Microsoft 365 - Dynamics NAV 2013 Developer

Varighed

Varighed:

Kun 6 dage

Metode

Metode:

Klasseværelse / Online / Hybrid

Næste dato

Næste dato:

1/4/2024 (Mandag)

Introduktion

Lære at bruge Microsoft Dynamics NAV 2013 til: finans, produktion, salg, forsendelse, projektstyring og tjenester. Lære om ERP-softwarens mange nye funktioner.

Efter gennemgang af dette accelererede kursus – og når du har fået dit Dynamics NAV 2013-Developer certifikat – kan du:

 • Bruge C/AL (Client / Application Language)
 • Programmere i C/AL
 • Skrive C/AL-sætninger og -udtryk
 • Udføre fejlfinding i C/AL
 • Anvende brugerdefinerede kontrolelementer med C/AL
 • Udvide Microsoft Dynamics NAV ved hjælp af COM
 • Bruge udviklingsmiljøet og designe programmer
 • Udvikle til multibrugermiljøer
 • Bruge flersproget funktionalitet

Du vil lære

Course 80436A: C/Side Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2013

Module 1: Microsoft Dynamics NAV Development Environment

This module explains fundamental aspects of Microsoft Dynamics NAV Development Environment.

Lessons

 • Basic Objects in Microsoft Dynamics NAV 2013
 • Object Designer Fundamentals
 • Team Development Features
 • The Physical and Logical Database

Lab : Designing and Running an Object

 • Accessing the Object Designer
 • Creating an object

After completing this module, you'll be able to:

 • Present the basic object types in Microsoft Dynamics NAV 2013.
 • Describe fundamental aspects of Microsoft Dynamics NAV Development Environment. This includes the UI, application objects, and basic metadata concepts.
 • Explain the physical and logical database structure.
 • Explain the features for multi-developer environments.

Module 2: Tables

This module explains the concepts and the use of tables and table components.

Lessons

 • Tables Fundamentals
 • Primary and Secondary Keys
 • Table Relationships
 • Special Table Fields

Lab : Create a Table

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the concepts of tables and table components.
 • Examine the concept behind primary and secondary keys, and explain how to set them.
 • Create a simple table with primary and secondary keys, and add data to the table.
 • Review the concept of table relation.
 • Set table relations with a filter and condition.
 • Describe the special table fields.
 • Use special table fields to improve table features.

Module 3: Pages

This module explains the concepts of pages and page components.

Lessons

 • Page Fundamentals
 • Page Designer
 • Page Types and Characteristics

Lab : Create a Card and a List Page

 • Create a Card page for the Course table
 • Create a List page for the Course table

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the concepts of pages and page components.
 • Describe Page Designer and Action Designer.
 • Create a simple page and add basic controls to the page.
 • Provide an overview of different page types and their characteristics.
 • Discuss best practices in designing pages.
 • Create a Card page, add a container, FastTabs, and fields.
 • Create a List page and link it to the Card page.
 • Create a main page, a Part page, and link the two pages.

Module 4: Introduction to C/AL Programming

This module explains the concepts and use of C/AL code elements.

Lessons

 • C/AL Programming
 • Intrinsic Data Types
 • Identifiers, Variables and Syntax
 • Variable Scope

Lab : Investigate Data Types

 • Data Types
 • Display the Variables

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the concepts and basic use of C/AL code elements.
 • Describe the concepts of data types, simple data types and complex data types.
 • Explain the concepts of identifiers, variables, and syntax.
 • Explain the syntax of identifiers.
 • Explain the scope of variables.
 • Explain the initialisation of variables.
 • Create a simple codeunit to demonstrate how to define variables, assign data types, and investigate several default values that are initialised for several data types.

Module 5: Assignment Statements and Expressions

This module explains the concepts of assignments, statements, and assignment statements.

