Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development

- Kun 6 dage

Brug dine Microsoft Vouchers

Dit kursus kan være langt billigere hvis din organisation har SA Vouchers. Uddannelseskuponerne kan anvendes efter eget valg til et stort udvalg af officielle Microsoft kurser hos Firebrand. Tal med en Firebrand uddannelsesrådgiver, hvis du vil vide mere Kontakt os.

På dette intense 6-dages MCSA: Database Development kursus lærer du at bruge Transact-SQL language, som er relevant for alle SQL Server discipliner. Dette er vigtigt i forbindelse med databaseadministration, business intelligence og databaseudvikling.

Du får kompetencer inden for databaseudvikling såsom advanced table designs, columnstore indexes og brug af in-memory tables. Disse kompetencer er eminente til at udvide dine SQL evner. Få din MCSA SQL Server 2016 – Database Development uddannelse og certificering på kun 6 dage og lær mere end du kan forestille dig.

Hos Firebrand ved vi, at din tid er værdifuld. Det er derfor, vi giver dig mulighed for at tage din MCSA-uddannelse og certificering på kun 6 dage. Vi giver dig de bedste muligheder for at lære. 

Læs mere...

Dette intense kursus ledes af Microsofts Certified Trainers (MCT) og er baseret på Microsofts Official Curriculum (MOC) og øvelsessæt. Du vil også benytte Firebrands unikke Lecture | Lab | Review teknik og vil komme til at dække emner såsom:

 • Forespørge i flere tabeller
 • At arbejde med SQL Server 2016 datatyper
 • Designe og implementere tabeller
 • Designe og implementere brugerdefinerede funktioner

Med os på din side, mens vi opmuntrer og guider dig på rette vej, kan du glæde dig til 6 intense, fokuserede dage med kvalitets træning i et distraktionsfrit miljø. Din ekspert instruktør vil arbejde med Firebrands unikke accelererede indlæringsmetoder, som stiller dig bedst muligt i forhold til at lære, fastholde viden og bestå eksamen. 

Når du tager MCSA: SQL Server 2016 Database Development uddannelses- og certificeringsprogram, betyder det, at:

 • Du får flere timers uddannelse pr dag. Derfor bliver du uddannet og certificeret hurtigere og mere omkostningseffektivt end du kan blive nogle andre steder. 
 • Du bliver uddannet af een af verdens førende eksperter. 
 • Du kan fokusere fuldstændig på din læring i vores distraktionsfrie miljø.
 • Du får dedikeret on-site support og adgang til undervisningslokalet døgnet rundt. 
 • Du får Certificeringsgaranti, som betyder at du kan komme tilbage indenfor et år og tage hele kurset Gratis. Du betaler kun for eventuel eksamen, labs og overnatninger.  
 • Prisen er alt-inklusive og dækker alle uddannelsesmaterialer, eksamen, transport service, overnatninger og forplejning.   

Se Du vil lære...

Det tager kun et øjeblik at se hvor billigt dit kursus er...

Her er 4 gode grunde til at du skal tage MCSA Database Development hos Firebrand:

 1. Du bliver MCSA Database Development uddannet og certificeret hurtigere. Du lærer mere på vores 6 dages accelererede kursus og får mindst 12 timers daglig uddannelse i et distraktionsfrit miljø.
 2. Dit MCSA Database Development kursus er alt-inklusiv. Du får en gennemskuelig pris, der dækker alle kursusmaterialer, eksamen, overnatning og forplejning. Du skal ikke tænke på andet end at lære.
 3. Bestå MCSA Database Development den første gang eller kom tilbage, gratis. Din instruktør er ekspert, og træner dig ud fra accelererede metoder, så du lærer hurtigere og har de bedste muligheder for at bestå eksamen første gang. Men hvis du mod forventning ikke består, er du dækket af vores Certificeringsgaranti.
 4. Tag MCSA Database Development hos en prisvindende uddannelsesleverandør. Vi har vundet adskillige udmærkelser heriblandt Microsofts "Årets Learning Partner" hele fem gange og to Børsen Gazelle priser. Firebrand er din hurtigste vej til uddannelse, og vi har sparet 70,000 deltagere for mere end en million spildte timer siden 2001.

