester, programtjenester, certifikattjenester
 • Planlæg programservere og -tjenester. Virtualiseringsserverplanlægning, tilgængelighed, fleksibilitet og hjælp til handicappede
 • Planlæg fil- og udskriftsserverroller. Adgangstilladelser, lagerkvoter, replikering, indeksering, fillagringspolitik, tilgængelighed, printerpublicering

Planlægning af serveradministration

 • Planlæg strategier for serveradministration. Fjernadministration, Fjernskrivebord, serveradministrationsteknologier, Serverstyring og ServerManagerCMD, delegeringspolitikker og -procedurer
 • Planlæg delegeret administration. Deleger autoritet, deleger Active Directory-objekter, programstyring
 • Planlæg og implementer gruppepolitikstrategi. GPO-styring, GPO-sikkerhedskopiering og -gendannelse, fejlfinding af gruppepolitik, planlægning af gruppepolitik

Overvågning og vedligeholdelse af servere

 • Implementer Patch Management-strategi. Vedligeholdelse på operativsystem-patch-niveau, Windows Server Update Services (WSUS), vedligeholdelse på program-patch-niveau
 • Overvåg servere med henblik på evaluering og optimering af ydeevne. Server- og tjenesteovervågning, optimering, hændelsesstyring, trending og grundlinjeanalyse
 • Overvåg og vedligehold sikkerhed og politikker. Fjernadgang, overvåg og vedligehold NPAS, netværksadgang, serversikkerhed, firewall-regler og -politikker, godkendelse og autorisation, datasikkerhed, overvågning

Planlægning af program- og dataklargøring

 • Klargør programmer. Præsentationsvirtualisering, terminalserverinfrastruktur, ressourceallokering, programvirtualiseringsalternativer, programinstallation, System Center Configuration Manager
 • Klargør data. Delte ressourcer, offlinedataadgang

Planlægning af forretningskontinuitet og høj tilgængelighed

 • Planlæg lagring. Lagerløsninger, lagerstyring
 • Planlæg høj tilgængelighed. Tjenesteredundans, tjenestetilgængelighed
 • Planlæg sikkerhedskopiering og gendannelse. Datagendannelsesstrategi, servergendannelsesstrategi, strategi for gendannelse af bibliotekstjeneste, gendannelse på objektniveau

Windows Server 2008, virksomhedsadministrator

Planlægning af netværks- og programtjenester

 • Planlæg navnefortolkning og IP-adressering. Intern og ekstern navngivningsstrategi, understøttelse af navngivningsfortolkning for ældre klienter, navngivningsfortolkning for bibliotekstjenester, IP-adresseringsskema, TCP/IP-version-sameksistens
 • Design for netværksadgang. Netværksadgangspolitikker, fjernadgangsstrategi, afskærmede netværk, server- og domæneisolation
 • Planlæg for programlevering. Programvirtualisering, præsentationsvirtualisering, lokalt installeret software, webbaserede programmer
 • Plan for Terminal Services. Terminal Services-licensering, Terminal Services-infrastruktur

Design af kerneidentitets- og adgangsstyringskomponenter

 • Design Active Directory-skove og -domæner. Skovstruktur, skov- og domænefunktionsniveauer, intraorganisationsautorisation og -godkendelse, skemaændringer
 • Design den fysiske topologi for Active Directory. Placering af servere, websteds- og replikeringstopologi, printerplaceringspolitikker
 • Design den administrative model for Active Directory. Delegering, gruppestrategi, overvågning af overholdelse, gruppeadministration, organisationsstruktur
 • Design gruppepolitikstrategien på virksomhedsniveau. Gruppepolitikhierarki og områdefiltrering, kontrolenhedsinstallation, godkendelse og autorisation

Design af supportidentitets- og adgangsstyringskomponenter

 • Planlæg domæne- og skovoverflytning, opgradering og omstrukturering. Godkendelse af hele skoven, bagudkompatibilitet, objektoverflytning, overflytningsplanlægning, implementeringsplanlægning, miljøplanlægning
 • Design installationen på afdelingskontoret. Godkendelsesstrategi, serversikkerhed
 • Design og implementer infrastruktur for offentlige nøgler. Certifikattjenester, PKI-handlinger og -vedligeholdelse, styring af certifikatlevetid
 • Planlæg kompatibilitet. Godkendelse og autorisation mellem organisationer, kompatibilitet for programgodkendelse, kompatibilitet på hele platformen

