Microsoft 365 - Dynamics CRM 2011

Varighed

Varighed:

Kun 8 dage

Metode

Metode:

Klasseværelse / Online / Hybrid

Næste dato

Næste dato:

24/6/2024 (Mandag)

Introduktion

Brug dine Microsoft Vouchers

Dit kursus kan være langt billigere hvis din organisation har SA Vouchers. Uddannelseskuponerne kan anvendes efter eget valg til et stort udvalg af officielle Microsoft kurser hos Firebrand. Tal med en Firebrand uddannelsesrådgiver, hvis du vil vide mere.

Med Microsoft Dynamics CRM 2011-certificeringen kan brugere få størst muligt udbytte af den nyeste version af Dynamics CRM-virksomhedsløsningen.

Med en Microsoft Dynamics CRM-certificering, kan du nemt skille dig ud som en ekspert i CRM. Efter at have deltaget på et kursus hos Firebrand Training, har du mere end blot din certificering. Du får både det faglige og strategiske grundlag samt den hands-on erfaring, som du skla have for at kunne implementere og administrere det nyeste Dynamics CRM-system.

Dette kursus omfatter hovedområderne inden for implementering af Dynamics CRM, enten som Microsoft Partner eller som slutbruger. Kurset omfatter det tre eksamener, som partnere skal bestå for at kunne opnå Dynamics CRM kompetencen. Det giver dig overblik over funktionerne i CRM 2011, herunder: Dashboards, den nye Outlook-grænseflade, forbundne oplevelser, rollebaseret adgang, samarbejde og Cloud kode.

Formålet med vores 8 dages accelererede Microsoft Dynamics CRM 2011 certificeringskursus er at give IT-folk viden og de nødvendige færdigheder til at installere, konfigurere og administrere Microsoft Dynamics CRM 2011. Dette er et accelereret kursus baseret på de daglige arbejdsopgaver i virksomheden.

Du vil lære

Vores accelererede Dynamics CRM 2011 kursus er den mest effektive måde at blive uddannet og certificeret på.

Vi har designet vores kursusmateriale så det forbereder dig til dine eksamener, som du tager i løbet af kurset.

Du vil lære det følgende:

Microsoft Dynamics CRM 2011 Installation and Deployment

Planlægning af installationen

 • Identificér de understøttende komponenter i en Microsoft Dynamics CRM 2011-implementering.
  Active Directory, ADFS 2.0, understøttede e-mail-systemer til Email Router, Outlook-klient, Reporting Extensions, sprogpakker, kompatibilitet med SQL Server 2008 og nyere, kompatibilitet med Microsoft Office SharePoint Server 2007 og nyere, kompatibilitet med Windows Server 2008 og nyere
 • Planlæg implementeringen.
  Planlæg implementering med flere servere, Microsoft Dynamics CRM 2011-licensmodel og -licenstyper, planlægning af Active Directory-rettigheder, planlægning af flere organisationer, skift mellem udgaver
 • Identificér infrastrukturkrav, hardwarekrav og softwarekrav.
  Krav til hver af Microsoft Dynamics CRM-komponenterne, krav til understøttende teknologier, planlægning af antallet og placeringen af serverroller og grupper
 • Planlæg installationsbrugerrettigheder.
  Brugerrettigheder, oprettelse af sikkerhedsgrupper

Installation af Microsoft Dynamics CRM 2011 Server

 • Installér tjenester og komponenter.
  Identifikation af specifikke konti til Microsoft Dynamics CRM-tjenester
 • Installér Microsoft Dynamics CRM 2011-server.
  Installation af eksempeldata, udvikling af en tjekliste til en præinstallation, kommandolinjeinstallation, løs problemer med forhold, der forhindrer korrekt installation, registrering af installationen, registrering til Windows Updates, installation af en enkelt server, implementering af flere servere
 • Implementér et Microsoft Dynamics CRM-websted.
  Brug Host Headers, hvornår skal HTTPS bruges

Installation og implementering af Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router

 • Installér Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router.
  Understøttede e-mail-systemer, understøttede Windows-operativsystemer
 • Konfigurér Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router.
  Opret indgående og udgående e-mail-profiler, kørsel af Rule Deployment Wizard mod Exchange Server, sporing af tokens og smart matching-muligheder, brug af videresendelses-mailboks og overvågning af individuel mailboks, konfiguration af implementeringen og specifikation af standardprofiler, konfiguration af brugere med relevante meddelelsesindstillinger