Det tager kun et øjeblik at se hvor billigt dit kursus er...

Seneste MCSA Database Development anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Microsoft MCSA SQL Server 2016 – Database Development

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exams.

Course 20761A: Querying Data with Transact-SQL 

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016 

This module introduces SQL Server, the versions of SQL Server, including cloud versions, and how to connect to SQL Server using SQL Server Management Studio. 

Lessons 

 • The Basic Architecture of SQL Server 
 • SQL Server Editions and Versions 
 • Getting Started with SQL Server Management Studio 

Lab : Working with SQL Server 2016 Tools 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the architecture and editions of SQL Server 2012. 
 • Work with SQL Server Management Studio. 

Module 2: Introduction to T-SQL Querying 

This module introduces the elements of T-SQL and their role in writing queries, describes the use of sets in SQL Server, describes the use of predicate logic in SQL Server, and describes the logical order of operations in SELECT statements. 

Lessons 

 • Introducing T-SQL 
 • Understanding Sets 
 • Understanding Predicate Logic 
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements 

Lab : Introduction to Transact-SQL Querying 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the elements of T-SQL and their role in writing queries 
 • Describe the use of sets in SQL Server 
 • Describe the use of predicate logic in SQL Server 
 • Describe the logical order of operations in SELECT statements 

Module 3: Writing SELECT Queries 

This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table. 

Lessons 

 • Writing Simple SELECT Statements 
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT 
 • Using Column and Table Aliases 
 • Writing Simple CASE Expressions 

Lab : Writing Basic SELECT Statements 

After completing this module, you will be able to: 

 • Write simple SELECT statements. 
 • Eliminate duplicates using the DISTINCT clause. 
 • Use column and table aliases. 
 • Write simple CASE expressions. 

Module 4: Querying Multiple Tables 

This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. The module introduces the use of JOINs in T-SQL queries as a mechanism for retrieving data from multiple tables. 

Lessons 

 • Understanding Joins 
 • Querying with Inner Joins 
 • Querying with Outer Joins 
 • Querying with Cross Joins and Self Joins 

Lab : Querying Multiple Tables 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how multiple tables may be queried in a SELECT statement using joins. 
 • Write queries that use inner joins. 
 • Write queries that use outer joins. 
 • Write queries that use self-joins and cross joins. 

Module 5: Sorting and Filtering Data 

This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results. 

Lessons 

 • Sorting Data 
 • Filtering Data with Predicates 
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options 
 • Working with Unknown Values 

Lab : Sorting and Filtering Data 

After completing this module, you will be able to: 

 • Filter data with predicates in the WHERE clause. 
 • Sort data using ORDER BY. 
 • Filter data in the SELECT clause with TOP. 
 • Filter data with OFFSET and FETCH. 

Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types 

This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence. 

Lessons 

 • Introducing SQL Server 2016 Data Types 
 • Working with Character Data 
 • Working with Date and Time Data 

Lab : Working with SQL Server 2016 Data Types 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe numeric data types, type precedence and type conversions. 
 • Write queries using character data types. 
 • Write queries using date and time data types. 

Module 7: Using DML to Modify DataThis module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data. 

Lessons 

 • Inserting Data 
 • Modifying and Deleting Data 

Lab : Using DML to Modify Data 

After completing this module, you will be able to: 

 • Insert new data into your tables. 
 • Update and delete existing records in your tables. 

Module 8: Using Built-In Functions 

This module introduces the use of functions that are built in to SQL Server Denali, and will discuss some common usages including data type conversion, testing for logical results and nullability. 

Lessons 

 • Writing Queries with Built-In Functions 
 • Using Conversion Functions 
 • Using Logical Functions 
 • Using Functions to Work with NULL 

Lab : Using Built-In Functions 

After completing this module, you will be able to: 

 • Write queries with built-in scalar functions. 
 • Use conversion functions. 
 • Use logical functions. 
 • Use functions that work with NULL. 

