Microsoft Dynamics CRM 2013 - Kun 8 dage

Hvorfor

Hvad siger vores kunder?

Effektivt og sjovt samarbejde på grund af internat kursus
Anders Eriksen, Axcess - Microsoft Lync Server 2010 Planning and Infrastructure Preparation (5 dage), 16/4/2012 til 20/4/2012

Her er 4 gode grunde til at du skal tage CRM 2013 hos Firebrand:

Se Hvordan Vi Hjælper Dig Med at Få Nye Færdigheder Hurtigt

 1. Du bliver CRM 2013 uddannet og certificeret hurtigere. Du lærer mere på vores 6 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit CRM 2013 kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, eksamen, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Bestå CRM 2013 den første gang eller kom tilbage, gratis. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at bestå eksamen første gang. Men hvis du mod forventning ikke består, er du dækket af vores Certificeringsgaranti.
 4. Tag CRM 2013 hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fem gange og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 70,000 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Hvad

Course 80539A: Installation and Deployment in Microsoft Dynamics CRM 2013

System Requirement and Required Technologies

 • Microsoft Dynamics CRM Offerings
 • On-Premises Licensing Model
 • Online Licensing Model
 • Supporting Technologies
 • Microsoft Dynamics CRM Server
 • Accessing Microsoft Dynamics CRM
 • Microsoft Dynamics CRM for Office Outlook
 • Managing Emails
 • Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions
 • Microsoft Dynamics CRM Language Packs
 • Planning Overview

Install Microsoft Dynamics CRM Server

 • Microsoft Dynamics CRM Server Requirements
 • Microsoft SQL Server Requirements
 • Active Directory Requirements
 • Components Installed During Server Setup
 • Microsoft Dynamics CRM Website
 • Required Installation Rights for Microsoft Dynamics CRM Server
 • Supported Server Topologies
 • Install Microsoft Dynamics CRM Server
 • Installation Troubleshooting
 • Post-Installation Tasks
 • Install Microsoft Dynamics CRM Using the Command Line
 • Deploy Microsoft Dynamics CRM Online

Install Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions

 • Microsoft Dynamics CRM Reporting Overview
 • Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions
 • Requirements for Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions
 • Microsoft Dynamics CRM Report Authoring Extension
 • Install Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions

Manage Microsoft Dynamics CRM with the Deployment Manager

 • Deployment Manager
 • Deployment Administrators
 • Create a New Organization
 • Manage Existing Organizations
 • Manage Servers
 • Configure Access from the Internet
 • Update Web Addresses
 • View License Information
 • Upgrade the Microsoft Dynamics CRM Edition
 • Redeploy Microsoft Dynamics CRM
 • Import Organizations
 • Administer the Deployment Using Windows PowerShell

Upgrade to Microsoft Dynamics CRM 2013

 • Upgrade Considerations
 • Base and Extension Table Merge
 • Upgrade Process Phases
 • Phase 1 – Prepare to Upgrade
 • Phase 2 – Establish the Test Environment
 • Phase 3 – Upgrade and Validate the Test Environment
 • Phase 4 – Upgrade and Validate the Production Deployment
 • Perform an In-Place Upgrade of Microsoft Dynamics CRM 2011 Server
 • Perform a Migration Using the Same Instance of SQL Server
 • Perform a Migration Using a New Instance of SQL Server
 • Upgrade the Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router
 • Plan the Upgrade of Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook
 • Upgrade Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook

Email Management

 • Email Processing
 • Email Tracking and Correlation
 • Mailbox Monitoring
 • Synchronization Methods
 • Email Address Approval
 • Overview of the Email Router
 • Install the Email Router and Rule Deployment Wizard
 • Configure the Email Router
 • Set Up a Forward Mailbox for the Email Router
 • Deploy Inbox Rules
 • Install the Email Router on Multiple Computers
 • Troubleshooting
 • Overview of Server-Side Synchronization
 • Configure Server-Side Synchronization
 • Set Up a Forward Mailbox for Server-Side Synchronization
 • Migrate Email Router Settings
 • Email Integration Service Role
 • Test Email Configuration
 • Synchronize Appointments, Contacts, and Tasks

Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook

 • Microsoft Dynamics CRM for Outlook Overview
 • Installation Requirements
 • Deployment Methods
 • Install Microsoft Dynamics CRM for Outlook
 • Configure Microsoft Dynamics CRM for Outlook
 • Configure User Email Settings
 • Install Microsoft Dynamics CRM for Outlook Using the Command Line
 • Using Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Offline Capability

Configure an Internet-Facing Deployment

 • Overview of Claims-Based Authentication
 • Requirements for Configuring an Internet-Facing Deployment
 • Certificates
 • Install Active Directory Federation Services
 • Configure AD FS
 • Configure Claims-Based Authentication
 • Configure an IFD

Maintain and Troubleshoot a Deployment

 • Service Accounts
 • Manage System Jobs
 • Delete Records
 • Disaster Recovery
 • Manage SQL Databases
 • Troubleshooting
 • Configure Tracing
 • Update Microsoft Dynamics CRM
 • Manage Data Encryption
 • Best Practices Analyzer (BPA)
 • VSS Writer Service for Microsoft Dynamics CRM
 • Marketplace

High-Availability Options

This module provides a high-level overview of the high-availability options.

Course 80546A: Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2013

Introduction to Sales Management

The Sales module within Microsoft Dynamics CRM provides a flexible framework for organizations to track, manage, and analyze parts of their sales cycle as well as its overall success.

This course describes the components used in Microsoft Dynamics CRM Sales Management and explains how they can apply to various business scenarios. It also details the entities or record types that Microsoft Dynamics CRM uses to track sales from potential to close. With this information, organizations can determine which aspects of the Sales module framework are appropriate for their organization.

Lead Management

This module introduces the tracking and management features of the Sales module in Microsoft Dynamics CRM. It is rare that two organizations follow the same sales process, even if the organizations are within the same industry. For this reason, Microsoft Dynamics CRM does not dictate a rigid process. Instead it provides a framework around which an organization can build a custom sales process.

This module describes the components of the Microsoft Dynamics CRM sales process. It also details the entities or record types Microsoft Dynamics CRM uses to track sales from potential to close. With this information, organizations can determine which aspects of the sales process framework are appropriate for them.

 • Lead to Opportunity Process Form and Process Ribbon
 • Convert Activity Records to Leads
 • Qualifying and Disqualifying Leads
 • Create, Maintain, and Use Sales Literature
 • Create, Maintain, and Use Competitors

Working with Opportunity Records

In Microsoft Dynamics CRM, qualified leads, such as those that have estimated revenue associated with them, become opportunities. When a prospect or customer expresses qualified interest in buying the business' products or services, that prospect or customer is considered an opportunity. This is an important part of the sales process because this is where the sales team spends most of its time and effort. The process of working on an opportunity may include several customer interactions. How well the sales team manages this stage can mean the difference between a win and a loss.

Working with the Product Catalog

This course describes the role of the product catalog in Microsoft Dynamics CRM and the benefits of using it. It shows the tasks that are required to configure a product catalog, including setting up and maintaining unit groups, products, and price lists. It also describes and demonstrates the important role of the product catalog and price lists in the sales process.

 • The Microsoft Dynamics CRM Product Catalog
 • Unit Groups
 • Adding and Maintaining Products
 • Creating, Maintaining and Using Price Lists
 • Currency Management
 • Creating a Price List

Sales Order Processing

Microsoft Dynamics CRM provides tools that capture important sales information and uncover new business opportunities. Although quotes, orders, and invoices are important to the sales process and provide a complete view of the customer, implementing a sales process allows users to initiate, track, and close sales consistently and efficiently.