Installation og implementering af Microsoft Dynamics CRM 2011 Client for Outlook

 • Identificér understøttede Outlook-versioner og understøttede browsere.
  32-bit- og 64-bit-Outlook-klienter og internetbrowsere
 • Installér Microsoft Dynamics CRM 2011 Client for Outlook.
  Kommandolinjeinstallation, implementeringsmuligheder, installation fra Microsoft Dynamics CRM-webapplikationen, identifikation af opgraderingsmuligheder, registrering til Windows Updates
 • Konfigurér Microsoft Dynamics CRM 2011 Client for Outlook.
  Arbejde online og offline, konfiguration af lokale datagrupper, konfiguration af flere organisationer

Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Installér reporting extensions.
  Identificér hvornår reporting extensions er nødvendige, brug af forskellige konti til applikationspuljer i IIS, hvornår skal Microsoft Dynamics CRM-fetch-extension-plug-in’en
 • Konfigurér Microsoft Dynamics CRM 2011 til internetrettet implementering.
  Identifikation af IFD- og webstedskrav, implementering af kravbaseret godkendelse vha. Secure Token-tjenester, brug af AD FS 2.0 som Secure Token-tjenesten
 • Planlæg og konfigurér muligheder med høj tilgængelighed.
  Clustering af SQL Server, flere Microsoft Dynamics CRM-servere, balancering af netværksbelastning

Opgradering til og geninstallation af Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Planlæg en opgradering.
  Identifikation af understøttede og ikke-understøttede komponenter, SQL Server-overvejelser, planlægning af ændringer i server-URL, opgradering af versioner ældre end Microsoft Dynamics CRM 4.0, valg af den mest relevante opgraderingsmetode (på sted- eller overflytningsopgradering)
 • Flyt en Microsoft Dynamics CRM-organisation til nye computere vha. Deployment Manager.
  Identifikation af genimplementeringsprocessen, Active Directory-overvejelser, oprettelse og import af organisationer, MUI-pakker, ændring af en organisations detaljer, sletning af en organisation
 • Opgradér flere servere.
  Opgradering af en Microsoft Dynamics CRM 4.0-implementering, opgradering af andre komponenter, som f.eks. Email Router