Design med henblik på forretningskontinuitet og datatilgængelighed

 • Planlæg med henblik på forretningskontinuitet. Tjenestetilgængelighed, gendannelse af bibliotekstjeneste
 • Design med henblik på softwareopdateringer og styring af overholdelse. Patch management og Patch Management-overholdelse, Microsoft Update og Windows Update, sikkerhedsgrundlinjer, systemtilstandsmodeller
 • Design virtualiseringsstrategien for operativsystemet. Serverkonsolidering, programkompatibilitet, virtualiseringsstyring, placering af servere
 • Design for datastyring og dataadgang. Datasikkerhed, datatilgængelighed og -redundans, datasamarbejde

Windows 7, konfiguration

Installation, opgradering og overflytning til Windows 7

 • Udfør en ren installation.
  Formål: Identifikation af hardwarekrav; oprettelse som det eneste operativsystem; oprettelse som dual boot; installationsmetoder; start fra installationskilden, klargøring af installationskilden: USB, cd, netværksdeling, WDS
 • Opgrader til Windows 7 fra tidligere versioner af Windows.
  Formål: Opgradering fra Windows Vista; overflytning fra Windows XP; opgradering fra en udgave af Windows 7 til en anden udgave af Windows 7
 • Overflyt brugerprofiler.
  Formål: Overflytning fra en maskine til en anden; overflytning fra tidligere versioner af Windows; side om side vs. slet og indlæs

Installation af Windows 7

 • Tag et systembillede.
  Formål: Klargøring af systemet til optagelse; oprettelse af en WIM-fil; automatisk optagelse; manuel optagelse
 • Klargør et systembillede til installation.
  Formål: Indsættelse af et program i et systembillede; indsættelse af en driver i et systembillede; indsættelse af en opdatering i et systembillede; konfiguration af opgaver, der skal køres efter installation
 • Installer et systembillede.
  Formål: Automatisk installationsmetoder; manuel installation af et tilpasset billede
 • Konfigurer en VHD.
  Formål: Oprettelse, installation, start, tilslutning og opdatering af VHD'er; offlineopdateringer; offlineservicering

Konfiguration af hardware og programmer

 • Konfigurer enheder.
  Formål: Opdatering, deaktivering og afinstallation af drivere; signerede drivere; konflikter mellem drivere; konfiguration af driverindstillinger; løsning af problem med enhedsdriver
 • Konfigurer programkompatibilitet.
  Formål: Indstilling af kompatibilitetstilstand; implementering af shims; kompatibilitetsproblemer med Internet Explorer
 • Konfigurer programbegrænsninger.
  Formål: Indstilling af softwarebegrænsningspolitikker; indstilling af programkontrolpolitikker; indstilling ved hjælp af gruppepolitik eller lokal sikkerhedspolitik
 • Konfigurer Internet Explorer.
  Formål: Konfiguration af kompatibilitetsvisning; konfiguration af sikkerhedsindstillinger; konfiguration af udbydere; administration af tilføjelsesprogrammer; kontrol af InPrivate-tilstand; certifikater for sikre websteder

Konfiguration af netværksforbindelse

 • Konfigurer IPv4-netværksindstillinger.
  Formål: Oprettelse af forbindelse til et netværk; konfiguration af navnefortolkning; opsætning af en forbindelse til et netværk; netværksplaceringer; løsning af forbindelsesproblemer; APIPA
 • Konfigurer Ipv6-netværksindstillinger.
  Formål: Konfiguration af navnefortolkning; oprettelse af forbindelse til et netværk; netværksplaceringer; løsning af forbindelsesproblemer; LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution)
 • Konfigurer netværksindstillinger.
  Formål: Tilføjelse af en fysisk forbundet (kabelforbundet) eller trådløs enhed; oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk; konfiguration af sikkerhedsindstillinger på klienten; angivelse af foretrukne trådløse netværk; konfiguration af netværksadaptere; konfiguration af placeringsafhængig udskrivning
 • Konfigurer Windows Firewall.
  Formål: Konfiguration af regler for flere profiler; tilladelse eller afvisning af et program; netværksprofilspecifikke regler; konfiguration af meddelelser; konfiguration af godkendte undtagelser
 • Konfigurer fjernadministration.
  Formål: Fjernadministrationsmetoder; konfiguration af fjernadministrationsværktøjer; udførelse af PowerShell-kommandoer