Module 9: Grouping and Aggregating Data 

This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. The module is designed to help the student grasp why a SELECT clause has restrictions placed upon column naming in the GROUP BY clause as well as which columns may be listed in the SELECT clause. 

Lessons 

 • Using Aggregate Functions 
 • Using the GROUP BY Clause 
 • Filtering Groups with HAVING 

Lab : Grouping and Aggregating Data  

After completing this module, you will be able to: 

 • Write queries which summarise data using built-in aggregate functions. 
 • Use the GROUP BY clause to arrange rows into groups. 
 • Use the HAVING clause to filter out groups based on a search condition. 

Module 10: Using Subqueries 

This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators. 

Lessons 

 • Writing Self-Contained Subqueries 
 • Writing Correlated Subqueries 
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries 

Lab : Using Subqueries 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the uses of queries which are nested within other queries. 
 • Write self-contained subqueries which return scalar or multi-valued results. 
 • Write correlated subqueries which return scalar or multi-valued results. 
 • Use the EXISTS predicate to efficiently check for the existence of rows in a subquery. 

Module 11: Using Set Operators 

This module introduces the set operators UNION, INTERSECT, and EXCEPT to compare rows between two input sets. 

Lessons 

 • Writing Queries with the UNION Operator 
 • Using EXCEPT and INTERSECT 
 • Using APPLY 

Lab : Using SET Operators 

After completing this module, you will be able to: 

 • Write queries using UNION, EXCEPT, and INTERSECT operators. 
 • Use the APPLY operator. 


Course 20762A: Developing SQL Databases 

Module 1: Introduction to Database Development 

This module is used to introduce the entire SQL Server platform and its major tools. It will cover editions, versions, basics of network listeners, and concepts of services and service accounts. 

Lessons 

 • Introduction to the SQL Server Platform 
 • SQL Server Database Development Tasks 

Lab : SQL Server Database Development Tasks 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the SQL Server platform. 
 • Use SQL Server administration tools. 

Module 2: Designing and Implementing Tables 

This modules describes the design and implementation of tables. (Note: partitioned tables are not covered). 

Lessons 

 • Designing Tables 
 • Data Types 
 • Working with Schemas 
 • Creating and Altering Tables 

Lab : Designing and Implementing Tables 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design Tables 
 • Describe the various types of data 
 • Be able to work with schemas 
 • Be able to create and amend tables 

Module 3: Advanced Table Designs 

This module describes more advanced table designs. 

Lessons 

 • Partitioning data 
 • Compressing Data 
 • Temporal Tables 

Lab : Using Advanced Table Designs 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how data can be partitioned 
 • Describe how data can be compressed. 
 • Describe Temporal tables 

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints 

This module describes the design and implementation of constraints. 

Lessons 

 • Enforcing data Integrity 
 • Implementing Domain Integrity 
 • Implementing Entity and Referential Integrity 

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how to enforce data integrity 
 • Describe how to implement domain integrity 
 • Describe how to implement entity and referential integrity 

Module 5: Introduction to Indexes 

This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers appropriate data type choices and choices around composite index structures. 

Lessons 

 • Core Indexing Concepts 
 • Data Types and Indexes 
 • Single Column and Composite Indexes 

Lab : Implementing Indexes 

After completing this module, you will be able to: 

 • Explain the need for indexes and describe the core concepts of index design 
 • Choose appropriate data types for indexes 
 • Design single column and composite indexes 

Module 6: Designing Optimised Index Strategies 

This module includes covering indexes and the INCLUDE clause, hints, padding / fillfactor, statistics. It also execution plans and the DTE Lessons. 

Lessons 

 • Covering Indexes 
 • Managing Indexes 
 • Execution Plans 
 • Using the DTE 

Lab : Designing Optimised Index Strategies 

After completing this module, you will be able to: 

 • Choose an appropriate table structure 
 • Implement clustered indexes and heaps 

Module 7: Columnstore Indexes 

This module introduces Columnstore indexes. 