Microsoft Dynamics CRM 2011 Applications

Administration af Microsoft Dynamics CRM Marketing Automation-programmer

 • Identificér typer af kerneposter.
  Posttyper knyttet til marketinglister, kerneposthierarki, relationer mellem posttyper
 • Opret og arbejd med marketinglister.
  Oprettelse af statiske marketinglister, oprettelse af dynamiske marketinglister, opdatering af marketinglister, tilføjelse af marketinglister til en kampagne
 • Opret og arbejd med marketingkampagner.
  Oprettelse af marketingkampagner, oprettelse af en hurtig kampagne til en marketingliste, opret telefonopkald med en hurtig kampagne, send e-mails med en hurtig kampagne, identificér begrænsninger ved en hurtig kampagne
 • Administrér marketingkampagner.
  Vedligehold kampagneinformationer, opret og vedligehold planlægningsaktiviteter, opret og distribuér kampagneaktiviteter, knyt målprodukter, salgslitteratur og prislister til en kampagne
 • Rapportér og analysér marketingdata.
  Analysér marketinginformationer med avanceret søgning, analysér marketinginformationer med personlige visninger, kør en kampagneydelsesrapport og en sammenligningsrapport, opret et personligt marketingdiagram og et personligt marketing-dashboard
 • Administrér kampagnesvar.
  Opret et manuelt kampagnesvar, opret et kampagnesvar på basis af aktiviteter, konvertér kampagnesvar Administration af Microsoft Dynamics CRM-salgsprogrammer
 • Administrér kunde- og aktivitetsposter.
  Identificér kerneposttyper, opret og vedligehold kundeposter, aktivitetsposter og emneposter, konvertér aktivitetsposter til kundeemner, konvertér emneposter til kunder, kontakter og muligheder, opret og vedligehold salgslitteratur, opret og vedligehold konkurrenter
 • Administrér poster med muligheder.
  Opret poster med nye muligheder, afslut en mulighed, arbejd med visninger med muligheder, arbejd med lister med muligheder, knyt til andre poster, knyt poster med muligheder til enkeltpersoner eller team
 • Konfigurér produktkataloget.
  Opret unikke grupper, opret og vedligehold produkter, opret og vedligehold prislister, opret og vedligehold rabatlister, administrér negative priser og mængder for produkter
 • Behandl salgsordrer.
  Tilføj produkter med muligheder, tilføj write-in-produkter til muligheder, vælg alternative prislister, opret et tilbud på basis af en mulighed, aktivér og revidér tilbud, arbejd med ordrer, arbejd med fakturaer, konvertér et tilbud til en ordre til en faktura
 • Administrér metrikker, mål, diagrammer og dashboards.
  Konfigurér salgsmetrikker, konfigurér regnskabsperioder, opret og tildel målposter, opret og genberegn over- og underordnede målposter, arbejd med systemdiagrammer på basis af en liste med muligheder, opret og arbejd med nye dashboards på arbejdspladsen
 • Administrér personlige visninger og rapporter.
  Brug avanceret søgning til at analysere salgsinformationer, gem og arbejd med avancerede søgevisninger, opbyg en rapport, kør indbyggede rapporter, eksportér salgsinformationer til Excel, implementér filtreringsmuligheder
 • Arbejd med Outlook-klienten.
  Spor indgående og udgående e-mails, spor aftaler, konvertér e-mails til kundeemner eller muligheder, brug skabelon til at sende e-mails, hæft litteratur til e-mails, opret brugerdefinerede visninger i Outlook, opret en grupperet visning af poster med muligheder, opret en visning med muligheder med betinget formatering

Administration af Microsoft Dynamics CRM Service Management-programmer

 • Administrér service-cases.
  Arbejd med case-lister og -visninger, søgning efter case-poster, arbejd med systemdiagrammer til cases, oprettelse af en ny case-post, oprettelse af relaterede poster, tilknytning af case-poster, forbindelse af en case med en anden post, bevar emnetræet, føj noter til en case-post, løs en case-post, opret tilbagevendende aftaler
 • Administrér vidensdatabasen.
  Søg artikler fra arbejdspladsen, knyt en artikel til en case, brug eksisterende skabeloner til at oprette vidensbasebaserede artikler, opret og vedligehold artikelskabeloner
 • Administrér køer og team.
  Opret og vedligehold køer, føj cases og aktiviteter til køer, arbejd med dirigering, administrér køelementposter, arbejd med køelementdetaljer, opret og administrér teamejerskab til poster
 • Administrér kontrakter.
  Opret og vedligehold kontraktskabeloner, opret en ny kontrakt, føj kontraktlinjer til en kontrakt, knyt kontraktlinjer til produkter, detaljer for kontraktlinjetildeling, kontraktlinjeprissætning, løs cases med kontrakter, kopiér kontrakter, sæt en kontrakt på hold, forny en kontrakt, indstil en kontrakts kalender
 • Administrér analyser og rapportering.
  Arbejd med oversigtstabeller for cases, arbejd med kundeserviceteams dashboards, oprettelse af et personligt dashboard, identificering af servicemetrikker og -mål, opret et månedligt mål for case-poster, føj et statusdiagram til et service-dashboard

Administration af Microsoft Dynamics CRM Service Scheduling-programmer

 • Identifikation af serviceplankoncepter og grundlæggende posttyper.
  Serviceplanscenarier, valgregler for services og ressourcer, brugere og faciliteter/udstyr
 • Indstil serviceplanlægning.
  Indstil arbejdstider for brugere og for en ny post, opret en ny facilitets/udstyrspost, opret en ny servicepost, tilføj en valgregel for påkrævede brugere og for påkrævede ressourcer, konfigurér kunde- og kontaktservicepræferencer, opret et site, knyt ressourcer til et site, opret ressourcegrupper, opret en service med en same-site-valgregel
 • Planlæg serviceaktiviteter.
  Opret en ny serviceaktivitet, vælg ressourcer ved brug af planlægningsmaskinen, vælg specifikke ressourcer, planlæg en serviceaktivitet med samme site-regler, genplanlæg serviceaktiviteter, skift status for serviceaktiviteter, vis og løs planlægningskonflikter
 • Rapportér og analysér serviceaktiviteter.
  Arbejd med servicekalenderen, arbejd med volumenrapport for serviceaktiviteter, oprettelse af personlige visninger for serviceaktiviteter, oprettelse af tilpassede rapporter for aktiviteter, send en direkte e-mail fra en serviceaktivitet, konvertér en serviceaktivitet til en mulighed, konvertér en serviceaktivitet til en case

Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration

Konfiguration af en Microsoft Dynamics CRM-organisationsstruktur

 • Administrér forretningsenheder.
  Oprettelse og administration af forretningsenheder, deaktivering og sletning af forretningsenheder, overførsel af poster
 • Identificér og anvend Microsoft Dynamics CRM-arkitekturkoncepter.
  Sådan tilpasses Microsoft Dynamics CRM, hvor konfigureres Microsoft Dynamics CRM
 • Konfigurér systemindstillinger.
  Anvend systemindstillinger på Microsoft Dynamics CRM-miljø
 • Administrér løsninger og egenskaber.
  Oprettelse af en ny løsning, identifikation af komponenterne til løsningen, anvendelse af administrerede og ikke-administrerede løsninger, konfiguration af egenskaberne for administrerede løsningskomponenter

Administration af brugere, team og sikkerhed

 • Anvend enhedsbaserede og opgavebaserede rettigheder.
  Differentiering mellem de to rettighedstyper
 • Anvend de fem typer af adgangsniveauer i sikkerhedsrollerne.
  Differentiering mellem de fem typer af adgangsniveauer
 • Opret og konfigurér nye sikkerhedsroller.
  Kopiering af rettigheder og adgangsniveauer fra eksisterende sikkerhedsroller, anvendelse af sikkerhedsroller på specifikke forretningsenheder, tildeling af sikkerhedsroller til team
 • Administrér tilpasning af tilladelser.
  Identifikation af nødvendige sikkerhedsrettigheder for tilpasning af Microsoft Dynamics CRM
 • Administrér feltsikkerhedsprofiler.
  Oprettelse af sikkerhedsprofiler, administration af felttilladelser
 • Opret og vedligehold brugerkonti i Microsoft Dynamics CRM.
  Tilføjelse af enkelte brugere, tilføjelse af flere brugere, identifikation af egenskaber for hver brugerlicensmulighed, tilføjelse af brugere til roller
 • Opret og vedligehold team med brugere.
  Oprettelse af team, tilføjelse af brugere til team

Tilpasning af attributter og enheder

 • Administrér sæt med indstillinger.
  Oprettelse af sæt med indstillinger, konfiguration af sæt med indstillinger, sletning af sæt med indstillinger
 • Opret og administrér tilpassede attributter.
  Valg af attributtype, inkl. typer og afhængigheder, redigering af kundeattributter, sletning af kundeattributter, indstilling attributsikkerhed
 • Opret, konfigurér og slet kundeenheder.
  Oprettelse af engangsindstillinger, identifikation af enheder, der ikke kan deaktiveres, ændring af en brugerdefineret enhed, lagring af en brugerdefineret enhed, konfiguration af sikkerhedsindstillinger til kontrol med adgang til brugerdefinerede enheder
 • Konfiguration af egenskaberne for attributter og enheder i en administreret løsning.
  Ændring af visningsnavnet, oprettelse af nye formularer, oprettelse af nye diagrammer, oprettelse af nye visninger
 • Administrér forskellige typer af tilpasninger.
  Differentiering mellem tilpasningstyper, tilpasninger af udgivelse, genbrug af tilpasninger

Tilpasning af relationer og tilknytninger

 • Differentiering mellem understøttede og ikke-understøttede enhedsrelationer.
  Identifikation af relationer der kan kæde system- og kundeenheder
 • Konfigurér adfærd for 1:N- og N:N-forhold.
  Oprettelse af et manuelt N:N-forhold, oprettelse af et ægte N:N-forhold, implementering af overlappende regler
 • Opret og anvend tilknytninger.
  Tilføjelse af en tilknytning til en relation, brug forbindelser til at implementere relationer, administrér tilslutninger og relationer