Lessons

 • Assignment Statements
 • The Syntax of Statements
 • Automatic Type Conversions
 • Use Assignment Statements and the Symbol Menu
 • Expressions, Evaluations, Terms, and Operators
 • The String Operator
 • Function Calls in Expressions
 • Numeric Expressions
 • Arithmetic Operators
 • Relational and Logical Expressions
 • Relational Expressions for Comparison
 • Relational Expressions for Set Inclusion
 • Logical Expressions

Lab : Use Logical and Relational Expressions in a Page

 • Create a New Page

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the concepts of assignment, statement, and assignment statement.
 • Describe the syntax of statements and introduce the statement separator.
 • Describe automatic type conversions for string, numeric, and other data types.
 • Use assignment statements and the Symbol Menu.
 • Explain the concepts of expressions, terms, and operators.
 • Describe the syntax of an expression.
 • Describe the string operator.
 • Use the string operator.
 • Describe the MAXSTRLEN and the COPYSTR functions.
 • Use the MAXSTRLEN and the COPYSTR functions in an expression.
 • Define numeric expressions, arithmetic operators, and operator precedence.
 • Describe the arithmetic operators, and provide examples.
 • Use the arithmetic operators and examine the operator precedence.
 • Define relational and logical operators and expressions.
 • Describe the use of relational expressions for comparison.
 • Describe the use of relational expressions for set inclusion.
 • Describe the use of logical expressions.
 • Use logical and relational expressions in a page.

Module 6: C/AL Statements

This module explains concepts of conditional statement and the Boolean expression.

Lessons
 • Conditional Statement and Boolean Expressions
 • The IF Statement
 • The EXIT Statement
 • The CASE Statement
 • Compound Statements and Comments
 • The Syntax of Compound Statements
 • Compound Statements by Using Nested IF Statements
 • The Syntax of Comments
 • Practice: Nested IF
 • Arrays
 • The Syntax of Arrays
 • The Power of Arrays
 • Strings as Arrays of Characters
 • Repetitive Statements
 • The WITH Statement

Lab : Use Conditional and Compound Statements

After completing this module, you'll be able to:

 • Define conditional statements and Boolean expressions.
 • Describe the IF statement, the IF-THEN, and IF-THEN-ELSE syntax.
 • Describe the EXIT statement and code indentation.
 • Describe the CASE statement and the syntax of the CASE statement.
 • Define compound statements and comments.
 • Describe the syntax of compound statements with BEGIN and END.
 • Understand the concepts of nested IF statements and the rule of correct indentation.
 • Describe the syntax of comments.
 • Use the IF, EXIT, CASE, and compound statements in a page.
 • Test knowledge about C/AL statements.
 • Define arrays and describe the components of arrays.
 • Describe the syntax of arrays.
 • Explain the power of arrays.
 • Describe how to use strings as arrays of characters.
 • Introduce repetitive statements that are available in C/AL.
 • Use arrays and repetitive statements in a page.
 • Describe the WITH statement, record variables, and the syntax of the WITH statement.

Module 7: C/AL Functions

This module explains C/AL functions.

Lessons

 • Functions and Parameters
 • Review Built-in Functions
 • Data Access Functions
 • Sorting and Filtering Functions
 • Data Manipulation Functions
 • Working with Fields
 • Using Interaction Functions
 • Other Common C/AL Functions
 • Create Custom Functions
 • Local Functions, Variables and the EXIT Statement

Lab : Create Custom Functions

 • Create Functions
 • Add Action to Page
 • Add Code to Functions

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the concepts of functions and parameters.
 • Explain the C/AL Symbol Menu.
 • Describe the use and syntax of data access, filtering, and manipulation functions.
 • Describe the use and syntax of user interaction functions.
 • Describe the use and syntax of string functions.
 • Describe the use and syntax of system functions.
 • Describe the use and syntax of date functions.
 • Describe the use and syntax of number functions.
 • Describe the use and syntax of array functions.
 • Describe the use and syntax of several other important functions.
 • Provide an overview of the benefits of creating custom functions.
 • Explain the concepts of local functions and local variables.
 • Create custom functions in a page and call the functions from Actions.

Module 8: Reports

This module explains the concept of reports and report components.

Lessons

 • Report Fundamentals
 • Report Design Process
 • Design the Data Model
 • Create a Data Model
 • Design the Layout
 • The Request Page Designer
 • Design the Request Options Page
 • Grouping and Totaling
 • Add Advanced Features

Lab : Create a Basic Report

 • Build the report

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the concepts of reports and report components.
 • Provide an overview of different report types and their characteristics.
 • Describe the difference between the logical and the visual design of reports and introduce Report Designer.
 • Describe the logical design of a report.
 • Create the data model for a new report by defining data items in the Report Dataset Designer.
 • Describe the visual design of a report and introduce Microsoft Visual Studio Report Designer.
 • Design the report layout.
 • Introduce Request Page Designer.
 • Design the Request Options page.
 • Explain the concepts of grouping and totaling in a report.
 • Create a grouping and totaling for a report.
 • Add advanced features to a report.