Lessons 

 • Introduction to Columnstore indexes 
 • Creating Columnstore indexes 
 • Working Columnstore indexes 

Lab : Using Columnstore indexes 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe suitable scenarios for Columnstore indexes 
 • Create clustered and non-clustered Columnstore indexes 
 • Describe considerations for updating non-clustered Columnstore indexed tables 

Module 8: Designing and Implementing Views 

This module describes the design and implementation of views. 

Lessons 

 • Introduction to views 
 • Creating and managing views 
 • Performance considerations for views 

Lab : Designing and Implementing Views 

After completing this module, you will be able to: 

 • Explain the concept of views 
 • Design, Create and Alter Views 
 • Create Partitioned Views 

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures 

This module describes the design and implementation of stored procedures. 

Lessons 

 • Introduction to Stored Procedures 
 • Working with Stored Procedures 
 • Implementing Parameterised Stored Procedures 
 • Controlling Execution Context 

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design, Create and Alter Stored Procedures 
 • Control the Execution Context of Stored Procedures 
 • Implement Stored Procedures that use Parameters 

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions 

This module describes the design and implementation of functions, both scalar and table-valued. (Also discusses where they can lead to performance issues). 

Lessons 

 • Overview of Functions 
 • Designing and Implementing Scalar Functions 
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions 
 • Implementation Considerations for Functions 
 • Alternatives to Functions 

Lab : Designing and Implementing User-defined Functions 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design, create and alter scalar functions 
 • Design, create and alter table-valued functions 
 • Describe the performance impacts of functions 

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers 

This module describes the design and implementation of triggers. 

Lessons 

 • Designing DML Triggers 
 • Implementing DML Triggers 
 • Advanced Trigger Concepts 

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design DML triggers 
 • Implement DML triggers 
 • Work with Nested and Recursive Triggers 

Module 12: Using In-Memory Tables 

This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures. Furthermore, advantages of in-memory tables are discussed, for example the removal of transaction blocking. 

Lessons 

 • In-Memory tables 
 • Native Stored Procedures 

Lab : In Memory OLTP  

After completing this module, you will be able to: 

 • Implement in-memory tables 
 • Implement native stored procedures 

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server 

This module describes the implementation of and target use-cases for SQL CLR integration. 

Lessons 

 • Introduction to SQL CLR Integration 
 • Importing and Configuring Assemblies 
 • Implementing SQL CLR Integration 

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe SQL CLR Integration 
 • Detail appropriate use cases for SQL CLR Integration 
 • Implement SQL CLR code 

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server 

This module covers the XML data type, schema collections, typed and un-typed columns and appropriate use cases for XML in SQL Server. 

Lessons 

 • Introduction to XML and XML Schemas 
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server 
 • Implementing the XML Data Type 
 • Using the T-SQL FOR XML Statement 
 • Getting Started with xQuery 

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server 

After completing this module, you will be able to: 

 • Explain the purpose and structure of XML and XML schemas 
 • Describe how XML data and schemas can be stored in SQL Server 
 • Implement the XML data type 

Module 15: Working with SQL Server Spatial Data 

This module describes spatial data and how this data can be implemented within SQL Server. 

Lessons 

 • Introduction to Spatial Data 
 • Working with SQL Server Spatial Data Types 
 • Using Spatial Data in Applications 

Lab : Working with SQL Server Spatial Data 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how spatial data can be stored in SQL Server 
 • Use basic methods of the GEOMETRY and GEOGRAPHY data types 
 • Query databases containing spatial data 

Module 16: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server 

This module covers full text indexes and queries. 

Lessons 

 • Considerations for BLOB Data 
 • Working with FileStream 
 • Using Full-Text Search 

Lab : Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the need for full-text indexing in SQL Server 
 • Implement a full-text index 
 • Perform basic full-text queries

Se Certificering...

Seneste MCSA Database Development anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Som en del af dit kursus vil du blive forberedt på, og eksamineret i, følgende eksamen, som er dækket af din certificeringsgaranti:

>
 • Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL
 • Exam 70-762: Developing SQL Databases

Se Hvad er inkluderet?...