Konfiguration af revision

 • Konfigurér revision.
  Identifikation af handlinger der revideres, aktivering af revision, indstilling af revision på feltniveau, valg af enheder der skal revideres, implementering af partitioner
 • Revidér data og tilladelser.
  Tildeling af tilladelse til at konfigurere revision
 • Administrér revisionsloggen.
  Eksaminér loggen, test af en tilpasset formular

Administration af formularer, visninger og diagrammer

 • Tilpas formularer.
  Redigering af faner, redigering af sektioner, redigering af felter, redigering af navigationsområdet, redigering af sidehoved og -fod, tilføjelse af et undernet, tilføjelse af en webressource
 • Opret en ny formular.
  Oprettelse af en hovedformular, oprettelse af en mobilformular, oprettelse af en eksempelformular, tilknytning af roller til formularer, bestillingsformularer, over/underordnede formularer
 • Opret en tilpasset visning.
  Organisering af data i en visning, tilføjelse og vedligeholdelse af felter i en visning, valg af en standardvisning
 • Opret og administrér diagrammer.
  Tilføjelse af diagrammer til enheder, valg af diagramtype, anvendelse af avancerede muligheder, diagrammuligheder, import og eksport af diagrammer

Implementering af en Microsoft Dynamics CRM-løsning

 • Implementér, importér og eksportér løsninger.
  Administrerede løsninger, ikke-administrerede løsninger, import af fejl, import af logger, import og eksport af relevante systemindstillinger
 • Opdatér en administreret løsning.
  Konfiguration og implementering af administrerede egenskaber i løsninger

Certificering

Certificeringsgaranti

Vi er sikre på, at du vil bestå din certificering første gang. Men hvis du mod forventning ikke skulle gøre det, kan du indenfor et år komme tilbage, deltage på hele kurset, og kun betale for eventuelle overnatninger og dine eksamener. Alt andet er gratis.

I løbet af kurset forbereder vi dig for, og tester dig i, de følgende eksamener:

 • Eksamen MB2-866: Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration
 • Eksamen MB2-867: Microsoft Dynamics CRM 2011 Installation and Deployment
 • Eksamen MB2-868: Microsoft Dynamics CRM 2011 Applications

Eksamen MB2-866: Microsoft Dynamics CRM 2011 - Customization and Configuration

Denne certificeringseksamen måler din evne til at forstå og forklare, hvordan man tilpasser og konfigurerer Microsoft Dynamics CRM 2011, herunder konfiguration af en Microsoft Dynamics CRM-organisationsstruktur, administration af brugere, teams og sikkerhed, tilpasning af attributter og enheder, tilpasning af relationer og tilknytninger, konfiguration af revision, administration af formularer, visninger og diagrammer samt implementering af en Microsoft Dynamics CRM-løsning.

Eksamensemner:

 • Konfiguration af en Microsoft Dynamics CRM-organisationsstruktur
 • Administration af brugere, teams og sikkerhed
 • Tilpasning af attributter og enheder
 • Tilpasning af relationer og tilknytninger
 • Konfiguration af revision
 • Administration af formularer, visninger og diagrammer
 • Implementering af en Microsoft Dynamics CRM-løsning

Eksamen MB2-867: Microsoft Dynamics CRM 2011 - Installation and Deployment

Denne certificeringseksamen måler din evne til at forstå og forklare, hvordan man installerer og implementerer Microsoft Dynamics CRM 2011, herunder planlægning af installationen, installation af Microsoft Dynamics CRM 2011 Server, installation og implementering af Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router, installation og implementering af Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten til Microsoft Office Outlook, konfiguration af Microsoft Dynamics CRM 2011 samt opgradering til og geninstallation af Microsoft Dynamics CRM 2011.