Module 9: XMLports

This module explains the fundamentals of XMLports and its components.

Lessons

 • XMLport Fundamentals
 • Design XMLports
 • Importing and Exporting Plain Text
 • Using XMLports in C/AL Code

Lab : Create an XMLport to Export XML Data

 • Create an XMLport for export to the XML document

Lab : Create an XMLport to Export Variable Text

 • Create an XMLport for Export to the Variable Text Document

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the fundamentals of an XMLport and its components.
 • Review how to design XMLports.
 • Explain the Request Page functionality.
 • Describe the process of using XMLports from C/AL code.
 • Create XMLports for export and import with XML format.
 • Create XMLports for export and import with fixed and a variable text format.

Module 10: Codeunits

This module explains the concepts of codeunits.

Lessons

 • Codeunit Fundamentals
 • Design Codeunits
 • Use Codeunits
 • SMTP

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the concepts of codeunits.
 • Provide an overview of designing codeunits.
 • Provide an overview by using codeunits.
 • Define variables and functions in a codeunit.
 • Use the SMTP Mail codeunit.

Module 11: Microsoft .NET Framework Interoperability

This module explains the .NET Interoperability features

Lessons

 • The DotNetDataType
 • Datatype Mapping and Assignment
 • .NET Framework Interoperability C/AL functions
 • Streaming

Lab : Use a Dictionary Object

 • Declare and Instantiate a Dictionary
 • Populate the dictionary

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the .NET Interoperability features.
 • Describe the concept of constructors.
 • Communicate between client-side and server-side objects.
 • Describe how to respond to events that are raised by .NET objects.
 • Examine mapping between C/AL and .NET data types.
 • Review the most important C/AL functions for managing .NET objects.
 • Use arrays, collections, and enumerations.
 • Explain how to stream data between C/AL and .NET objects

Module 12: Queries

This module introduces the query object type by explaining various use cases for queries: using queries in charts, in OData web services, and accessing them programmatically from C/AL.

Lessons

 • Query Design
 • Accessing Queries from C/AL
 • Advanced Query Concepts

Lab : Using a Query from a Chart

 • Creating a query
 • Creating a chart
 • Adding the chart to the Role Center

Lab : Using Queries in C/AL

 • Create a codeunit which uses a query

After completing this module, you'll be able to:

 • Present the Query Designer and its features.
 • Explain the principles of the query design process.
 • Show how to select, join, filter, aggregate, and order data.
 • Show how to access queries from C/AL code.
 • Explain how to export data from queries.

Course 80437A: C/Side Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2013

Module 1: Data and Process Model

This module explains the standard application functionality in Microsoft Dynamics NAV 2013 and it discusses the importance of following the same standards in all customisations. Table Types and Characteristics.

 • Standard Data Model
 • Standard Process Model

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the different table types and their characteristics.
 • Present the standard data model and introduce the data-related business logic.
 • Present the standard process model that governs the transactions in Microsoft Dynamics NAV 2013.

Module 2: Master Tables and Pages

This module explains what is involved in solution development to meet customer requirements.

 • Prerequisite Knowledge
 • Participants
 • Instructors and Rooms
 • Seminars

Customise Resource Tables and Pages

 • Customise Resource Table
 • Customise Resource Card
 • Customise Resource List

Creating Seminar Tables and Pages

 • Append the Table Name Option in the Comment Line table
 • Create the Seminar Tables
 • Create the Seminar Pages

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the master table and page standards.
 • Work with table event triggers.
 • Work with complex data types and their member functions.
 • Explain the multilanguage functionality.
 • Define the strategy for implementing Customers and Participants.
 • Create the tables to manage the seminar rooms.
 • Create instructor data management.
 • Create seminar data management.

Module 3: Documents

This module explains the purpose and benefits in using documents to enter transactions in Microsoft Dynamics NAV 2013.