The product catalog in Microsoft Dynamics CRM helps companies build a central repository for managing products, services, charges, and fees. The tasks required to set up a product catalog include setting up and maintaining unit groups, products, and price lists. Microsoft Dynamics CRM also supports discount lists, which help companies provide customers with incentives to buy more products.

 • Adding Line Items (Opportunity Products) to Opportunities
 • Quote Management
 • Working with Orders
 • Working with Invoices

Metrics and Goals

Microsoft Dynamics CRM uses two record types known as Goal Metrics and Goals. These record types combine to provide a powerful, flexible set of goal management features. Goal management allows organizations to track individual, team, and organizational progress toward specific goals.

 • Configuring Goal Metrics
 • Configuring Fiscal Periods
 • Creating and Assigning Goal Records
 • Creating and Recalculating Parent and Child Goal Records
 • Creating a Rollup Query

Sales Analysis

 • Running Built-in Reports
 • Exporting Sales Information to Excel
 • Working with Charts and Dashboards
 • Working with System Charts from the Opportunity List
 • Working with Dashboards
 • Create a New Dashboard in the Workplace
 • Sharing DASHBOARDS, Charts and Advanced Find Queries

Course 80545A: Customer Service in Microsoft Dynamics CRM 2013

Introduction

Microsoft Dynamics CRM includes a comprehensive set of features that increases the efficiency of customer service operations. This module introduces Microsoft Dynamics CRM Customer Service terminology and customer scenarios that the Customer Service module might be used. The module discusses the basic components of case management, and works with the knowledge base, queues, and service contracts. The module also provides an overview of service scheduling and service management.

 • Customer Scenarios
 • Customer Service Entities and Record Types

Cases

Customer service is important to a customer relationship management strategy. Microsoft Dynamics CRM provides many features that organizations can use to manage the services they provide to customers. This module discusses cases and how the cases can be used together in service management functions.

 • Creating Case Records
 • Understanding the Process Ribbon and Menu Options
 • Case Resolution, Canceling and Deleting
 • Assigning Case Records
 • Other Actions on Cases From Forms and Views
 • Working with the Subject Tree
 • Working with the Case List and Views

Knowledge Base

Most customer service organizations use a knowledge base to provide customer service representatives (CSRs) with the information that they must have to answer questions about a product or service. In Microsoft Dynamics CRM, the Knowledge Base provides a central repository for an organization's information, stored as Articles and organized by Subject.

 • Article Templates
 • Creating, Approving and Publishing Articles
 • Using and Searching the Knowledge Base
 • Cases and Knowledge Base Articles
 • Sending Knowledge Base Articles

Queue Management

A queue is an area that is used to organize and store activities and work items that are waiting to be processed. A queue is also used for activities and work items that are currently being worked on. Microsoft Dynamics CRM includes queuing and workflow tools to improve how incoming requests for sales, marketing, and customer service are handled.

 • Queue Management

Contracts

Microsoft Dynamics CRM provides many features that organizations can use to manage the services they provide to customers. This module describes how contracts can be used together with other record types in Microsoft Dynamics CRM to help service and manage functions.

 • Contracts and Contract Templates
 • Creating and Working with Contracts
 • Using Contracts with Cases

Analysis, Reports and Goals

In Microsoft Dynamics CRM, many methods are available to analyze and report Service Management information. By default, several reports are available, and this includes the “Case Summary Table” report. This report is discussed in this module.

 • Customer Service Reports
 • Customer Service Charts and Dashboards
 • Customer Service Goals and Metrics

Service Scheduling

This module provides an overview of the service scheduling features of Microsoft Dynamics CRM. The organizations that use service scheduling require a complex combination of resources. Service scheduling considers the availability of employees, facilities, and equipment to make sure that the resources are available to deliver service activities for customers.