Seneste MCSA Database Development anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20761C - Querying Data with Transact-SQL
 • MOC 20762C - Developing SQL Databases

Det hele er inkluderet! Du får en alt-inklusiv kursuspakke, som er målrettet til dine behov. Vi tager os af enhver detalje, så det eneste du skal fokusere på er dine lærings- og certificeringsmål.

 • Transport til/fra specifikke afhentningssteder
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Intensiv Hands-on uddannelse med vores unikke (Lecture | Lab | Review)TM metode
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer
 • Et helt igennem instruktørstyret program
 • 24 timers adgang til både undervisningslokale og instruktøren
 • Samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Certificeringsgaranti

Se Forkundskaber...

Seneste MCSA Database Development anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Ud over professionel erfaring, skal du have teknisk viden inden for følgende:

 • Praktisk kendskab til relationelle databaser
 • Grundlæggende viden om Microsoft Windows operativsystem og dens kernefunktionalitet.
 • Praktisk kendskab til Transact-SQL.

Er du klar til dit Firebrand Kursus?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 78 79 16 53 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Se Hvornår...

Seneste MCSA Database Development anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Microsoft MCSA Database Development Kursusdatoer

Microsoft - MCSA: SQL Server 2016 - Database Development

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Tilmelding

21/10/2019 (Mandag)

26/10/2019 (Lørdag)

Begrænsede pladser

Tilmelding

2/11/2019 (Lørdag)

7/11/2019 (Torsdag)

Begrænsede pladser

Tilmelding

6/1/2020 (Mandag)

11/1/2020 (Lørdag)

Venteliste

 

Seneste MCSA Database Development anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Vi har uddannet over 72.589 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,76% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"Its my 3rd course with Firebrand and I'm delighted with the quality of attention and facilities provided. Thank you."
D.L., National grid . - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (15/7/2019 til 20/7/2019)

"Prepare well in advance of this course, as the instructor will defiantly be doing the same. This course is packed with valuable info and is worth the investment ."
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (15/7/2019 til 20/7/2019)

"Enjoyed the process of intense training. Get your heads down and focus."
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (15/7/2019 til 20/7/2019)

"The instructor is a humorous and knowledgeable instructor. She has mastered that art of keeping the student engaged by using a mixture of theory, labs and breaks – although she has trouble spelling the word colour! :O)"
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (5/11/2018 til 10/11/2018)

"The instructors are always knowledgeable but the courses wont make you a superior developer alone."
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (5/11/2018 til 10/11/2018)

"Quick to the point training, with plenty of breaks and time to learn."
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (5/11/2018 til 10/11/2018)

"Very experienced trainer"
Hannes Kopitz, Fresenius Kabi. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (5/11/2018 til 10/11/2018)

"Excellent facilities and learning environment. Very knowledgeable and experienced tutor. Very intense, but also very enjoyable."
Joe Lower, ArjoWiggins Chartham Ltd. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (5/11/2018 til 10/11/2018)

"Software was correctly setup, and I learnt a lot! I would highly recommend this course!"
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (5/11/2018 til 10/11/2018)

"My level of knowledge of SQL was null when I started the course, after the first three days I had a basic idea of how to use TSQL to write queries, although the second part of the course was really advance for a beginner, it was really good explained and I was able to understand most of it and will keep in the future. Didn't pass the first test and I did not do the second test. "
Merce Bauza Cerezo, HEE. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (30/10/2017 til 4/11/2017)

"Enjoyed my time doing SQL 2016 DD. The condensed long day format works very well for me. I even have a a Failure is not an option T-Shirt. I really like these courses."
Roy Casella, Designated. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (30/10/2017 til 4/11/2017)

"Good course, very intense though. Very good coverage of all concepts - trainer was extremely knowledgeable and helpful."
Barry Henty, Natures Way Foods Ltd. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (30/10/2017 til 4/11/2017)

"It is a great experience with very good course quality."
Brayan De Abreu, Service Works Group.. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (30/10/2017 til 4/11/2017)

"Firebrand exceeded my expectations. With just starting career in IT I was provided with courseware and referencing material I will constantly be referring to even after the course has finished."
Hayley Bean, Steelite International Ltd. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (30/10/2017 til 4/11/2017)