 • Prerequisite Knowledge
 • Registrations
 • Reviewing the Table Code

Importing, Reviewing, and Completing the Seminar Registration Tables

 • Import the Starter Objects
 • Review the Seminar Registration Header Table

Create Seminar Registration Pages

 • Import and Review the Pages
 • Completing the Document Pages

After completing this module, you'll be able to:

 • Import and export objects as text files.
 • Support multilanguage functionality.
 • Use document pages.
 • Use virtual tables.
 • Use temporary tables.
 • Review the various types of tables.
 • Review different page and table C/AL functions.
 • Create additional tables and pages to maintain registrations.

Module 4: Posting

This module explains the posting routine.

 • Prerequisite Knowledge
 • Posting Seminar Registrations

Reviewing and Completing the Journal and Ledger Tables

 • Reviewing the Import File Contents and Importing the Objects
 • Reviewing the Seminar Journal Line Table
 • Reviewing Other Tables
 • Customise the Source Code Setup Table and Page

Creating Codeunits and Pages for Seminar Journal Posting

 • Create the Seminar Jnl.-Check Line Codeunit
 • Create the Seminar Jnl.-Post Line Codeunit
 • Create the Seminar Ledger Entries Page
 • Create the Seminar Reg.-Show Ledger Codeunit
 • Create the Seminar Registers Page

Creating the Tables and Pages for Posted Registration Information

 • Create the Posted Registration Tables
 • Import the Posted Registration Pages

Modifying Tables, Pages, and Codeunits for Resource Posting

 • Modify the Objects

Creating the Codeunits for Document Posting

 • Complete the Seminar-Post Codeunit
 • Enable Posting from the Seminar Registration Pages

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the working and posting tables.
 • Explain the posting routines and their relationships.
 • Create journal posting routines.
 • Create document posting routines.
 • Present the best practices for documenting changes to existing objects.
 • Program for minimum effect on the application.

Module 5: Feature Integration

This module explains the integration of custom features into standard functionality to provide a seamless and familiar experience to the users.

 • Prerequisite Knowledge
 • Seminar Feature Integration
 • Navigate Integration

Integrating Seminar Features

 • Customise Seminar Registration Master Pages

Changing Objects to Integrate with Navigate

 • Customise Tables
 • Customise the Navigate Page
 • Customise Pages

After completing this module, you'll be able to:

 • Integrate previously created Seminar Management module features with one another.
 • Explain the architecture of the Navigate feature.
 • Extend the Navigate functionality to enable finding posted seminar information.
 • Enable easier searching for information by adding Navigate functionality to Seminar Management pages.
 • Enable looking up Seminar Management information from standard application areas.

Module 6: Reporting

This module explains reporting principles.

 • Prerequisite Knowledge
 • Reporting Lab Overview
 • Participant List Reporting
 • Invoice Posting Batch Job

Creating the Seminar Participant List

 • Part A: The Report Dataset
 • Part B: The Report Layout
 • Part C: Report Selections Table and Page
 • Part D: Testing

Creating the Invoice Posting Batch Job

Module 7: Statistics

This module explains the different types of statistics in the standard application.

 • Prerequisite Knowledge
 • Seminar Statistics

Creating FlowFields for Sums

 • Implement FlowFields for sums in the Seminar solution

Creating the Seminar Statistics Page

 • Implement a Statistics Page

After completing this module, you'll be able to:

 • Create a page that calculates price sums efficiently.
 • Make the page available from the Seminar pages.
 • Use FlowFilters to easily calculate statistics for different time periods.

Module 8: Dimensions

This module explains the importance of dimensions and their use throughout the standard application and accompany all transactional data and process.

 • Prerequisite Knowledge
 • Integrating Seminar Management with Dimensions

Integrating with Dimension Management

 • Extending Master Data with Dimensions
 • Extending Documents with Dimensions
 • Extending Ledger Entries and Posting Process with Dimensions

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe Global, Shortcut, and Budget dimension types and their functions.
 • List the basic rules of Dimension Setup.
 • Present the dimension management data and process models.
 • Implement dimensions on the master record level.

Module 9: Role Tailoring

This module explains the importance of user roles and profiles in Microsoft Dynamics NAV 2013.