 • Service Scheduling Scenarios
 • Service Scheduling Terminology
 • Service Scheduling Process
 • Resources, Services and Selection Rules
 • Include Customer Preferences
 • Understand Sites and Same-Site Requirements
 • Manage Business Closures
 • Explain the Service Activity Scheduling Engine
 • Working with Service Activities and the Service Calendar
 • Close, Cancel, or Reschedule a Service Activity

Course 80542A: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 2013

Introduction to Customizing Microsoft Dynamics CRM 2013

 • Customization or Development? Microsoft Dynamics CRM Solutions Introduction to Entity Customization

Building a Security Model in Microsoft Dynamics CRM 2013 Lessons

 • Introduction to Business Units
 • Overview of Security Roles
 • User Management Overview
 • Team Management Overview
 • Teams and Sharing
 • Manage Security Roles for Users and Teams

Customizing Entities Lessons

 • Entity Customization Concepts
 • Create a Custom Entity
 • Additional Entity Properties
 • Modifying the Configuration of an Entity

Customizing Fields Lessons

 • Field Data Types
 • Field Display Formats
 • Field Properties
 • Customize Existing Fields
 • Configure Option Sets
 • Status and Status Reason Fields
 • Delete Fields

Managing Relationships Lessons

 • Types of Entity Relationships
 • Create Entity Relationships
 • 1:N Relationship Behavior
 • Field Mappings in 1:N Relationships
 • Connections and Connection Roles

Customizing Forms Lessons

 • Form Customization Overview
 • Create and Modify Forms
 • Quick Create and Quick View Forms
 • Manage Multiple Forms
 • Mobile Clients

Configuring Business Rules Lessons

 • Configure Business Rules

Customizing Views Lessons

 • View Customization Concepts
 • System Views
 • Create Custom Views
 • Remove Unwanted Views

Customizing Charts and Dashboards Lessons

 • Create and Modify Charts
 • Export and Import Charts
 • Create and Modify Dashboards

Additional Security Options Lessons

 • Field Security
 • Access Team Templates
 • Auditing Overview

Business Process Flows Lessons

 • Business Process Flows

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

We’ll prepare you for, and test you in, the following exams:

 • Exam MB2-702 Deploying Microsoft Dynamics CRM 2013
 • Exam MB2-700 Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications
 • Exam MB2-703 Microsoft Dynamics CRM 2013 Customization and Configuration

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

Firebrand Training tilbyder accelererede uddannelses- og certificeringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og udviklet med fokus på de specifikke behov som vores deltagere har. Vi sørger for, at alle detaljer er på plads, så du kun skal fokusere på dine indlærings- og certificeringsmål.

Vores kursus- og certificeringsprogram inkluderer alt med;

 • Praktisk orienteret undervisning som anvender vores Præsentation|Øvelse|Diskussion metodik.
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer – vi tilpasser traditionelle kursusmaterialer til de specifikke krav for accelereret indlæring.
 • Et helt igennem instruktørstyret program hvor du får adgang til behagelige undervisningslokaler, labudstyr og lounge miljøer 24 timer i døgnet.
 • Eksamens voucher og testning på kursuscenteret.
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Vores certificeringsgaranti som indebærer, at vi giver en uvilkårlig garanti for at du opnår din certificering. Du har ret til at komme tilbage til kurset så mange gange du ønsker, indenfor de første 12 måneder, indtil du har fået din certificering. Det eneste du skal betale er eventuelle nye eksamens- og logiomkostninger.
 • Transport til og fra nærmeste lufthavn/togstation både før og efter kurset.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 80539 - Installation and Deployment in Microsoft Dynamics® CRM 2013
 • MOC 80546 - Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2013
 • MOC 80545 - Customer Service in Microsoft Dynamics CRM 2013
 • MOC 80542 - Customization and Configuration in Microsoft Dynamics® CRM 2013

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

You should have a general working knowledge of:

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 or 2013 usage, and of solving real-world business problems by using Microsoft Dynamics CRM 2011 or 2013
 • Microsoft Office
 • Windows operating systems
 • Windows Internet Explorer
 • The Customer Relationship Management process
 • Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2012
 • Active Directory
 • Claims-based authentication using ADFS 2.0
 • IIS
 • Microsoft SQL Server database administration
 • Microsoft Outlook

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 78 79 16 53 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Interesseret? Se vores priser her eller ring 78 79 16 53

Hvornår

Hvornår vil du tage dit accelererede kursus?