Konfiguration af adgang til ressourcer

 • Konfigurer delte ressourcer.
  Formål: Mappevirtualisering; tilladelser for delte mapper; printere og køer; konfiguration af HomeGroup-indstillinger
 • Konfigurer adgang til filer og mapper.
  Formål: Kryptering af filer og mapper ved hjælp af EFS; konfiguration af NTFS-tilladelser; løsning af problemer med gældende tilladelser; kopiering af filer vs. flytning af filer
 • Konfigurer brugerkontokontrol (UAC).
  Formål: Konfiguration af lokal sikkerhedspolitik; konfiguration af admin vs. standard UAC-promptadfærd; konfiguration af Beskyttet skrivebord
 • Konfigurer godkendelse og autorisation.
  Formål: Løsning af godkendelsesproblemer; konfiguration af rettigheder; administration af legitimationsoplysninger; administration af certifikater; chipkort med PIV; forøgelse af brugerrettigheder; multifaktorgodkendelse
 • Konfigurer BranchCache.
  Formål: Distribueret cachetilstand vs. værtssystemtilstand; krav til netværksinfrastruktur; konfiguration af indstillinger; certifikatstyring

Konfiguration af mobile computere

 • Konfigurer BitLocker og BitLocker To Go.
  Formål: Konfiguration af politikker for BitLocker og BitLocker To Go; administration af TPM-PIN'er (Trusted Platform Module); konfiguration af startnøglelagring; understøttelse af datagendannelsesagent
 • Konfigurer DirectAccess.
  Formål: Konfiguration af klientsiden; konfiguration af godkendelse; krav til netværksinfrastruktur
 • Konfigurer mobilitetsindstillinger.
  Formål: Konfiguration af politikker for offlinefiler; transparent caching; oprettelse og overflytning af strømpolitik
 • Konfigurer fjernforbindelser.
  Formål: Etablering af VPN-forbindelser og -godkendelse; muliggørelse af genoprettelse af VPN-forbindelse; avanceret sikkerhedsovervågning; NAP-karantineafhjælpning; dial-up-forbindelser; Fjernskrivebord; publicerede apps

Overvågning og vedligeholdelse af systemer, der kører Windows 7

 • Konfigurer opdateringer til Windows 7.
  Formål: Konfiguration af opdateringsindstillinger; beslutning af kilde til opdatering; konfiguration af Windows Update-politikker; gennemsyn af opdateringshistorik; kontrol af, om der er nye opdateringer; tilbageførsel af opdateringer
 • Administrer diske.
  Formål: Administration af diskenheder; administration af filsystemdefragmentering; RAID; politikker for flytbare enheder
 • Overvåg systemer.
  Formål: Konfiguration af hændelseslogføring; filtrering af hændelseslogfiler; hændelsesabonnementer; dataindsamlersæt; oprettelse af rapport for systemdiagnosticering
 • Konfigurer ydeevneindstillinger.
  Formål: Konfiguration af sidefiler; konfiguration af harddiskcache; opdaterede drivere; konfiguration af netværksydeevne; konfiguration af strømplaner; konfiguration af processorplanlægning; konfiguration af skrivebordsmiljø; konfiguration af tjenester og programmer til at løse ydeevneproblemer; problemer med ydeevne for mobile computere; konfiguration af strøm

Konfiguration af sikkerheds- og gendannelsesindstillinger

 • Konfigurer sikkerhedskopiering.
  Formål: Oprettelse af en systemgendannelsesdisk; sikkerhedskopiering af filer, mapper eller hele systemet; planlægning af sikkerhedskopieringer
 • Konfigurer systemgendannelsesindstillinger.
  Formål: Konfiguration af systemgendannelsespunkter; gendannelse af systemindstillinger; seneste kendte gode konfiguration; komplet gendannelse; drivertilbageførsel
 • Konfigurer filgendannelsesindstillinger.
  Formål: Konfiguration af filgendannelsespunkter; gendannelse af tidligere versioner af filer og mapper; gendannelse af beskadigede eller slettede filer ved hjælp af øjeblikskopier; gendannelse af brugerprofiler

Certificering

Certificeringsgaranti

Vi er sikre på, at du vil bestå din certificering første gang. Men hvis du mod forventning ikke skulle gøre det, kan du indenfor et år komme tilbage, deltage på hele kurset, og kun betale for eventuelle overnatninger og dine eksamener. Alt andet er gratis.

I løbet af kurset forbereder vi dig for, og tester dig i, de følgende 6 eksamener:

 • Eksamen 70-680 TS: Windows 7, Configuring
 • Eksamen 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
 • Eksamen 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure
 • Eksamen 70-643 TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure
 • Eksamen 70-646 PRO: Windows Server 2008 Server Administrator
 • Eksamen 70-647 PRO: Windows Server 2008 Enterprise Administrator

Hvad er inkluderet?

Firebrand Training tilbyder kvalificerede uddannelses- og certificeringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og udviklet med fokus på de specifikke behov som vores deltagere har. Vi sørger for, at alle detaljer er på plads, så du kun skal fokusere på dine indlærings- og certificeringsmål.