 • Prerequisite Knowledge
 • Seminar Manager Role Center
 • MenuSuite Object Type
 • Seminar Management Department Page

Create the Seminar Manager Role Center

 • Seminar Activity Page
 • My Seminars Page
 • The Role Center Page

Create Seminar Management Department Page

 • Create and Design the MenuSuite

After completing this module, you'll be able to:

 • Define the components of the RoleTailored user interface.
 • Explain the structure, purpose, and functionality of a Role Center-type page.
 • Create the Seminar Manager Role Center page.
 • Describe the functionality of the Departments page and the MenuSuite object type.
 • Integrate the Seminar Management department into the Departments page.

Module 10: Interfaces

This module explains how interfacing with features or applications outside Microsoft Dynamics NAV is a frequent requirement. It also describes the different types of interfacing features that are present in Microsoft Dynamics NAV.

 • Prerequisite Knowledge
 • Email Confirmation

Create Email Confirmations

 • Import the Setup Table and Page
 • Verify the Configuration
 • Create the Codeunit

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain how to use Automation and OCX to perform tasks with other applications.
 • Describe file handling functions to import or export data.
 • Design and implement email capability.

Module 11: Web Services

This module explains what web services are and how they are used in Microsoft Dynamics NAV 2013.

 • Prerequisite Knowledge
 • Registration Web Service

Creating a Web Service

 • Customise the Objects
 • Configure and Test the Web Service
 • Extend the ScheduledSeminar Web Service with an Extension Codeunit

Create a Windows Forms Application to Test the Web Service

 • Create a new Windows Forms Application

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe Microsoft Dynamics NAV 2013 Web services architecture.
 • Explain the protocols that Microsoft Dynamics NAV 2013 uses for Web services.
 • Evaluate the benefits of Web services over other integration options in Microsoft Dynamics NAV.
 • Explain how to expose codeunit, page, and query objects as Web services.
 • Consume Web services from external applications.

Module 12: Testing and Debugging

This module explains testing practices and presents the test-driven development (TDD) approach followed by Microsoft.

 • Prerequisite Knowledge
 • Testing Seminar Management
 • Debugging

Create Seminar Management Unit Tests

 • Import the Testing Framework
 • Create the Unit Tests
 • Run Unit Tests

After completing this module, you'll be able to:

 • Demonstrate the testing features of Microsoft Dynamics NAV 2013.
 • Explain the test codeunits, test functions, and handler functions.
 • Describe how to automate user interface testing.
 • Explain the functionality and purpose of test runner codeunits.
 • Develop a unit testing framework for the Seminar Management solution.
 • Describe the Debugger functionality and features.
 • Demonstrate the debugging process.

Module 13: Optimising for SQL Server

This module explains the SQL Server for Microsoft Dynamics NAV 2013.

 • SQL Server for Microsoft Dynamics NAV
 • Representation of Microsoft Dynamics NAV Tables and Indexes in SQL Server
 • Collation Options
 • SQL Server Query Optimiser
 • Optimising a Microsoft Dynamics NAV Application
 • Data Access Redesign
 • C/AL Database Functions and Performance on SQL Server
 • Bulk Inserts
 • Locking, Blocking, and Deadlocks
 • SIFT Data Storage in SQL Server
 • SQL Server Profiler

Analyse Index Usage

 • Use the Index Information Query to identify and disable unused indexes

Optimise C/AL Code

 • Analyse and improve the C/AL code and corresponding SQL statements

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the advantages of SQL Server for Microsoft Dynamics NAV 2013.
 • Work with tables and indexes.
 • Use collation options and descriptions.
 • Explain SQL Server Query Optimiser.
 • Explain the areas within Microsoft Dynamics NAV that can be optimised.
 • Explain how the Microsoft Dynamics NAV database driver enables the Microsoft Dynamics NAV clients to communicate with SQL Server.
 • Understand the performance effect of locking, blocking and deadlocks.
 • Understand how SIFT data is stored in SQL Server.

Module 14: Appendix

This module contains reference information about the case study that is implemented throughout the course.

 • CRONUS International Ltd.
 • Functional Requirements
 • Content Structure

Function Testing

 • Function Testing: Master Tables and Pages
 • Function Testing: Documents
 • Function Testing: Posting
 • Function Testing: Feature Integration
 • Function Testing: Dimensions
 • Function Testing: RoleTailoring

After completing this module, you'll be able to:

 • Present the case study for the CRONUS International Ltd. implementation project.
 • Provide test scripts for function testing of customised functionality

Certificering

Certificeringsgaranti

Vi er sikre på, at du vil bestå din certificering første gang. Men hvis du mod forventning ikke skulle gøre det, kan du indenfor et år komme tilbage, deltage på hele kurset, og kun betale for eventuelle overnatninger og dine eksamener. Alt andet er gratis.