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Sted

Tilmelding

27/5/2019 (Mandag)

3/6/2019 (Mandag)

Afsluttet

-

 

30/9/2019 (Mandag)

7/10/2019 (Mandag)

Venteliste

Landsdækkende

 

11/11/2019 (Mandag)

18/11/2019 (Mandag)

Begrænsede pladser

Landsdækkende

 

3/2/2020 (Mandag)

10/2/2020 (Mandag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

16/3/2020 (Mandag)

23/3/2020 (Mandag)

Tilgængelige pladser

Landsdækkende

 

Kundereferencer

Vi har uddannet over 72.589 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,74% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"VERY intense, and included a lot of other tips & tricks regarding CRM2013 that was not included in the courseware."
Jens Lovmark, Explizit AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (1/2/2015 til 8/2/2015)

"Hard but rewarding week."
Anonym - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (16/11/2014 til 23/11/2014)

"Intensive course, good for getting up to speed with a technology quickly."
Dominic Burnard. - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (16/11/2014 til 23/11/2014)

"Great way to learn in a short period of time and get qualified."
Peter Norman, ConsultCRM. - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (16/11/2014 til 23/11/2014)

"Very Intense course but extremely useful."
Anonym - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (16/11/2014 til 23/11/2014)

"Very well organised with excellent facilities. Very knowledgeable tutor."
M.B. - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (16/11/2014 til 23/11/2014)

"The instructor is a great trainer with a lot of knowledge in CRM. He makes this difficult course more enjoyable "
Bogdan Cretu. - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (10/8/2014 til 17/8/2014)

"This is the best training course I have ever attended. I hope to have the opportunity to take another course from this instructor again in the future. "
Lee Drinkall, Consult CRM. - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (10/8/2014 til 17/8/2014)

"The instructor was exceptional and enabled me to fill the gaps in my knowledge about CRM. He was able to bring real business scenarios and put things into perspective. I feel he went above and beyond the courseware provided to provide an invaluable learning experience. Being technically savvy he was able to answer any question that was put his way, or investigate with the class as a whole. "
Rachel van Rensburg, CosultCRM. - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (10/8/2014 til 17/8/2014)

"You need to understand the intensity of this course and consider how much background knowledge you have. If you have no previous knowledge, this course is extremely intense, but worthwhile."
Brian Edge, Self Employed Contractor. - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (18/5/2014 til 25/5/2014)

"The course was very intensive, however the instructor and facilities were excellent. I gained a lot from the course overall. "
L.H, Corefocus Consultancy. - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (18/5/2014 til 25/5/2014)

"The training was intense but focussing on the subject like this has certainly been effective."
M.K. - Microsoft Dynamics CRM 2013 (8 dage) (18/5/2014 til 25/5/2014)

"Et intensivt og meget udbytterigt kursus. Et behageligt og uhøjtideligt undervisningsmiljø med repræsentation af forskellige brancher, hvilket giver et højt udbytte."
Wickie Andersen, Albjergs Maskintec A/S. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dage) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"Relevant, klart og godt!"
Anders von der Recke, Otaku IT. - Microsoft Dynamics AX 7 What’s New – Technical (2 dage) (22/6/2016 til 23/6/2016)

"En perfekt måde og modtage intensiv målrettet træning på, uden at blive båret igennem. Det er hårdt men relevant."
Jesper Munkholm. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dage) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"Det var benhårdt, men jeg lærte utroligt meget på kort tid."
Kåre Schmidt, Also A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dage) (26/5/2016 til 28/5/2016)