Vores kursus- og certificeringsprogram inkluderer alt med;

 • Praktisk orienteret undervisning som anvender vores Præsentation|Øvelse|Diskussion metodik.
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer – vi tilpasser traditionelle kursusmaterialer til de specifikke krav for accelereret indlæring.
 • Et helt igennem instruktørstyret program med 24 timers adgang til både undervisningslokale, labudstyr og instruktøren.
 • Eksamens vouchers og testning på kursuscenteret.
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Vores certificeringsgaranti som indebærer, at vi giver en uvilkårlig garanti for at du opnår din certificering. Du har ret til at komme tilbage til kurset så mange gange du ønsker, indenfor de første 12 måneder, indtil du har fået din certificering. Det eneste du skal betale er eventuelle nye test- og logiomkostninger.
 • Transport til og fra nærmeste lufthavn/togstation både før og efter kurset.

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Forkundskaber

Deltagere som med succes gennemfører vores Microsoft MCITP Enterprise og Server Administrator kursus har følgende forkundskaber:

 • Håndtering af dag-til-dag ledelse af server operativsystem, filstruktur, og directory services
 • Håndtering software distribution og opdateringer
 • Overvågning af servere
 • Yde tier-2 fejlfinding support
 • Støtte til ingeniør-og change management-projekter
 • Oprettelse og konfiguration af servere
 • Gennemførsel af revisions politik
 • Udførsel af planlagte sårbarhedsvurderings scanninger
 • Overvågning af logs for firewalls og intrusion-detection systemer
 • Design af Windows server infrastruktur
 • Evaluering og anbefaling af nye teknologiske løsninger
 • Fungere som et eskalerings punkt for infrastruktur spørgsmål
 • Udvikling af klient og server bedste praksis for andre hold, såsom teknik, udvikling og drift
 • Holde policies opdaterede for at sikre gyldighed, identitet og adgang
 • Vejledning i at gennemføre sikkerheds-politikker, som påvirker infrastrukturen på flere niveauer
 • Deltagelse i sikkerhedsvurderinger af ansøgninger, og sikre, at ansøgningerne overholder standarden for sikkerhed og retningslinjer og praksis

  Ideelt set bør du have en CompTIA A + / Network + certificering eller tilsvarende erfaring.

  Er du klar til dit Firebrand Kursus?

  Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

  Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

  Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 89 88 66 05 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Kundereferencer

Her er Firebrand Training review afsnit. Siden 2001 har vi trænet præcist 134.561 studerende og professionelle og bedt dem alle om at gennemgå vores Accelerated Learning. Lige nu har 96,06% sagt, at Firebrand har overgået deres forventninger.

Læs anmeldelser fra de seneste accelererede kurser nedenfor, eller besøg Firebrand Stories for skriftlige og videointerviews med vores alumner.


"Training was intense and difficult. But the instructor knew how to keep everyone at the same pace and made sure we all learnt in a way which was best for us"
Jordan Weekes, Kwintet UK Ltd. (10/3/2013 (Søndag) til 22/3/2013 (Fredag))

"Study, Study, Study, never a truer statement. If you come to the course with some knowledge and are prepared to devote all your waking moments to it then you will see the benefits"
M.J, Myself. (4/11/2012 (Søndag) til 16/11/2012 (Fredag))

"Tough but focused. Great instructor. All staff have time for you. A great way to learn if you have the stamina."
Thomas Dunbar, Westfield Academy. (23/9/2012 (Søndag) til 5/10/2012 (Fredag))

"Very good course, Instructor was very good with lots of knowledge. I would definitely come back and recommend to any IT people."
Darren Parker, Primarysite Ltd. (23/9/2012 (Søndag) til 5/10/2012 (Fredag))

"The quality of the teaching is brilliant, keeping it fun and informative all the way through. Hang on to your hats though, it can be a bit of a wild ride - not for the faint hearted."
A.A. (12/8/2012 (Søndag) til 24/8/2012 (Fredag))

Kursusdatoer

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Sted

Tilmelding

27/5/2024 (Mandag)

8/6/2024 (Lørdag)

Afsluttet - Giv feedback

-

 

30/9/2024 (Mandag)

12/10/2024 (Lørdag)

Venteliste

Landsdækkende

 

11/11/2024 (Mandag)

23/11/2024 (Lørdag)

Begrænsede pladser

Landsdækkende

 

 

3/2/2025 (Mandag)

15/2/2025 (Lørdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

17/3/2025 (Mandag)

29/3/2025 (Lørdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

Seneste anmeldelser fra vores studerende