Eksamensemner:

 • Planlægning af installationen
 • Installation af Microsoft Dynamics CRM 2011 Server
 • Installation og implementering af Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router
 • Installation og implementering af Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten til Outlook
 • Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Opgradering til og geninstallation af Microsoft Dynamics CRM 2011

Eksamen MB2-868: Microsoft Dynamics CRM 2011- Applications

Denne certificeringseksamen måler din evne til at forstå og forklare, hvordan man bruger, vedligeholder og supporterer Microsoft Dynamics 2011-programmer, herunder administration af Microsoft Dynamics CRM 2011-marketingautomatiseringsprogrammer, Microsoft Dynamics CRM 2011-salgsprogrammer, Microsoft Dynamics CRM 2011-servicestyringsprogrammer og Microsoft Dynamics CRM 2011-serviceplanlægningsprogrammer.

Eksamensemner:

 • Administration af Microsoft Dynamics CRM-marketingautomatiseringsprogrammer
 • Administration af Microsoft Dynamics CRM-salgsprogrammer
 • Administration af Microsoft Dynamics CRM-servicestyringsprogrammer
 • Administration af Microsoft Dynamics CRM-serviceplanlægningsprogrammer

Hvad er inkluderet?

Firebrand Training tilbyder kvalificerede uddannelses- og certificeringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og udviklet med fokus på de specifikke behov som vores deltagere har. Vi sørger for, at alle detaljer er på plads, så du kun skal fokusere på dine indlærings- og certificeringsmål.

Vores kursus- og certificeringsprogram inkluderer alt med;

 • Praktisk orienteret undervisning som anvender vores Præsentation|Øvelse|Diskussion metodik
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program med 24 timers adgang til både undervisningslokale, labudstyr og instruktøren
 • Eksamens vouchers og testning på kursuscenteret
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the
 • Vores certificeringsgaranti som indebærer, at vi giver en uvilkårlig garanti for at du opnår din certificering. Du har ret til at komme tilbage til kurset så mange gange du ønsker, indenfor de første 12 måneder, indtil du har fået din certificering. Det eneste du skal betale er eventuelle nye eksamens- og logiomkostninger
 • Transport til og fra nærmeste lufthavn/togstation både før og efter kurset

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Forkundskaber

Deltagere som med succes gennemfører vores Microsoft Dynamics CRM 2011 har følgende forkundskaber:

 • Godt kendskab til brugen af Microsoft Office og Internet Explorer
 • Erfaring med brugen af Microsoft Dynamics CRM
 • Erfaring med optimering af kunde- og salgsfokuserede processer ved brug af CRM systemer
 • Kendskab til Windows Server inklusiv IIS, Active Directory, DNS og SQL Server

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 89 88 66 05 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Kundereferencer

Her er Firebrand Training review afsnit. Siden 2001 har vi trænet præcist 134.561 studerende og professionelle og bedt dem alle om at gennemgå vores Accelerated Learning. Lige nu har 96,40% sagt, at Firebrand har overgået deres forventninger.

Læs anmeldelser fra de seneste accelererede kurser nedenfor, eller besøg Firebrand Stories for skriftlige og videointerviews med vores alumner.


"Good course. Good trainer. Good Food. Okay digs. That about sums it up. "
I.A. (4/8/2013 (Søndag) til 11/8/2013 (Søndag))

"Good course. Good trainer. Good Food. Okay digs. That about sums it up. "
I.A. (4/8/2013 (Søndag) til 11/8/2013 (Søndag))

"Long hours, in-depth, thoroughly worthwhile. "
Anonym (4/8/2013 (Søndag) til 11/8/2013 (Søndag))

"Long hours, in-depth, thoroughly worthwhile. "
Anonym (4/8/2013 (Søndag) til 11/8/2013 (Søndag))

"Very intense, not for everyone, but a fantastic introduction to the product. "
J.Y, Capgemini. (4/8/2013 (Søndag) til 11/8/2013 (Søndag))

Kursusdatoer

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Sted

Tilmelding

19/2/2024 (Mandag)

26/2/2024 (Mandag)

Afsluttet - Giv feedback

-

 

24/6/2024 (Mandag)

1/7/2024 (Mandag)

Venteliste

Landsdækkende

 

5/8/2024 (Mandag)

12/8/2024 (Mandag)

Begrænsede pladser

Landsdækkende

 

16/9/2024 (Mandag)

23/9/2024 (Mandag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

28/10/2024 (Mandag)

4/11/2024 (Mandag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

9/12/2024 (Mandag)

16/12/2024 (Mandag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

Seneste anmeldelser fra vores studerende