"Dygtig instructør med god erfaring"
Ralph Kristensen, Nissens A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (23/5/2016 til 27/5/2016)

"Det er et kort og intensivt forløb, men man lærer utrolig meget. Det korte forløb gør det nemmere at forstå koncepterne, fordi man lærer det hele på én gang, og derved kan se det i sammenhæng."
Daniel Madsen, KMD. - Microsoft Developing Microsoft Azure Solutions (4 dage) (23/5/2016 til 25/5/2016)

"Meget professionel undervisning i behagelige omgivelser. "
Poul Vognstrup, Norriq. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dage) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Et meget intensivt kursus, hvor man lærer rigtig meget på de 9 dage. Men også et meget hårdt kursus at komme igennem, men kan absolut anbefales. "
Brian Bach Rasmussen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (9/4/2016 til 17/4/2016)

"Jeg synes kurset har været meget professionelt og har været meget lærerig og inspirerende."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dage) (30/3/2016 til 1/4/2016)

"Meget intens kursus. Super gode underviser/trainer"
Renu Suri, EG A/S. - Microsoft Dynamics CRM 2015 (8 dage) (13/3/2016 til 20/3/2016)

"Koncentreret og intens læring. Alt det nye information er friskt og bliver ikke glemt, af at komme hjem i hverdagen. Man får en virkelig bred forståelse af emnet, da instruktøren kan forklare alt i dybe detaljer."
Mathias Fjord Christensen, EG. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dage) (6/3/2016 til 9/3/2016)

"Super fedt kursus med meget viden på ultra kort tid. Man får godt nok ikke meget søvn og der er ingen fritid - men miljøet giver inspiration til virkelig at ville lære. Instruktøren er en af de mest kloge og sjove jeg nogensinde har mødt. Måden kurset bliver leveret er inspirerende og lærerig. Dog vil jeg helt klart anbefale at man har øvet sig en del hjemmefra og måske læst bøgerne inden kurset. "
Thomas Hansen , Multi-Wing International A/S. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Jeg deltog kun på den midterste del (486). Det var meget udbytterigt, men samtidig virkeligt hårdt med 11 timers undervisning og efterfølgende selvstudie hver dag."
Casper WandahlLiper , ExpandIT Mobile. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dage) (21/11/2015 til 29/11/2015)

"Gode omgivelser og venligt personale, som har været rigtig rart mens dette hårde kursus har stået på."
Anonym, Pandora A/S - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dage) (9/11/2015 til 13/11/2015)

"En god instructor med en masse erfaring han kunne dele af. Vil anbefale ham til fremtidige Sure Step kurser"
A.H. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (29/10/2015 til 30/10/2015)

"Det er intenst og meget godt"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (29/10/2015 til 30/10/2015)

"Excellent !! Super træning, super instruktør der hele vejen igennem holdt et godt tempo med mange informationer"
Anonym, EG A/S - Microsoft Dynamics CRM Developer 2015 (5 dage) (19/10/2015 til 23/10/2015)

"Fine vaerelsesforhold. Middel bespisning. Gode undervisnings forhold. Fantastisk god underviser, let at forstaa og godt inde i stoffet. "
Anonym, Atos - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dage) (19/10/2015 til 22/10/2015)

"Super kursus, alle kom til Firebrand med samme vilje til at lære tingene! "
Danny Henriksen , Jansson Kommunikation A/S, Odense, Denmark. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (19/9/2015 til 27/9/2015)

"God og intensiv undervisning med en velforberedt og kompetent instruktør "
Winnie Reinert , INUIT. - Microsoft Dynamics NAV 2015 Financials (6 dage) (7/9/2015 til 12/9/2015)

"Alt gik som smurt selvom jeg var sent ude."
Steen Bjørn , ProActive. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/6/2015 til 17/6/2015)