"I had heard a few things about Firebrand training prior to arriving certain individuals said I would be forced to stay up reading and studying all night. But after experiencing it myself I learnt that everyone's experience is different. The food and accommodation is amazing and the learning is set to a bearable pace that you have the opportunity to settle down and let the knowledge sink in."
Alexander Farrow Harson, Department for Education. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (30/10/2017 til 4/11/2017)

"After finishing the training for the MCSA course, I now feel confident in taking the examination!"
Callum Nocton-Gribben, Onefile ltd. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dage) (14/8/2017 til 19/8/2017)

"Et intensivt og meget udbytterigt kursus. Et behageligt og uhøjtideligt undervisningsmiljø med repræsentation af forskellige brancher, hvilket giver et højt udbytte."
Wickie Andersen, Albjergs Maskintec A/S. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dage) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"Relevant, klart og godt!"
Anders von der Recke, Otaku IT. - Microsoft Dynamics AX 7 What’s New – Technical (2 dage) (22/6/2016 til 23/6/2016)

"En perfekt måde og modtage intensiv målrettet træning på, uden at blive båret igennem. Det er hårdt men relevant."
Jesper Munkholm. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dage) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"Det var benhårdt, men jeg lærte utroligt meget på kort tid."
Kåre Schmidt, Also A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dage) (26/5/2016 til 28/5/2016)

"Dygtig instructør med god erfaring"
Ralph Kristensen, Nissens A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (23/5/2016 til 27/5/2016)

"Det er et kort og intensivt forløb, men man lærer utrolig meget. Det korte forløb gør det nemmere at forstå koncepterne, fordi man lærer det hele på én gang, og derved kan se det i sammenhæng."
Daniel Madsen, KMD. - Microsoft Developing Microsoft Azure Solutions (4 dage) (23/5/2016 til 25/5/2016)

"Meget professionel undervisning i behagelige omgivelser. "
Poul Vognstrup, Norriq. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dage) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Et meget intensivt kursus, hvor man lærer rigtig meget på de 9 dage. Men også et meget hårdt kursus at komme igennem, men kan absolut anbefales. "
Brian Bach Rasmussen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (9/4/2016 til 17/4/2016)

"Jeg synes kurset har været meget professionelt og har været meget lærerig og inspirerende."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dage) (30/3/2016 til 1/4/2016)

"Meget intens kursus. Super gode underviser/trainer"
Renu Suri, EG A/S. - Microsoft Dynamics CRM 2015 (8 dage) (13/3/2016 til 20/3/2016)

"Koncentreret og intens læring. Alt det nye information er friskt og bliver ikke glemt, af at komme hjem i hverdagen. Man får en virkelig bred forståelse af emnet, da instruktøren kan forklare alt i dybe detaljer."
Mathias Fjord Christensen, EG. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dage) (6/3/2016 til 9/3/2016)

"Super fedt kursus med meget viden på ultra kort tid. Man får godt nok ikke meget søvn og der er ingen fritid - men miljøet giver inspiration til virkelig at ville lære. Instruktøren er en af de mest kloge og sjove jeg nogensinde har mødt. Måden kurset bliver leveret er inspirerende og lærerig. Dog vil jeg helt klart anbefale at man har øvet sig en del hjemmefra og måske læst bøgerne inden kurset. "
Thomas Hansen , Multi-Wing International A/S. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Jeg deltog kun på den midterste del (486). Det var meget udbytterigt, men samtidig virkeligt hårdt med 11 timers undervisning og efterfølgende selvstudie hver dag."
Casper WandahlLiper , ExpandIT Mobile. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dage) (21/11/2015 til 29/11/2015)

"Gode omgivelser og venligt personale, som har været rigtig rart mens dette hårde kursus har stået på."
Anonym, Pandora A/S - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dage) (9/11/2015 til 13/11/2015)

"En god instructor med en masse erfaring han kunne dele af. Vil anbefale ham til fremtidige Sure Step kurser"
A.H. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (29/10/2015 til 30/10/2015)

"Det er intenst og meget godt"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (29/10/2015 til 30/10/2015)