I løbet af kurset forbereder vi dig for, og tester dig i, den følgende eksamen:

 • Eksamen MB7-702: Microsoft Dynamics NAV 2013 C/Side Development

Hvad er inkluderet

Firebrand Training tilbyder accelererede uddannelses- og certificeringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og udviklet med fokus på de specifikke behov som vores deltagere har. Vi sørger for, at alle detaljer er på plads, så du kun skal fokusere på dine indlærings- og certificeringsmål.

Vores kursus- og certificeringsprogram inkluderer alt med;

 • Praktisk orienteret undervisning som anvender vores Præsentation|Øvelse|Diskussion metodik.
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer – vi tilpasser traditionelle kursusmaterialer til de specifikke krav for accelereret indlæring.
  • MOC 80436: C/Side Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2013
  • MOC 80437: C/Side Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2013
 • Et helt igennem instruktørstyret program hvor du får adgang til behagelige undervisningslokaler, labudstyr og lounge miljøer 24 timer i døgnet.
 • Eksamens voucher og testning på kursuscenteret.
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Vores certificeringsgaranti som indebærer, at vi giver en uvilkårlig garanti for at du opnår din certificering. Du har ret til at komme tilbage til kurset så mange gange du ønsker, indenfor de første 12 måneder, indtil du har fået din certificering. Det eneste du skal betale er eventuelle nye eksamens- og logiomkostninger.
 • Transport til og fra nærmeste lufthavn/togstation både før og efter kurset.

Forkundskaber

For at deltage i dette kursus skal du have en grundlæggende forståelse af, hvad der er nyt i Microsoft Dynamics NAV 2013 og en grundlæggende forståelse af udvikling i Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Visual Studio.

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 89 88 66 05 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Kundereferencer

Her er Firebrand Training review afsnit. Siden 2001 har vi trænet præcist 134.561 studerende og professionelle og bedt dem alle om at gennemgå vores Accelerated Learning. Lige nu har 96,40% sagt, at Firebrand har overgået deres forventninger.

Læs anmeldelser fra de seneste accelererede kurser nedenfor, eller besøg Firebrand Stories for skriftlige og videointerviews med vores alumner.


"Nice, friendly people, nice setting, little distraction. Good facilities, knowledgeable trainer. I learned a lot more than I thought I could in the duration."
Nicholas Brown, SmurfitKappa UK LTD. (29/6/2015 (Mandag) til 4/7/2015 (Lørdag))

"This was a great way to cover a large amount of training in a relatively short time, although very intense. Just what was expected."
Paul Ison, Alex Reid Ltd. (23/3/2015 (Mandag) til 28/3/2015 (Lørdag))

"Is a good developer enviroment, you are focused on learning, and the location helps to avoid distractios. Is an intensive course, many hours a day, but is what I was looking for."
Alexis Merino. (2/6/2014 (Mandag) til 7/6/2014 (Lørdag))

"Firebrand provide everything you need to ensure you get everything you need from the course AND your stay."
Craig Whitlock, Carvers Building Supplies. (2/6/2014 (Mandag) til 7/6/2014 (Lørdag))

"LOVED THE COURSE AND THE DELIVERY AND WOULD USE AGAIN"
Jimmy Grant, Highland IT. (2/6/2013 (Søndag) til 9/6/2013 (Søndag))

Kursusdatoer

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Sted

Tilmelding

27/11/2023 (Mandag)

2/12/2023 (Lørdag)

Afsluttet - Giv feedback

-

 

1/4/2024 (Mandag)

6/4/2024 (Lørdag)

Venteliste

Landsdækkende

 

13/5/2024 (Mandag)

18/5/2024 (Lørdag)

Begrænsede pladser

Landsdækkende

 

24/6/2024 (Mandag)

29/6/2024 (Lørdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

5/8/2024 (Mandag)

10/8/2024 (Lørdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

16/9/2024 (Mandag)

21/9/2024 (Lørdag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

Seneste anmeldelser fra vores studerende