"Meget professionelt - undervisning og ophold"
Bettina Toft , MW Data A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dage) (20/4/2015 til 24/4/2015)

"Man får ro til at få yderligere indsigt I løsningen. Også selvom man arbejder med det I hverdagen. Det giver en mulighed for at se yderligere løsningsmuligheder, som man ikke havde haft øjnene op for før. "
Anonym - Microsoft Dynamics CRM Online 2015 (7 dage) (13/4/2015 til 19/4/2015)

"Godt kursus, god instruktør. Er klar til at skulle hjem og implementere i virksomheden."
Christina Brandt , KRM AG. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dage) (23/3/2015 til 25/3/2015)

"Supergod og intensiv træning"
Karin Jepsen, MW Data. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/3/2015 til 17/3/2015)

"Rigtig godt kursus, og forplejningen er helt i orden så man bare kan koncentrere sig om materialet."
J.K.C. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (16/2/2015 til 20/2/2015)

"Top koncept!!! Men man skal indstille sig på at det er hårdt. Men alt i alt en super lærerig, sjov og fornøjelig oplevelse, som jeg meget gerne gentager - flere gange!!!"
Anonym, Koncern IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fin gennemgang af materiale"
Michael Nielsen , FSR - danske revisorer. - Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2013) (6 dage) (2/2/2015 til 7/2/2015)

"Firebrand konceptet virkede rigtig godt for mig. Koncentreret undervisning fra morgen til aften - med en god blanding af undervisning, opgave løsning og spørgerunder mv. og efterfølgende selvstudium mellem dagene. Jeg ville ikke på egen hånd have lært så meget på så kort tid og været ligeså klar til at tage certificeringerne. Ser frem til mit næste firebrand kursus."
Jonas Brock , Netcompany. - Microsoft MCSE: Business Intelligence (SQL Server) (6 dage) (15/12/2014 til 20/12/2014)

"Underviseren er rigtig god til at forklare stoffet på flere måder og god til at få alle til at følge med."
Flemming Lauest , EG A/S. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (6/12/2014 til 14/12/2014)

"Super kursus"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (8/12/2014 til 12/12/2014)

"Det er en hård proces, men det man får ud af det, er helt klart det værd. Alle faciliteterne er gode, man har alt det man har brug for, maden er god og der er mange flinke mennesker omkring."
Bilal Arslan , 2ndC. - Microsoft MCSD: SharePoint 2013 Applications – Developing Server Solutions (6 dage) (30/11/2014 til 5/12/2014)

"Jeg kan godt lide kursus formen, væk fra hverdagen uden forstyrrelser. Her er tid til fordybelse og gå ture hvis tiden er til det. Afslappet stemming, god mad og fine værelser."
Robert Tastesen , Inceptio. - Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2013) (6 dage) (17/11/2014 til 22/11/2014)

"Det er hårdt, men det er absolut det værd!"
Julie Andersen, MicroPartner. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dage) (14/10/2014 til 19/10/2014)

"Fantastisk kursus, faglig meget kompetent instruktør, kurset foregik på en meget behaglig måde, meget rutineret planlagt, alt fungerede optimalt. Tak for det "
Jan Larsen, KMD A/S. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dage) (14/10/2014 til 19/10/2014)

"Det her var min første gang på kursus hos firebrand og det bliver ikke min sidste gang, fantastisk instruktør og fantastisk personale der alle er søde og venlige. Bedste kursus oplevelse jeg har haft."
Mikkel Schakmann Sørensen, Prophix EU. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (20/9/2014 til 28/9/2014)

"Jeg har fået fuld valuta på mit kursus. Havde ekstremt høje forventningar, som alle blev indfriet. "
Maria Have , Leasy. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (22/9/2014 til 26/9/2014)

"Kurset var paa ingen made kedeligt. Indholdet var komprimeret med en masse information paa kort tid."
Jens Olesen , Region Sjaelland.dk. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dage) (16/6/2014 til 19/6/2014)

Se priser