"Excellent !! Super træning, super instruktør der hele vejen igennem holdt et godt tempo med mange informationer"
Anonym, EG A/S - Microsoft Dynamics CRM Developer 2015 (5 dage) (19/10/2015 til 23/10/2015)

"Fine vaerelsesforhold. Middel bespisning. Gode undervisnings forhold. Fantastisk god underviser, let at forstaa og godt inde i stoffet. "
Anonym, Atos - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dage) (19/10/2015 til 22/10/2015)

"Super kursus, alle kom til Firebrand med samme vilje til at lære tingene! "
Danny Henriksen , Jansson Kommunikation A/S, Odense, Denmark. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (19/9/2015 til 27/9/2015)

"God og intensiv undervisning med en velforberedt og kompetent instruktør "
Winnie Reinert , INUIT. - Microsoft Dynamics NAV 2015 Financials (6 dage) (7/9/2015 til 12/9/2015)

"Alt gik som smurt selvom jeg var sent ude."
Steen Bjørn , ProActive. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/6/2015 til 17/6/2015)

"Meget professionelt - undervisning og ophold"
Bettina Toft , MW Data A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dage) (20/4/2015 til 24/4/2015)

"Man får ro til at få yderligere indsigt I løsningen. Også selvom man arbejder med det I hverdagen. Det giver en mulighed for at se yderligere løsningsmuligheder, som man ikke havde haft øjnene op for før. "
Anonym - Microsoft Dynamics CRM Online 2015 (7 dage) (13/4/2015 til 19/4/2015)

"Godt kursus, god instruktør. Er klar til at skulle hjem og implementere i virksomheden."
Christina Brandt , KRM AG. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dage) (23/3/2015 til 25/3/2015)

"Supergod og intensiv træning"
Karin Jepsen, MW Data. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/3/2015 til 17/3/2015)

"Rigtig godt kursus, og forplejningen er helt i orden så man bare kan koncentrere sig om materialet."
J.K.C. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (16/2/2015 til 20/2/2015)

"Top koncept!!! Men man skal indstille sig på at det er hårdt. Men alt i alt en super lærerig, sjov og fornøjelig oplevelse, som jeg meget gerne gentager - flere gange!!!"
Anonym, Koncern IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dage) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fin gennemgang af materiale"
Michael Nielsen , FSR - danske revisorer. - Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2013) (6 dage) (2/2/2015 til 7/2/2015)

"Firebrand konceptet virkede rigtig godt for mig. Koncentreret undervisning fra morgen til aften - med en god blanding af undervisning, opgave løsning og spørgerunder mv. og efterfølgende selvstudium mellem dagene. Jeg ville ikke på egen hånd have lært så meget på så kort tid og været ligeså klar til at tage certificeringerne. Ser frem til mit næste firebrand kursus."
Jonas Brock , Netcompany. - Microsoft MCSE: Business Intelligence (SQL Server) (6 dage) (15/12/2014 til 20/12/2014)

"Underviseren er rigtig god til at forklare stoffet på flere måder og god til at få alle til at følge med."
Flemming Lauest , EG A/S. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dage) (6/12/2014 til 14/12/2014)

"Super kursus"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dage) (8/12/2014 til 12/12/2014)

"Det er en hård proces, men det man får ud af det, er helt klart det værd. Alle faciliteterne er gode, man har alt det man har brug for, maden er god og der er mange flinke mennesker omkring."
Bilal Arslan , 2ndC. - Microsoft MCSD: SharePoint 2013 Applications – Developing Server Solutions (6 dage) (30/11/2014 til 5/12/2014)

"Jeg kan godt lide kursus formen, væk fra hverdagen uden forstyrrelser. Her er tid til fordybelse og gå ture hvis tiden er til det. Afslappet stemming, god mad og fine værelser."
Robert Tastesen , Inceptio. - Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2013) (6 dage) (17/11/2014 til 22/11/2014)

"Det er hårdt, men det er absolut det værd!"
Julie Andersen, MicroPartner. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dage) (14/10/2014 til 19/10/2014)

Seneste MCSA Database Development anmeldelser fra vores studerende

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.